• بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
 • 1k نظر «نمایش»

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۸۲ (نمایش)
 • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی قم


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

فرصت‌های شغلی را از دست ندید!
فرصت‌های شغلی را از دست ندهید!

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

فعال‌سازی

استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی 13 بهمن 1401: استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به منظور اجرای تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تأمین نیروی انسانی بهورز مورد نیاز مناطق روستایی و خانه های بهداشت در واحدهای تحت پوشش خود در نظر دارد باستناد دستورالعمل اجرایی جذب بهورز با تاریخ اجرای 1401/05/01 و نامه شماره 100/1097 مورخ 1401/08/22 وزارت متبوع (باستناد تبصره 1 از ماده 1 دستورالعمل اجرایی پذیرش و جذب بهورز) تعداد 22 نفر از افراد واجدالشرایط را با رعایت اصل بومی گزینی و برخورداری از سلامت جسمی، روانی و صلاحیت های فرهنگی و اخلاقی لازم برای اجرای خدمات بهورزی، دهگردشی و سیاری به روستاهای تحت پوشش از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی (مصوب 1375/02/09 مجلس شورای اسلامی) به صورت قرارداد انجام کارمعین، بر اساس نیاز های استخدامی مطابق جدول ذیل پذیرش نماید.  
متقاضیان واجد شرایط، مدارک لازم را به ترتیب ذکر شده از تاریخ  16 بهمن 1401 حداکثر تا پایان تاریخ 30 بهمن 1401 روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 لغایت 15 و پنج شنبه ها از ساعت 8 تا 13 (بجز تعطیلات رسمی) به نشانی: قم، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان 20 متری شهید بهشتی، نبش تقاطع چمران –مرکز بهداشت استان قم (امور اداری خانم حسینی/آقای کاظمیان)،تحویل و رسید دریافت نمایند.

شرایط عمومی

1-1) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
2-1) داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
3-1) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4-1) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره 1: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام پزشک طب کار دانشگاه یا پزشک معتمد منتخب معاونت بهداشت با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
5-1) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
6-1) عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
7-1) داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاها و کلیه آبادی های تحت پوشش با تایید پزشک طب کار دانشگاه یا پزشک معتمد منتخب معاونت بهداشت.
8-1) نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
9-1) نداشتن سابقه انصراف از تحصیل بهورزی

