• ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
  • 1k نظر «نمایش»

اطلاعیه های پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

اطلاعیه های پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۶۱۸ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه

اطلاعیه های آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

اطلاعیه‌های پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزگاری - سال 1403

اطلاعیه شماره 7
خبر 26 اردیبهشت 1403: اطلاعیه شماره 7 ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگاری سال 1403 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
پیرو اطلاعیه شماره های  ۲ و ۳ و ۴  و ۵ و ۶ ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان، زمانبندی ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام و مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت های آموزشی و پژوهشی (فرم ۳) بارگذاری شده در سامانه جذب و استخدام (کارا)  توسط معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، غلام رضا علیزاده، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان، ضمن تبریک به معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگاری، اظهار کرد: زمان و محل ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام، معاینات پزشکی و مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی (فرم شماره ۳)  معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با عنایت به اتمام مهلت بارگذاری مدارک توسط داوطلبان، ضمن اطلاع رسانی از طریق سامانه جذب و استخدام (کارا)  روزانه در سایت اداره کل اعلام می شود.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 6
خبر 22 اردیبهشت 1403: اطلاعیه شماره 6 ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال 1403 آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

پیرو  اطلاعیه شماره های  ۲ و ۳ و ۴  و ۵ ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان، زمانبندی ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام و  مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت های آموزشی و پژوهشی (فرم ۳) بارگذاری شده در سامانه جذب و استخدام (کارا)  توسط معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن تبریک به معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگاری، گفت:  زمان و محل ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام، معاینات پزشکی و مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی (فرم شماره ۳) معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با عنایت به اتمام مهلت بارگذاری مدارک توسط داوطلبان، ضمن اطلاع رسانی از طریق سامانه جذب و استخدام (کارا)  روزانه در سایت اداره کل اعلام می شود.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 5
خبر 19 اردیبهشت 1403: اطلاعیه شماره 5 ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال 1403 آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

پیرو  اطلاعیه شماره های  ۲ و ۳ و ۴  ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان، زمانبندی ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام و  مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت های آموزشی و پژوهشی (فرم ۳) بارگذاری شده در سامانه جذب و استخدام (کارا)  توسط معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، غلامرضا علیزاده، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان، ضمن تبریک به معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگاری در این خصوص گفت: زمان و محل ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام، معاینات پزشکی و مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی (فرم شماره ۳) معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با عنایت به اتمام مهلت بارگذاری مدارک توسط داوطلبان، ضمن اطلاع رسانی از طریق سامانه جذب و استخدام (کارا)  روزانه در سایت اداره کل اعلام می‌شود.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 4
خبر 18 اردیبهشت 1403: اطلاعیه شماره ۴ ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
پیرو اطلاعیه شماره های ۲ و ۳ ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان، زمانبندی ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام و مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی (فرم ۳) بارگذاری شده در سامانه جذب و استخدام (کارا) توسط معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی وو روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، غلامرضا علیزاده، معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن تبریک به معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار خبر داد:  زمان و محل ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام، معاینات پزشکی،و مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی (فرم شماره ۳)  معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با عنایت به اتمام مهلت بارگذاری مدارک توسط داوطلبان، ضمن اطلاع رسانی از طریق سامانه جذب و استخدام (کارا)  روزانه در سایت اداره کل اعلام می شود.

پیوست ها

پیوست شماره 1

 

اطلاعیه شماره 3
خبر 17 اردیبهشت 1403: اطلاعیه شماره 3 ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان آذربایجان شرقی رشته آموزگاری در سال 1403
پیرو اطلاعیه شماره ۲ ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان، زمانبندی ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام و مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی (فرم ۳) بارگذاری شده در سامانه جذب و استخدام (کارا) توسط معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، غلامرضا علیزاده، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، ضمن تبریک به معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار در این خصوص گفت:  زمان و محل ارائه مدارک و مستندات خوداظهاری ثبت نام، معاینات پزشکی،و مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت های آموزشی و پژوهشی (فرم شماره ۳)  معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با عنایت به اتمام مهلت بارگذاری مدارک توسط داوطلبان، ضمن اطلاع رسانی از طریق سامانه جذب و استخدام (کارا)  روزانه در سایت اداره کل اعلام می‌شود.

آغاز ارزیابی تکمیلی پذیرفته شدگان از 16 اردیبهشت
خبر 16 اردیبهشت 1403: آغاز ارزیابی تکمیلی پذیرفته شدگان از 16 اردیبهشت
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از روند برگزاری آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی که با هدف جذب مربیان امور تربیتی، مربی تربیت بدنی و مشاوران برگزار می‌شود، بازدید به عمل آورد‌.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، در پی این آزمون که صبح جمعه، چهاردهم اردیبهشت ماه با شرکت ۱۹ هزار و ۲۱۸ نفر که ۱۴۶۳۰ نفر از آنها خانم و ۴۵۸۸ نفر نیز از از آقایان هستند که در ۲۲ حوزه آزمونی توسط جهاد دانشگاهی در استان برگزار شد.
سعادتی در حاشیه این بازدید گفت : ۱۱۶۹ نفر به عنوان عوامل کیفیت بخشی جذب دستگاه تعلیم و تربیت خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: از این تعداد، ۴۴۴ نفر به عنوان مربی امور تربیتی ۴۱۳ نفر به عنوان مشاور و مربی امور تربیتی و ۲۴۴ نفر به عنوان مربی تربیت بدنی و ۶۸ نفر به عنوان مشاور به کار گرفته خواهند شد.
همچنین تعداد آموزگاران معرفی شده به مرحله ارزیابی تکمیلی ۲۳۲۴ نفر می‌باشد که ارزیابی تکمیلی این افراد نیز از شانزدهم اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.
اطلاعیه شماره 2 درخصوص بررسی مدارک و مستندات
خبر 6 اردیبهشت 1403: اطلاعیه شماره 2 ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص مدارک و مستندات مورد نیاز رشته شغلی آموزگاری سال 1403
مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه جذب و استخدام (کارا) و ارائه به مراکز (بررسی مستندات خوداظهاری ثبت نام – معاینات پزشکی – بررسی صلاحیت های عمومی گزینش  - سنجش و ارزیابی تکمیلی ) توسط معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی طی اطلاعیه ای از سوی ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان طبق پیوست زیر، اعلام شد.

اطلاعیه های تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دبیری - سال 1402

اطلاعیه ارزیابی تخصص (مشاهده)
خبر 4 آذر 1402: اطلاعیه ارزیابی تخصصی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دبیری و هنرآموزی
اطلاعیه ارزیابی تخصصی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دبیری و هنرآموزی به شرح پیوست اعلام شد.
مشاهده فایل پیوست
زمان بررسی مدارک و معاینات پزشکی (مشاهده)
خبر 1 آذر 1402: زمان بررسی مدارک و معاینات پزشکی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دبیری و هنرآموز ۱۴۰۲ اعلام شد
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، با اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ مرحله تکمیل ظرفیت آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺷﺘﻪ دبیری و هنر آموزی ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع داوطلبین (فهرست ذیل ) می رسد که مراحل بررسی مدارک و معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی را طی ننموده لازم است نسبت به ارائه مدارک خود اظهاری ثبت نام آزمون جهت تشکیل پرونده و انجام معاینات پزشکی و ارائه مدارک امتیاز آور (فرم ۱۹ ) در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ روز چهار شنبه از ساعت ۹ لغایت ۱۴:۳۰ در محل اداره کل آموزش وپرورش استان اقدام نمایند.
داوطلبان به آدرس : تبریز – خ ارتش جنوبی – خ نیرو انتظامی – اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند.
بديهی است درصورت عدم مراجعه داوطلب در زمان و مکان موردنظر جهت طﯽ مراحل بررسی مدارک و معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی و مصاحیه گزينش که اطﻼع رسانی صورت می گیرد به منزله انصراف از مراحل استخدام تلقی خواهد شد.

اطلاعیه فهرست سازماندهی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دبیری و هنرآموزی (مشاهده)
خبر 30 آبان 1402: اطلاعیه فهرست سازماندهی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دبیری و هنرآموزی
پیرو اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دبیری و هنر آموزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ و اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، فهرست اولین گروه پذیرفته شده  از سهمیه استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
لازم است افراد مذکور جهت ارجاع شغل و تعیین مدرسه خدمتی خود و انجام بقیه مراحل فرایند استخدام پیمانی، روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ با در دست داشتن مدارک اعلام شده به مناطق خدمتی خود مراجعه نمایند.

