• بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
  • 0k نظر «نمایش»

استخدام شرکت برق منطقه ای تهران - سال ۱۴۰۰

استخدام شرکت برق منطقه ای تهران - سال ۱۴۰۰

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام شرکت برق منطقه ای تهران

جهت ورود به صفحه جامع استخدام شرکت برق منطقه ای تهران اینجا کلیک نمایید


خبر 16 بهمن 1400: اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت های پیمانکار برق منطقه ای تهران
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتایج آزمون استخدامی شرکت های پیمانکار برق منطقه ای تهران اعلام گردید.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

 


خبر 21 دی 1400: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت های پیمانکار برق منطقه ای تهران
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شرکت های پیمانکار برق منطقه ای تهران فعال گردید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید 

جهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید


استخدام شرکتهای پیمانکار برق منطقه ای تهران

آگهی 28 آذر 1400: شرکت مهندسی آریانیر (استان البرز)، شرکت خدماتی بازرگانی میلاد شیرین بهار(استان قم) و شرکتهای نیرو مهار پارسه- فنی و مهندسی برق آذین الموت-مهندسین باختر مشاور(استان تهران) در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، جهت قرارداد بهره برداری پست های فوق توزیع و انتقال، تعداد 37 نفر از آقایان در رشته ی شغلی اپراتور پست برق، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری با شرایط به شرح ذیل جذب می نماید. 
مهلت ثبت نام تا 14 دی 1400 می باشد.

> شرایط عمومی 

1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
3 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.(ملاک عمل برای محاسبه تاریخ کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون 1400/10/24 می باشد).
تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد .
4 -عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی .
5 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری وارائه گواهی عدم سوءپیشینه .
6 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی در انجام وظایف محوله.
7 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .
8 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی .
9 -احراز صلاحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه .

> شرایط اختصاصی

1-داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی برق با کلیه گرایش ها جهت تصدی شغل اپراتورپست های فشار قوی، الزامی می باشد.
تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون (1400/10/24) می باشد و ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.
2 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ 1400/10/24 به شرح ذیل :
1-2 -حداکثر 26 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کاردانی (متولدین 1374/10/24 به بعد)
2-2 -مدت انجام خدمت سربازی ، تا 24 ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.
3-2 -در صورت دا شتن سابقه کار مرتبط در خصوص شغل فوق الذکر ، مدت سابقه (حداکثر 5 سال) بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سقف سنی افزوده خواهد شد.
4-2 -در مورد شرکت کنندگان شاهد ( شامل برادر و پدر)،فرزندان جانبازان زیر 25 در صد ، آزادگان کمتر از یک سال اسارت در صورت ارائه مدارک به میزان 5 سال به حداکثر سن فوق الذکر افزوده خواهد شد.
5-2 -در هر صورت حداکثر سن نباید از 35 سال بیشتر باشد.
3 -به استناد مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مفاد بند(ذ) ماده87 قانون ششم توسعه،  
1-3) بیست و پنج درصد (25%) از ظرفیت اســتخدامی به جانبازان، آزادگان فاقد شــغل، همسر و فرزندان شهدا، هم سر و فرزندان جانبازان بیست و پنج در صد (25%) و بالاتر، هم سر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت یکسال و بالای یک سال اسارت، پدر و مادر، خواهر و برادر شهید به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.
2-3) پنج در صد (5 %) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان (با حداقل شش ماه ح ضور داوطلبانه در جبهه ها)، هم سر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بی ست و پنج در صد (25%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد. 
3-3 (مرجع صــدور تاییدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آنها، همسر و خانواده شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان، معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود، معاونت نیروی انسانی بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل، معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران میباشند. متقاضیان باید تاییدیه مربوطه را در روز بررسی مدارک ارایه نمایند. بدیهی است عدم ارایه تاییدیه به منزله حذف از فرایند جذب میباد.
4-3) با هماهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران دردفترچه امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران 25 درصد را انتخاب نمایند. ضمناً این ســهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.
5-3) ایثارگران متقا ضی بهره مندی از سهمیه ا ستخدامی حداقل 25 در صد مو ضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، لازم اســت ابتدا اطلاعات خود رادر سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید وامور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید بنیاد مذکور مجاز به انتخاب شغل محل های م شخص شده برای سهمیه یاد شده نمی باشند. 
6-3) مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد سایرایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگرمی تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر ا ساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. بنابراین م شمولین سهمیه 25 در صد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب نمایند. 
7-3) جانبازان، آزادگان، فرزندان شــهدا، فرزندان جانبازان بیست وپنج درصد و بالاترو فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند. 
8-3) سـهمیه اسـتخدامی مربوط به مشـمولین سـهمیه 5 درصـد ایثارگران در دفترچه امتحان مشـترک فراگیر مشخص واز سهمیه سایرداوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگربرای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران 5 درصد را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.
4 -بومی بودن در محل خدمت الزامی می باشد.
توضیح: بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:
1-4 -محل تولد داوطلب یا همسر وی، محل درخواستی باشد.
2-4 -حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.
3-4 -داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند.
4-4- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته)، می بایست محل خدمت فعلی یا بازنشستگی با محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
5- انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
6- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود، لذا قبولی در آزمون کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
تبصره: محل مصاحبه: تهران - خیابان کریم خان - خیابان استاد نجات الهی (ویلا)-خیابان شاداب - مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران - پلاک 43
7- از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر خدمت در محل موردنظر و با بکار گیری در دیگر نقاط تحت پوشش عملیاتی شرکت با اختیارات شرکت، اخذ خواهد گردید.
8- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون ، مصاحبه و جذب محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.

