اطلاعات بیشتر

اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص نتایج اولیه دانشگاه های علوم پزشکی
درسومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید


اطلاعیه 30 آذر 95: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص وضعيت بومي داوطلبان شركت كننده در 7 خوشه شغلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درسومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون آبان ماه سال 1395)

پيرو اطلاعيه منتشر شده درتاريخ 1395/9/20، بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار(کد2462)، ماما(کد2467)، کارشناس فوریتهای پزشکی(کد2499)، کاردان فوریتهای پزشکی(کد2500)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد2544)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد2473) و اپراتور 115 (کد 2501)دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 95/8/21 شرکت نموده‌اند و حدنصاب تعيين شده را كسب نموده‌اند می‌رساند، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در سامانه ثبت‌نام آزمون در خصوص شرايط بومي بودن و اضافه شدن «بومي محل موردتقاضا» (طبق مفاد آگهي) علي‌رغم اطلاع‌رساني‌هاي مكرر كه از طريق سايت سازمان جهت ويرايش و اصلاح سهيمه بومي در فرم ثبت‌نام انجام شد، متأسفانه عده‌اي از داوطلبان در انتخاب دقيق وضعيت بومي خود دچار خطا گرديده‌اند كه موجب شده سهميه مذكور براي ايشان لحاظ نگردد. لذا بمنظور جلوگيري از تضييع حقوق ايشان، با توجه به تقاضاهاي واصله به اين سازمان موضوع وضعيت بومي براي اين داوطلبان مجدداً مورد بررسي قرار گرفت (با توجه به امكان اشتباه در درج «بومي محل مورد تقاضا» به بومي شهرستان، اين قبيل داوطلبان نيز در صورت دارا بودن نمره علمي در مقايسه با ساير معرفي‌شدگان، جزو معرفي‌شدگان قرار گرفته‌اند تا در صورتي كه مدارك لازم دال بر «بومي رشته محل مورد تقاضا» را دارا باشند  براي بررسي مدارك يا مصاحبه و… به دانشگاه مربوطه، مراجعه نمايند) و نتيجه داوطلبان در قالب كارنامه تا پايان روز جاري (95/9/30) برروي سايت سازمان قرار خواهد گرفت. بديهي است افراد معرفي شده چندبرابر ظرفيت، لازم است حداكثر 72 ساعت بعد از زمان اعلام نتيجه جهت اطلاع از زمان و محل مراجعه براي تشكيل پرونده، بررسي مدارك، مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط (با توجه به كد رشته شغلي انتخابي) مراجعه نمايند.

تذكر:  لازم به توضيح است اعلام نتيجه در كارنامه به عنوان معرفي شده به منزله پذیرفته شده نهایی نخواهد بود و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی و همچنين سهميه‌هاي استخدامي (ايثارگران و معلولين و…) و حسب مورد كسب امتياز لازم در مصاحبه، از بين داوطلبان واجد شرايط در اين مرحله، به ترتيب نمرات فضلي و با توجه به ظرفيت موردنياز پذيرفته‌شدگان اوليه مشخص و جهت معرفي به گزينش معرفي خواهند شد. بديهي است در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراضي نخواهد داشت. 

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه واحد پاسخگويي غيرحضوري سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال 1395منحصراً در رابطه با كارنامه آزمون براي كليه داوطلبان آماده پاسخگويي به سؤالات مي‌باشد. لذا داوطلبان در صورت نياز مي‌توانند سؤالات خود را در خصوص مندرجات كارنامه حداكثر تا تاريخ 95/10/5 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 42163-021 در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند. بديهي است پاسخگوييي به مكاتباتي كه بعد از تاريخ 95/10/55 ارسال گردد، مقدور نمي‌باشد.

ضمناً به اطلاع آن دسته از افرادي كه تقاضاي كتبي خود را به سازمان ارائه نموده‌ند (اعم از اينكه از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان و يا به طریق ديگر تقاضا داده‌اند) لاكن در اين مرحله كارنامه جديدي براي آنان برروي سايت سازمان قرار نگرفته است به منزله آن است كه با توجه به نمرات علمي در رديف واجدين شرايط براي معرفي قرار نگرفته‌اند و پاسخ آنان از طريق سازمان بطور مقتضي تا تاريخ 95/10/10 ارسال خواهد شد.