شرایط اختصاصی

1-2) مدرک و رشته تحصیلی:
دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاری برای داوطلبان مرد. شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی در هر رشته تحصیلی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.
تبصره 1: داوطلبان بهورزی با مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی ذکر شده در بند 1-2، پس از قبولی در آزمون برای طی دوره تطبیق مهارت بهورزی پذیرفته می شوند.
تبصره 2: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 1-2 بوده و در عین حال مدرک تحصیلی دانشگاهی دیگری هم تراز یا پایین تر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
تبصره 3: پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی، این دانشگاه از محل تحصیل داوطلب مدارک لازم دال بر تایید انصراف قطعی در رشته و مقطع پذیرفته شده را اخذ خواهد کرد.
2-2) سن:
حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ذکرشده در بند (1-2) 30 سال  29) سال و 11 ماه و 29 روز و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 28 سال ذکر شده در بند (1-2)  27) سال و 11 ماه و 29 روز می باشد تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
تبصره:1 موارد ذیل به شرط ارائه  تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از 30 سال  (  29 سال و 11 ماه و 29 روز و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از 32 سال 31) سال و 11 ماه و 29 روز) تجاوز نماید:
الف (داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.
ب) داوطلبانی که به شکل قراردادی، شرکتی و ... در یکی از واحدهای ارائه خدمات تحت پوشش دانشگاه کار کرده اند مشروط به ارائه سوابق بیمه مورد قبول به میزان انجام خدمت فوق
ج) مطابق با بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد. بدیهـی است در این شرایط نیز رعـایت سقف سنی منـدرج در تبصـره بند 2-2 این ماده الزامـی می‌باشد.
تبصره 2: ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:
مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در دانشگاه مورد پذیرش بهورز می‌باشند، در صورت دارا بودن شرایط بومی و سایر شرایط مندرج، صرفاً می توانند درآزمون پیمانی مربوطه شرکت نمایند. (آزمون منظور به صورت قرارداد کارمعین می باشد).
نکته: زمان ارائه گواهی انصراف از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان توسط داوطلبان رشته های اختیاری پس از اعلام نتیجه نهایی و قبل از شروع دوره تطبیقی بهورزی می باشد.
3-2) بومی بودن (پذیرش بهورز صرفا به صورت بومی صورت می گیرد):
پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان (بومی روستا) تلقی گردد.
الف: (محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب :حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید، دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصـره1: داوطلبان زن که شرایط بند (الف و ب) را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز واجد شرایط مطابق بندهای (الف و ب)  3-2 ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونت شان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرزشده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلا مانع است. بدیهی است این داوطلبان با افراد  بومی بندهای (الف و ب) در یک اولویت قرار دارند.
تبصره 2: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای ( الف و ب)  و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر) با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد. تبصره:3  چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن مدت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن و اقامت وی تا قبل از وضعیت های فوق الاشاره در منطقه مورد تقاضا را تأیید نماید پذیرش آن ها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد. در راستای سیاست حفظ ثبات و دوام خانواده و همچنین لحاظ نمودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پذیرش داوطلبان متأهل بومی مطابق با بندهای (الف یا ب) این ماده که تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن مدت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی به همراه همسر خود در خارج از روستا سکونت داشته اند، بلامانع است.
تبصره 4: در صورت عدم وجود تعداد کافی از داوطلبان واجد شرایط به تعداد حداقل نفر به ازای هر مورد پذیرش در روستای اصلی، می بایست از داوطلبان  واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آید.
الف) روستا های قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
ب) روستاهای مجاور خانه بهداشت مورد پذیرش تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی، تابع شهرستان مورد پذیرش پس از تأیید مرکز بهداشت شهرستان
نکته: داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30 کیلومتری، مطابق با بندهای (الف و ب) همین بند تعریف می شود.  

توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی دانلود دفترچه شرایط در کادر پایین کلیک نمایید.

 

اطلاعات آزمون

 

+ دانلود دفترچه شرایط (PDF)
+ دانلود فرم ثبت نام
تقویم آزمون:
شروع ثبت نام: از 16 بهمن 1401
مهلت ثبت نام: تا 30 بهمن 1401


توجه: مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام پیمانی

خبر 19 تیر 1400: ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتايج نهایی آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 99 اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص اعلام نتایج نهایی

خبر 19 تیر 1400: کارنامه نهایی آزمون استخدامی متمرکز ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان انتقال خون کشور متقاضیان در مرحله اول اعلام نتایج در درگاه اطلاع رسانی سازمان ‌سنجش آموزش كشور از بعداز ظهر روز شنبه مورخ 1400/04/19 قرار می گیرد. لازم به ذكر است كه براي تمام متقاضیانی که کارنامه قبولی صادر شده است، می بایست ازطریق مراجعه به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه ها/ دانشکده ها و سازمان مربوطه، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب نمایند. 

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

دفترچه شرایط استخدام وزارت بهداشت و علوم پزشکی

آگهی 15 دی 99: دانشگاه ها/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی سراسر کشور در نظر دارند برای تامين نيروهای مورد نياز خود از محل مجوز استخدامی شماره 275960 مورخ 99/5/29 سازمان اداری و استخدامی كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامه اداری، استخدامی كاركنان غير هيات علمی دانشگاه/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دستورالعمل اجرايی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبی در حيطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پيمانی با شرايط و ضوابط ذيل استخدام نمايند.
مهلت ثبت نام تا 25 دی 99 می باشد.

