اطلاعات بیشتر

اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش

لینک های مفید و مرتبط
صفحه جامع آزمون استخدام آموزش و پرورش اطلاعیه های گزینش استخدامی آموزش و پرورش

توجه: هرچند که تلاش ما در این مجموعه بر پوشش کامل و دقیق تمامی اخبار مرتبط با استخدامی آموزش و پرورش است، اما نیاز است که شما کاربران گرامی نیز با بررسی و پیگیری اخبار مربوطه از پرتال های استانی خود پیگیر اخبار احتمالی دیگر نیز باشید. 


ردیف لینک آموزش و پرورش استان لینک مشاهده ردیف لینک آموزش و پرورش استان لینک مشاهده
1 استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مشاهده 17 استخدام آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان مشاهده
2 استخدام آموزش و پرورش آذربایجان غربی مشاهده 18 استخدام آموزش و پرورش فارس مشاهده
3 استخدام آموزش و پرورش اردبیل مشاهده 19 استخدام آموزش و پرورش قزوین مشاهده
4 استخدام آموزش و پرورش اصفهان مشاهده 20 استخدام آموزش و پرورش قم مشاهده
5 استخدام آموزش و پرورش البرز مشاهده 21 استخدام آموزش و پرورش کردستان مشاهده
6 استخدام آموزش و پرورش ایلام مشاهده 22 استخدام آموزش و پرورش کرمان مشاهده
7 استخدام آموزش و پرورش بوشهر مشاهده 23 استخدام آموزش و پرورش کرمانشاه مشاهده
8 استخدام آموزش و پرورش شهر تهران مشاهده 24 استخدام آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد مشاهده
9 استخدام آموزش و پرورش شهرستان های تهران مشاهده 25 استخدام آموزش و پرورش گلستان مشاهده
10 استخدام آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری مشاهده 26 استخدام آموزش و پرورش گیلان مشاهده
11 استخدام آموزش و پرورش خراسان جنوبی مشاهده 27 استخدام آموزش و پرورش لرستان مشاهده
12 استخدام آموزش و پرورش خراسان رضوی مشاهده 28 استخدام آموزش و پرورش مازندران مشاهده
13 استخدام آموزش و پرورش خراسان شمالی مشاهده 29 استخدام آموزش و پرورش مرکزی مشاهده
14 استخدام آموزش و پرورش خوزستان مشاهده 30 استخدام آموزش و پرورش هرمزگان مشاهده
15 استخدام آموزش و پرورش زنجان مشاهده 31 استخدام آموزش و پرورش همدان مشاهده
16 استخدام آموزش و پرورش سمنان مشاهده 32 استخدام آموزش و پرورش یزد مشاهده
جهت مشاهده اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه های استانی:

اطلاعیه استان آذربایجان شرقی

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

خبر ۱۹ مهر ۹۶: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

خبر 6 مهر 96:  اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان آذربایجان غربی

خبر 2 دی 96: اطلاعیه تعیین محل خدمت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی

خبر 28 آذر 96: اطلاعیه سازماندهی و تعیین محل خدمت پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان غربی

خبر 17 مهر 96: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان غربی

خبر 16 مهر 96: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان غربی

خبر 16 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان غربی

خبر ۶ مهر ۹۶: آغاز مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از 15 مهر

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان اردبیل

خبر 18 مهر 96: تغییر زمان شروع مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردبیل

خبر 17 مهر 96: اطلاعیه زمان شروع مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردبیل

خبر 6 مهر 96: زمان اعلام برنامه زمانبندی بررسی مدارک و مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردبیل

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان اردبیل اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان اصفهان

خبر ۲۳ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش اصفهان

خبر 15 مهر 96: اعلام جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اصفهان

خبر 15 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اصفهان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان اصفهان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان البرز

خبر ۲۳ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش البرز

خبر 29 مهر 96: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش البرز

خبر 16 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش البرز

خبر ۵ مهر ۹۶: زمان اعلام برنامه زمانبندی دریافت مدارک و مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش البرز

