استخدام چند نفر پیک موتوری و یک نفر منشی در زنجان

اطلاعات بیشتر

 

به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری و یک نفر منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن در زنجان نیازمندیم.

تاریخ اعتبار آگهی : ۹۵/۱۰/۲۷

تلفن : ۰۹۱۹۱۴۴۸۵۳۹  و  ۰۹۱۰۲۸۵۸۰۴۵  و  ۳۳۳۶۸۵۳۸  و  ۳۳۳۳۱۰۷۱