اطلاعات بیشتر

آزمون استخدامی آتش نشانی های استان مازندران
جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما عزیزان،به اطلاع می رسانیم که تمامی اخبار مرتبط با استخدام آتش نشانی مازندران در طی هر سال در همین صفحه به اطلاع شما خواهد رسید.


خبر ۲۷ اردیبهشت ۹۵: زمان برگزاري تست آمادگي جسماني رشته شغلي آتش نشان – مربوط به آزمون ۹۴/۸/۳ (منبع : ostan-mz.com)

به اطلاع پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامي شهرداريهاي استان (برگزار شده در تاريخ ۱۳۹۴/۰۳/۸) رشته شغلي آتش نشان ( كاردان آتش نشان و راننده وسائط نقليه سنگين ) مي رساند پس از چندين مرحله دعوت از واجدين شرايط مربوطه جهت تكميل سه برابر ظرفيت پست هاي اعلام شده شهرداريها ، بدينوسيله زمان و مكان برگزاري آزمون تست آمادگي جسماني به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.
آدرس محل برگزاري :
ساري – سه راه جويبار – كيلومتر ۱ جاده ساري به جويبار – مجموعه ورزشي داراب

وظايف داوطلبان :
۱- حضور به موقع در روز برگزاري آزمون (ساعت ۷:۳۰ صبح) براساس تقسيم بندي اعلام شده در ذيل .
۲- دريافت فرم معاينات پزشكي اوليه از لينك ذيل و تائيد آن توسط پزشك معتمد شهرستان (مهر پزشك معتمد الزامي است)
۳- كليه داوطلبان مي‌بايستي لباس و كفش مناسب ورزشي جهت تست ورزش به همراه داشته باشند .
۴- دريافت كارت بيمه ورزشي از ادارات تربيت بدني شهرستان ها و بهمراه داشتن آن در روز آزمون .
تذكر :
۱- داوطلباني كه تا روز برگزاري آزمون نسبت به انجام هر يك از موارد فوق الذكر ( حضور بموقع در محل آزمون ، تكميل و ارائه فرم معاينات پزشكي اوليه ، دريافت و ارائه كارت بيمه ورزشي ، لباس و كفش ورزشي مناسب ) اقدام لازم را انجام ندهند از شركت در آزمون آمادگي جسماني محروم خواهند شد.
۲- از حضور همراهان داوطلب در محل برگزاري تست هاي آمادگي جسماني جلوگيري خواهد شد

برگه معاینات پزشکی اولیه
گروه ۱ – راننده (آمل ، ساری ، بهشهر)
گروه ۲ – راننده (بابل ، کیاسر) – کاردان (آمل ، بابل ، بهشهر)۱۳۹۴۰۹۲۵-۸۳۲۸-.pdf
گروه ۳ – راننده (چمستان ، خرم آباد ، سلمانشهر ، شیرود ، قائمشهر ، محمودآباد) – کاردان (قائمشهر)
گروه ۴ – راننده (چالوس ، مرزن آباد) – کاردان (ساری ، مرزن آباد)
جهت مشاهده اطلاعیه در سایت رسمی استانداری مازندران اینجا کلیک نمایید


خبر اعلام نتایج : اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی آتش نشانی مازندران اعلام شد (منبع : ostan-mz.ir )

جهت مشاهده اعلام نتایج اینجا کلیک کنید


استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی شهرداری های استان مازندران– آذر ۹۴

استانداری مازندران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای آلاشت، آمل، رینه، بابل، بابلسر، خرم آباد، نشتارود، سلمانشهر، کیاسر، قائمشهر، کیاکلا، محمودآباد، چمستان، نوشهر، فریدونکنار از محل سهمیه استخدامی شماره ۳۵۶۷۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۴ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به استناد مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی توانمندیهای تخصصی و مصاحبه (در پست های کارشناسی ) و آزمون آمادگی جسمانی (در رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان راننده ) و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت درشهرهای فوق الذکر را به شرح زیر استخدام  نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

1111

2222

333

الف)شرایط عمومی:

۱- داشتن حداقل سن برای هر یک از مشاغل در اولین روز ثبت نام برابر جدول ذیل:

ردیف رشته شغلی حداکثر سن
۱ کلیه رشته ها به جز مشاغل عملیاتی آتش نشانی ۳۵سال تمام متولدین ۱۳۵۹/۰۹/۲۸ به بعد
۲ کاردان آتش نشان(ردیف ۱۵ جدول مشاغل) ۲۵سال تمام متولدین ۱۳۶۹/۰۹/۲۸ به بعد
۳ راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (ردیف ۱۶ جدول مشاغل ) ۳۰سال تمام متولدین ۱۳۶۴/۰۹/۲۸ به بعد