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان ایلام

خبر 12 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام

خبر ۵ مهر ۹۶: زمان اعلام جدول زمانبندي حضور معرفي شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام جهت بررسي مدارك و مصاحبه تخصصي

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان ایلام اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان بوشهر

خبر 16 مهر 96: اطلاعیه آغاز تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش بوشهر

خبر 12 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش بوشهر

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان بوشهر اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان تهران

اطلاعیه شهر تهران

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش شهر تهران

خبر 17 مهر 96: اطلاعیه زمان شروع مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش شهر تهران

خبر 5 مهر 96: زمان بررسي مدارك و تشكيل پرونده پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني آموزش و پرورش شهر تهران

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش شهر تهران اینجا کلیک نمایید

____________________________

اطلاعیه تهران (شهرستان ها)

خبر 16 مهر 96: اطلاعیه زمان مصاحبه پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش شهرستان های تهران

خبر 16 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش شهرستان های تهران

خبر ۵ مهر ۹۶: زمان اعلام جدول زمان بندی و آدرس مکان مصاحبه و چگونگی حضور معرفی شدگان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان چهارمحال و بختیاری

خبر ۲۵ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

خبر 20 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان خراسان جنوبی

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش خراسان جنوبی

خبر 11 مهر ۹۶: زمان و مکان تکمیل پرونده پذیرفتگان آزمون استخدامی اعلام شد

خبر ۵ مهر ۹۶: آغاز مرحله بررسی مدارک و مصاحبه تخصصی افراد پذیرفته شده از ۱۵ مهر

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان خراسان رضوی

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش خراسان رضوی

خبر 22 مهر 96: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان رضوی

خبر 13 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان رضوی

خبر 10 مهر 96: انجام مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان رضوی تا نیمه مهرماه

خبر ۶ مهر ۹۶: زمان اعلام جدول زمان بندي و مدارك مورد نياز جهت انجام مصاحبه و سایر مراحل

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان خراسان شمالی

خبر 19 مهر 96: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی

خبر ۱۱ مهر ۹۶: اطلاعیه تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی

خبر ۴ مهر ۹۶: اعلام زمان انجام مراحل استخدام پذیرفته شدگان آزمون آموزش و پرورش خراسان شمالی

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان خوزستان

خبر ۲۰ آذر ۹۶: اعلام زمانبندی مصاحبه گزینش پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش خوزستان

خبر 21 مهر 96: زمانبندی مصاحبه داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی 96 اعلام شد

خبر 21 مهر 96: زمانبندی بررسی مدارک داوطلبان آزمون استخدامی اعلام شد

خبر ۱۵ مهر ۹۶: اعلام زمانبندی بررسی مدارک داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خوزستان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان خوزستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان زنجان

خبر ۱۷ مهر ۹۶: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش زنجان

خبر ۶ مهر ۹۶: مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش استان زنجان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان زنجان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان سمنان

خبر 18 مهر 96: اطلاعیه تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سمنان

خبر 17 مهر 96: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سمنان

خبر ۱۵ مهر ۹۶: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سمنان

خبر 10 مهر ۹۶: زمان اعلام جدول زمان بندی بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش سمنان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان سمنان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان سیستان و بلوچستان

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه کارشناس استخدام اداره کل در خصوص آزمون استخدامی سال۹۶

خبر ۲۰ مهر ۹۶: اطلاعیه مهم آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در رابطه با استخدام پیمانی سال ۹۶

خبر ۱۸ مهر ۹۶: اطلاعیه مصاحبه عمومی و تخصصی استخدام پیمانی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

خبر 13 مهر ۹۶: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

خبر ۱۲ مهر ۹۶: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

خبر ۵ مهر ۹۶: زمان اعلام جدول زمان بندی و چگونگی ادامه روند بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام سیستان و بلوچستان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان فارس

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش فارس

خبر 11 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش فارس

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان فارس اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان قزوین

خبر 11 مهر 96: اطلاعیه تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قزوین

خبر ۵ مهر ۹۶: اعلام زمان تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قزوین

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان قزوین اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان قم

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه زمان و مکان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش قم

خبر 11 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قم

خبر ۶ مهر ۹۶: اعلام زمان و مکان تحویل مدارک و مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش قم

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان قم اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان کردستان

خبر ۲۳ مهر ۹۶: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش کردستان

خبر 23 مهر 96: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش کردستان

خبر 15 مهر 96: اطلاعیه بررسی مدارک داوطلبان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش در سال 96

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کردستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان کرمان

خبر ۲۰ مهر ۹۶: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کرمان

خبر ۶ مهر ۹۶: اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در ارتباط با مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کرمان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان کرمانشاه

خبر ۱۷ مهر ۹۶: اطلاعیه معاینه پزشکی و مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت استخدام آموزش و پرورش

خبر 6 مهر 96: اعلام برنامه زمانبندی بررسی مدارک و معاینه پزشکی پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش کرمانشاه

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کرمانشاه اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان کهگیلویه و بویر احمد

خبر 15 مهر 96: اعلام زمان انجام مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان گلستان

خبر 12 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش گلستان

خبر ۵ مهر ۹۶: اعلام برنامه زمانبندی پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش استان گلستان از ۱۲ مهر

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان گلستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان گیلان

خبر ۱۰ مهر ۹۶: اطلاعیه زمان تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش گیلان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان گیلان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان لرستان

خبر 16 مهر 96: زمان مصاحبه حضوری قبول شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان لرستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان مازندران

خبر ۱۴ مهر ۹۶: فرم اطلاعات فردی و سایر مدارک جهت گزینش منحصر به قبول شدگان نهایی است

خبر 11 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مازندران

خبر ۵ مهر ۹۶: زمان اعلام برنامه زمان بندی حضور معرفی شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش مازندران

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان مازندران اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان مرکزی

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه سیر سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش استان مرکزی

خبر ۱۷ مهر ۹۶: بررسی مدارک ، مستندات و مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶ آغاز شد

خبر 12 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مرکزی

خبر ۱۱ مهر ۹۶: جزئیاتی برای مصاحبه آزمون استخدام آموزش و پرورش مرکزی

خبر ۵ مهر ۹۶: زمان اعلام تقویم زمانبندی بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش استان مرکزی

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان مرکزی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان هرمزگان

خبر ۲۲ آذر ۹۶: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدامی آموزش و پرورش هرمزگان

خبر 22 مهر 96: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش هرمزگان

خبر ۱۲ مهر ۹۶: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش هرمزگان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان هرمزگان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان همدان

خبر 15 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش همدان

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان همدان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان یزد

خبر 11 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش یزد

خبر ۱۰ مهر ۹۶: جزئیاتی برای مصاحبه آزمون استخدام آموزش و پرورش یزد

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان یزد اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش سال 95:

جهت مشاهده اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش (سال 95) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : محمد امیری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:15

  کد دیدگاه : 1722219

  شروع ثبت نام آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش:

  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ از روز 23 ازدریبهشت 97 امکان ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سامانه سنجش فعال شد، لطفا بعد از مطالعه دفترچه راهنما و شرایط استخدام در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده در دفترچه، اقدام به خرید کارت اعتباری و ثبت نام نمایید.

  جهت مشاهده شرایط ثبت نام آزمون استخدام اموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نسربن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:36

  کد دیدگاه : 1446821

  سلام ادمین محترم ودوستان عزیز. می خواستم بدونم تو شهر ما چهار نفر خانم می خوان ومن با اطلاع از آموزش وپرورش استان فهمیدم که نمره کتبی و مصاحبه ام پنجمین نفر هستم ادمین جان لطفا بفرمائید که امکان داره سهمیه جانبازی بنده باعث شود تا از رقیبام جلو بزنم؟ ترا خدا جواب بدین خیلی نگران هستم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:20

   کد دیدگاه : 1446880

   شما اگر در سهمیه آزاد قبول شده باشید دیگر امتیاز سهمیه نخواهید داشت.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : نسرین

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 19:46

    کد دیدگاه : 1447186

    ادمین عزیز من در بین ایثارگران رقابت داشتم نه آزاد به خاطر همین خواستم بدانم که خواهر شهید با نمره بیشتر از من ومن با سهمیه 25درصد فرزند جانباز متوفی در الویت هستم یا ایشون؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 20:01

     کد دیدگاه : 1447211

     در این خصوص بهتر هست با بنیاد استان ارتباط بگیرید

     پاسخ دهید
    • نویسنده : Tanin65

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 11:00

     کد دیدگاه : 1661895

     فرزند شهید در الویته

     پاسخ دهید
 • نویسنده : شاهین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:10

  کد دیدگاه : 1441092

  سلام دوستان کسی میدونه نتایج نهایی چه زمانی اعلام میشه؟ مصاحبه رفتیم تموم شده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کوثر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:34

  کد دیدگاه : 1413804

  سلام دوستان شب بخیر.من اموزگار ابتدایی قبول شدم از خوزستان .از طرح درس چه سوالاتی میپرسن؟بلد نیستم بنویسم.ممنون میشم راهنماییم کنین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:57

  کد دیدگاه : 1412274

  سلام ادمین عزبزشهر کرج ۲۶۷ نفر میخواست فقط ۱۶۷ نفر دعوت شدن با توجه حد نصاب بالا امکانش هست تکمیل ظرفیتی در کار باشه ممنونم میشم جواب بدین؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:16

   کد دیدگاه : 1412290

   سلام
   بله، امکانش هم هست خالی باقی بگذارند برای آزمون بعدی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:29

  کد دیدگاه : 1410855

  بچه ها میگن سه برابر ظرفیت نیست همون یک برابر میرن مصاحبه راسته؟ (:bravo:)

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ساینا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:48

   کد دیدگاه : 1415308

   سلام واقعا؟شما از کوجا شنیدید؟ولی من روز مصاحبه دیدم که هرشغل محل حداقل دوبرابر بودن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:27

  کد دیدگاه : 1410854

  (:rofl:) س عزیزان من شنبه معارف زاهدان مصاحبه دارم ازسراوان هستم دیگه خانماکسی نیست؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:26

  کد دیدگاه : 1410853

  س عزیزان من شنبه معارف زاهدان مصاحبه دارم ازسراوان هستم دیگه خانماکسی نیست؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:02

  کد دیدگاه : 1409434

  دوستان کانالی نیست مجزا برای تجربیات استان ها برای مصاحبه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:58

  کد دیدگاه : 1409422

  سلام به همگی استان مرکزی مصاحبه شروع شده دوستان اراکی لطفا تجرب ها تون رو بگذارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : امیدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:41

   کد دیدگاه : 1423485

   مصاحبه تموم شد برادر یا خواهر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مرتضی شکری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:27

  کد دیدگاه : 1405637

  با سلام ، میخواستم بدونم کسی خبر ی راجبه اطلاعیه تهران نداره

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مرتضی شکری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:25

  کد دیدگاه : 1405632

  با سلام ، میخواستم بدونم کسی خبر نداره چرا اطلاعیه خود شهر تهران رو نمیزنن؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد بیرانوندی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:33

  کد دیدگاه : 1401735

  من امروز صبح رفتم اداره کل آموزش و پرورش لرستان. خوب شد مدارک رو با خودم بردم. اسم ها رو از روی کارنامه مینوشتن. منتظر اعلامیه تو سایتشون نباشید در اسرع وقت با پرینت کارنامه برید اسمتون رو بنویسن. طبقه همکف که وارد میشید واحد نیروی انسانی. زودتر برید تا حقتون ضایع نشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:17

   کد دیدگاه : 1412292

   سلام میشه بگین وتت هست یانه؟ وشرایطش چیه؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : زکیه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:25

  کد دیدگاه : 1399837

  بچه ها کی مصاحبه شروع میشه مردیم از استرس ?????????????

  پاسخ دهید
  • نویسنده : معصومه

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:45

   کد دیدگاه : 1408427

   سلام دوستان تکمیل طرفیت استخدامی اموزش وپرورش 96هم وجود داره؟؟؟

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...