• ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام شرکت معدن جویان بابک

استخدام شرکت معدن جویان بابک

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۹۹۸ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام شركت معدن جویان بابک

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

فرصت‌های شغلی را از دست ندهید!

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

فعال‌سازی

استخدام شركت معدن جویان بابک - بهمن 98

آگهی 8 بهمن 98: استخدام شركت معدن جویان بابک
شـركت معـدن جویـان بابـك در نظـر دارد بمنظـور تكمیــل نیــروی انسـانی در فـاز یـك خـود بـه تعـداد 101 نفـر از طریـق برگــزاری آزمون جـذب نیـروی انسـانی از بـین داوطلبـان مـرد و زن، پـس از انجـام مراحـل آزمـون كتبـی، مصـاحبه و گـزینش، از بـین پذیرفتـه شدگان نهایی فقط بومی استان كرمان دعوت به همكاری نماید.

شرایط عمومی
- داشتن تابعیت ایرانی؛
- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد؛
- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات؛
- نداشتن سابقه محكومیّت مؤثر؛
- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام می شوند؛
- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
- دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی برای شغل محل مورد تقاضا؛
- نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها؛
- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا كاركنان مدت معین/دائم شركتهای وابسته (غیردولتی) باشند؛
- احراز صلاحیت های عمومی پس از قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه؛
شرایط اختصاصی
1 -داشتن مدرك تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جدول نیازهای استخدامی؛
2 -شرایط سنی مد نظر؛
- حداكثر شرایط سنی:
دیپلم: 30 سال؛ متولدین 25/ 11/ 1368 به بعد
فوق دیپلم: 33 سال؛ متولدین 25/ 11/ 1365 به بعد
لیسانس و بالاتر: 35 سال؛ متولدین 25/ 11/ 1363 به بعد
تبصره: در صرورت نداشـتن سـابقه و عـدم سـوء سـابقه و عملكـرد منفـی در سـوابق كـاری گذشـته مـدت سـابقه بـا پرداخـت بیمـه بـه سازمان تامین اجتماعی بـه سـقف سـنی افـزوده خواهـد شـد. همچنـین مـدت انجـام خـدمت سـربازی نیـز حـداكثر بـه مـدت 24 مـاه به سقف سنی افزوده خواهد شد. حداكثر سـابقه كـار و خـدمت سـربازی كـه مـیتوانـد بـه شـرایط سـنی اضـافه شـود، 5 سال میباشد
شرایط بومی مدنظر
فقط داوطلبانی مجاز به شركت در آزمون می باشند كه بومی استان كرمان باشند. در صورت شركت افراد غیر بومی شركت هیچ گونه تعهدی در خصوص جذب و استخدام نداشته و در هر زمان عدم بومی بودن فرد محرز گردد مراحل استخدام متوقف میشود.
اولویتهای بومی:
اولویت اول بومی: شهرستان شهر بابك
اولویت دوم بومی: استان كرمان
تعریف بومی
كسی بومی اطلاق می شود كه یكی از شرایط زیر را دارا باشد:
شهر محل تولد با شهر مورد نظر یكسان باشد؛
پنج سال آخر سكونت فرد متقاضی در شهر مورد نظر باشد؛
حداقل یك مقطع تحصیلی در شهر مورد نظر، تحصیل كرده باشد.
مراحل ثبت نام
- تكمیل فرم ثبت نام اینترنتی
- عكسدار ارسال مدرك تحصیلی
-  پرداخت هزینه ثبت نام
متقاضیان واجد شرایط میبایستی نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ (000, 500ریال) پانصد هزار ریال به صورت الكترونیكی از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام اقدام نمایند. (این مبلغ قسمتی از كل ثبتنام بوده و مابقی توسط شركت پرداخت میشود)
متقاضیان شركت در آزمون، باید پس از پایان ثبت نام كد پیگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.
- وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد؛
- به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود؛
- مدت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی گردد.
صرفاً داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند كه در زمان برگزاری آزمون دارای مدارك ذیل باشند:
- دارا بودن مدرك لازم در مقطع و رشته تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذكر شده.
-  كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم
- مدارك دال بر بومی بودن
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت

ثبت نام از طریق سایت آزمون
ثبت نام از  1398/11/08 لغایت 1398/11/18
ویرایش اطلاعات از 1398/11/19  لغایت 1398/11/20
دریافت کارت از 1398/11/22 لغایت 1398/11/24
زمان برگزاری آزمون : جمعه 25/ 11/ 1398
محل برگزاری و ساعت شروع آزمون بر روی كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرینت كارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

توضیحات:

- معرفی داوطلبان برای انجام مصاحبه حداكثر به میزان 3 برابر ظرفیت اعلام شده، از میان افرادی كه حدّ نصاب لازم تعیین شده را كسب كرده اند، به ترتیب بالاترین نمره آزمون كتبی (مجموع آزمون عمومی و تخصصی) انجام میگردد.
- در صورتی كه داوطلبی با مدرك تحصیلی رشته غیرمرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده آگهی در آزمون شركت نماید، از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله، ممانعت به عمل خواهد آمد.
- قبولی در آزمون كتبی به منزله استخدام قطعی نبوده، بلكه موكول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشكی و عدم سوء پیشینه و نیازمندی میباشد.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز
کارشناس (HSE) رشته و گرایش مورد نیاز: 1- کارشناس بهداشت محیط 2- مهندسی بهداشت محیط  3- مهندس بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 4- مدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
جمع کل 101

=================

ردیف رشته شغلی مواد آزمون
1 معاون فنی تولید عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
2 مدیر تولید عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
3 تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
4 مدیر اداری عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی سازمان و مدیریت (10 سوال)- مدیریت منابع انسانی (10 سوال)- اقتصاد خرد و کلان (10 سوال)- سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (10 سوال)
5 معاون اداری و پشتیبانی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی سازمان و مدیریت (10 سوال)- مدیریت منابع انسانی (10 سوال)- اقتصاد خرد و کلان (10 سوال)- سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (10 سوال)
6 مدیر آزمایشگاه/ کارشناس آزمایشگاه عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: شیمی تجزیه (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)- اصول خوردگی (10 سوال)- طیف سنجی مولکولی (10 سوال)
7 مدیر فنی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- انتقال حرارت (10 سوال)- ترمودینامیک (10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
8 تکنسین مکانیک عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- انتقال حرارت (10 سوال)- ترمودینامیک (10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
9 کارشناس برق عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مدارهای الکتریکی (10 سوال)- تاسیسات الکتریکی (10 سوال)- الکترونیک (10 سوال)- ایمنی در برق (10 سوال)
10 تکنسین سنگ شکن عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- استاتیک (10 سوال)- ترمودینامیک(10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
11 کارشناس مالی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول حسابداری (10 سوال)- حسابداری مالی(10 سوال)- حسابرسی(10 سوال)- توسعه اقتصادی (10 سوال)
12 منشی رئیس دفتر عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول روابط عمومی (10 سوال)- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(10 سوال)- فناوری نوین ارتباطی(10 سوال)- کاربرد فناوری اطلاعات (10 سوال)
13 انباردار عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی انبار (10 سوال)- سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (10 سوال)-  اصول حسابداری (10 سوال)- صول و مبانی مدیریت (10 سوال)
14 نگهبانی/ راننده سبک، سنگین و نیمه سنگین عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (15 سوال)- احکام و معارف اسلامی (15 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (15 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (15 سوال)- زبان انگلیسی (15 سوال)
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی (15 سوال)
15 کارشناس (HSE) عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست (10 سوال)- مدیریت HSE (10 سوال)- طراحی سیستم های ایمنی(10 سوال)- آلودگی آب، هوا و آلودگی صوتی (10 سوال)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تماس 5-33803972-031 داخلی 301 و 313 دفتر آزمون تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاهده آگهی استخدام اینجا نمایید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=1728708
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k