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

۲-داشتن تابعیت ایران .
۳- دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت قانونی برای مردان .
تذکر: داوطلبین دارای کارت معافیت پزشکی مجاز به انتخاب مشاغل عملیاتی آتش نشانی (ردیف های ۱۵ و ۱۶ جدول مشاغل ) نمیباشند.
۴- عدم اعتیادبه موادمخدر و دخانی
۵-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶-نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی.
۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود .
۸- دارا بودن مدارک تحصیلی برابر شرایط احراز مندرج در این آگهی برای هریک از مشاغل الزامی است.
۹-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۱۰-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱- داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده سـنگین ) مـیبایسـت دارای گواهینامه رانندگی پایه یک ( مجاز به رانندگی با خودروهای باربری بیش از ۶تن و خودروهای مسافربری بیش از ۲۶ نفر و برای رشـته شغلی کاردان آتش نشان دارای گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید ) در زمان ثبت نام باشند.
تبصره ۲- شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است.
تبصره ۳- کارکنان قراردادی واحد های آتش نشانی و سازمان های آتش نشانی شهرداری ها و کارکنان شرکت های طـرف قـرارداد بـا شهرداری در واحد ها و یا سازمان های آتش نشانی که تا قبل از سال ۱۳۹۰ به طور تمام وقت بـا پرداخـت حـق بیمـه اشـتغال دارنـد، می توانند با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون شرکت نمایند.
ب- شرایط اختصاصی :
۱- داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین، مجاز به شـرکت در رشـته شـغلی آتـش نشـان و راننـده وسائط نقلیه سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده ) نمی باشند.
۲- داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان (برای تصدی پست آتش نشان) و راننده وسائط نقلیه سـنگین (بـرای تصـدی پسـت آتش نشان راننده ) در صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایست در آزمون عملی( آمادگی جسمانی )نیز شرکت نمایند.
۳- داوطلبان نمیتوانند از مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
۴- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارائه مـدارک لازم و تکمیـل پرونده و ارائه تعهد محضری برای ۷ سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری هـا و سـازمان هـای وابسـته و نیـز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نماینند. و عدم مراجعه و ارائه مـدارک لازم در مهلـت مقـرر بـه منزلـه انصـراف وی از اسـتخدام تلقـی خواهد شد.
۵- موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .
الف – داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹)، به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثرمجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل .
ب – اعضای خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان از کارافتاده کلی غیر قادر به انجام کار (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال .
ج – داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب درآمدهاند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
د- داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شرکت های بیمه دولتی ، شهرداری ها ، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها. لازم به ذکر است سابقه خدمتی افرادی که در شرکت های طرف قرارداد شهرداریها قرار دارند مشمول این بند نمیباشند ، به استثنا کارکنانی که به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در واحد ها یا سازمان های آتش نشانی اشتغال داشته اند.
ذ- طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد.
۶-داوطلب بومی: به داوطلبی گفته می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:
الف)شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
ب)داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صـورت متـوالی یـا متنـاوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
ج) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشته) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره ۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره ۲ : در صورتی که شهرداری متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایای بومی شهرستان و استان خواهد بود.
ج : ثبت نام و مدارک مورد نیاز :
۱- داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی (حداکثر سه اولویت) که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند از طریق سایت استانداری مازندران به آدرس (www.ostan-mz.ir) و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
۲- شروع ثبت نام از ساعت ۸ صبح چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ لغایت ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ به مدت ده (۱۰) روز می باشد.
۳- داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۳*۴ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۴- مبلغ چهارصدو بیست هزار ریال (۴۲۰/۰۰۰ ریال) به شماره حساب اعلامی به نام سازمان آتـش نشـانی مرکـز اسـتان مازنـدران از طریق درگاه اینترنتی به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام پرداخـت نماینـد ( ایثـارگران از پرداخـت۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریزوجه مذکور معاف می باشند) و نهایتا پس ازبررسی مجدد صـحت اطلاعـات درج شـده و تاییـد مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسـه اخـذ و نـزد خـویش نگهداری نمایند.
۵- کارت ورود به جلسه آزمون استخدام در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ از طریق وب سایت استانداری مازندران بـه آدرس (www.ostan-mz.ir) به داوطلبان ارائه می شود.
۶- زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ ساعت ۸:۳۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود بـه جلسـه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
۷- داوطلبان میبایست اطلاعات مورد نیاز را در سایت و در قسمتهای مربوطه درج نموده و قبل از اعلام نتایج مـدارک لازم بـه شـرح زیر جهت تطبیق با اطلاعات زمان ثبت نام که از طریق استانداری به اطلاع آنها خواهد رسـید، ارائـه نماینـد:(زمان ارسـال مـدارک متعاقبا اعلام میگردد).
اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)
اصل وتصویر کارت ملی ( دورو) · اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی
اصل مستندات ایثارگری، معلولان عادی و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری ها، سازمان های وابسته و دهیاری ها.
اصل و تصویرگواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین درپست آتش نشان(راننده).
سه قطعه عکس ۳*۴ همانند عکس ارسالی از طریق سایت اینترنتی
ارائه گواهی پرداخت اینترنتی حق ثبت نام شرکت در آزمون
صرفاً داوطلبان بومی استان مازندران مجاز به ثبت نام میباشد. بدیهی است در صورت ثبت نام سایر افراد، ترتیب اثر نخواهد شد.
د : مواد آزمون تخصصی :
آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سؤال شامل ۹۰ سؤال به صورت کـاربردی و تخصصـی در حوزه رشته شغلی مربوط و ۳۰ سوال برای سنجش هوش ، سرعت ، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی می باشد.