شرایط عمومی داورطلبان
1-1 .داشتن تابعيت ايران
2-1 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
3-1 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
4-1 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی برای مردان
5-1 .داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند (به تشخيص شوراي طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).
6-1 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
7-1 .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
8-1 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
9-1 .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهای بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههای اجرايی باشند.
تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی
افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامي نيستند عبارتند از:
1 -مستخدمين رسمی و پيمانی و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههای اجرایی
2 -انفصال شدگان دائم از خدمت و يا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
3 -افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
4 -افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاههاي اجرايي دارند.
5 -دارندگان مدارک تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.
6 -دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج در آگهی (ملاک مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)
تبصره: در صورتيكه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاتر غيرمرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرک تحصيلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصيلی مربوطه پس از صدور حكم استخدامی خواهد بود.
داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلی خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.
7 -ضوابط شركت داوطلبان شاغل در رشته هاي داراي طرح اجباري مطابق با تبصره 1 بند (ب) شرايط اختصاصي استخدام (صفحه 3) خواهد بود.
مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.
جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

اخبار لحظه به لحظه

منابع مطالعه

آرشیو آگهی ها

ایران استخدام
سال نو مبارک
جشنواره هدایای نوروزی ایران استخدام شروع شد..
کلیک کنید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: زهره
 • تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۵:۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
 • ساعت ارسال: ۱۵:۲۳
 • کد دیدگاه: ۲۸۳۵۱۱۹

خسته نباشید

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: کامران
 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۱:۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
 • ساعت ارسال: ۱۱:۲۵
 • کد دیدگاه: ۲۸۳۲۸۲۲

سلام دوستان کسی کارشناس برنامه و بودجه قبول شده؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: رضا
 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
 • تاریخ ارسال: ۱۳:۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
 • ساعت ارسال: ۱۳:۵۳
 • کد دیدگاه: ۲۸۴۲۹۰۷

من حدنصاب رو آوردم
ولی اسمم تو لیست قبول شده ها نبود????

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: مینا
 • تاریخ ارسال: شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
 • ساعت ارسال: ۱۸:۴۰
 • کد دیدگاه: ۲۸۳۰۸۶۴

سلام
اسامی اعلام شده و یه تاریخ زدن برای بردن مدارک برای بررسی !آیا مصاحبه هم در همین تاریخ انجام میشود یا نه فقط بررسی مدارک صورت می گیرد ؟!اونایی که اطلاع دارند اگر ممکنه بگن چه جوریاست؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: محمد
 • تاریخ ارسال: یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
 • ساعت ارسال: ۱۳:۲۰
 • کد دیدگاه: ۲۸۳۱۶۲۲

ما که هنوز تاریخ مشخص نکردن کی باید بریم

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: کامران
 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۱:۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
 • ساعت ارسال: ۱۱:۲۶
 • کد دیدگاه: ۲۸۳۲۸۲۵

سلام مصاحبه فعلا نیست این مرحله فقط تحویل مدارکه

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 4 (نصیرلو)
 • پشتیبان 4 (نصیرلو)

خبر 24 بهمن 98: اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قم
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک کارجویان گرامی، به اطلاع می رسانیم؛ اسامی پیرفته شدگان آزمون استخدامی علوم پزشکی قم مورخ 18 بهمن 98 اعلام گردید.
جهت مشاهده اسامی پذیرفغته شدگان به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: رضا
 • تاریخ ارسال: جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۳:۵۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
 • ساعت ارسال: ۱۳:۵۹
 • کد دیدگاه: ۲۸۲۹۶۸۵

پیشتیبان چرا جواب سوال ها رو نمیدید
سال تموم شد پس کی جواب آزمون میاد؟؟؟؟

پاسخ دهید
 • admin (مریم احمدی)
 • admin (مریم احمدی)

سلام زمانی برای اعلام نتایج مشخص نشده است.
پیگیر اخبار و اطلاعیه ها از طریق همین صفحه باشید

پاسخ دهید
 • نویسنده: رضا
 • تاریخ ارسال: جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۴:۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
 • ساعت ارسال: ۱۴:۱۴
 • کد دیدگاه: ۲۸۲۹۶۹۸

پشتیبان سایت دانشگاه علوم پزشکی قم جواب بعضی رشته ها و شغل های آزمون رو گذاشته ولی بقیه شغل ها چی پس؟

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: بدون نام
 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۰۰:۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
 • ساعت ارسال: ۰۰:۳۴
 • کد دیدگاه: ۲۸۲۴۱۸۴

سلام برای رشته پرستاری اطلاعیه تحویل مدارک زدن فردا تحویل مدارک میدن آزمون قراردادی ۱۸ بهمن

پاسخ دهید
 • نویسنده: علی
 • تاریخ ارسال: جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
 • ساعت ارسال: ۱۴:۰۰
 • کد دیدگاه: ۲۸۲۹۶۸۸