> مواد آزمون

1- سوالات آزمون در یک دفترچه شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی طراحی گردیده و مواد (دروس) رشته شغلی و جزئیات مربوط در جدول نیازهای جذب نیرو در پایان آگهی درج شده است.
2- آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد .

> چگونگی ثبت نام

1-داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/28 حداکثر تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 1400/10/14 از طریق سایت اینترنتی مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
2- داوطلبان می بایست مبلغ 1،000،000 ریال (یک میلیون ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمایند.
تبصره: پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، وجه واریزی مسترد نمی گردد.

> راهنمای ثبت نام

1- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.
2- هنگام درج اطلاعات، کلید Caps Lock صفحه کلید خاموش باشد.
3- از زدن کلید Enter در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر از کلید فاصله (Space) استفاده نمایید.
4- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
5- کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.
6- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی 4×3 ( تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت jpg و با حجم حداکثر 70 کیلوبایت استفاده شود. عکس های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
• اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300*200 پیکسل و حداکثر 400*300 پیکسل باشد.
• تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لکه باشد. و حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره: اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره : در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.
تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اكثرا برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود، رخ داده است، تاکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها 
عکس‌ داوطلب‌ دیگری به‌ جای عکس‌ شما ارسال نگردد. بدیهی‌ است‌ که‌ در صورت ارسال عکس‌ اشتباهی‌ از طرف متقاضی‌، فرد به‌ عنوان متخلف‌ تلقی‌ و مطابق‌ مقررات با وی رفتار خواهد شد.
7- در انتهای فرم ثبت‌ نام، فیلد مربوط به‌ شماره بازیابی‌ که‌ از نوع عددی و 5 رقمی‌ می‌ باشد را به‌ دلخواه تکمیل‌ و آن را یادداشت‌ نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت‌ نام، با استفاده از این‌ شماره به‌ همراه کد ملی‌ و شماره شناسنامه‌ می‌ توانید شماره رهگیری خود را بازیابی‌ نمایید. لذا تا پایان مراحل‌ آزمون از این‌ شماره کاملا مراقبت‌ نمایید.
8- پس‌ از تکمیل‌ اطلاعات، شماره رهگیری ارائه‌ شده را یادداشت‌ نمایید. ضمنا امکان چاپ اطلاعات نیز وجود دارد.

> توزیع‌ کارت ورود به‌ جلسه‌ و زمان برگزاری آزمون

1- ارائه‌ کارت ورود به‌ جلسه‌ آزمون به‌ صورت اینترنتی‌ و از طریق‌ سایت‌ ثبت‌ نام اعلامی‌ از تاریخ‌ 1400/10/21 لغایت‌ 1400/10/23 انجام خواهد پذیرفت‌.
2- آزمون در روز جمعه‌ مورخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد، ساعت‌ و آدرس حوزه آزمون بر روی کارت ورود به‌ جلسه‌ آزمون درج خواهد گردید.
3- ارائه‌ کارت ورود به‌ جلسه‌ آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به‌ حوزه الزامی‌ است‌. بدیهی‌ است‌ در غیر اینصورت از ورود داوطلب‌ به‌ حوزه آزمون جلوگیری بعمل‌ خواهد آمد.

