اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاههای اجرایی

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید

جدید >>>  دانلود نمونه سوالات ویژه استخدامی چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی  <<< جدید
 

آزمونهای موجود در داخل این بسته ویژه :

۱- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱ در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۲- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۲ در اسفند ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۳- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۳ در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)

۴- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۵- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)

۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۴ (با پاسخنامه تستی)

۷- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)

۸- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۹ (با پاسخنامه تستی)

۹- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۷ (با پاسخنامه تستی)

۱۰- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع کارشناسی) در سال ۹۳ (با پاسخنامه تستی)

۱۱- آزمون استخدامی بانک مسکن (مقاطع دیپلم و فوق دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)

۱۲- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳ (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه :

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۳ (سال ۹۵) + پاسخنامه

۱۰۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۲ (سال ۹۴) + پاسخنامه

۱۱۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۱ (سال ۹۴) + پاسخنامه

۹۹ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ + پاسخنامه

۱۴۷ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴ + پاسخنامه

۱۲۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه

۳۲۵ سوال مربوط به استخدامی کارشناسی و ارشد مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه

۶۴ سوال مربوط به استخدامی سپه سال ۹۳ + پاسخنامه

۲۳۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم و کارشناسی و بالاتر سپه سال ۸۷ + پاسخنامه

۴۲ سوال مربوط به استخدامی اسناد سال ۹۳ + پاسخنامه

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۹ + پاسخنامه

۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۶ + پاسخنامه

۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۴ + پاسخنامه

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دروس تخصصی مربوط به آزمون استخدامی بانکها: روانشناسی شخصیت، اقتصاد، ریاضی و آمار، اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری)،حسابداری، آمار و ریاضی، مهندسی عمران، مترجمی زبان

دانلود نمونه سوالات چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی

بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش
 نمونه سوالات “پکیج بهاری” ایران استخدام (فرصت طلایی مطالعه)

نمونه سوالات موجود در داخل این بسته ویژه :

۱- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال ۹۴

۲- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۳

۳- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴

۴- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال ۹۳

۵- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال ۹۴

۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴

۷- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در خرداد ۹۴

۸- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در اسفند ۹۴

۹- آزمون استخدامی بانک سپه در سال ۹۳

۱۰- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی و زبان انگلیسی و ریاضی و آمار و هوش و استعداد تحصیلی و کامپیوتر (مهارت های هفتگانه) و اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود نمونه سوالات “پکیج بهاری” ایران استخدام

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

1- نمونه سوالات استخدامی:

۴۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)

٢– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ به شرح زیر: (همراه با پاسخنامه پیشنهادی)

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۵ سوال معارف اسلامی
۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خرداد و اسفند 94

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

١– اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه) به شرح زیر:

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۵ سوال معارف اسلامی
۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

٢– اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در اسفند ۹۴ (بدون پاسخنامه) به شرح زیر:

۱۵ سوال فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L)
۱٠ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱٠ سوال معارف اسلامی
٢٠ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱٠ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

794 عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر (به همراه پاسخنامه)

100 عدد نمونه سوال پایگاه داده (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

90 نمونه سوال مبانی مدیریت (به همراه پاسخنامه)

70 نمونه سوال مدیریت منابع انسانی (به همراه پاسخنامه)

80 نمونه سوال رفتار سازمانی (به همراه پاسخنامه)

110 نمونه سوال روش تحقیق (به همراه پاسخنامه)

40 نمونه سوال تئوری های مدیریت (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

120 نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه (به همراه پاسخنامه)

120 نمونه سوال اقتصاد کلان (به همراه پاسخنامه)

120 نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان (به همراه پاسخنامه)

160 نمونه سوال مالیه عمومی (به همراه پاسخنامه)

45 نمونه سوال حسابداری مالی (به همراه پاسخنامه)

105 نمونه سوال اصول حسابداری (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

160 عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری (به همراه پاسخنامه)

25 عدد نمونه سوال حقوق اساسی (به همراه پاسخنامه)

120 عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی (به همراه پاسخنامه)

85 عدد نمونه سوال حقوق مدنی (به همراه پاسخنامه)

60 عدد نمونه سوال حقوق تجارت (به همراه پاسخنامه)

90 عدد نمونه سوال حقوق اداری (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

190 عدد نمونه سوال آمار (به همراه پاسخنامه)

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات مربوط به چهارمین آزمون استخدام مشترک فراگیر در خرداد 96 به تفکیک سازمان های شرکت کننده در این آزمون:
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان دامپزشکی دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک سپه دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت امور خارجه دانلود کنید

کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

ایران استخدام پس از مدتها تلاش و فعالیت در زمینه نمونه سوالات استخدامی موفق به چاپ و ارائه ویژه ترین کتاب نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی شده است.

این کتاب برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

با استفاده از منابع خوب به آسانی از رقیبان خود پیشی بگیرید

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به ذکر نام سازمان برگزار کننده آزمون استخدامی به همراه سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش پستی کتاب ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : سحر ممبینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:51

  کد دیدگاه : 1486404

  ببخشید نمونه سوالات رشته علوم اجتمای ندارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:16

  کد دیدگاه : 1399966

  سلام. ببخشید سوالات تخصصی رشته مدیریت رو نداره. من رشته م مدیریت بارزگانیه. میشه اوناروهم بذارین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی خسرج عبداله

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 06:55

  کد دیدگاه : 1371890

  سلام سوم تجربی بیکاااارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی خسرج عبداله

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 06:53

  کد دیدگاه : 1371889

  بیکارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:54

  کد دیدگاه : 1356956

  سلام ادمین جان نمونه سوالات عمومی و تخصصی مشاغل ریلی رو از کجا باید خریداری کنم؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...