اطلاعیه 21 آذر 95: بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد2462)، ماما (کد2467)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد2499)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد 2500)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد 2544)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد 2473) و اپراتور 115 (کد 2501) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 21/8/95 شرکت نموده اند، می‌رساند، با توجه به درخواست وزارتخانه مذکور، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های فوق الذکر به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا افراد واجد شرایط که براساس کارنامه، در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته‌اند (خوشه‌های شغلی پرستار و ماما برابر ظرفیت و بدون مصاحبه اعلام شده اند)، لازم است حداکثر تا 72 ساعت بعد از زمان اعلام نتیجه جهت اطلاع از زمان و محل تشكيل پرونده، بررسي مدارك، مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط (با توجه به کدرشته محل انتخابی) مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است درج اسامي معرفی شدگان در سایت اين سازمان به منزله پذیرفته شده نهایی نبوده و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی وحسب مورد کسب امتیاز لازم درمصاحبه به تعداد ظرفیت مورد نیاز به ترتیب نمرات فضلی به عنوان پذیرفته شده اولیه جهت معرفی به گزینش تلقی خواهند شد و در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراض نخواهند داشت.

شایان ذکر است انتخاب افراد براساس نمرات فضلی مطابق اولویت های بومی و احتساب ضرایب خاص برای نیروهای قرارداد کار معین براساس اطلاعات تكميلي توسط داوطلب در تقاضانامه ثبت‌نامي محاسبه گردیده لذا در صورت عدم انطباق مدارک ارائه شده درخصوص بومی بودن، قراردادکار معین و یا ایثارگری، موضوع اولویت آنان ملغی گردیده و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام می‌گردد.

ضمناً به اطلاع داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی می‌رساند، نتایج آزمون آنان متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه 95 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.

در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ سومين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي کشور  سال 1395منحصراً دررابطه باکارنامه آزمون براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌‌باشد. لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند سوالات خود را درخصوص مندرجات کارنامه حداكثر تا تاريخ 95/9/30 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 42163-021 در ميان بگذارند. از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند.بدیهی است پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از تاریخ 95/9/30 ارسال گردد، مقدورنمی باشد.

آدرس سایت های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور جهت اعلام اطلاعیه نحوه تکمیل مدارک
ردیف
عنوان دانشگاه/دانشکده
آدرس سایت
1
اراک
http://arakmu.ac.ir/
2
اردبیل
www.arums.ac.ir
3
ارومیه
azmoon.umsu.ac.ir یا umsu.ac.ir
4
اسفراین
http://www.esfrums.ac.ir
5
اصفهان
mui.ac.ir
6
البرز
http://www.abzums.ac.ir
7
اهواز
http://www.ajums.ac.ir
http://jazb.ajums.ac.ir
8
ایران
hcod.iums.ac.ir
9
ایرانشهر
irshums.ac.ir
10
ایلام
www.azmoon.medilam.ac.ir​
11
آبادان
http://www.abadanums.ac.ir
12
بابل
http://mubabol.ac.ir/
13
بم
www.mubam.ac.ir
14
بهبهان
hn-bhn.ajums.ac.ir
15
بوشهر
www.Bpums.ac.ir
16
بیرجند
www.bums.ac.ir
17
تبریز
http://hrmnet.tbzmed.ac.ir
18
تربت جام
  www.trjums.ac.ir
19
تربت حیدریه
http://employment.thums.ac.ir
20
تهران
http://vcmdrp.tums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4
21
جهرم
 www.jums.ac.ir
22
جیرفت
www.jmu.ac.ir
23
خراسان شمالی
nkums.ac.ir 
24
دزفول
www.dums.ac.ir
25
رفسنجان
www.rums.ac.ir
26
زابل
www.zbmu.ac.ir
27
زاهدان
http://zaums.ac.ir
28
زنجان
www.zums.ac.ir
29
ساوه
savehums.ac.ir
30
سبزوار
www.medsab.ac.ir
31
سمنان
www.semums.ac.ir
32
شاهرود
 http://www.shmu.ac.ir
33
شهرکرد
http://skums.ac.ir
34
شهید بهشتی
http://www.sbmu.ac.ir
35
شوشتر
shoushtar.ajums.ac.ir
36
شیراز
Samaa.sums.ac.ir
37
فسا
www.Fums.ac.ir
38
قزوین
www.qums.ac.ir
39
قم
logistic.muq.ac.ir
40
کاشان
www.kaums.ac.ir
41
کردستان
www. muk.ac.ir  
42
کرمان
www.kmu.ac.ir
43
کرمانشاه
www.kums.ac.ir
44
گراش
http://gerums.ac.ir/
45
گلستان
azmoon.goums.ac.ir
46
گناباد
www.est.gmu.ac.ir
47
گیلان
www.gums.ac.ir
48
لارستان
larums.ac.ir
49
لرستان
lums.ac.ir
50
مازندران
Www.mazums.ac.ir
51
مراغه
Mrgums.ac.ir
52
مرکز قلب شهید رجایی
 www.rhc.ac.ir
53
مشهد
http://emp.mums.ac.ir
54
نیشابور
www.nums.ac.ir
55
هرمزگان
 www.hums.ac.ir
56
همدان
www.umsha.ac.ir
57
یاسوج
www.yums.ac.ir
58
یزد
azmoon.ssu.ac.ir
ssu.ac.ir/ensani

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:43

  کد دیدگاه : 1044686

  سلام این چه وضعیتیه چرا زمان تحویل مدارک رو درست اعلام نمیکنید اخه سر در گم شدیم خواهشا اطلاع رسانی کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:57

  کد دیدگاه : 1027855

  سلام
  پس نتایج بقیه رشته ها مثل حسابداری رو
  کی میزنن؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:13

  کد دیدگاه : 1025957

  سلام رشته ی انتخابی من کارشناس تجهیزات پزشکی هس.پس چرا نتایج رو نمیزنن..بخدا مردم از استرس…چه وضعیه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ملیحه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:40

  کد دیدگاه : 1023732

  باسلام خدمت ادمین محترم من واسم نوشته قبول نشدم بعدشمقسمت بومی واسم زده بومی شهرستان در صورتی ک من بومی خود شهر هستم .در مورد اعتراض چیکار کنم و نمره حد نصابم ۱۴.۱۶ هستش.میشه راهنمایی کنید لطفا .متشکرم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین123

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:21

  کد دیدگاه : 1022933

  سلام.یه سوال داشتم..من رشته پرستاری ام.توشهرما بدابرباظرفیت اسامی قبول شده هارواعلام کردن حالاباایناعتراضات جدیدخب ازظرفیت بیشتره حالاچطوری انتخاب میکنن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:40

  کد دیدگاه : 1021974

  سلام بقیه نتیجه ها کی میاااااد؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:36

  کد دیدگاه : 1021967

  سلام
  پس کی بقیه نتیجه هارو میزنن؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سعید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:28

  کد دیدگاه : 1020726

  سلام
  این که میگن اکثرا نیروی قراردادی برداشتن درسته؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس...

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:11

  کد دیدگاه : 1019641

  سلام ببخشید کارگزینی بیمارستان ما گفته بود شناسه قراردادی داریم حالا ما تعداد زیادی از بیمارستانمون قبول شدن ولی کارگزینی میگه تازه ثبت نام کردیمتون شمارتون نیومده میخوام ببینم تاثیری تو نمره نهایی ازاد داشته شناسه.حالا چی میشه یا به همه قراردادیا امتیاز دادن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : خسروی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:54

  کد دیدگاه : 1017558

  با عرض سلام. ایا رشته پرستاری اسامی سه برابر ظرفیت اعلام شده یا فقط نفرات اصلی اعلام شده اند؟ و نمره حدنصاب برای ما ۱۴و۱۲صدم اعلام شده . ممکنه کسی که نمره نهایی۲۸و ۶۶صدم است تو سه برابر ظرفیت باشه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:40

   کد دیدگاه : 1017624

   رشته پرستاری یک برابرظرفیت اعلام شده

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 09:22

    کد دیدگاه : 1026355

    رشته پرستاری برابر ظرفیت اعلام شده. برابر ظرفیت دقیقا قید شده. لطفا بدون مستند نظر ندهید.

