• بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
  • 0k نظر «نمایش»

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان


شرایط آگهی استخدام نیروی شرکتی

آگهی 2 بهمن 1401: استخدام نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس مجوز شماره 32867 مورخ 1401/10/10 کمیته سرمایه انسانی دانشگاه مورخ 1401/10/7 تعداد نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون/ مصاحبه و پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی جهت  پایگاه اورژانس بنک  بصورت قرارداد شرکتی حجمی جذب نماید.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز 

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

زن

مرد

کارشناس/کاردان فوریت های پزشکی

پایگاه جادی ای   اورژانس115 بنک

6 نفر

 

*

دارا بودن مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته های فوریت های پزشکی، اتاق عمل ، هوشبری و کارشناسی پرستاری

شرایط عمومی
1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
2/1- داشتن تابعیت ایران
3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه¬های دولتی به¬موجب آرای مراجع قانونی
7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه¬های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می¬شوند بر اساس دستورالعمل های مصوب و تایید طب کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش

1- داشتن حداقل 22 سال و حداکثر 40سال تا تاریخ انتشار آگهی 
2- دارای قد 165 سانتی متر و بالاتر.
3- دارای شاخص توده بدنی (Body Mass Index) BMI کمتر از 30 و بیشتر از 19
تبصره : افرادی که BMIآنها بیشتر از 30 باشد و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام"تست بیو الکتریک امپدانس" معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها براساس نتایج تست مربوطه صورت میگیرد.
تذکر: اندازه گیری "قد" و BMI در زمان بررسی مدارک انجام خواهد گرفت و در صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز ننماید، از سایر مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهدداشت.
5- دارا بودن گواهینامه و آمادگی رانندگی با آمبولانس
تبصره1: ارائه گواهینامه ب2 یا پایه دوم توسط متقاضیان دارای مدارک پیراپزشکی یا ارائه تعهد مبنی بر اخذ گواهینامه مذکور ظرف یکسال از تاریخ پذیرفته شدن الزامی است. لازم به ذکر است افراد زیر 24 سال چنانچه فاقد گواهینامه مربوطه باشند و شرایط سنی لازم جهت اخذ گواهینامه نداشته باشند. در صورت پذیرش  بایستی تعهد محضری مبنی براخذ گواهینامه ب 2 تا پایان 24 سالگی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه مربوطه در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد.
6- داشتن آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح (بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط،آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد. افراد عینکی(کم بینا)، دارای سمعک (کم شنوا) و دارای محدودیتهای حرکتی بهیچ عنوان پذیرفته نمیگردند.
7- افرادی که به هرطریقی مستخدم دولت و یا سایر ارگانهاباشند(کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، و .. )، مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.
*مشمولین طرح در صورتی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که در حالت تمدید طرح داوطلبانه یا طرح کووید باشند و طرح اجباری را سپری کرده باشند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
*به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/8/19 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 5 سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.
* به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو درصد حداکثر تا ده درصد به مجموع امتیاز آزمون کتبی (حیطه عمومی و تخصصی )داوطلب اضافه می شود
3-افراد دارای اولویت
با رعایت ضوابط مطرح شده در بند دوم افرادی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند در اولویت پذیرش قرار دارند:
1-ایثارگران: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر.
2- بومی شهرستان مطابق تعریف زیر:
سهمیه بومی
با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/7/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 16/6/99 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم  (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد.
ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش
شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن
ملاک عمل قرار گیرد.
د- در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.
و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
1/4- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ 1401/11/2 لغایت 1401/11/8 با مراجعه به سامانه emp.bpums.ac.ir.. ثبت نام و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند. تاریخ آزمون و مصاحبه متعاقبا اعلام میگردد.
2/4- مدارک مورد نیاز ثبت نام:
تکمیل برگ درخواست شغل
یک قطعه عکس 4×3 
تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی پایان طرح
تصویر گواهینامه رانندگی ب2
تصویر کارت ملی
تصویر تمام صفحات شناسنامه
تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم
تصویر مدرک دال بر بومی بودن  طبق تعاریف درج شده در آگهی  
مدارک ایثارگری
تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
تصویر فیش واریزی به مبلغ مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره شناسه واریز 386080873124004006000000000800 و شبا حساب 490100004001080803025348 IR به نام معاونت توسعه و منابع دانشگاه نزد بانک  مرکزی
3/4- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر می¬گردد.
اورژانس استان و شرکت طرف قرارداد هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا و مسکن پذیرفته شدگان ندارد.

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2693869
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi