اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاههای اجرایی

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید

جدید >>>  دانلود نمونه سوالات ویژه استخدامی چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی  <<< جدید
 

آزمونهای موجود در داخل این بسته ویژه :

۱- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱ در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۲- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۲ در اسفند ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۳- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۳ در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)

۴- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۵- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)

۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۴ (با پاسخنامه تستی)

۷- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)

۸- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۹ (با پاسخنامه تستی)

۹- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۷ (با پاسخنامه تستی)

۱۰- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع کارشناسی) در سال ۹۳ (با پاسخنامه تستی)

۱۱- آزمون استخدامی بانک مسکن (مقاطع دیپلم و فوق دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)

۱۲- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳ (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه :

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۳ (سال ۹۵) + پاسخنامه

۱۰۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۲ (سال ۹۴) + پاسخنامه

۱۱۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۱ (سال ۹۴) + پاسخنامه

۹۹ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ + پاسخنامه

۱۴۷ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴ + پاسخنامه

۱۲۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه

۳۲۵ سوال مربوط به استخدامی کارشناسی و ارشد مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه

۶۴ سوال مربوط به استخدامی سپه سال ۹۳ + پاسخنامه

۲۳۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم و کارشناسی و بالاتر سپه سال ۸۷ + پاسخنامه

۴۲ سوال مربوط به استخدامی اسناد سال ۹۳ + پاسخنامه

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۹ + پاسخنامه

۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۶ + پاسخنامه

۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۴ + پاسخنامه

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دروس تخصصی مربوط به آزمون استخدامی بانکها: روانشناسی شخصیت، اقتصاد، ریاضی و آمار، اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری)،حسابداری، آمار و ریاضی، مهندسی عمران، مترجمی زبان

دانلود نمونه سوالات چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی

بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش
 نمونه سوالات “پکیج بهاری” ایران استخدام (فرصت طلایی مطالعه)

نمونه سوالات موجود در داخل این بسته ویژه :

۱- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال ۹۴

۲- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۳

۳- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴

۴- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال ۹۳

۵- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال ۹۴

۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴

۷- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در خرداد ۹۴

۸- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در اسفند ۹۴

۹- آزمون استخدامی بانک سپه در سال ۹۳

۱۰- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی و زبان انگلیسی و ریاضی و آمار و هوش و استعداد تحصیلی و کامپیوتر (مهارت های هفتگانه) و اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود نمونه سوالات “پکیج بهاری” ایران استخدام

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

۱- نمونه سوالات استخدامی:

۴۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)

٢– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ به شرح زیر: (همراه با پاسخنامه پیشنهادی)

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۵ سوال معارف اسلامی
۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خرداد و اسفند ۹۴

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

١– اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه) به شرح زیر:

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۵ سوال معارف اسلامی
۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

٢– اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در اسفند ۹۴ (بدون پاسخنامه) به شرح زیر:

۱۵ سوال فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L)
۱٠ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱٠ سوال معارف اسلامی
٢٠ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱٠ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

۷۹۴ عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر (به همراه پاسخنامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال پایگاه داده (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

۹۰ نمونه سوال مبانی مدیریت (به همراه پاسخنامه)

۷۰ نمونه سوال مدیریت منابع انسانی (به همراه پاسخنامه)

۸۰ نمونه سوال رفتار سازمانی (به همراه پاسخنامه)

۱۱۰ نمونه سوال روش تحقیق (به همراه پاسخنامه)

۴۰ نمونه سوال تئوری های مدیریت (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

۱۲۰ نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه (به همراه پاسخنامه)

۱۲۰ نمونه سوال اقتصاد کلان (به همراه پاسخنامه)

۱۲۰ نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان (به همراه پاسخنامه)

۱۶۰ نمونه سوال مالیه عمومی (به همراه پاسخنامه)

۴۵ نمونه سوال حسابداری مالی (به همراه پاسخنامه)

۱۰۵ نمونه سوال اصول حسابداری (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

۱۶۰ عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری (به همراه پاسخنامه)

۲۵ عدد نمونه سوال حقوق اساسی (به همراه پاسخنامه)

۱۲۰ عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی (به همراه پاسخنامه)

۸۵ عدد نمونه سوال حقوق مدنی (به همراه پاسخنامه)

۶۰ عدد نمونه سوال حقوق تجارت (به همراه پاسخنامه)

۹۰ عدد نمونه سوال حقوق اداری (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

۱۹۰ عدد نمونه سوال آمار (به همراه پاسخنامه)

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات مربوط به چهارمین آزمون استخدام مشترک فراگیر در خرداد ۹۶ به تفکیک سازمان های شرکت کننده در این آزمون:
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان دامپزشکی دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک سپه دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت امور خارجه دانلود کنید

کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

ایران استخدام پس از مدتها تلاش و فعالیت در زمینه نمونه سوالات استخدامی موفق به چاپ و ارائه ویژه ترین کتاب نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی شده است.

این کتاب برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

با استفاده از منابع خوب به آسانی از رقیبان خود پیشی بگیرید

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به ذکر نام سازمان برگزار کننده آزمون استخدامی به همراه سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش پستی کتاب ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۰۴

  کد دیدگاه : 1344177

  سلام ..آیا نمونه سوالات تخصصی مربوط به استخدام کارشناس معماری را هم دارید یا خیر؟ در صورتی که نمونه سوالات موجود است لطفا راهنمائی کنید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۴۲

   کد دیدگاه : 1344331

   خیر متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۱۰

  کد دیدگاه : 1339108

  با سلام سوال تخصصی بانک مسکن رو ندارین؟؟ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان دو (ایران استخدام)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۳:۱۸

   کد دیدگاه : 1339118

   سلام متاسفانه خیر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : تابان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۲۵

  کد دیدگاه : 1335449

  سلام ادمین جان
  یه راهنمایی میخوام
  من سوالات آزمون های فراگیر قبلی رو میخوام هم عمومی و هم تخصصی و هر دو هم با جواب.
  کدوم بسته رو باید بخرم؟
  تخصصی هم خیلی برام مهمه و میخوام حتما جواب داشته باشه
  مرسی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۵۳

   کد دیدگاه : 1335635

   متاسقاته برای تخصصی ها بسته ای نداریم. ولی عمومی کامل و جامع هست

   پاسخ دهید
   • نویسنده : تابان

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۳:۱۸

    کد دیدگاه : 1335760

    میشه لطفا لینک عمومی ها که فقط مختص دستگاههای اجرایی و همین آزمونهایی که طی یک دو سال اخیر برگزار شده رو زیر پیامم بزارید؟ سوالات کلی رو نمیخوام چون وقت کمه باید سریعتر جمع بندی کنم. مرسی

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۲۰:۴۹

     کد دیدگاه : 1336178

     بسته هایی که در حال حاضر در دست داریم در بالای همین صفحه قرار داده شده است

     پاسخ دهید
 • نویسنده : ن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۴۶

  کد دیدگاه : 1328510

  سلام دوستان . برای رشته مهندس صنایع و شغل (متصدي امور بانکی –
  تحلیلگر) چه منابعی رو باید بخونیم ؟ اگه یکی لطف کنه بگه ممنون میشم. دروسش هم
  تحقیق در عملیات -تجزیه وتحلیل سیستمها مدیریت سیستمهاي
  اطلاعاتی کنترل پروژه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : z

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۵۹

  کد دیدگاه : 1327573

  سلام ، آیا در بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، (آزمون های عمومی و تخصصی آموزش و پرورش سال های قبل ) هم در این بسته قرار دارد؟ ممنون از شما

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فهیمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۵۲

  کد دیدگاه : 1324226

  سلام
  من نمونه سوال های چهارمیندستگاههای اجرایی و خریدم ولی لینک دانلودی برایم نیامد
  الان باید چکارکنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : صابربدلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۵۹

  کد دیدگاه : 1314096

  سلام.آیاسرباز‌معلم‌هادرآزمون‌استخدامی‌دستگاه‌اجرای‌امتیازی‌دارن‌یا‌نه..باتشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ماهان رحمانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۰۶

  کد دیدگاه : 1306784

  سلام
  من برای ازمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی , بانک صنعت و معدن متصدی امور بانکی تحلیلگر ثبت نام کردم.
  می خواستم نمونه سوال عمومی بگیرم.
  به نظر شما برای این ازمون نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت و معدن رو بخرم یا نمونه سوالات عمومی دستگاه اجرایی را تهیه کنم؟
  ایا نمونه سوالات دارای پاسخنامه تشریحی هست؟
  ایا نمونه سوالات در حد سوالات ازمون استخدامی است یا نه؟ چون از سایت های دیگه گرفتم سوالات مناسبی نبودن و در حد ازمون نیستند.
  ممنون میشم راهنماییم کنی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۶:۱۰

   کد دیدگاه : 1306888

   برای سوالات عمومی مثل ادبیات و .. اسم سازمان مهم نیست. منابع برای همه یکسان هست.
   ولی مهم مجری برگزار کننده آزمون استخدامی هست و سبک سوالاتش. مجری امسال این آزمونها سنجش هست. اکثر سوالاتی که ما در بسته های ویزه قرار میدیم از آزمونهای سالهای قبل سنجش هستند.
   ویزه ترین بسته ما: اینجا کلیک کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : من

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۲۱

  کد دیدگاه : 1297139

  سلام من پکیج بهاری رو خریداری و دانلود کردم ولی باز نمیشه…چکار باید کنم؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۳۴

   کد دیدگاه : 1297159

   تماس بگیرید با پشتیبانی ما: 42274401 (041)

   پاسخ دهید
   • نویسنده : من

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۱:۳۸

    کد دیدگاه : 1297164

    تماس گرفتم چندین بار ولی جواب نمیدن متاسفانه…

    پاسخ دهید
    • نویسنده : محمد امیری

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۱۱:۴۲

     کد دیدگاه : 1297174

     لطفا عصر با این شماره تماس بگیرید:
     09355266454

     پاسخ دهید
     • نویسنده : من

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : ۱۲:۱۱

      کد دیدگاه : 1297230

      ممنون دوست من..

      پاسخ دهید
      • نویسنده : محمد امیری

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : ۱۲:۲۳

       کد دیدگاه : 1297248

       خواهش میکنم احیانا اگر باز هم پاسخگو نبودند اطلاع بدید لطفاً

 • نویسنده : صبا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۲۳

  کد دیدگاه : 1295762

  سلام سوالات تخصصی هنر اموز الکتروتکنیک سال قبل دارید؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۴۳

   کد دیدگاه : 1295797

   خیر متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : باقر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۱۴

  کد دیدگاه : 1295668

  با سلام
  دفترچه سوالات سازمان حسابرسی دوره های قبل رو میخاستم.
  متشکرم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۳۳

   کد دیدگاه : 1295696

   متاسفانه موجود نمی باشد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ن ح

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۳۹

  کد دیدگاه : 1294531

  آیا پکیج نمونه سوالات تخصصی ویژه دستگاههای اجرایی،تألیفی است یا همان سوالات مربوط به آزمونهای دستگاههای اجرایی قبلی برگزارشده توسط سازمان سنجش است؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۵:۳۵

   کد دیدگاه : 1294644

   لینک سوالات مربوطه را ارسال بفرمایید لطفا

   پاسخ دهید
 • نویسنده : الهام ابراهیمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۲۲

  کد دیدگاه : 1288629

  نمونه سوالات آزمون استخدامی سراسری سازمان حسابرسی رو میخواستم که شامل این دروس میباشد : حسابرسی . حسابداری مالی . حسابداری صنعتی .قانون تجارت این ها دروس تخصصی ازمون سازمان حسابرسی هستن که من نمونه سوالات این منبلع رو در سایت شما پیدا نکردم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۵:۱۶

   کد دیدگاه : 1288722

   بله متاسفانه سوالات این دروس منتشر نشده است.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی احمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۵۰

  کد دیدگاه : 1287043

  سلام میخواستم بدونم این بسته زیر جواب سوال هاش تستی هست یا تشریحی؟ خواهش میکنم پاسخ بدید برام خیلی مهمه؟ تشکر

  نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
  – مواد امتحانی موجود در این بسته:

  ۱- نمونه سوالات استخدامی:

  – ۴۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
  – ۴۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
  – ۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با پاسخنامه)
  – ۴۰۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه)
  – ۳۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه)
  – ۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی (همراه با پاسخنامه)
  – ۴۰۰ عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)

  ٢– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ به شرح زیر: (همراه با پاسخنامه پیشنهادی)

  – ۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
  – ۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
  – ۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
  – ۱۵ سوال معارف اسلامی
  – ۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
  – ۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
  – ۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

  + تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۳۶

   کد دیدگاه : 1287104

   نه نیست.
   برای پاسخنامه تشریحی پکیج بهاری رو دانلود کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ....

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۵۸

  کد دیدگاه : 1286771

  سلام..ببخشید من فقط دروس معماری کامپیوتر و شبکه و امنیت و مدار دیجیتال سوالاشو میخام میشه اونا رو جداگانه تو ی فایل بزارین؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : el..

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۴۹

  کد دیدگاه : 1286762

  سلام..ببخشید من فقط دروس معماری کامپیوتر و شبکه و امنیت و مدار دیجیتال سوالاشو میخام میشه اونا رو جداگانه تو ی فایل بزارین؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۲۳

  کد دیدگاه : 1285086

  سلام.ببخشید من ضریب دروس اختصاصی و عمومی برای شرکت در ازمون استخدامی بانک سپه میخواستم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۵۹

   کد دیدگاه : 1285229

   1 هست. در شرایط آگهی این موارد توضیح داده شده است

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...