پیوست ها

پیوست شماره یک
اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه مرحله تکمیل ظرفیت دبیری (مشاهده)
خبر 28 آبان 1402: اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته شغلی دبیری و هنر آموزی سال ۱۴۰۱ جهت حضور در سایر مراحل فرایند استخدام
با اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ مرحله تکمیل ظرفیت آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺷﺘﻪ دبیری و هنر آموزی ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ که كارنامه اعلام نتايج اوليه متقاضيان ظرفيتهای خالی رشته هاي شغلي مربوط به وزارت مذکور از روز پنجشنبه به تاريخ ١٤٠٢/٨/٢٥ در درگاه اطﻼع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور در دسترس و قابل مشاهده است.
متقاضيان پس از دريافت نتيجه آزمون مزبور، درصورتی که بر اساس نتيجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی شدگان براي شركت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری، فرآيند ارزيابی تکميلی و بررسی صلاحيتهای عمومی گزينش وزارت آموزش و پرورش هستند، موظفند برای اقدامات بعدی، به اطلاعیه های صادره از درگاه اطﻼع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه و بر اساس توضيحات و زمانبندیهای از زمان و مکان دقيق فرايند ارزيابی تکميلی و نحوه برررسی مدارک برای تشکیل پرونده و صلا حيتهای عمومی گزينش خوداطﻼع يافته و اقدام ﻻزم را بعمل آورند.
داوطلبین معرفی شده به چهارگروه مشخص می گردند :
الف – داوطلبینی که مراحل بررسی مدارک و معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی را طی نموده و دارای امتیاز حد نصاب بوده و دارای تائیدیه هسته گزینش می باشند بصورت ذیل سازماندهی می شوند:
افرادی که منطقه خدمتی قبولی آنها تبریز می باشد در اولین فرصت بین نواحی پنجگانه سازماندهی خواهند شد و طی اطلاعیه ای از درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اطلاع رسانی خواهند شدلذا از مراجعه به اداره کل خودداری فرمائید.
افرادی که منطقه سهمیه خدمتی قبولی آنها به جز تبریز می باشند و شغل محل انتخابی خودرا درمرحله تکمیل ظرفیت تغییر داده اند و از امتیاز بومی نیز استفاده کرده اند باید درروز های یکشنبه و دوشنبه به تاریخ های ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ و ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ با در دست داشتن مدارک احراز بومی (استشهاد محلی تائید شده توسط فرمانداری یا کلانتری یا پاسگاه محلی – شناسنامه) به اداره کل آموزش و پرورش – واحد استخدام مراجعه نمایند در غیر اینصورت امتیاز بومی از جمع امتیازات حذف و مجدد اعلام نتیجه خواهد شد.
افرادی که منطقه سهمیه خدمتی قبولی آنها به جز تبریز می باشند در صورت استفاده از امتیاز بومی پس از احراز بومی جهت ارجاع شغل و تعیین محل خدمت خود به کارشناسی امور اداری منطقه سهمیه خدمتی خود معرفی خواهند شد ومی توانند از روز سه شنبه به تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲ به منطقه خدمتی خود مراجعه نمایند در غیر اینصورت بکارگیری آنها وجاهت قانونی نداردوازادامه روند استخدامی آنها جلوگیری خواهد شد.
تذکر: عدم مراجعه به موقع گروه های فوق الذکر طبق زمانبندی اعلامی به منزله انصراف از استخدام پیمانی بوده و براساس قوانین مربوطه جایگزین معرفی خواهدگردید.
مدارک اولیه برای ارائه به کارشناسی امور اداری مناطق و نواحی جهت ارجاع شغل و تعیین مدرسه خدمتی:
-اصل و کپی کارت ملی شناسنامه خود و همسر و فرزندان
-اصل و کپی مدرک تحصیلی ثبت نامی آزمون لیسانس ئ فوق لیسانس
- دو قطعه عکس (برای معرفی به بهداشت و عدم سوء پیشینه)
ب- افرادی که در کارنامه آنهاکد ۱۹ درج شده است از تاریخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲ به بعد می توانند به مدیریت هسته گزینش استان واقع در (خ ارتش جنوبی – خ انتظام ۲ – مدیریت هسته گزینش استان ) جهت هماهنگی لازم مراجعه نمایند.
ج- افرادی که جدیداًمعرفی شده اند و نیازبه بررسی مدارک خود اظهاری و معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی و مصاحبه گزینش دارند و یا در مرحله ارزیابی تکمیلی حد نصاب امتیاز لازم را نداشته اند به شرح زیر به محل اعلامی مراجعه نمایند :
داوطلبان معرفی شده جدید بايد جهت کنترل و بررسی وضعيت اسناد و مدارک خود اظهاری در زمان ثبت نام در آزمون مزبور و بررسی ويژگیهای جسمانی و روانی (معاینات پزشکی ) و معرفی به ارزیابی تخصصی تکميلی با دردست داشتن مدارک ذیل در تاریخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۲ روز پنجشنبه در محل اداره کل آموزش و پرورش استان از ساعت ۷ صبح طبق زمانبندی اعلام شده درجدول ذیل حضور يابند.
داوطلبان معرفی شده که قبلا مراحل بررسی مدارک و اسناد خود اظهاری در زمان ثبت نام و معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی را انجام داده اند ولی حد نصاب لازم را کسب ننموده اند جهت معرفی به ارزیابی تکمیلی مجدد به اطلاعیه های بعدی صادره از درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش مراجعه نمایندو در صورت عدم مراجعه به موقع اعلامی در سایت مذکوربه دلیل اینکه امکان تکرارارزیابی وجود ندارد از ادامه روند استخدامی حذف خواهند شد.
داوطلبان حسب تشخيص هسته گزينش آموزش و پرورش استان نسبت به تکميل فرم اطﻼعات فردی (مندرج در ذيل اين اطﻼعيه) اقدام و فرم تکميل شده را به همراه مدارک مورد نياز) ۲قطعه عکس پرسنلی، تصوير کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه( به هسته گزينش استان تحويل دهند و درصورت ضرورت با اطﻼع رسانی قبلی هسته گزينش جهت مصاحبه گزينش و فرآيندهای مورد نياز شرکت نمايند.
بديهی است درصورت عدم مراجعه داوطلب در زمان و مکان موردنظر جهت طﯽ مراحل بررسی مدارک و معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی و مصاحیه گزينش که اطﻼع رسانی صورت می گیرد به منزله انصراف از مراحل استخدام تلقی خواهد شد.

اطلاعیه های تکمیل ظرفیت آزمون استخدام آموزگاری - سال 1401

 اطلاعیه سازماندهی نیروهای جدید استخدامی آموزگاری (مشاهده)
خبر 4 آبان 1402: اطلاعیه سازماندهی نیروهای جدید استخدامی آموزگاری ابتدایی و استثنایی از محل تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، فایل سازماندهی نیرو های جدید الاستخدامی آموزگار ابتدائی و استثنائی از محل تکمیل ظرفیت آزمون ۱۴۰۱ منتشر شد.

اطلاعیه ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 3 آبان 1402: اطلاعیه ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
طی اطلاعیه ای از سوی ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان، زمان و محل بررسی مدارک و مستندات معرفی شدگان مرحله تكمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، پیرو اطلاعیه روز یکشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان سنجش کشور، به اطلاع معرفی شدگان به مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی می رساند فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات و معاینات پزشکی روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ خواهد شد. هر یک از داوطلبان معرفی شده که در مرحله قبلی به ارزیابی تکمیلی معرفی نشده بودند، موظفند جهت بررسی شرایط احراز مدارک خوداظهاری و معاینات پزشکی به محل تعیین شده مراجعه و مدارک خود را ارائه نمایند:
آدرس محل بررسی مدارک و معاینات پزشکی: تبریز،خ ارتش جنوبی – خ انتظام – اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
۱- داوطلبانی که در مراحل قبلی آزمون به آموزش و پرورش معرفی شده و مراحل فرآیند ارزیابی تکمیلی شرکت نموده اند:
- چنانچه حدنصاب های مربوط به ارزیابی تکمیلی از جمله ۴۷۰ را کسب نموده صرفا گزینه بومی پذیری در کدشغل محل جدید بررسی خواهد شد. لذا اگر داوطلبی از امتیاز بومی محل جدید انتخابی استفاده نموده است لازم است مدارک مربوطه را در زمان و مکان فوق به کمیته بررسی مدارک و مستندات ارائه نماید.
- داوطلبانی که حدنصاب های حیطه های مربوط به ارزیابی تکمیلی را کسب ننموده اند بایستی در مرحله ارزیابی تکمیلی حضور یابند.
۲- داوطلبانی که در مراحل قبلی آزمون به آموزش و پرورش معرفی نشده و جدید می باشند باید کلیه مراحل فرآیند ارزیابی تکمیلی (بررسی مدارک خوداظهاری، معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی) را طی نمایند.
- عدم مراجعه در زمان و محل تعیین شده، به منزله انصراف از ادامه فرآیند استخدامی می باشد.
- داوطلبان سهمیه ۳ درصد معلولین پس از تایید مدارک و مستندات بایستی در کمیسیون پزشکی استان جهت بررسی ویژگی‌های جسمانی شرکت نمایند. زمان و محل تشکیل کمیسیون پس از بررسی مدارک و مستندات اعلام خواهد شد.
- در صورتی که معرفی شده واجد همه شرایط مندرج در آگهی استخدامی (سن، مدرک و رشته تحصیلی، سهمیه های مندرج در کارنامه از قبیل ایثارگری ۲۵% و رزمندگان ۵ %) باشد ، در همان روز و همان مرکز، جهت طی مرحله معاینات پزشکی معرفی خواهد شد. در غیر این صورت و نداشتن شرایط مندرج در آگهی از ادامه فرایند ارزیابی تکمیلی حذف خواهند شد.
- در صورت تأیید مدارک و مستندات و شرایط جسمانی و روانی داوطلبان، زمان و محل بررسی سوابق فعالیت های آموزشی و پژوهشی (مدارک پیوستی)، ارزیابی تکمیلی و عمومی گزینش اعلام خواهد شد. لازم است مستندات اعلامی در نمون برگ مدارک، سوابق و مستندات آموزشی و پژوهشی براساس فایل پیوستی (فرم ۱۹) در زمان حضور برای ارزیابی تکمیلی ارائه گردد در غیر اینصورت ارائه مدارک جدید در روند ارزیابی تاثیری نخواهد داشت.
- با عنایت به اینکه فرآیند ارزیابی تکمیلی بصورت بحث گروهی صورت می گیرد، عدم مراجعه داوطلب در زمان دقیق و مکان تعیین شده به حوزه های ارزیابی تکمیلی، به منزله انصراف از ادامه فرآیند استخدام تلقی خواهد شد.
- فرمت مخصوص گواهی انجام کار معرفی شدگان مشمولین اطلاعیه سری سوم سازمان سنجش آموزش کشور به صورت فرم های پیوستی شماره های ۶ تا ۱۳ اعلام شده در این اطلاعیه قابل ارائه خواهد بود و فرمهای خارج از آن فرمت مورد پذیرش واقع نخواهد بود.
- طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، هر یک از داوطلبان بایستی مبلغ دو میلیون و یکصد و چهل هزار ریال (۰۰۰/۱۴۰/۲ ریال) به حساب شماره شبایIR۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۳۱۲۰۳۵۶۵۰۶۶ به شناسه ۳۸۸۰۳۱۲۵۴۱۲۷۵۵۴۰۰۱۲۰۰۱۸۰۰۰۹۹۱۱ درآمد اختصاصی نزد خزانه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی واریز نموده و اصل فیش واریزی را جهت درج در پرونده به محل بررسی مدارک و مستندات تحویل نمایند.

 

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام دبیر و هنرآموز - سال 1402

اعلام فهرست اسامی داوطلبان در روز چهارشنبه 29 شهریور 1402 (مشاهده)
خبر 29 شهریور 1402: داوطلبان دعوت شده به فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام دبیری و هنر آموزی سهمیه استان آذربایجانشرقی در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه 1402
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز چهارشنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد.
داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.
ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد. در ضمن فردا چهارشنبه مورخ ۲۹ شهریور آخرین مهلت برای بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی کلیه داوطلبانی خواهد بود که در زمانبندی های قبلی اعلام شده موفق به ارائه مدارک و مستندات خود نشده اند و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 
شایان ذکر است داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام، می‌توانند با شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس حاصل نمایند.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اعلام فهرست اسامی داوطلبان در روز سه شنبه 28 شهریور 1402 (مشاهده)
خبر 28 شهریور 1402: داوطلبان دعوت شده به فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام دبیری و هنر آموزی سهمیه استان آذربایجانشرقی در روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه 1402
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز سه شنبه مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد.
داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.
ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد
در ضمن فردا سه شنبه مورخ ۲۸شهریور آخرین مهلت برای بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی کلیه داوطلبانی خواهد بود که در زمانبندی های قبلی اعلام شده موفق به ارائه مدارک و مستندات خود نشده اند و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 
شایان ذکر است داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام، می‌توانند با شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس حاصل نمایند.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اعلام فهرست اسامی داوطلبان در روز دوشنبه 27 شهریور 1402 (مشاهده)
خبر 27 شهریور 1402: اسامی داوطلبان آزمون استخدام دبیری و هنرآموز سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز دوشنبه مورخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد.
داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.
ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد.
در ضمن فردا دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ آخرین مهلت برای بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی کلیه داوطلبانی خواهد بود که در زمانبندی های قبلی اعلام شده موفق به ارائه مدارک و مستندات خود نشده اند و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 
شایان ذکر است داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام، می‌توانند با شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس حاصل نمایند.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه فوری برای داوطلبانی که تشکیل پرونده نداده اند (مشاهده)
خبر 26 شهریور 1402: اطلاعیه فوری برای داوطلبان آزمون استخدام دبیری و هنرآموز سهمیه استان آذربایجان شرقی که تشکیل پرونده نداده اند
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، به اطلاع عزیزان معرفی شده به مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنر آموزی سال ۱۴۰۲ می رساند داوطلبانی که تشکیل پرونده نداده اند و بر اساس اطلاعیه شماره ۲ صادره از ستاد ارزیابی تکمیلی استان که مقرر شده بود در روز دوشنبه برای تشکیل پرونده در سالن اجتماعات دبیرستان شاهد نورالزهرای ناحیه ۳تبریز واقع در منظریه حضور یابند، حضور نیافته اند با عنایت به اینکه روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶آخرین روز تشکیل پرونده می باشد لازم است کلیه داوطلبانی که تشکیل پرونده ندادند وپذیرش نشده اند، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶روز یکشنبه در محل فوق الذکر از ساعت ۷:۳۰لغایت ۱۵با در دست داشتن مدارک ومستندات مندرج درسایت اداره کل با عنوان اطلاعیه شماره ۲ در محل فوق الذکر حضور یابند.
اعلام فهرست اسامی داوطلبان در روز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ (مشاهده)
خبر 26 شهریور 1402: اعلام فهرست اسامی داوطلبان مشمول فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید، فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد. 

داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند. 

ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده انجام گیرد و در صورت تاخیر بیش از یک ربع امکان ورود داوطلب به حوزه ارزیابی وجود نخواهد شد.

در ضمن فردا یک شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ آخرین مهلت برای  بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی کلیه داوطلبانی خواهد بود که در زمانبندی اعلام شده موفق به ارائه مدارک و مستندات خود نشده اند و داوطلبانی که در این مرحله موفق به ارائه مدارک و مستندات خود نشوند به عنوان داوطلب غایب شناخته شده و با توجه به محدودیت زمانی و مراجعه داوطلب در روزهای آتی، امکان طی مراحل بعدی و معرفی به ارزیابی تکمیلی در صورت دارا بودن شرایط مقدور نخواهد بود.

شایان ذکر است داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام، می‌توانند با شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس حاصل نمایند.

اسامی داوطلبان در روز چهارشنبه 22 شهریور 1402 (مشاهده)
خبر 22 شهریور 1402: اعلام فهرست اسامی داوطلبان مشمول فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز چهار شنبه ۲۲ شهریور 1402
گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید، فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد.
داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.
ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد.
در ضمن زمان بندی بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی داوطلبان طبق زمان بندی اعلام شده قبلی صورت می گیرد.
شایان ذکر است داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام، ب می‌توانند با شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس حاصل نمایند.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اسامی داوطلبان در روز سه شنبه 21 شهریور 1402 (مشاهده)
خبر 21 شهریور 1402: اسامی داوطلبانی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ حضور خواهند داشت
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد.
داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.
ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد.
در ضمن زمان بندی بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی داوطلبان طبق زمان بندی اعلام شده قبلی صورت می گیرد. همچنین داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام ، با شماره تماس ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس داشته باشند.

 اسامی داوطلبان در روز دوشنبه 20 شهریور 1402 (مشاهده)
خبر 20 شهریور 1402: اسامی داوطلبان جهت به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امورفرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز دوشنبه مورخه ۲۰شهریور ۱۴۰۲ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد.
داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.
ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد.
در ضمن زمان بندی بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی داوطلبان طبق زمان بندی اعلام شده قبلی صورت می گیرد. همچنین داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام ، با شماره تماس ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس داشته باشند.

 اسامی داوطلبانی در روز شنبه 18 شهریور 1402 (مشاهده)
خبر 18 شهریور 1402: اسامی داوطلبانی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز شنبه ۱۸شهریور ۱۴۰۲حضور خواهند داشت
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، با توجه به آماده نبودن زیرساخت های وزارت متبوع، برگزاری فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان آزمون استخدام دبیری و هنرآموزی که برای آنان فرم شماره ۶ صادر شده بود و ارزیابی تکمیلی آنان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تعیین شده بود، با مشکل مواجه گردید، لذا بدین وسیله ضمن عذرخواهی از تغییر در برنامه ارزیابی تکمیلی آنان، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت دو نوبته در شیف صبح و عصر صورت می گیرد و در فهرست پیوستی نوبت و ساعت حضور داوطلبان در حوزه های ارزیابی تکمیلی مشخص شده است.
از داوطلبان تقاضا دارد نوبت و ساعت حضور در حوزه ارزیابی تکمیلی خود را به دقت کنترل و براساس آن در حوزه های ارزیابی تکمیلی حضور داشته باشند.
داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.
ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد.
در ضمن زمان بندی بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی داوطلبان طبق زمان بندی اعلام شده قبلی صورت می گیرد. همچنین داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام ، با شماره تماس ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس داشته باشند.

اطلاعیه در خصوص ارزیابی تکمیلی استخدام دبیر و هنرآموز (مشاهده)
خبر 16 شهریور 1402: اطلاعیه فوری در خصوص ارزیابی تکمیلی استخدامی دبیری و هنرآموز سهمیه استان آذربایجان شرقی
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، به اطلاع آن دسته از داوطلبان راه یافته به مرحله سه برابر ظرفیت استخدامی آزمون دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان در فرم شماره ۶، روز پنج شنبه تعیین شده بود می رساند، ارزیابی تکمیلی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ لغو و به زمان دیگری که متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد، موکول می گردد.
لازم به ذکر است فرآیند بررسی مدارک و مستندات و مصاحبه گزینش داوطلبانی که برای روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ دعوت شده بودند، در همان روز انجام خواهد شد.
اطلاعیه شماره 3 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 14 شهریور 1402: اعلام محل مصاحبه ی گزینش آزمون استخدام دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، پیرو اطلاعیه شماره ۲ ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، بدینوسیله به اطلاع داوطلبان راه یافته به مرحله سه برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی می رساند:
مصاحبه ی گزینش آزمون استخدام سال ۱۴۰۲ در همان تاریخ و همزمان با بررسی مدارک و مستندات و تطبیق مدارک داوطلبان، در دو آدرس زیر انجام می پذیرد:
مرکز برادران: تبریز، چهارراه ابوریحان، ۵۰ متر بطرف منظریه، مدرسه امام سجاد
مرکزخواهران: تبریز، چهارراه ابوریحان، میدان منظریه، مدرسه المهدی
زمان و محل بررسی مدارک و مستندات معرفی شدگان (مشاهده)
خبر 11 شهریور 1402: زمان و محل بررسی مدارک و مستندات معرفی شدگان (چند برابر ظرفیت) آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ سهمیه استان آذربایجان شرقی
طی اطلاعیه ای از سوی ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان، زمان و محل بررسی مدارک و مستندات معرفی شدگان (چند برابر ظرفیت) آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ سهمیه استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، پیرو اطلاعیه شماره (۱) روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۲ ستاد ارزیابی تکمیلی استان در سایت اداره کل، به اطلاع معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ سهمیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی می رساند فرآیند بررسی مدارک مندرج در ذیل این اطلاعیه، مستندات آموزشی و پژوهشی و معاینات پزشکی این آزمون استخدامی از روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.
هر یک از داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت موظفند جهت بررسی مدارک خوداظهاری، مستندات آموزشی و پژوهشی و معاینات پزشکی طبق زمان بندی پیوستی به محل تعیین شده مراجعه و مدارک خود را ارائه نمایند.
عدم مراجعه در زمان و محل تعیین شده، به منزله انصراف از ادامه فرآیند استخدامی می باشد.
آدرس محل بررسی مدارک و معاینات پزشکی خانم ها: تبریز، منظریه، خیابان ۲۰ متری دوم، روبروی خیابان حج و زیارت، دبیرستان شاهد نورالزهرا (س)، سالن اجتماعات
آدرس محل بررسی مدارک و معاینات پزشکی آقایان: تبریز، منظریه، خیابان ۲۰ متری دوم، روبروی خیابان حج و زیارت، دبیرستان شاهد مهدیه، سالن اجتماعات

دریافت فایل راهنمای تکمیلی معرفی شدگان (مشاهده)
خبر 9 شهریور 1402: دریافت فایل راهنمای تکمیلی معرفی شدگان آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ سهمیه استان آذربایجان شرقی
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، به اطلاع معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های دبیری و هنرآموزی سهمیه این استان می رساند: زمان و محل فرآیند بررسی مدارك و مستندات، معاینه پزشکی و ارزیابی تکمیلی معرفی شدگان متعاقبا از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش استان اطلاع رسانی خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری به این اداره كل خودداری فرمایید.
لازم به ذکر است: پذیرفته شدگان باید فایل های پیوستی شامل اطلاعیه سازمان سنجش جهت اطلاعات تکمیلی، فایل راهنمای تکمیل مدارک گزینش و فایل فرم استشهاد محلی و فرم ۱۹ را مطالعه و مستندات لازم را تهیه و آماده نمایند. دانلود نمون برگ شماره 19

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام آموزگاری - سال 1401

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزگاری سهمیه آذربایجان شرقی (مشاهده)
خبر 1 مهر 1402: اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزگاری ابتدایی و استثنایی ۱۴۰۲ سهمیه استان آذربایجان شرقی اعلام شد
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، درخصوص اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ به اطلاع شرکت کنندگان در مراحل بررسی مدارك و مستندات خوداظهاري و ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ،۱۴۰۱ موضوع مجوز شماره شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ سازمان اداري و استخدامی کشور می رساند، نتایج یک برابر ظرفیت آزمون مذکور از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: قابل مشاهده است. متقاضیان ضمن مراجعه به درگاه مذکور، چنانچه در ردیف قبولین نهایی آزمون قرار گرفته اند به منظور طی سایر مراحل استخدام گواهی عدم سوءپیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره هاي مهارت آموزي به شرح موارد ذکر شده در اطلاعیه ذیل اقدام نمایند.
مشاهده فایل پیوست
استقرار میز خدمت در راستای پاسخگویی به داوطلبان (مشاهده)
خبر 24 مرداد 1402: استقرار میز خدمت در راستای پاسخگویی به داوطلبان گرامی و پذیرش مدارک و مستندات جامانده
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، با عنایت به پایان فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش، میزخدمت ستاد آزمون استخدامی آموزگاری در راستای پاسخگویی به سوالات و ابهامات داوطلبان گرامی و همچنین پذیرش مدارک و مستندات جامانده از فرم ۱۹ داوطلبان ، روزهای دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه لغایت پنج‌شنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه از ساعت ۷ الی ۱۳ در طبقه همکف ساختمان شماره ۱ اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها، استقرار خواهد داشت. 
لازم به ذکر است طبق بند ۱۲ صورت جلسه ستاد سیاست گذاری آزمون استخدامی  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ گواهی و فعالیت های مربوط به بسیج دانشجوئی در فرم ۱۹ ردیف موسسات آموزشی ، فرهنگی ، تربیتی ، تحقیقاتی، و کانون های مساجد، با تایید ناحیه دانشجوئی نیز مورد تایید است. مشاهده فایل پیوست
آغاز فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان (مشاهده)
خبر 12 تیر 1402: آغاز فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی چندبرابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، کمری رئیس اداره برنامه ریزی آموزش های بلند مدت وزارت آموزش و پرورش، حجت الاسلام والمسلمین علی پوررادی و هیئت همراه در محل استقرار ارزیابی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی چندبرابر ظرفیت استان حضور یافته و از نزدیک از روند ارزیابی بازدید کردند.
رئیس اداره برنامه ریزی آموزش های بلند مدت وزارت در این بازدید با بیان اینکه آذربایجان شرقی از استان های پیشرو در فرآیند ارزیابی است، گفت: در فنون معلمی علاوه بر شرایط تئوری فن بیان و ارتباط موثر و فنون تدریس نیاز است و با توجه به این موضوع امسال ۴۰ درصد نمرات و  ۶۰ درصد مصاحبه در پذیرش نهایی تاثیر گذار است و براساس همین موضوع فرایند بررسی نهایی شکل گرفت.
بر اساس این گزارش دو هزار و ۵۰۳نفر از استان برای مرحله چندبرابر ظرفیت پذیرفته شده اند که یک هزار و ۲۸نفر آقا و یک هزار ۴۷۵ نفر خانم از پذیرفته شدگان مرحله اول را تشکیل می دهند.
ارزیابی مرحله اول تا دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد و ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی در ۹کانون ارزیابی برای آقایان و ۱۳کانون ارزیابی برای خانم ها در ۲۰روز کاری تا ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد.
اعلام زمان و محل فرآیند ارزیابی (مشاهده)
خبر 10 تیر 1402: اعلام زمان و محل فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، لازم است پذیرفته شدگان مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه آموزش و پرورش استان، نسبت به تهیه و آماده سازی مدارک و مستنداتی که در پیوست این اطلاعیه قابل دریافت است اقدام نموده و در زمان اعلام شده در محل مربوطه حضور یابند.
گفتنی است عدم حضور در زمان اعلامی به منزله انصراف تلقی خواهد گردید. مشاهده فایل پیوست
 اطلاعیه زمانبندی بررسی اسناد و مدارک (مشاهده)
خبر 4 تیر 1402: اطلاعیه زمانبندی بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام آموزگاری آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، زمان و محل فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی ، ارزیابی تکمیلی و صلاحیت های عمومی گزینش معرفی شدگان به مرحله چند برابرظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی پس از وصول دستورالعمل مربوطه از وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت تهیه و آماده سازی مستندات در فایل پیوستی  به مرحله ارزیابی تکمیلی اقدام نمایند.

سنجش و ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش طی اقدامات مربوطه در مرحله اول و دریافت معرفی نامه عکس دار از کارگروه طبق زمان اعلام شده در فایل ذیل خواهد بود. مشاهده فایل پیوست

اطلاعیه های پذیرفته شدگان سال 1400

اطلاعیه زمان تحویل مدارک گزینش (مشاهده)

خبر 27 مرداد 1401: قبولین نهمین آزمون استخدام پیمانی تا روز شنبه ۲۹مرداد ماه ۱۴۰۱ مهلت دارند مدارک و فرم مشخصات فردی را به هسته گزینش استان تحویل دهند.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی،  قبولین آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش مدارک و فرم مشخصات فردی( قابل دریافت از سایت سازمان سنجش ) را بایستی حداکثر تا روز شنبه بیست و نهم مردادماه به هسته گزینش استان تحویل نمایند.

ضمنا به اطلاع می رساند مراحل روند بررسی گزینشی این افراد در روزهای آتی آغاز خواهد شد و در صورت لزوم حضور افراد در هسته گزینش، از طریق تماس تلفنی اقدام خواهد شد و در مقطع فعلی بعد از تحویل مدارک مذکور نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری و تماس نمی باشد.

اطلاعیه و اعلام نتایج نهایی (مشاهده)

خبر 23 مرداد 1401: ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400 (مصاحبه تخصصی)  - مشترک با نهمین آزمون استخدام فراگیر و اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون مذکور اعلام گردید.

مشاهده اطلاعیه سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص آزمون آموزش و پرروش
مشاهده آدرس سایت اداره کل آموزش و پرورش استان ها
دانلود فرم رسیدگی به اعتراض ها

جهت مشاهده نتایج نهایی کلیک نمایید

زمانبندی مصاحبه غایبین و جاماندگان (خواهران) (مشاهده)
خبر 21 تیر 1401: طی اطلاعیه ای از سوی ستاد مصاحبه استان، برنامه زمانی بررسی مدارک، معاینات پزشکی و انجام مصاحبه غایبین، جاماندگان و معرفی شدگان به شورا و کمیسیون پزشکی آزمون استخدامی ماده 28 سال 1400 (سهمیه خواهران) اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی، عطائی در تشریح اطلاعیه شماره 4 ستاد گفت:  فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و انجام مصاحبه غایبین، جاماندگان و معرفی شدگان به شورا و کمیسیون پزشکی سهمیه خواهران رأس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 انجام می پذیرد. 
بر اساس این اطلاعیه، کلیه غایبین، جاماندگان و معرفی شدگان به شورا و کمیسیون پزشکی (خانم)  می بایست رأس ساعت 8  صبح  روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 با در دست داشتن مدارک اعلامی در اطلاعیه روز سه‌شنبه مورخ  1401/04/07 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی  به مرکز  انجام مصاحبه خواهران به آدرس: تبریز – چایکنار - پل قاری- خیابان علامه طباطبائی - دانشگاه فرهنگیان (ساختمان مرکز نوآوری، ساختمان تربیت معلم شهید رجایی سابق) تلفن اداره کل برای تماس 04135569992 مراجعه نمایند.
تذکرات مهم :
1- معرفی شدگان سهمیه 3% بهزیستی که مدارک و مستندات آنها قبلا به تایید کارگروه بررسی مدارک و مستندات رسیده است، در صورت تایید شرایط جسمانی در شورای پزشکی استان، به مرحله مصاحبه تخصصی معرفی خواهند شد.
2- فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و انجام مصاحبه از غایبین، جاماندگان و معرفی شدگان به شورا و کمیسیون پزشکی (سهمیه خواهران) صرفا در مهلت تعیین شده مندرج در این اطلاعیه امکان پذیر است و داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند و یا در مراحل بعدی مصاحبه حضور یابند، به عنوان انصراف از استخدام شناخته خواهند شد و متعاقباً هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نمی باشد.
زمانبندی مصاحبه غایبین و جاماندگان (برادران) (مشاهده)
خبر 20 تیر 1401: طی اطلاعیه ای از سوی ستاد مصاحبه استان، برنامه زمانی بررسی مدارک، معاینات پزشکی و انجام مصاحبه غایبین، جاماندگان و معرفی شدگان به شورا و کمیسیون پزشکی آزمون استخدامی ماده 28 سال 1400 (سهمیه برادران) اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی، عطائی در تشریح اطلاعیه شماره ۳ ستاد گفت:  فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و انجام مصاحبه غایبین، جاماندگان و معرفی شدگان به شورا و کمیسیون پزشکی سهمیه برادران رأس ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه مورخ 1401/04/21 انجام می پذیرد. 
بر اساس این اطلاعیه، کلیه غایبین، جاماندگان و معرفی شدگان به شورا و کمیسیون پزشکی (آقا)  می بایست رأس ساعت 8  صبح  روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 با در دست داشتن مدارک اعلامی در اطلاعیه روز سه‌شنبه مورخ  1401/04/07 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی  به مرکز  انجام مصاحبه برادران به آدرس: تبریز - آخر طالقانی - دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه امینی تبریز مراجعه نمایند.
تذکرات مهم:
1- معرفی شدگان سهمیه 3% بهزیستی که مدارک و مستندات آنها قبلا به تایید کارگروه بررسی مدارک و مستندات رسیده است، در صورت تایید شرایط جسمانی در شورای پزشکی استان، به مرحله مصاحبه تخصصی معرفی خواهند شد.
2- فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و انجام مصاحبه از غایبین، جاماندگان و معرفی شدگان به شورا و کمیسیون پزشکی (سهمیه برادران) صرفا در مهلت تعیین شده مندرج در این اطلاعیه امکان پذیر است و داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند و یا در مراحل بعدی مصاحبه حضور یابند، به عنوان انصراف از استخدام شناخته خواهند شد و متعاقباً هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نمی باشد.
اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان (مشاهده)

خبر 7 تیر 1401: معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان از انتشار اطلاعیه ستاد مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در سال 1400 اعلام زمان بندی بررسی مدارک، معاینات پزشکی و انجام مصاحبه خبر داد.طی اطلاعیه ای از سوی ستاد مصاحبه استان، برنامه زمانی بررسی مدارک و مستندات، راه یافتگان به مرحله چند برابر ظرفیت استخدامی سال 1400 سهمیه استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:  فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و انجام مصاحبه معرفی شدگان به مرحله چند برابرظرفیت نهمین آزمون استخدامی سال 1400 سهمیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 آغاز می گردد. پذیرفته شدگان این مرحله براساس اطلاعیه ستاد مصاحبه استان به شرح ذیل  اقدام نمایند:
بر اساس این اطلاعیه، با توجه به اعلام نتایج اولیه نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1400 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به تاریخ 1401/04/03،  بدین وسیله برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان برای ارزیابی مدارک و مستندات، معاینات پزشکی و انجام مصاحبه به شرح زیر اعلام و توجه داوطلبان راه یافته به این مرحله را به موارد ذیل معطوف می دارد:
پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه زمانی اعلام شده مذکور با در دست داشتن مدارک اعلامی ذیل در محل انجام مصاحبه به نشانی های ذیل حضور یابند :

جهت مشاهده جدول زمانبندی مصاحبه کلیک نمایید

اطلاعیه پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی (مشاهده)
خبر 4 تیر 1401: معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان از آغاز بررسی و تطبیق مدارک، معاینات پزشکی و مصاحبه استخدامی راه یافتگان به مرحله چند برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1400 سهمیه استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، کیانوش عطائی معاون  پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت : با توجه به اطلاعیه مورخ 1401/04/03 سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر اعلام نتایج اولیه نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1400 ، به اطلاع داوطلبان راه یافته به مرحله چندبرابر ظرفیت استخدامی آزمون مذکور می رساند  کارگروه ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان راه یافته به مرحله چند  برابر ظرفیت استخدامی آزمون مذکور به منظور بررسی و تطبیق مدارک داوطلبان با اطلاعات خوداظهاری مندرج در سامانه سازمان سنجش ، تشکیل یافته و آموزش های لازم را سپری نموده اند و به زودی کار بررسی و تطبیق مدارک داوطلبان آغاز خواهد شد و داوطلبان موظف خواهند شد در زمان بندی مقرر که در قالب اخبار و اطلاعیه های بعدی متعاقباَ اعلام خواهد شد ، با در دست داشتن مدارک لازم ( اصل مدارک تحصیلی ، شناسنامه ، کارت ملی ، اصل مدارک ایثارگری و بومی، اصل پایان خدمت و سایر مدارک مورد نیاز که در اطلاعیه بعدی اعلام می گردد) ، به مکان اعلام شده مراجعه نمایند .
معاون  پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن تبریک به راه یافتگان به مرحله چندبرابر ظرفیت آزمون استخدامی مذکور، به داطلبان راه یافته به این مرحله توصیه نمود مفاد اطلاعیه های منتشره اداره کل آموزش و پرروش استان در خصوص مدارک مورد نیاز و سایر موارد مربوط را که از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام خواهد شد ، به دقت مطالعه و از قبل با آمادگی کامل در فرآیند بررسی و تطبیق مدارک استخدامی  شرکت نمایند .
عطائی اضافه نمود داوطلبانی که مدارک و مستندات آنان منطبق با مفاد اطلاعیه ثبت نام منتشر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور باشد، به مراحل بعدی (معاینات پزشکی و مصاحبه استخدامی) معرفی خواهند شد در غیر این صورت به عنوان داوطلب غیرواجد شرایط، از چرخه رقابت حذف خواهند شد.

اطلاعیه پذیرفته شدگان سال 97

اطلاعیه زمان بندی دوره مهارت آموزی پذیرفته شدگان پردیس علامه امینی (مشاهده)

خبر 15 آبان 97: اطلاعیه زمان بندی دوره مهارت آموزی پذیرفته شدگان پردیس علامه امینی استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی (سایت دانشکاه علامه امینی تبریز)

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سال 1397 استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش، به اطلاع می رساند تنها مرجع اطلاع رسانی در خصوص مسایل مرتبط با دوره مهارت آموزی، پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان و پرتال معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است و این دانشگاه اخبار مندرج در سایر مراجع اطلاع رسانی اعم از سایت های خبری و شبکه اجتماعی را تایید نکرده و هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

برنامه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سال 1397 استخدام پیمانی آموزش و پرورش، دارای 3 مرحله اصلی است که جزییات آن به شرح ذیل اعلام می گردد:

مرحله اول: تعیین محل آموزش

پذیرفته شدگان برای اطلاع از محل آموزش خود باید از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1397/08/05 تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 1397/08/07 به «سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان» مراجعه نمایند.
پس از اطلاع از استان محل آموزش، پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمانبندی ثبت نام و جزییات مربوط به محل و زمان برگزاری دوره از روز شنبه، مورخ 1397/08/12 به سایت دانشگاه فرهنگیان استان محل آموزش خود را (به عنوان مثال مهارت آموزان استان آذربایجان شرقی به «سایت دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی») مراجعه نمایند. پذیرفته شده از این پس فقط با استان محل آموزش خود در ارتباط خواهد بود.
در صورتی که مهارت آموز دارای شرایط خاص (شامل بارداری، بیماری صعب العلاج و ...) باشد، باید طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 6 و 7 آبان ماه 1397، درخواست انتقال خود را با «شرح علت» و «مدارک مربوطه» در درگاه سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان (قسمت درخواست جابجایی) ثبت نماید. لازم به ذکر است به درخواست هایی که به علت هایی همچون اشتباه در تعیین استان محل اقامت در زمان ثبت نام در آزمون، اشتغال به تحصیل و ... ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مرحله دوم: ثبت نام غیرحضوری و حضوری

ثبت نام غیرحضوری: پذیرفته شدگان باید روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 14 و 15 آبان 1397 نسبت به ثبت نام غیرحضوری (در سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس http://10.9.29.92)اقدام نمایند. توجه به نکات ذیل در ثبت نام غیرحضوری ضروری است:
جهت ورود به سامانه آموزشی دانشگاه از مرورگرInternet Explorer استفاده نمایید.
نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض در زمان ثبت نام، توسط سامانه اعلام می گردد.
مهارت آموزان می بایست در اولین ورود به سیستم رمز عبور خود را تغییر دهند و تا پایان دوره مهارت آموزی، آن را نزد خود حفظ نمایند.
در صورت بروز مشکل در ثبت نام یا از بین رفتن رمز عبور، به مسئول آموزش پردیسِ محل برگزاری دوره مراجعه نمایید.
مدارک ذیل قبل از زمان ثبت نام الکترونیکی توسط پذیرفته شده اسکن و فایل مربوطه در مرحله ارسال مدارک در ثبت نام الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.
اسکن صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، صفحه مربوطه
اسکن کارت ملی پشت و رو
اسکن عکس تمام رخ 4*3 در سال جاری با پوشش و ظاهر مناسب و رعایت شئونات اسلامی
اسکن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت (برای آقایان)
اسکن اصل گواهینامه موقت یا اصل دانشنامه برای پذیرفته شدگانی که گواهینامه موقت یا دانشنامه دریافت کرده اند.
ثبت نام حضوری:

اسامی پذیرفته شدگان براساس الفبا تاریخ مراجعه حضوری
الف - غ 97/8/20
ک - ی 97/8/21

شروع کلاس های آموزشی (ابتدائی) از مورخ 97/8/22
شروع کلاس های آموزشی(دبیری) از مورخ 97/8/24

محل ثبت نام حضوری و برگزاری کلاس ها: تبریز میدان دانشسرا ساختمان شهید رجائی

شماره تماس 35232210 روزهای سه شنبه تا جمعه
ثبت نام حضوری تنها از کسانی به عمل خواهد آمد که اقدام به ثبت نام غیرحضوری کرده باشند. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری عبارتند از:

ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری (موضوع مجوز شماره۱۱۴۷۲۵۷ -۱۱ اردیبهشت ۹۶ سازمان اداری واستخدامی کشور) به دانشگاه/پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی جهت ضبط در پرونده آموزشی الزامی می باشد.
پرینت ثبت نام غیرحضوری در سامانه آموزشی دانشگاه
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
تذکر1: عدم مراجعه پذیرفته شده تا 1397/09/03 به معنی انصراف از دوره تلقی می شود.

تذکر2: تاریخ های فوق تمدید نخواهد شد و مسئولیت ناشی از بی توجهی به مفاد اطلاعیه، به عهده پذیرفته شده است.

مرحله سوم: شروع دوره آموزشی

دوره مهارت آموزی سال 1397 شامل دوره مرحله است که مرحله نخست آن از روز شنبه مورخ 1397/08/19آغاز می شود. پذیرفته شدگان باید بلافاصله پس از ثبت نام حضوری، بر اساس برنامه اعلامی استان محل آموزش، اقدام به حضور در تمامی جلسات آموزشی نمایند. در صورتی که تعداد غیبت های مهارت آموز در هر یک از دروس بیش از 2 جلسه در هر نیمسال باشد؛ امکان شرکت وی در امتحانات پایان پودمان و متعاقباً صدور حکم استخدامی توسط وزارت آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.

اطلاعيه دوره مهارت آموزی پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش (مشاهده)

خبر 7 آبان 97: اطلاعيه دوره مهارت آموزی پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی (منبع: سایت دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی)

با احترام، ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی و تشکر از همه دست اندرکاران محترم دوره مهارت آموزی، مخصوصاً مسئولان مدیریت امور استانی، روسای محترم پردیس‎ها، معاونان محترم آموزشی، مدیران محترم گروه‎های آموزشی و کارشناسان محترم حوزه آموزش برای تلاش در برگزاری دوره، مسایل مرتبط با برگزاری دوره مهارت آموزی سال 1397 به شرح این بخشنامه اعلام می گردد:

رشته محل:

عناوین رشته ها و تعداد مهارت آموزان استان به شرح ذیل اعلام شده است. لازم به ذکر است فهرست قطعی مهارت آموزان پس از بررسی درخواست های جابجایی و نهایتا تا روز یکشنبه مورخ 1397/08/13 در سامانه آموزشی دانشگاه بارگذاری خواهد شد.

محل آموزش:
پذیرفته شدگان برای اطلاع از محل آموزش خود از ساعت 12 روز شنبه مورخ 97/08/05 تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 97/08/07 به «سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان» مراجعه می نمایند.در صورتی که مهارت آموز دارای شرایط خاص (شامل بارداری، بیماری صعب العلاج و …) باشد، باید در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 6 و 7 آبان ماه 1397، درخواست انتقال خود را با «شرح علت» و «مدارک مربوطه» در سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان (قسمت درخواست جابجایی) ثبت نماید. لازم به ذکر است به درخواست هایی با علت هایی همچون اشتباه در تعیین استان محل اقامت در زمان ثبت نام در آزمون، اشتغال به تحصیل و … ترتیب اثر داده نمی شود.

ثبت نام و شروع دوره:
پذیرفته شدگان باید روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 14 و 15 آبان 1397 نسبت به ثبت نام غیرحضوری در سامانه گلستان دانشگاه و ثبت نام حضوری (بر اساس برنامه اعلامی مدیریت امور استانی) اقدام نمایند. مدیریت امور استان باید زمان‏بندی ثبت نام و جزییات مربوط به محل و زمان برگزاری دوره را برای اطلاع پذیرفته شدگان تا تاریخ 97/08/12 در سایت دانشگاه فرهنگیان استان قرار دهد.

نکات مورد توجه پذیرفته شدگان برای ثبت نام حضوری و غیرحضوری در اطلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (مورخ 97/08/05) بیان شده است که مطالعه آن به همه دست اندرکاران توصیه می شود. لیکن توجه به نکات ذیل مورد تاکید است:

در صورتی که پذیرفته شده برای ثبت نام یا بازیابی رمز عبور سامانه آموزش با مشکل مواجه شد باید به مسئول آموزش پردیسِ محل برگزاری دوره مراجعه نمایید.
مسئولیت ثبت نام غیر حضوری بر عهده خود متقاضی است.
ثبت نام حضوری بر اساس برنامه اعلام شده در سایت مدیریت امور استانی انجام می شود. مدیریت امور استانی باید زمان، نشانی محل و جزییات ثبت نام حضوری را حداکثر تا تاریخ 97/08/12 در سایت مدیریت امور استانِ اعلام نماید.
ثبت نام فقط بر اساس فهرست سامانه آموزش (گزارش 216) انجام گیرد و از ثبت نام افراد خارج لیست مذکور خودداری شود. در همین ارتباط
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری عبارتند از:
ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری (مجوز شماره 1667207 مورخ 10 بهمن 96 سازمان اداری و استخدامی کشور) به پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی برای پذیرش فرد در دوره مهارت آموزی الزامی است.
پرینت ثبت نام غیرحضوری در سامانه آموزشی دانشگاه: ثبت نام حضوری تنها از کسانی به عمل خواهد آمد که اقدام به ثبت نام غیرحضوری کرده باشند.
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
عدم مراجعه پذیرفته شده تا 97/09/03 به معنی انصراف از دوره تلقی می شود.
تاریخ های فوق تمدید نخواهد شد و مسئولیت ناشی از بی توجهی به مفاد اطلاعیه، به عهده ذینفع است.
دوره مهارت آموزی سال 1397 شامل دو مرحله (نیمسال) است که مرحله نخست آن از روز شنبه مورخ 97/08/19 آغاز می شود. پذیرفته شدگان باید بلافاصله پس از ثبت نام حضوری، بر اساس برنامه اعلامی استان محل آموزش، اقدام به حضور در تمامی جلسات آموزشی نمایند. در صورتی که تعداد غیبت های مهارت آموز در هر یک از دروس بیش از 2 جلسه در هر نیمسال باشد؛ امکان شرکت وی در امتحانات پایان پودمان و متعاقباً صدور حکم استخدامی توسط وزارت آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت. تقویم آموزشی دوره به شرح ذیل است:

عنوان بازه زمانی
اعلام محل آموزش مهارت آموزان 5 لغایت 8 آبان 1397
ثبت نام غیرحضوری 14 و 15 آبان 1397
ثبت نام حضوری بر اساس برنامه اعلامی استان محل آموزش
شروع مرحله اول 19 آبان 1397
امتحانات پایان مرحله اول 13 بهمن 1397
شروع مرحله دوم 27 بهمن 1397
امتحانات پایان مرحله دوم 11 خرداد 1398
برگزاری بخش کتبی آزمون اصلح تابستان 1398
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی به وزارت شهریور 1398

برنامه درسی و روش آموزش:
کلیت برنامه درسی و شیوه اجرای پودمان کارآموزی دوره مهارت آموزی برای دوره سال 1397 بازنگری شده و پس از تایید ستاد ماده 28 (حداکثر تا 97/08/13) ارسال خواهد شد. لیکن برنامه درسی دوره سال 1397 مبتنی بر دو مرحله (نیم‏ سال) تدوین شده که در آن 2 روز حضور در کلاس های آموزشی و 1 روز کارآموزی در مدرسه پیش بینی شده است.

هر درس باید در 12 هفته آموزشی برگزار می شود. برنامه ریزی کلاس ها باید بگونه ای باشد که ساعات در نظر گرفته شده برای هر درس، در 12 هفته پوشش داده شود. سایر نکات مرتبط با روش آموزش به شرح ذیل است:

آن دسته مهارت آموزان دوره سال 1396 که پودمان اول را با موفقیت به اتمام نرسانده اند (فهرست پیوست) ملزم به گذراندن مجدد پودمان اول مطابق با برنامه درسی و ضوابط دوره سال 1397 هستند؛ لیکن امکان تطبیق واحد (بر اساس مفاد بند 3 از بخشنامه شماره 300/4535/50000 مورخ 96/04/24) برای دروسی که در دوره سال 1396 با موفقیت گذرانده اند وجود دارد. درس تطبیق یافته و نمره آن بر اساس مفاد تبصره بند 1 بخشنامه شماره 300/7601/50000 مورخ 97/06/05 در سامانه آموزشی ثبت شود.
کلاس های درس در دوره مهارت آموزی، طبق سنوات گذشته، به صورت تلفیقی برگزار می شود.
توصیه می شود برای آموزش در دوره مهارت آموزی از استادانی استفاده شود که سابقه موفق در معلمی داشته باشند.
حداقل مدرک قابل قبول برای تدریس در دوره مهارت آموزی، کارشناسی ارشد است.
سقف پرداخت حق الزحمه به اعضای هیأت علمی دانشگاه و آموزشگران آزاد در دوره مهارت آموزی، به میزان ده (10) واحد نظری یا معادل عملی آن است. تدریس در دوره مهارت آموزی توسط اعضای هیات علمی، مازاد بر ساعات موظف و حق التدریس آنها تا سقف 10 واحد (مشروط بر آنکه امکان تکمیل ساعات موظف از طریق دوره پیوسته مقدور نباشد)، بلامانع است؛ لیکن در صورتی که از درس های دوره مهارت آموزی برای تکمیل ساعات تدریس موظف اعضای هیات علمی استفاده شود؛ باید در گزارش های پرداخت حق الزحمه مدرسان دوره، توسط مدیریت امور استانی به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام شود.
نمره قبولی در در درس های کارآموزی و آموزش پژوهی 14 و در سایر درس های دوره مهارت آموزی 12 بوده و معدل قابل قبول از مجموع درس ها در هر مرحله (نیمسال)، حداقل 14 است.
سایر نکات مهم
محل آموزش مهارت آموزان توسط دانشگاه فرهنگیان بر اساس شرایط و ضوابط دانشگاه فرهنگیان تعیین می شود. استان های مجری، از تغییر محل آموزش مهارت آموز خودداری نمایند.
سرپرستان محترم مدیریت امور استانی باید برای نیروهای فعال در اقدامات مرتبط با دوره مهارت آموزی ابلاغ صادر نمایند.
سوالات و اقدامات مرتبط با دوره مهارت آموزی، با رابط محترم مهارت آموزی استان، طرح و هماهنگ شود.
مهارت آموزانی که تا مورخ 97/09/03 برای شرکت در دوره به دانشگاه مراجعه نکردند؛ در سامانه آموزش، غیرفعال (راکد) شوند.
در صورتی که مهارت آموز مایل به انصراف از دوره بود؛ مراتب را به صورتی کتبی به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام نماید تا اقدامات بعدی بعمل آید. اطلاعات مشارالیه در سامانه آموزشی نیز در وضعیت «راکد» قرار گیرد.

جهت ورود به سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان اینجا کلیک نمایید

اعلام زمان معرفی به سایر مراحل استخدام (مشاهده)

خبر 27 شهریور 97: اعلام زمان معرفی به سایر مراحل استخدام داوطلبان راه یافته به مرحله یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی (منبع: اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی )

داوطلبان راه یافته به مرحله یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی از روز سه شنبه مورخ 97/7/3 به آزمایشات و معاینات پزشکی و دایره تشخیص هویت نیروی انتظامی معرفی می شوند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بهروز اصغری اردلانی از اعلام زمان معرفی داوطلبان راه یافته به مرحله یک برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی خبر داد.

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان همچنین گفت: داوطلبان با مطالعه اطلاعیه ذیل در تاریخ های اعلام شده برای دریافت معرفی نامه های مربوط به بهداری و آگاهی به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه نمایند.

اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص زمان تشکیل پرونده استخدامی قبول شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1397

با توجه به اطلاعیه مورخ 97/6/26 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام نتایج نهایی (یک برابر ظرفیت استخدامی غیر از گزینش) پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1397 ، ضمن عرض تبریک به راه یافتگان به مرحله یک برابرظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی ، بدین وسیله برنامه زمانی مراجعه داوطلبان برای تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل بعدی به شرح زیر اعلام و توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد :

پذیرفته شدگان نهایی (یک برابر ظرفیت استخدامی غیر از گزینش) آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی از روز سه شنبه مورخ 97/7/3 لغایت  روز شنبه مورخ 97/7/7 فرصت دارند برای تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل استخدام و دریافت معرفی نامه به مراکز بهداشت و نیروی انتظامی ( بررسی پیشینه کیفری ) به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی واقع در تبریز – خیابان ارتش جنوبی – بالاتر از چهارراه باغ شمال – خیابان نیروی انتظامی – روبروی فروشگاه اتکا مراجعه نمایند.
داوطلبانی که در فرصت تعیین شده برای طی مراحل استخدامی به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه ننمایند به عنوان منصرف از استخدام شناخته شده و در آینده حقی برای آنان متصور نمی باشد.
با توجه به دریافت فرم گزینش در مرحله بررسی مدارک و مصاحبه، نیازی به مراجعه داوطلبان به هسته گزینش استان یا ارسال مدارک به هسته مذکور، وجود ندارد مگر در مواردی که داوطلب راساً از سوی هسته گزینش استان برای تکمیل مدارک و... دعوت شده باشد.
پذیرفته شدگان به هنگام مراجعه برای دریافت معرفی نامه مدارک ذیل را همراه داشته باشند:
- کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش. مبنی بر قبولی در آزمون

- تعداد دو قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه شده در سال جاری .

- اصل و تصویر تمام صفحاتشناسنامه .

- اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی .

- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (برادران)

- اصل یا تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی .

اصغری اردلانی اضافه نمود: در استان آذربایجان شرقی تعداد 460 نفر موفق به قبولی در مراحل کتبی و مصاحبه آزمون استخدام پیمانی شده اند و برای بررسی صلاحیت استخدام پیمانی در آموزش و پرورش به هسته گزینش استان معرفی شده اند و پس از طی مرحله گزینش ، داوطلبانی که صلاحیت استخدام پیمانی آنان در مشاغل قبول شده از سوی هسته گزینش استان مورد تایید قرار گیرد ، نخست نسبت به ارایه سند تعهد محضری ده ساله مبنی بر استخدام و خدمت به مدت ده سال و در محل خدمت تعیین شده (با دریافت معرفی نامه از اداره کل) اقدام و سپس مطابق با ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ، جهت طی دوره های مهارت های تعلیم و تربیت به دانشگاه فرهنگیان معرفی و در صورت کسب موفقیت در آزمون جامع مهارت های تعلیم و تربیت ، در مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش سهمیه خدمتی قبول شده مشغول به کار خواهند شد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه اصلی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان (مشاهده)

خبر 14 مرداد 97: اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی (منبع: مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی)

اطلاعیه شماره (1) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
با توجه به اعلام اولیه نتایج پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1397 که در مورخ 97/05/07 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده بود ، ضمن عرض تبریک به راه یافتگان به مرحله چند برابرظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی ، بدین وسیله برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان برای ارزیابی مدارک و مستندات و طی مراحل بعدی، اعلام و توجه داوطلبان راه یافته به این مرحله را به موارد اعلام شده در اطلاعیه معطوف می دارد.

توجه : معرفی شدگان سهمیه 3% بهزیستی برای بررسی مدارک و مستندات، ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/5/20 به مراکز یادشده مراجعه نمایند.

پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه زمانی اعلام شده مذکور با در دست داشتن مدارک ذیل در محل ارزیابی و بررسی مدارک و مستندات به نشانی های ذیل حضور یابند :

خانم ها : دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا(س) به نشانی تبریز- خیابان قطران جنوبی- جنب سالن ورزشی امام خمینی (ره)، شماره تلفن تماس : 34438116

آقایان : دانشگاه فرهنگیان- پردیس علامه امینی - ساختمان شهید رجایی به نشانی تبریز - میدان دانشسرا- شماره تماس 35232210

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود فایل های پیوست اینجا کلیک نمایید

آغاز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌ شدگان استخدامی آموزش و پرورش (مشاهده)

خبر 13 مرداد 97: آغاز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌ شدگان استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از هفته جاری (منبع: مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی)

استخدام نیروهای پیمانی آموزش و پرورش در سال 97 به ایستگاه آخر رسید
روند مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در هفته جاری آغاز می شود
جلسه هماهنگی اجرای مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش در سال 97 امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، با حضور مسئولان اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برگزار شد.
دکتر صرفناز باقری سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در جلسه نوبت صبح ضمن اشاره به روند کلی انجام فرآیند مصاحبه و لزوم انجام هماهنگی های لازم از کلیه دست اندرکاران خواست تا با نهایت دقت نسبت به برگزاری منظم و صحیح مصاحبه اقدام نمایند.
در ادامه این جلسه حضار نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه اطلاع رسانی،زمانبندی و اجرای فرآیند مصاحبه بیان کرده مسئولیت انجام مراحل مختلف فرآیند واگذار شده و توضیحات لازم در این زمینه داده شد.
گفتنی است در همین راستا و به منظور انجام هماهنگی های بیشتر، دومین جلسه با حضور معاونین و کارشناسانی از اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به منظور تفکیک اقدامات لازم الاجرا همچنین تنظیم تفاهم نامه و صدور ابلاغ مجریان و مصاحبه گران برگزار شد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

 اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی (مشاهده)

خبر 8 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی (منبع: سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی)

کار بررسی و تطبیق مدارک استخدامی و سایر مراحل راه یافتگان به مرحله چند برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی به زودی آغاز می شود .
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بهروز اصغری اردلانی گفت : با توجه به اطلاعیه مورخ 97/5/7 سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر اعلام نتایج اولیه پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1397 ، به اطلاع داوطلبان راه یافته به مرحله چندبرابر ظرفیت استخدامی آزمون مذکور می رساند کارگروه ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان راه یافته به مرحله چند برابر ظرفیت استخدامی آزمون مذکور به منظور بررسی و تطبیق مدارک داوطلبان با اطلاعات خوداظهاری مندرج در سامانه سازمان سنجش ، تشکیل یافته و آموزش های لازم را سپری نموده اند و به زودی کار بررسی و تطبیق مدارک داوطلبان آغاز خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی افزود: داوطلبان موظف خواهند شد در زمان بندی مقرر که در قالب اخبار و اطلاعیه های بعدی متعاقباَ اعلام خواهد شد ، با در دست داشتن مدارک لازم ( اصل مدارک تحصیلی ، شناسنامه ، کارت ملی ، اصل مدارک ایثارگری ، اصل پایان خدمت و سایر مدارک مورد نیاز که در اطلاعیه بعدی اعلام می گردد) ، به مکان اعلام شده مراجعه نمایند.

وی، به داطلبان راه یافته به این مرحله توصیه نمود: مفاد اطلاعیه های منتشره اداره کل آموزش و پرروش استان در خصوص مدارک مورد نیاز و سایر موارد مربوط را که از طریق سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام خواهد شد، به دقت مطالعه و از قبل با آمادگی کامل در فرآیند بررسی و تطبیق مدارک استخدامی شرکت نمایند .

اصغری اردلانی اضافه کرد: داوطلبانی که مدارک و مستندات آنان منطبق با مفاد اطلاعیه ثبت نام منتشر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور باشد ، به مراحل بعدی معرفی خواهند شد در غیر این صورت به عنوان داوطلب غیرواجد شرایط ، از چرخه رقابت حذف خواهند شد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه پذیرفته شدگان سال 95

زمان بندی تشکیل پرونده پذیرفته شدگان (مشاهده)

خبر 23 فروردین 96: معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان خبر داد: تشکیل پرونده استخدامی برای داوطلبان قبول شده آزمون استخدام پیمانی ده هزار نفری سال 1395

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان اعلام کرد داوطلبان قبول شده آزمون استخدام پیمانی ده هزار نفری سال 1395 برای تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل استخدام حداکثر تا مورخ 96/1/26 به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند .

آقای بهروز اصغری اردلانی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام کرد داوطلبان قبول شده آزمون استخدام پیمانی ده هزار نفری سال 1395 سهمیه استان آذربایجان شرقی حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/1/26 فرصت دارند برای تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل استخدام و دریافت معرفی نامه به مراکز بهداشت و نیروی انتظامی ( بررسی پیشینه کیفری ) به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند . بدیهی است داوطلبانی که در فرصت تعیین شده برای طی مراحل استخدامی مراجعه ننمایند به عنوان منصرف از استخدام شناخته شده و در آینده حقی برای آنان متصور نمی باشد . همچنین با توجه به دریافت فرم گزینش در مرحله مصاحبه ، نیازی به مراجعه داوطلبان به هسته گزینش استان وجود ندارد مگر در مورادی که داوطلب از سوی هسته گزینش استان دعوت شده باشد .