    پاسخ دهید
 • نویسنده : بهار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:44

  کد دیدگاه : 1017141

  سلام من پرستاری اصفهان قبول شدم ولی زمان تحویل مدارک مثل اینکه تموم شده حالا من چیکار کنم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:28

   کد دیدگاه : 1017193

   هرچه سریع تر مراجعه حضوری داشته باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:42

  کد دیدگاه : 1017140

  سلام من پرستاری اصفهان قبول شدم ولی زمان تحویل مدارک مثل اینکه تموم شده حالا من چیکار کنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ساناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 03:47

  کد دیدگاه : 1015790

  سلام خسته نباشید ببخشید امروز روز تحویل مدارک بوده که من متوجه نشدم آیا میشه بعد از تعطیلات مدارک تحویل داد یا دیگه قبول نمیکنن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : تنها

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:50

  کد دیدگاه : 1015772

  سلام سایت دانشگامون یکی از مدارکو زده پرینت فرم ثبت نام درسازمان سنجش که من گمش کردم چطوری دوباره باید بگیرمش؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:54

  کد دیدگاه : 1015685

  کسی از دوستان پرستاری تهران بهشتی مجاز شده ؟ تحویل مدارک زمانش کی هست؟ تو سایتش هیچی نزده

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:56

   کد دیدگاه : 1019518

   سلام وقت بخیر علمداری هستم ، پرستاری شهید بهشتی قبول شدم ولی هیچ جایی ندیدم زمان تحویل مدارک رو نوشته باشند ، خواهشمندم کمک کنید بگویید کی زمان تحویل مدارک هست ؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:41

  کد دیدگاه : 1015279

  سلام ببخشید روزی که تو سایت برای مدارک اعلام شده گزینش هم همون روز انجام میشه یا یه روز دیگه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:10

   کد دیدگاه : 1015423

   این مورد قابل پیش بینی نیست. معمولاً خیر ولی سابقه همزمانی هم بوده. بستگی به برنامه ریزی خودشان دارد

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:20

   کد دیدگاه : 1015432

   ببخشید از کجا میتونیم بپرسیم که روز تحویل مدارک مصاحبه گزینشی هم میکنند یا نه؟ مثلا علوم پزشکی جواب میده یا نه ،ببخشید شما از روی تعداد نفراتی که برای ارایه مدرک تو یه روز اعلام کردید نمیتونید حدس بزنید که گرینش هم همون روز یا نه؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : تنها

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:56

  کد دیدگاه : 1015108

  سلام اینکه مینویسه شماباتوجه سهمیه استخدامی نمره کل نهایی وسهمیه های قانونی(ایثارگران.معلولین)درشغل محل انتخابی اصلی برای شرکت درسایر مراحل جذب واستخدام معرفی شده اید.یعنی چی؟؟؟؟؟؟ادمین تروخدا جواب بده

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:36

   کد دیدگاه : 1015145

   یعنی قبول شده اید.
   عرض تبریک

   پاسخ دهید
 • نویسنده : اکرم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:12

  کد دیدگاه : 1014501

  سلام لطفا بگید در انتخاب اصلی در اولویت قرار نگرفته اید یعنی چه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:51

   کد دیدگاه : 1014520

   یعنی قبول نشده اید متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : الهه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:12

  کد دیدگاه : 1013895

  بخدا ظلم شد نیروهای قراردادی تو الویت بودن.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:36

  کد دیدگاه : 1013242

  سلام ماما که قبول شده چ 😮 یکار کنه کجا بره یکی بگه ادمین عزیز شما جواب دادید تو سایت برم من تو سایت هیچی ندیدم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:54

   کد دیدگاه : 1013267

   دراطلاعیه لینک سایتهای علوم پزشکی داده شده. باید با مراجعه به سایت مربوطه پیگیر اطلاعیه تحویل مدارک باشید

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...