کجا اطلاعیه زده
کدوم سایت
لینک شو میزاری

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: مینا
 • تاریخ ارسال: جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۱:۵۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
 • ساعت ارسال: ۱۱:۵۹
 • کد دیدگاه: ۲۸۲۰۸۱۲

سلام ادمین محترم لطفا جواب سوالم رو بدید کرونا نمی گیرید! جواب آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قم 18 بهمن کی می آید؟

پاسخ دهید
 • admin (مریم احمدی)
 • admin (مریم احمدی)

سلام زمانی اعلام نشده است.
متاسفانه شما در شرایط سخت نمیتونید کنترلی روی نحوه بیانتون داشته باشید!

پاسخ دهید
 • نویسنده: مینا
 • تاریخ ارسال: جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۴:۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
 • ساعت ارسال: ۱۴:۴۱
 • کد دیدگاه: ۲۸۲۱۰۴۳

عذر میخوام من شوخی کردم جدی نگیرید!

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: احمد
 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۳:۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
 • ساعت ارسال: ۱۳:۱۷
 • کد دیدگاه: ۲۸۲۴۷۴۰

زنگ میزنیم دانشگاه کسی پاسخ گو نیست
یه ماه شده پس کی جواب آزمون میاد

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: علیرضا
 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۵:۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
 • ساعت ارسال: ۱۵:۲۶
 • کد دیدگاه: ۲۸۱۳۹۳۳

آگهی ۱۲اسفند مبنی بر استخدام نیرو علوم پزشکی بخش انتخاب شعل مورد نظر انتظامات نیست چه کنیم؟

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: مهدي
 • تاریخ ارسال: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۸:۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
 • ساعت ارسال: ۱۸:۴۱
 • کد دیدگاه: ۲۸۰۶۲۷۸

باسلام
احتراماً؛ نتايج آزمون جمعه 18 بهمن كي اعلام ميشه؟

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • پشتیبان چهار (نصیرلو)

خبر 16 بهمن 98: دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک کارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم؛ لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قم فعال گردید.
جهت دریافت کارت آزمون به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: مینا
 • تاریخ ارسال: چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۱:۵۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
 • ساعت ارسال: ۱۱:۵۴
 • کد دیدگاه: ۲۸۰۱۲۶۳

سلام نتایج آزمون استخدامی علوم پزشکی قم(تاریخ آزمون 18 بهمن 98) کی اعلام میشود ادمین محترم لطفا اطلاع رسانی بشود! ممنونم!

پاسخ دهید
 • پشتیبان هفت (زارعی)
 • پشتیبان هفت (زارعی)

با سلام
کاربر گرامی، اطلاعیه ای در مورد زمان اعلام نتایج منتشر نشده است.
در همین صفحه پیگیر اخبار و اطلاعیه های تکمیلی در خصوص اعلام نتایج آزمون باشید.
موفق باشید

پاسخ دهید
 • نویسنده: بدون نام
 • تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۲۲:۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
 • ساعت ارسال: ۲۲:۱۲
 • کد دیدگاه: ۲۸۱۶۶۹۷

سلام مگه نتایج اعلام شده

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: مینا
 • تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۲۲:۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
 • ساعت ارسال: ۲۲:۵۵
 • کد دیدگاه: ۲۸۲۰۳۴۴

سلام .نتایج آزمون نیروی شرکتی وقراردادی دانشگاه علوم پزشکی قم 18بهمن کی اعلام خواهد شد؟ ادمین محترم ممنون میشوم از پاسخگوییتون!

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: عاصمی
 • تاریخ ارسال: شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۰۱:۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
 • ساعت ارسال: ۰۱:۲۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۶۱۰۷۲

سلام
خسته نباشید
دوستان کسی میدونه برای شغل مسئول دفتر
چه منابع تخصصی رو باید مطالعه کرد ؟

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: علی
 • تاریخ ارسال: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۵:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
 • ساعت ارسال: ۱۵:۳۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۲۱۶۸

سلام
ادمین و دوستان عزیزی
چیزی راجب بومی گزینی تو اطلاعیه نزده
یعنی غیر بومی ها هم میتونن ثبت نام کنن؟؟