آقای اصغری اردلانی اضافه نمود در استان آذربایجان شرقی تعداد 177 نفر موفق به قبولی در مراحل کتبی و مصاحبه آزمون استخدام پیمانی شده اند و برای بررسی صلاحیت استخدام پیمانی در آموزش و پرورش به هسته گزینش استان معرفی شده اند و پس از طی مرحله گزینش ، داوطلبانی که صلاحیت آنان از سوی هسته گزینش استان مورد تایید قرار گیرد ، مطابق با ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ، جهت طی دوره های مهارت های تعلیم و تربیت به دانشگاه فرهنگیان معرفی و در صورت کسب موفقیت در آزمون جامع مهارت های تعلیم و تربیت ، در مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش سهمیه خدمتی قبول شده مشغول به کار خواهند شد.

اطلاعیه فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان (مشاهده)

خبر 4 اسفند 95: رئیس اداره امور اداری و تشکیلات استان :آغاز فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدام پیمانی سال 1395فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی در مرحله تکمیل ظرفیت استخدامی از روز شنبه هفته بعدی آغاز می شود .به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی؛ کیانوش عطائی گفت: با توجه به تماس های داوطلبان راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی در مرحله تکمیل ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی ده هزار نفری سال 1395 سهمیه استان آذربایجان شرقی، به اطلاع این عزیزان می رساند فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی، روز شنبه مورخ 95/12/7 صورت می پذیرد.رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در ادامه به داوطلبان توصیه نمود با در دست داشتن مدارک لازم که قبلاَ در" اطلاعیه شماره 3" ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی استان درج شده است، به محل اعلام شده مراجعه و نسبت به ارایه مدارک و طی مراحل بعدی اقدام نمایند.

شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی و زمانبندی دقیق مصاحبه در سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان به نشانی  http://poshtibani.ea.medu.ir  اعلام گردیده است.

 +جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه زمان بندی بررسی مدارک (مشاهده)

خبر 4 اسفند 95: اطلاعیه شماره (3) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال 1395

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام ، ضمن عرض تبریک به راه یافتگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1395 وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی ، بدین وسیله برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان جهت ارایه مدارک و مستندات ، انجام معاینات پزشکی،مصاحبه و طی مراحل قانونی به شرح زیر اعلام و توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد :

ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان وانجام معاینات پزشکی و مصاحبه خانم ها روز شنبه مورخ 95/12/7 و آقایان روز یک شنبه مورخ 95/12/8 از ساعت 8 صبح لغایت 17عصر صورت خواهد پذیرفت .

داوطلبانی که به هر دلیل در موعد اعلام شده نسبت به مراجعه و ارایه مدارک مورد نیاز اقدام ننمایند ، به عنوان منصرف ازاستخدام شناخته شده و به جایگزینی آنان از سایر داوطلبان استفاده خواهد شد . بدیهی است متعاقباَ هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نمی باشد .

پذیرفته شدگان می بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک ذیل در محل ارزیابی مدارک و مستندات و مصاحبه حضور یابند :

تذکر : مدارک باید به ترتیب ذکرشده از ردیف اول تا یازدهم در یک پوشه روغنی به رنگ زرد قرارگیرد :

1.کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش .

2.پنج قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه شده در سال جاری .

3.اصل و 2 سری تصویر تمام صفحات شناسنامه .

4.اصل و 2 سری تصویر پشت و روی کارت ملی .

5.اصل و 2 سری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران) .

6.اصل و 2 برگ تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل- محل انتخابی

یادآوری : داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و دو برگ تصویر مدرک تحصیلی لیسانس خود را نیز بایستی ارایه نمایند .

7.اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی مندرج در آگهی استخدامی برای داوطلباني که به جهت داشتن کبر سنی به هنگام ثبت نام اعلام داشتن سابقه خدمت تمام وقت دولتی نموده اند.

8.مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه ثبت نام (حسب مورد براساس هريك از موارد ذكر شده در بندهاي ده گانه ذكر شده در آگهی استخدامی) . بدیهی است داوطلبانی که شهرستان محل تولدشان طبق شناسنامه ، با شهرستان مندرج در دامنه پذیرش کدشغل محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد و نیز داوطلبانی که از سهمیه بومی استفاده ننموده اند نیازی به ارایه مدرک برای بومی بودن ندارند ولی سایر داوطلبان موظف به ارایه مدرک دال بر بومی بودن در محل قبولی خود می باشند .

9.اصل معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افراد خانواده شهداء ، جانبازان و آزادگان) یا ناحیه مقاومت سپاه پاسداران (برای رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در زمان جنگ خدمت نموده اند و خانواده آنان) در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه ایثارگری درج شده است .

10.اصل معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه معلول درج شده است .

11.معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان برای داوطلبان نخبه دارای حداقل مدرک کارشناسی. (موضوع بخشنامه شماره 710/34 مورخ 1392/7/29 )

12.مقاله ، تحقیق ، ترجمه مرتبط با رشته شغلی و نیز گواهی مربوط به تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی و مدارک مربوط به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط با رشته شغلی انتخابی . (این مدارک در قسمت مصاحبه مورد استفاده خواهد بود)

13.پس از اتمام مراحل معاینه پزشکی و مصاحبه ، داوطلب بایستی دو برگ فرم گزینش مندرج در پیوست این اطلاعیه را به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر پایان خدمت یا معافیت دائم ، تصویر گواهی ایثارگری یا بسیج (در صورت داشتن) ، یک قطعه عکس پشت نویسی شده داخل پاکت ، تصویر مدارک مربوط به کسب مقام ، تشویق در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، قرآنی در سطوح مختلف و تصاویر سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، به نماینده هسته گزینش استان مستقر در محل برگزاری مصاحبه تحویل نماید . فرم های گزینش به صورت پشت و رو چاپ و دو قطعه عکس از چهار قطعه عکس مندرج در بند 2 به فرم های مذکور الصاق شده و فرم ها به صورت دقیق و با خط خوانا تکمیل گردند .

انجام مصاحبه و بررسی مدارک داوطلبان اعم از آقایان و خانم ها(خانم ها روز شنبه مورخ 95/12/7 و آقایان روز یک شنبه مورخ 95/12/8) ، در محل ذیل صورت خواهد پذیرفت :

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز به نشانی تبریز- خیابان قطران جنوبی- جنب سالن ورزشی امام خمینی (ره)- آدرس وب سایت پردیس فاطمه الزهرا(س)، http://tfu.cfu.ac.ir، شماره تلفن تماس : 34438116

جهت دریافت شرایط بومی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فرم اطلاعات فردی اینجا را کلیک نمایید

جهت مشاهده بخشنامه نخبگی اینجا کلیک کنید

 +جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت  دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه شماره (2) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال 1395 (مشاهده)

پیرو اطلاعیه شماره (1) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی ، ضمن عرض تبریک به راه یافتگان به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 13955 وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی ، بدین وسیله برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان برای ارایه مدارک و مستندات و طی مراحل بعدی به شرح زیر اعلام و توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد :

ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان و معرفی به مصاحبه از روز شنبه مورخ 95/11/2 لغایت روز سه شنبه 95/11/5 از ساعت 8 صبح لغایت 12:30 و از ساعت 13:30 لغایت 17 عصر صورت خواهد پذیرفت .

داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند ، به عنوان منصرف از استخدام شده و به جایگزینی آنان از سایر داوطلبان استفاده خواهد شد . بدیهی است متعاقباَ هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نمی باشد .

ارزیابی مدارک و مستندات و مصاحبه پذیرفته شدگان کدرشته محل های امور تربیتی ، مشاوره ، ریاضی ، تربیت بدنی و معارف اسلامی صرفاَ روز سه شنبه مورخ 95/11/5 انجام خواهد شد .

ارزیابی مدارک و مستندات و مصاحبه پذیرفته شدگان کدرشته محل های آموزگاری بر اساس حروف الفبا و طبق جداول ذیل انجام خواهد شد :

خواهران

ردیف

روزهای هفته

تاریخ

حروف الفبا

(اول نام خانوادگی)

1

شنبه

95/11/2

الف، ب، پ (آموزگاری)

2

یکشنبه

95/11/3

ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س و ش (آموزگاری)

3

دوشنبه

95/11/4

ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ و ل (آموزگاری)

4

سه شنبه

95/11/5

م، ن، و، هـ و ی (آموزگاری)

پذیرفته شدگان رشته های امور تربیتی و مشاوره

آدرس: تبریز قطران-دانشگاه فرهنگیان –پردیس فاطمه الزهرا(س)

تلفن

34438116

آدرس سایت

http://tfu.cfu.ac.ir/

برادران

ردیف

روزهای هفته

تاریخ

حروف الفبا

(اول نام خانوادگی)

1

شنبه

95/11/2

الف، ب، پ، ت و ث (آموزگاری)

2

یکشنبه

95/11/3

ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض و ط (آموزگاری)

3

دوشنبه

95/11/4

ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، هـ و ی (آموزگاری)

4

سه شنبه

95/11/5

رشته های امور تربیتی، ریاضی، تربیت بدنی ، معارف، مشاوره

آدرس: تبریز- میدان دانشسرا- دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی –ساختمان شهید رجائی(دانشسرای سابق)

تلفن

35232210

آدرس سایت

http://taap.cfu.ac.ir/

5-پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه زمانی اعلام شده با در دست داشتن مدارک ذیل در محل ارزیابی مدارک و مستندات و مصاحبه حضور یابند :

یادآوری : مدارک باید به ترتیب ذکرشده از ردیف اول تا یازدهم در یک پوشه روغنی به رنگ زرد قرارگیرد :

1.کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش .

2.پنج قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه شده در سال جاری .

3.اصل و 2 سری تصویر تمام صفحات شناسنامه .

4.اصل و 2 سری تصویر پشت و روی کارت ملی .

5.اصل و 2 سری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران( .

6.اصل و 2 برگ تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل- محل انتخابی

یادآوری : داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و دو برگ تصویر مدرک تحصیلی لیسانس خود را نیز بایستی ارایه نمایند .

7.اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی مندرج در آگهی استخدامی برای داوطلباني که به جهت داشتن کبر سنی به هنگام ثبت نام اعلام داشتن سابقه خدمت تمام وقت دولتی نموده اند.

8.مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه ثبت نام (حسب مورد براساس هريك از موارد ذكر شده در بندهاي ده گانه ذكر شده در آگهی استخدامی) . بدیهی است داوطلبانی که شهرستان محل تولدشان طبق شناسنامه ، با شهرستان مندرج در دامنه پذیرش کدشغل محل مورد تقاضا براياستخدام يكي باشد و نیز داوطلبانی که از سهمیه بومی استفاده ننموده اند نیازی به ارایه مدرک برای بومی بودن ندارند ولی سایر داوطلبان موظف به ارایه مدرک دال بر بومی بودن در محل قبولی خود می باشند .

9.اصل معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افراد خانواده شهداء ، جانبازان و آزادگان) یا ناحیه مقاومت سپاه پاسداران (برای رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در زمان جنگ خدمت نموده اند و خانواده آنان) در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه ایثارگری درج شده است .

10.اصل معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه معلول درج شده است .

11.معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان برای داوطلبان نخبه دارای حداقل مدرک کارشناسی . ( موضوع بخشنامه شماره 710/34 مورخ 1392/7/29 (

12.مقاله ، تحقیق ، ترجمه مرتبط با رشته شغلی و نیز گواهی مربوط به تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی و مدارک مربوط به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط با رشته شغلی انتخابی . (این مدارک در قسمت مصاحبه مورد استفاده خواهد بود)

13.پس از اتمام مراحل معاینه پزشکی و مصاحبه ، داوطلب بایستی دو برگ فرم گزینش مندرج در پیوست این اطلاعیه را به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر پایان خدمت یا معافیت دایم ، تصویر گواهی ایثارگری یا بسیج (در صورت داشتن) ، یک قطعه عکس پشت نویسی شده داخل پاکت ، تصویر مدارک مربوط به کسب مقام ، تشویق در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، قرآنی در سطوح مختلف و تصاویر سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، به نماینده هسته گزینش استان مستقر در محل برگزاری مصاحبه تحویل نماید . فرم های گزینش به صورت پشت و رو چاپ و دو قطعه عکس از چهار قطعه عکس مندرج در بند 2 به فرم های مذکور الصاق شده و فرم ها به صورت دقیق و با خط خوانا تکمیل گردند

اطلاعیه زمان و مکان مصاحبه (مشاهده)

خبر 29 دی 95: اطلاعیه شماره 2 مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ماده 28

مهارت آموزش (شایستگی حرفه ای) معلمی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ماده 28 ، توجه این عزیزان را به موارد ذیل جلب می نمائیم:

1- محل مصاحبه خواهران به آدرس: تبریز- قطران –دانشگاه فرهنگیان –پردیس فاطمه الزهرا(س)

محل مصاحبه برادران به آدرس: تبریز- میدان دانشسرا- دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی (ره)–ساختمان شهید رجائی(دانشسرای سابق)

2-آوردن مدارک لازم در زمان حضور در مصاحبه طبق اطلاعیه شماره 1 الزامی است .

3- آغاز مصاحبه از روز شنبه 2/11/95 لغایت 5/11/95 از ساعت 8 صبح لغایت 17 عصر خواهد بود.

4-  پذیرش برای مصاحبه از ساعت 8 لغایت 14 انجام می پذیرد.

5- عدم حضور در مصاحبه به منزله ی انصراف می باشد.

6- مصاحبه رشته های امور تربیتی،ریاضی،تربیت بدنی،معارف اسلامی و مشاوره  صرفاً روز سه شنبه مورخه5/11/95 انجام خواهد شد.

7- حضور داوطلبان رشته آموزش ابتدایی بر اساس  حروف الفبا  طبق جداول زیر خواهد بود.

جدول شماره 1: پردیس فاطمه الزهرا (س)

خواهران
حروف الفبا

(اول نام خانوادگی)

روزهای هفته ردیف
الف – پ  (آموزگاری) شنبه 1
ت-ش  (آموزگاری) یکشنبه 2
ص-ل (آموزگاری) دوشنبه 3
م-ی  (آموزگاری)

پذیرفته شدگان رشته های امور تربیتی و مشاوره

سه شنبه 4

  جدول شماره 2: پردیس علامه امینی (ره)

برادران
حروف الفبا

(اول نام خانوادگی)

روزهای هفته ردیف
الف –ث شنبه 1
ج-ط یکشنبه 2
ع –ی دوشنبه 3
رشته های امور تربیتی ریاضی، تربیت بدنی      معارف اسلامی و مشاوره سه شنبه 4

1

 +جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت  دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن اطلاعیه شماره 1 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک کنید

اطلاعیه برنامه زمان بندی مصاحبه (مشاهده)

خبر 28 دی 95: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان خبر داد:

آغاز فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی از هفته بعدی

فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی از هفته بعدی آغاز می شود .

بهروز اصغری اردلانی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت : با توجه به کثرت تماس های داوطلبان راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی ده نفری سال 1395 سهمیه استان آذربایجان شرقی ، به اطلاع این عزیزان می رساند فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی از روز شنبه مورخ 95/11/2 آغاز و تا روز سه شنبه مورخ 95/11/5 ادامه می یابد . آقای اصغری در ادامه به داوطلبان توصیه نمود براساس برنامه زمان بندی که فردا چهارشنبه مورخ 95/10/29 در همین سایت اعلام می گردد ، داوطلبان با در دست داشتن مدارک لازم مندرج در اطلاعیه شماره 1 به محل های اعلام شده مراجعه خواهند نمود .

 +جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه اعلام نتایج (مشاهده)

خبر 5 دی 95: طی اطلاعیه ای از سوی ستاد استخدام آموزش و پرورش استان؛ نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

طی اطلاعیه ای از سوی ستاد استخدام آموزش و پرورش استان نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دستگاه تعلیم و تربیت اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی طی اطلاعیه ای از سوی ستاد استخدام آموزش و پرورش استان نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دستگاه تعلیم و تربیت اعلام شد.

بر اساس همین گزارش و اطلاعیه

شماره (۱) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی ۱۰۰۰۰ نفری وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی قرار گرفته اند، می رساند برنامه زمان بندی بررسی مدارک و مستندات ، معاینه پزشکی و مصاحبه راه یافتگان به مرحله ۳ برابر ظرفیت استخدامی در قالب اطلاعیه شماره (۲) در سایت های معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ( poshtibani.ea.medu.ir) ، دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز (http://taap.cfu.ac.ir/) و دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز (http://tfu.cfu.ac.ir/) به اطلاع داوطلبان ارجمند خواهد رسید . بدیهی است اطلاعیه های بعدی نیز از همین سایت ها اعلام خواهد شد و داوطلبان موظف هستند در هر مرحله از اقدام ، مطابق با اطلاعیه های مندرج اقدام نمایند .

پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه زمانی اعلام شده با در دست داشتن مدارک ذیل در محل برگزاری مصاحبه حضور یابند :

یادآوری: مدارک باید به ترتیب ذکرشده از ردیف اول تا یازدهم در یک پوشه روغنی به رنگ زرد قرارگیرد :

۱.کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش .

۲.پنج قطعه عکس تمام رخ ۳*۴ تهیه شده در سال جاری .

۳.اصل و ۲ سری تصویر تمام صفحات شناسنامه .

۴.اصل و ۲ سری تصویر پشت و روی کارت ملی .

۵.اصل و ۲ سری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران ) .

۶.اصل و ۲ برگ تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل- محل انتخابی

یادآوری: داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و دو برگ تصویر مدرک تحصیلی لیسانس خود را نیز بایستی ارایه نمایند .

۷.اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی مندرج در آگهی استخدامی برای داوطلبانی که به جهت داشتن کبر سنی به هنگام ثبت نام اعلام داشتن سابقه خدمت تمام وقت دولتی نموده اند.

۸.مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه ثبت نام (حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای ده گانه ذکر شده در آگهی استخدامی) . بدیهی است داوطلبانی که شهرستان محل تولدشان طبق شناسنامه ، با شهرستان مندرج در دامنه پذیرش کدشغل محل مورد تقاضا برایاستخدام یکی باشد و نیز داوطلبانی که از سهمیه بومی استفاده ننموده اند نیازی به ارایه مدرک برای بومی بودن ندارند ولی سایر داوطلبان موظف به ارایه مدرک دال بر بومی بودن در محل قبولی خود می باشند .

۹.اصل معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افراد خانواده شهداء ، جانبازان و آزادگان) یا ناحیه مقاومت سپاه پاسداران (برای رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در زمان جنگ خدمت نموده اند و خانواده آنان) در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه ایثارگری درج شده است .

۱۰.اصل معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه معلول درج شده است .

۱۱.معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان برای داوطلبان نخبه دارای حداقل مدرک کارشناسی . ( موضوع بخشنامه شماره ۷۱۰/۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ )

۱۲.مقاله ، تحقیق ، ترجمه مرتبط با رشته شغلی و نیز گواهی مربوط به تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی و مدارک مربوط به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط با رشته شغلی انتخابی . (این مدارک در قسمت مصاحبه مورد استفاده خواهد بود)

۱۳.مدارک مربوط به گزینش مندرج در بند ۳ تذکر .

تذکرات:

۱.در صورتی که پذیرفته شده واجد همه شرایط مندرج در آگهی استخدامی ( سن ، مدرک و رشته تحصیلی ، سهمیه های مندرج در کارنامه از قبیل بومی ، ایثارگری ۲۵%، رزمندگان ۵ % و بهزیستی ۳%) باشد ، نسبت به واریز هزینه مصاحبه (مبلغ و شماره حساب متعاقباً در اطلاعیه شماره ۲ اعلام خواهد شد) اقدام خواهد نمود.

تبصره : چنانچه داوطلبی بدون توجه به آگهی استخدامی ، خود را به عنوان بومی شهرستانی کد شغل محل انتخابی معرفی نموده و قادر به ارایه مدرک بومی شهرستانی آن کدشغل محل نگردد ، کارگروه بررسی مدارک و مستندات ، نسبت به حذف امتیاز بومی در کد شغل محل انتخابی چنین داوطلبی اقدام و در صورتی که با حذف اولویت بومی ، داوطلب در فهرست ۳ برابر ظرفیت کدشغل محل انتخابی قرار نگیرد ، از چرخه رقابت با سایر داوطلبان حذف و به جایگزینی وی از سایر داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آمد .

۲.در صورتی که داوطلب براساس تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش ، دارای شرایط جسمانی لازم برای شغل معلمی شناخته شود با دریافت فرم مربوط به مرحله مصاحبه معرفی می شود.

۳.پس از اتمام مراحل معاینه پزشکی و مصاحبه ، داوطلب بایستی دو برگ فرم گزینش مندرج در پیوست این اطلاعیه را به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر پایان خدمت یا معافیت دایم ، تصویر گواهی ایثارگری یا بسیج (در صورت داشتن) ، یک قطعه عکس پشت نویسی شده داخل پاکت ، تصویر مدارک مربوط به کسب مقام ، تشویق در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، قرآنی در سطوح مختلف و تصاویر سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، به نماینده هسته گزینش استان مستقر در محل برگزاری مصاحبه تحویل نماید . فرم های گزینش به صورت پشت و رو چاپ و دو قطعه عکس از چهار قطعه عکس مندرج در بند ۲ به فرم های مذکور الصاق شده و فرم ها به صورت دقیق و با خط خوانا تکمیل گردند .

تذکر خیلی مهم: داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نموده و یا در مراحل بعدی ( معاینه پزشکی و مصاحبه ) حضور یابند ، به عنوان منصرف از استخدام شناخته خواهند شد و متعاقبا هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نمی باشد .

۴.انجام مصاحبه و بررسی مدارک داوطلبان مطابق با برنامه زمان بندی که متعاقباً در قالب اطلاعیه شماره ۲ اعلام خواهد شد ، در محل های ذیل صورت خواهد پذیرفت :

خواهران : دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا(س) به نشانی تبریز- خیابان قطران جنوبی- جنب سالن ورزشی امام خمینی (ره) – آدرس وب سایت پردیس فاطمه الزهرا(س) ، http://tfu.cfu.ac.ir/ ، شماره تلفن تماس : ۳۴۴۳۸۱۱۶

برادران : دانشگاه فرهنگیان- پردیس علامه امینی به نشانی تبریز – میدان دانشسرا- ساختمان شهید رجایی تبریز – آدرس وب سایتhttp://taap.cfu.ac.ir/ ، شماره تماس ۳۵۲۳۲۲۱۰

جهت دریافت فرم گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده شرایط بومی بودن اینجا کلیک نمیایید

جهت مشاهده بخشنامه نخبگی اینجا کلیک نمایید

 +جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی  اینجا کلیک نمایید

همه اخبار استخدام آموزش و پرورش

منابع مطالعه

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=771476
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k