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

ه : اعلام نتایج :
۱- اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در مصاحبه تخصصی ( ویژه پست های کارشناسی ) یا آزمون عملی ( ویژه پست های آتـش نشانی ) در سایت رسمی استانداری مازندران بعد از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.
۲- امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی) در شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازی خود را به صورت کامل (بدون دربافت معافیت و کسر خدمت ) و منع انضباطی به صورت امریه به عنوان سرباز آتش نشان در آتش نشانی گذرانده اند به ازای هر سال خدمت ۳ درصد تا سقف ۲۵درصد و برای کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰و قراردادی) شهرداریهای شهرستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲/۵ درصد تا سقف ۲۰ درصد و برای کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی) در شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲% تا سقف ۱۸%درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار میگیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قرارداد مستقیم با شهرداری مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در واحد ها یا سازمان های آتش نشانی شهرداریها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی می باشد.
۳- امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر متقاضی استخدام در ۱/۱۵ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد .
۴- امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاری های استان شهر متقاضی استخدام به ازای هر سال سابقه خدمت با تائید بخشدار ذیربط ۳% درصد تا سقف ۲۰ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد .
۵- امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهر های آن استان شهردار بوده اند به ازای هر سال سابقه خدمت با تائید استانداری ۳% درصد تا سقف ۲۵ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد .
۶- امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت شهرداری در ۱/۲ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرارمی گیرد .
۷- در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ این آگهی شوند . بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرارخواهد گرفت .
و-تذکرات :
۱- پنج درصد ( ۵ % ) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضـور داوطلبانـه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان ، آزادگان کمتر از یک سال اسارت و همسر و فرزندان آنان ، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد . انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده ( ۵ % ) به ترتیب امتیاز کسـب شـده از بـین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی و حد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشـند و مراحـل آزمـون عملی را با موفقیت طی نموده باشند ، انجام خواهد شد .
۲- داوطلبان شاغل در واحد ها یا سازمان های شهرداری ها ، مشروط به دارا بـودن سـابقه پرداخـت بیمـه در شـهرداری یاواحـدها یـا سازمان های شهرداری ها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند .
۳- دهیاران ، شهرداران ، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری یا سازمان های وابسـته ، یـا فرزنـدان کارکنـان از کـار افتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری یا سازمان های وابسته ، افراد بومی شهر ، شهرستان و استان شهر متقاضـی اسـتخدام از اولویت استخدام برخوردارند.
۴- نمرات نهائی داوطلبان رشته های شغلی غیر آتش نشان بر اساس امتیاز آزمون تخصصی با «ضریب ۲» و امتیاز مصاحبه با «ضریب۱» محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز درهررشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی میشوند .
۵- نمرات نهائی داوطلبان رشته شغلی آتش نشان (کاردان و راننده ) بر اساس امتیاز آزمون تخصصی با « ضریب ۱» و امتیاز آزمون عملی با « ضریب۲ » محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی میشوند .
۶- در صورت مساوی بودن امتیاز کسب شده داوطلبان ، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قـراردادی و بـومی شـهرداری ، شهر ، شهرستان و استان می باشد .
۷- چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود دواطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقـع اعـلام نمـوده یـا فاقـد شـرایط مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شـرایط اعـلام شـده در متن آگهی و یا ارسال مدارک بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود . در اینصـورت خسـارات و هزینـه تحمیـل شـده برابـر مقررات از دواطلب اخذ خواهد شد .
۸- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج اعتراض خود را به استانداری بـرای بررسـی و اعـلام نظـر ارائـه نمایند پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شـرایط احـراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معـادل صادره از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شـرکت نمـوده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰- افرادی که مدارک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده دارند می توانند مشروط به ارائه تعهد نامه مبنی بر عـدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در احکام صادره ، در آزمون شرکت نمایند .
۱۱- انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت درکلیه مراحل آزمون تخصصی ، مصاحبه و آزمـون عملـی و گـزینش صـورت خواهد گرفت.

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون شهرداری های مازندران اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده متن کامل آگهی در فایل پی دی اف اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...