• ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

استخدام بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۱ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

فرصت‌های شغلی را از دست ندهید!

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

فعال‌سازی

استخدام بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان - آذر 97

آگهی 7 آذر 97: استخدام بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان درنظر دارد امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را به بخش خصوصی واگذار نماید. شایان ذکر است افراد پذیرفته شده تحت پوشش شرکت پیمانکاری و بعنوان نیروی شرکتی مشغول به خدمت می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی به دانشکده نخواهند داشت.

شرایط عمومی
1- داشتن تابعیت ایران
2- تدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
3- لتزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت(ویژه برادران)
5- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر روانگردان
6- نداشتن سابق محكومیت جزائی موثر
7- داشتن سلامت جسمانی ،روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند(طب نظر کمیسیون پزشكی یا گوه طب کار دانشكده).
8-  عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
9- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.
10- داوطلبان اشتغال نباید مستخدم رسمی،ثابت،پیمانی و یا قراردادی سایر دستگاه های دولتی ،بازنشسته و یا بازخرید خدمت باشند.

استخدام بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان - مهر 97

آگهی 3 مهر 97: استخدام بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان درنظر دارد امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را به بخشخصوصی واگذار نماید. شایان ذکر است افراد پذیرفته شده (صرفا بومی شهرستان شادگان) تحت پوشش شرکت پیمانكاری و بعنوان نیروی شرکتی مشغول به خدمت می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با دانشكده نخواهند داشت.

شرایط عمومی
1- داشتن تابعیت ایران
2- تدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
4- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت(ویژه برادران)
5- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر روانگردان
6- نداشتن سابقه محكومیت جزائی موثر
7- داشتن سلامت جسمانی ،روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند(طب نظر کمیسیون پزشكی یا گواهی طب کار دانشكده)
8- عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
9- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند ک به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح ، از خدمات دولتی منع شده باشند.
10- داوطلبان اشتغال نباید مستخدم رسمی،ثابت،پیمانی و یا قراردادی سایر دستگاههای دولتی ،بازنشسته و یا بازخرید خدمت باشند.
شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی اشتغال
1- داشتن حداقل سن 20 و حداکثر سن 35 سا تمام (تا تاریخ 1397/06/14)

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضاف خواهد شد:

الف (داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل) از تاریخ 1359/06/31 لغایت 1367/05/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ،به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشكی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب) افراد خانواده معظم شهداء ، آزادگان ،مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر ب انجام کار نمی باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان پنج سال.

ج ) آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانباز 25 %و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و شرکتهای تحت پوشش آنها ، شرکتهای بیمه ، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها که از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند حداکثر به میزان پنج سال.

ه) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

2 ـ مدت خدمت سربازی

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز

متقاضیان جهت ثبت نام از تاریخ 1397/06/31 لغایت 1397/07/04 می بایست به آدرس الكترونیكی (www.azmoon.abadanums.ac.ir) مراجعه نمایند. شایان ذکر مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.

1- ـ مدارک مورد نیاز ثبت نام (الکترونیکی):

_ یک قطعه عكس 4* 3 (جدید)

_ تصویر آخرین مدرک تحصیلی

_ تصویر کارت ملی(دو طرف کارت)

_ تصویر تمام صفحات شناسنامه

_ تصویر مدارک دال بر بومی بودن

_ تصویر گواهی مثبت ایثارگری

_ اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (دو طرف کارت)

دانشكده موظف است کلیه مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

تبصره: صرفا افرادی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که کارت ورود به جلسه برای آنان صادر گردیده است.

زمان و محل برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه

داوطلبین جهت اطلاع از زمان و محل برگزاری آزمون به نشانی الكترونیكی (www.azmoon.abadanums.ac.ir) مراجعه نمایند.

1- آزمون کتبی عمومی شامل دروس:

زبان و ادبیات فارسی (10سئوال)

دین و زندگی (10سئوال)

ریاضی و آمار مقدماتی (10سئوال)

زبان انگلیسی عمومی (10سئوال)

اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی (10سئوال)

فن آوری اطلاعات (10سئوال)

هوش و توانمندیهای ذهنی(10سئوال)

2-  آزمون کتبی عمومی نمره منفی ندارد.

3- از 3 برابر ظرفیت هر رشته شغلی براساس نمره فضلی مصاحبه تخصصی بعمل می آید. زمان برگزاری مصاحبه از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اعلام خواهد شد.

تذکرات

1- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبان در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .

2- از کل مجوز تخصیص یافته، سی(30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای اشتغال ایثارگران اختصاص می یابد، بیست و پنج (25) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسر شهداء، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد که از تعداد نفرات اعلامی در مراحل آخر کسر خواهد شد و پنج درصد (5)سهم اشتغالی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبان در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (25) و آزادگان زیر یک (1) سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج در آگهی) الزامی است

3- انتخاب ایثارگران در حد سمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط ک در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.

4- اشتغال مازاد بر 30 %سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

5- جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

6- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی از سه (3) درصد قانونی مربوط برخوردار خواهند بود.

7- تمامی باقیمانده سهم مذکور  داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابند.

*بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یكی از ویژگی های زیر باشد: (صرفا بومی شهرستان شادگان)

الف) محل تولد متقاضی با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای اشتغال یكی باشد

ب) حداقل چهار سال تحصیلی متقاضی از مقاطع تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی و یا متوسط) را در محل جغرافیایی محل تقاضا برای اشتغال طی کرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدائی، راهنمائی و یا متوسطه با محل مورد تقاضای اشتغال یكی باشد منوط به اینكه محل خدمت پدر در محل جغرافیایی تحصیل فرزند تعیین شده باشد.

د) پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی به مدت چهار سال متوالی منتهی به تاریخ برگزاری آزمون در شهر مورد تقاضا توسط فرد متقاضی و یا پدر، مادر و یا همسر وی. چهار سال منتهی با تاریخ (1397/04/31)

ه) محل تولد یكی از والدین متقاضی درشهرستان شادگان باشد.

تبصره 1: بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یكی از شرایط مندرج در ذیل باشد:

الف) محل تولد متقاضی در یكی از شهرستان های استان خوزستان باشد

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی متقاضی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی ، راهنمایی و یا متوسطه)را در یكی از شهرستان های استان خوزستان طی کرده باشد. جهت اسكن مدارک باید تمام سالهای ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان الصاق گردد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدائی، راهنمائی و یا متوسط در یكی از شهرستان های استان خوزستان باشد منوط به اینكه محل خدمت پدر در محل جغرافیایی تحصیل فرزند تعیین شده باشد.

د) پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی به مدت چهار سا متوالی منتهی به تاریخ برگزاری آزمون در استان مورد تقاضا توسط فرد متقاضی و یا پدر، مادر و یا همسر وی.

8- مدارک ارسالی داراندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز شغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثهر داده نخواهد شد.

9- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود. و در هر مرحل از مراحل ثبت نام، مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور قرارداد از سوی شهرکت پیمانكاری، قرارداد مذکور لغو و بلااثر می گردد.

10- اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) از سوی پیمانكار الزامی است.

11- نتایج از طریق سایت دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان به نشانی الكترونیكی (www.azmoon.abadanums.ac.ir) به اطلاع عموم خواهد رسید.

12- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره: داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحل اول پذیرفته شدگان طبق برنام تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجع در مهلت تعیین شده قبولی فرد کن لم یكن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.چ

13- پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشكده مراجعه نمایند درصورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشكده می تواند نسبت به اشتغال ذخیره اقدام نمایند.

14- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر اینصورت قرارداد آنان لغو و در صورت لزوم از افراد ذخیره بجایگزینی آنان وفق مقررات استفاده می شود.

15- داوطلبان پس از قبولی در مصاحبه تخصصی و تایید هسته گزینش توسط دانشكده جهت بكارگیری به شرکت پیمانكاری مربوط معرفی می گردند.

جدول مشاغل مورد نیاز

جدول مشاغل مورد نیاز

ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شرایط اختصاصی
1 منشی زن/ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، کتابداری در شاخه پزشکی ـــــ
https://iranestekhdam.ir/?p=885442
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k