> سایر نکات

1- آزمون مذکور مختص‌ آقایان می‌ باشد.
2- پذیرفته‌ شدگان نهایی‌ با تشخیص‌ شرکت‌، ملزم به‌ گذراندن دوره های آموزشی‌ مورد نیاز و با هزینه‌ شرکت‌ خواهند بود، بدیهی‌ است‌ هزینه‌ های مربوطه‌ در صورت انصراف پذیرفته‌ شده پس‌ از حضور در دوره های آموزشی‌ عینا اخذ خواهد شد.
3- نتایج‌ آزمون تا یک‌ سال معتبر بوده و دعوت به‌ کار پذیرفته‌ شدگان نهایی‌ بر اساس زمان بهر برداری پست‌ های برق خواهد بود.
4- ارائه‌ تعهد ثبتی‌ مبنی‌ بر خدمت‌ در هر محل‌ دیگر مورد نیاز با صلاحدید شرکت‌.
5- دارندگان مدرک تحصیلی‌ معادل، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ مجاز به‌ ثبت‌ نام در آزمون نمی‌ باشند.
6- در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفا برای یک کد شغلی ثبت نام نماید.
7- قبولی‌ در آزمون کتبی‌ به‌ منزله‌ پذیرش و جذب نبوده، بلکه‌ موکول به‌ موفقیت‌ داوطلبان در مراحل‌ بعدی شامل‌ مصاحبه‌، گزینش‌، معاینات پزشکی‌ و اخذ عدم سوء پیشینه‌ از مراکز ذیصلاح می‌ باشد و با پذیرفته‌ شدگان نهایی‌، پس‌ از ارائه‌ مدارک در مهلت‌ مقرر، قرارداد موقت‌ کار توسط‌ شرکتهای مذکور مطابق‌ قانون کار و مقررات ذیربط‌ منعقد خواهد شد.
8- عدم ارائه‌ مدارک توسط‌ پذیرفته‌ شدگان نهایی‌ در مهلت‌ مقرر به‌ منزله‌ انصراف تلقی‌ و شرکت‌ نسبت‌ به‌ جایگزینی‌ آنها از محل‌ نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود.
9- در صورت وجود هرگونه‌ ابهام با شماره ی 88891461-021 تماس حاصل‌ نمایید.

جدول شماره یک: عناوین شغل و محل خدمت
ردیف عنوان شغل محل خدمت تعداد سهمیه آزاد سهمیه ایثارگران 25 درصد سهمیه ایثارگران 5 درصد جمع
1 اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال استان تهران 17 12 4 1 37 نفر
استان البرز 17 12 4 1
استان قم 3 2 1 0

 

جدول شماره 2: مواد آزمون
ردیف رشته شغلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس عمومی تعداد سوال ضریب دروس اختصاصی تعداد سوال ضریب
1 اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال کاردانی برق کلیه گرایش ها ادبیات فارسی و آئین نگارش 10 1 مبانی برق (مدارهای الکتریکی- الکترومغناطیس-ماشین) 15 3
معارف اسلامی 10 1
زبان انگلیسی عمومی 10 1 تجهیزات پست 15 3
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی 10 1 حفاظت سیستم های قدرت 15 3
فناوری اطلاعات 10 1 ترانسفورماتورهای قدرت 15 3
ریاضی و آمار 10 2
توانمندیهای ذهنی 10 2 ایمنی در برق 15 3
جمع 70 --- --- 75 ---

اطلاعات مفید و کاربردی آزمون استخدامی شرکتهای پیمانکار برق منطقه ای تهران:
در صورت بروز هرگونه مشکل و سؤالی در وقت اداری با شماره تلفن 88891461-021   تماس حاصل نمایند.
 تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام تا 14 دی 1400
دریافت کارت آزمون 21 الی 23 دی 1400
زمان برگزاری آزمون 24 دی 1400

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن آگهی در سایت اصلی مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران اینجا کلیک نمایید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2487327
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi