• ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
  • 1k نظر «نمایش»

دانلود رایگان سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

دانلود رایگان سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۴۳۲ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

سوالات رایگان سوالات عمومی و تخصصی استخدام دستگاه‌های اجرایی

این صفحه شامل دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. شما می‌توانید با مراجعه به جداولی که در ادامه این صفحه قرار داده شده است، نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام دستگاه‌های اجرایی را بصورت رایگان دانلود نمایید.
همچنین می توانید برای خرید و دانلود محصول ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاه‌های اجرایی با پاسخ کلیک نمایید.
ورود به صفحه اخبار لحظه به لحظه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

رفتن به صفحه دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سایر سازمان‌ها

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر یازدهم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر یازدهم (سال برگزاری 1402)
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر یازدهم (نسخه 1) مجری: جهاد دانشگاهی دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر یازدهم (نسخه 2) مجری: جهاد دانشگاهی دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر یازدهم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 1402)
دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی مراقب اقدامات تامینی و امنیتی زندان‌ها مجری: جهاد دانشگاهی دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس برنامه و بودجه مجری: جهاد دانشگاهی دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر دهم 

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر دهم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 1402)
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر دهم مجری: جهاد دانشگاهی دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دهم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 1402)
دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دهم (رشته مامور تشخیص مالیات) مجری: جهاد دانشگاهی دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دهم (رشته کارشناس زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات) مجری: جهاد دانشگاهی دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر نهم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر نهم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 1400-1401)
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر نهم (سایر دستگاه‌های اجرایی - گروه دوم) مجری: سازمان سنجش
دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدام فراگیر نهم (آموزش و پرورش - گروه پنجم) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدام فراگیر نهم (آموزش و پرورش - گروه ششم) مجری: سازمان سنجش دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر نهم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 1400-1401)  
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر علوم اجتماعی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (آموزگار ابتدایی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر (دفترچه 522E) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر (دفترچه 825A) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر تربیت بدنی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر معارف اسلامی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر علوم تجربی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر جغرافیا) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر زبان و ادبیات فارسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر زبان انگلیسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز نقشه کشی عمومی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر ریاضی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر حرفه و فن) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر زیست شناسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (مربی امور تربیتی مدارس) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی (دفترچه 840A) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی (دفترچه 537E) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز الکترونیک) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز طراحی و دوخت) مجری: سازمان سنجش دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات استخدامی فراگیر نهم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 1400-1401) 
پاسخنامه احتمالی سوالات عمومی (ریاضی) دانلود 
پاسخنامه احتمالی سوالات عمومی (زبان و ادبیات فارسی) دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی (ارسالی کاربران) دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ارسالی کاربران) دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر هشتم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر هشتم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 99)
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه ششم - روز پنجشنبه) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه پنجم - صبح جمعه) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه دوم - روز پنجشنبه) مجری: سازمان سنجش دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر هشتم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 99)
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس برنامه و بودجه) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر زیست شناسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر ادبیات فارسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر زبان انگلیسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر علوم اجتماعی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر تربیت بدنی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر ریاضی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (مربی امور تربیتی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز حسابداری) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (آموزگار ابتدایی) مجری: سازمان سنجش دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات استخدامی فراگیر هشتم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 99)
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز جمعه) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز پنجشنبه) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (گروه دوم) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی (روز جمعه) دانلود
پاسخنامه اجتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز پنجشنبه) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز جمعه) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی (روز جمعه) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات (درس سنجش) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات (درس رشد) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات (فنون تدریس) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات (روانشناسی تربیتی) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات (فلسفه) دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی (ارسالی کاربران) دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر هفتم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر هفتم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 98) 
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه دوم - نوبت صبح) مجری: سازمان سنجش
دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه سوم - کاردان فوریت) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه چهارم - نوبت عصر) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (نقل از کاربران) مجری: سازمان سنجش دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر هفتم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 98)
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیری زبان و ادبیات فارسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر ریاضی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر عربی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر جغرافیا) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر علوم اجتماعی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیری زیست شناسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کاردان بالینی فوریت های پزشکی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس تحلیلگر سیستم) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز کامپیوتر) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (آموزگار ابتدایی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر تربیت بدنی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر (نقل از کاربران) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی مسئول خدمات مالی (نقل از کاربران) مجری: سازمان سنجش دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات استخدامی فراگیر هفتم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 98)
پاسخنامه احتمالی سوالات عمومی (زبان و ادبیات فارسی) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی (آموزگار ابتدایی) دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (دبیر ریاضی) دانلود
پاسخنامه احتمالی هفتمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر ششم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر ششم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 97)
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر ششم مجری: جهاد دانشگاهی
دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر ششم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 97)
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی (کارشناس حرفه ای ورزش) مجری: جهاد دانشگاهی دانلود
دانلود رایگان سوالات استخدامی (شرکت آب و فاضلاب) مجری: جهاد دانشگاهی دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی کارشناس امور مالیاتی (فراگیر ششم) مجری: جهاد دانشگاهی دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات استخدامی فراگیر ششم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 97)
پاسخنامه احتمالی ششمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر پنجم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر پنجم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 97)
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم (خوشه شغلی پنجم) مجری: سازمان سنجش
دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم (خوشه شغلی سوم) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم (خوشه شغلی دوم) مجری: سازمان سنجش دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر پنجم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 97)
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز حسابداری) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز کامپیوتر) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز الکتروتکنیک) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (آموزگار ابتدائی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر ریاضی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر معارف) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر تربیت بدنی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر علوم تجربی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر عربی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس شبکه) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس فنی عمران) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس امور حمل و نقل) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس راه و ساختمان) مجری: سازمان سنجش دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات استخدامی فراگیر پنجم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 97)
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی (خوشه 5) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار (خوشه 5) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی (خوشه 5) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر (خوشه 5) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامی (خوشه 5) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی (خوشه 5) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی (خوشه 5) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی (خوشه 2) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار (خوشه 2) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر (خوشه 2) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی (خوشه 2) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی (خوشه 2) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف (خوشه 2) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی (خوشه 2) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی (کارشناس شبکه) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی (دبیر تربیت بدنی) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی (آموزگار ابتدایی) دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر چهارم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر چهارم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 96)
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی (نوبت صبح و عصر) مجری: سازمان سنجش
دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر چهارم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 96)
دانلود رایگان سوالات تخصصی (حسابرسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز کامپیوتر) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (تربیت بدنی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (آموزگار ابتدائی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات فیزیک (دبیر علوم تجربی) مجری: سازمان سنجش دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر سوم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر سوم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 95)
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی (گروه دوم) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی (گروه چهارم) مجری: سازمان سنجش دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر سوم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 95)
دانلود رایگان سوالات تخصصی (امور مالیاتی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس حقوقی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (استادکار کامپیوتر) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (امور مالی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (خوشه شغلی پرستار) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (خوشه شغلی ریاضی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (تربیت بدنی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیری جغرافیا) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (آموزگار ابتدائی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز تاسیسات) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (دبیر زبان و ادبیات فارسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هنرآموز حسابداری) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (خوشه شغلی ساختمان) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (فوریت های پزشکی) مجری: سازمان سنجش دانلود
پاسخنامه احتمالی سوالات استخدامی فراگیر سوم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 95)
دانلود پاسخنامه احتمالی (درس هوش و استعداد تحصیلی) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی (درس ادبیات فارسی) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی (درس کامپیوتر) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی (درس معارف اسلامی) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی (درس ریاضی و آمار) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی (درس اطلاعات عمومی) دانلود
دانلود پاسخنامه احتمالی (درس زبان انگلیسی) دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر دوم

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر دوم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 94)
دانلود رایگان سوالات عمومی مجری: سازمان سنجش
دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دوم - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 94)
دانلود رایگان سوالات تخصصی (رشته برق) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (بازرگانی خارجی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (امور اداری) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (امور مالی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (رشته ساختمان) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی حسابرس (گروه اول) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان  سوالات تخصصی حسابرس (گروه دوم) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس حقوقی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس شبکه) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس معماری) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (کارشناس ورزش) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (مامور حراست) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (مترجم زبان انگلیسی) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (رشته مکانیک) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (رشته منابع آب) مجری: سازمان سنجش دانلود
دانلود رایگان سوالات تخصصی (هواشناسی) مجری: سازمان سنجش

دانلود

دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر اول

سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر اول - دستگاه‌های اجرایی (سال برگزاری 94)
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی مجری: سازمان سنجش
دانلود

محصولات مرتبط

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاه‌های اجرایی (با پاسخ)

  دانلود پکیج ویژه نمونه سوالات آشنایی با قوانین و مقررات اداری (با پاسخ)

سفارش پستی کتاب‌های عمومی و تخصصی آزمون های استخدامی

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=685895
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k