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: باقری
 • تاریخ ارسال: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۰:۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
 • ساعت ارسال: ۱۰:۱۳
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۱۶۱۰

سلام این آزمون شرکتی چه فرقی با قراردادی داره؟من رشته نرم افزارم کارشناسی دارم برای تحلیلگر سیستم میتونم ثبت نام کنم؟
همه مدت قرارداد ها یکساله هست؟چجوریه؟این شرکتی با قراردادی چه فرقایی داره؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: منصور
 • تاریخ ارسال: شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
 • ساعت ارسال: ۱۴:۳۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۶۱۸۶۹

سلام،استخدام قراردادی بهتر از شرکتیه.تو استخدام قراردادی شما نیروی دانشگاه محسوب میشید و حقوقتون رو دانشگاه علوم پزشکی واریز میکنه ولی تو شرکتی نیرو شرکت محسوب میشید و حقوقتون رو از شرکت دریافت میکنید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال: شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
 • ساعت ارسال: ۱۳:۳۷
 • کد دیدگاه: ۲۲۹۳۴۱۴

سلام کسی از دوستان قبولی آزمون آذر 97علوم پزشکی قم هست تا ببینیم مرحله گزینش تا چه مرحله ای پیش رفته؟لطفا هر اطلاعاتی در خصوص گزینش دارید به اشتراک بذارید تا همگی در جریان روند جذب قرار بگیریم

پاسخ دهید
 • نویسنده: یاسر
 • تاریخ ارسال: یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۲۱:۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
 • ساعت ارسال: ۲۱:۵۸
 • کد دیدگاه: ۲۳۱۹۷۶۹

منم قبولی آذرماه. چند روز پیش اومده بودند تحقیق.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: م
 • تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۰۱:۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
 • ساعت ارسال: ۰۱:۰۶
 • کد دیدگاه: ۲۲۸۹۸۵۶

سلام کسی از بچه های قبولی آذر 97هست که خبر داشته باشه مراحل استخدامی تا کجا پیش رفته؟چرا برای بعضی ها چند روز پیش اومدن تحقیقات محلی ولی برا من نیومدن dash

پاسخ دهید
 • نویسنده: مرتضی
 • تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۴:۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
 • ساعت ارسال: ۱۴:۴۲
 • کد دیدگاه: ۲۲۹۰۶۹۲

سلام,گزینش سه تا چهار ماه طول میکشه, به نوبت میان نگران نباشید, البته من قبولی ساوه ام

پاسخ دهید
 • نویسنده: م
 • تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۶:۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
 • ساعت ارسال: ۱۶:۵۹
 • کد دیدگاه: ۲۲۹۰۸۹۱

آقا مرتضی شما مشغول به کار شدید؟اگه شدید معمولا بعد از اعلام اسامی نهایی به گزینش چقد طول میکشه تا مشغول به کار شدن؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: مرتضی
 • تاریخ ارسال: جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۲:۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
 • ساعت ارسال: ۱۲:۲۰
 • کد دیدگاه: ۲۲۹۱۸۶۶

من فعلا مشغول نشدم,سه تا چهار ماه کار گزینش طول میکشه, بعدش که جواب گزینش امد, میرید تایید تحصیلی و کارت خدمت و طب کار رو انجام میدید و شروع به کار میکنید

پاسخ دهید
 • نویسنده: محمدرضا ایم
 • تاریخ ارسال: چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 • تاریخ ارسال: ۱۹:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
 • ساعت ارسال: ۱۹:۰۹
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۷۹۳۲

منابع مطالعتون برای آزمون چی بوده؟
میشه برای بنده یکمی توضیح بدید؟؟؟؟؟

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • پشتیبان چهار (نصیرلو)

خبر 2 اردیبهشت 98: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قم
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ لیست اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون نیروهای قراردادی آذر 97 دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام شد.
جهت مشاهده نتایج آزمون به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: fm
 • تاریخ ارسال: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
 • تاریخ ارسال: ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
 • ساعت ارسال: ۱۳:۰۰
 • کد دیدگاه: ۲۲۰۴۶۰۸

سلام
پس چرا دعوت به مصاحبه نمی کنن؟ mda
یعنی میفته اون ور سال!!!

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
https://iranestekhdam.ir/?p=279665
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi