اطلاعات بیشتر

اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش

لینک های مفید و مرتبط
صفحه جامع آزمون استخدام آموزش و پرورش اطلاعیه های گزینش استخدامی آموزش و پرورش


توجه: هرچند که تلاش ما در این مجموعه بر پوشش کامل و دقیق تمامی اخبار مرتبط با استخدامی آموزش و پرورش است، اما نیاز است که شما کاربران گرامی نیز با بررسی و پیگیری اخبار مربوطه از پرتال های استانی خود پیگیر اخبار احتمالی دیگر نیز باشید. 


جدول اختصاصی 31 استان استخدام آموزش و پرورش
ردیف لینک آموزش و پرورش استان  لینک مشاهده پورتال استانی ردیف لینک آموزش و پرورش استان  لینک مشاهده پورتال استانی
1 استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مشاهده ea.medu.ir 17 استخدام آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان مشاهده sb.medu.ir
2 استخدام آموزش و پرورش آذربایجان غربی مشاهده wa.medu.ir 18 استخدام آموزش و پرورش فارس مشاهده fars.medu.ir
3 استخدام آموزش و پرورش اردبیل مشاهده arta.medu.ir 19 استخدام آموزش و پرورش قزوین مشاهده caspian.medu.ir
4 استخدام آموزش و پرورش اصفهان مشاهده isf.medu.ir 20 استخدام آموزش و پرورش قم مشاهده qom.medu.ir
5 استخدام آموزش و پرورش البرز مشاهده alborz.medu.ir 21 استخدام آموزش و پرورش کردستان مشاهده kurd.medu.ir
6 استخدام آموزش و پرورش ایلام مشاهده ilam.medu.ir 22 استخدام آموزش و پرورش کرمان مشاهده kerman.medu.ir
7 استخدام آموزش و پرورش بوشهر مشاهده bushehr.medu.ir 23 استخدام آموزش و پرورش کرمانشاه مشاهده kermanshah.medu.ir
8 استخدام آموزش و پرورش شهر تهران مشاهده Tehran.medu.ir 24 استخدام آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد مشاهده kb.medu.ir
9 استخدام آموزش و پرورش شهرستان های تهران مشاهده Teo.medu.ir 25 استخدام آموزش و پرورش گلستان مشاهده golestan.medu.ir
10 استخدام آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری مشاهده chb.medu.ir 26 استخدام آموزش و پرورش گیلان مشاهده guilan.medu.ir
11 استخدام آموزش و پرورش خراسان جنوبی مشاهده skh.medu.ir 27 استخدام آموزش و پرورش لرستان مشاهده lorestan.medu.ir
12 استخدام آموزش و پرورش خراسان رضوی مشاهده razavi.medu.ir 28 استخدام آموزش و پرورش مازندران مشاهده mazand.medu.ir
13 استخدام آموزش و پرورش خراسان شمالی مشاهده khn.medu.ir 29 استخدام آموزش و پرورش مرکزی مشاهده markazi.medu.ir
14 استخدام آموزش و پرورش خوزستان مشاهده khouz.medu.ir 30 استخدام آموزش و پرورش هرمزگان مشاهده hormozgan.medu.ir
15 استخدام آموزش و پرورش زنجان مشاهده zanjan.medu.ir 31 استخدام آموزش و پرورش همدان مشاهده hamedan.medu.ir
16 استخدام آموزش و پرورش سمنان مشاهده semnan.medu.ir 32 استخدام آموزش و پرورش یزد مشاهده yazd.medu.ir

اطلاعیه های استانی:

اطلاعیه استان آذربایجان شرقی

خبر 14 مرداد 97: اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

خبر 8 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان آذربایجان غربی

خبر 17 مرداد 97: تغییر زمان تکمیل پرونده و مصاحبه آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان غربی

خبر 13 مرداد 97: آغاز فرآیند مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان غربی

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان غربی

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان اردبیل

خبر 11 مرداد 97: اصلاحیه اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش اردبیل

خبر 11 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش اردبیل

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان اردبیل اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان اصفهان

خبر 11 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش اصفهان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان اصفهان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان البرز

خبر 27 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان برخی از رشته های آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

خبر 24 مرداد 97: اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز در پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی

خبر 24 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

خبر 23 مرداد 97: اطلاعیه مرحله دوم مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

خبر 23 مرداد 97: اطلاعیه بررسی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

خبر 22 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

خبر 13 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان ایلام

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش ایلام

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان ایلام اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان بوشهر

خبر 13 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش بوشهر

خبر 10 مرداد 97: اعلام مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش بوشهر

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان بوشهر اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان تهران

خبر 15 مرداد 97: اعلام زمانبندی مصاحبه آزمون استخدام آموزش و پرورش شهر تهران

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش تهران

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش شهر تهران اینجا کلیک نمایید

____________________________

اطلاعیه تهران (شهرستان ها)

خبر 24 مرداد 97: آخرین مهلت تشکیل پرونده و بررسی مدارک جاماندگان آزمون استخدام آموزش و پرورش شهرستانهای تهران

خبر 15 مرداد 97: اعلام زمانبندی مصاحبه آزمون استخدام آموزش و پرورش شهرستان های تهران

خبر 13 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش شهرستان های تهران

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان چهارمحال و بختیاری

خبر 13 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان خراسان جنوبی

خبر 9 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان جنوبی

خبر 6 مرداد 97: اعلام مداک مورد نیاز پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش خراسان جنوبی

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان خراسان رضوی

خبر 18 مرداد 97: اطلاعیه بررسی مدارک و معاینات پزشکی پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش خراسان رضوی

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش خراسان رضوی

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان خراسان شمالی

خبر 11 مرداد 97: اعلام برنامه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی

خبر 9 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان خوزستان

خبر 14 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش خوزستان (داوطلبان مرد)

خبر 14 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش خوزستان (داوطلبان زن)

خبر 14 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش خوزستان

خبر 13 مرداد 97: آغاز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌ شدگان استخدامی آموزش و پرورش خوزستان از 15 مرداد

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان خوزستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان زنجان

خبر 22 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش زنجان

خبر 11 مرداد 97: زمانبندی تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش زنجان

خبر 8 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش زنجان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان زنجان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان سمنان

خبر 18 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش سمنان

خبر 14 مرداد 97: اطلاعیه تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش سمنان

خبر 8 مرداد 97: اعلام مداک مورد نیاز پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش سمنان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان سمنان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان سیستان و بلوچستان

خبر 11 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان فارس

خبر 11 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش فارس

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان فارس اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان قزوین

خبر 17 مرداد 97: اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قزوین

خبر 9 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش قزوین

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان قزوین اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان قم

خبر 17 مرداد 97: اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش قم

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش قم

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان قم اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان کردستان

خبر 17 مرداد 97: اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش کردستان

خبر 16 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش کردستان

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش کردستان 

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کردستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان کرمان

خبر 16 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش کرمان

خبر 10 مرداد 97: زمان اعلام برنامه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش کرمان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کرمان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان کرمانشاه

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش کرمانشاه

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کرمانشاه اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان کهگیلویه و بویر احمد

خبر 13 مرداد 97: اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان گلستان

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه تکمیلی انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش گلستان

خبر 9 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش گلستان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان گلستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان گیلان

خبر 21 مرداد 97: اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش گیلان

خبر 20 مرداد 97: اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش گیلان (برادران)

خبر 17 مرداد 97: اعلام زمان مصاحبه و معاینات پزشکی پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش گیلان

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش گیلان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان گیلان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان لرستان

خبر 11 مرداد 97: اعلام زمان تشکل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش لرستان

خبر 11 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش لرستان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان لرستان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان مازندران

خبر 17 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش مازندران

خبر 9 مرداد 97: اعلام زمان تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش مازندران

خبر 8 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش مازندران

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان مازندران اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان مرکزی

خبر 14 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام اموزش و پرورش استان مرکزی

خبر 11 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش مرکزی

خبر 9 مرداد 97: اعلام مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش مرکزی

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان مرکزی اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان هرمزگان

خبر 23 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش هرمزگان

خبر 9 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش هرمزگان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان هرمزگان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان همدان

خبر 23 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش همدان

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش همدان

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان همدان اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه استان یزد

خبر 10 مرداد 97: اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش یزد 

خبر 9 مرداد 97: اعلام مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش یزد

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان یزد اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش سال 95:

جهت مشاهده اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش (سال 95) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : خانومی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:25

  کد دیدگاه : 1875131

  سلام توروخدا جواب بدیننننن.من ازمون قبول شدم ومصاحبه رفتم .الان دیدم کافینت بجای بومی استان برام زده بومی شهرستان .ینی بجای ضریب ۱/۲نمره من تو۱/۴ضرب شده .بدون این ضریباهم من حدنصابو کسب کردم.حالا چیکار کنم ؟میفهمن؟حذفم میکنن؟توروخدا جواب بدین .دارم دیوونه میشم .من مطمئنم قبول میشم مگه اینکه بخاطراین حذفم کنن (:cry:)

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ابراهیم

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:41

   کد دیدگاه : 1879473

   می تونید زنگ بزنید به سازمان سنجش و این را درست کنن که تو مصاحبه خیلی گیر میدن جون اونها بازهم ضریب میشه و موقعه تحویل مدارک برای مصاحبه هم قبول نمیکنن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : یا حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:05

  کد دیدگاه : 1862569

  بچه ها من سهمیه پنج درصد ایثارگران دارم و بومی استان هستم

  رقابت من بین همه ی اون ۴ نفر هست که میخاستن؟
  یا بین سهمیه دارا؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : رادین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:55

   کد دیدگاه : 1870148

   سلام
   سهمیه پنج درصدی در نمره نهایی تاثیر خواهد گذاشت و رقابتت با همه اون چهار نفر هست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:59

  کد دیدگاه : 1856752

  خبر 16 مرداد 97: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش کردستان (منبع: سایت آموزش و پرورش کردستان)
  به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، طالب محمدی در نشست ستاد استانی که روز گذشته در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد؛ با اعلام این خبر گفت: مصاحبه و معاینات پزشکی معرفی شدگان از روز شنبه 21 لغایت چهارشنه 24 مرداد ماه 97 در محل پردیس شهید مدرس سنندج ویژه برادران و پردیس بنت الهدی صدر سنندج ویژه خواهران انجام می شود.
  جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:53

  کد دیدگاه : 1856737

  خبر 16 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش کرمان (منبع: سایت آموزش و پرورش کرمان)
  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان زمان بررسی مدارک و مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد.
  جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Aaa

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:58

  کد دیدگاه : 1856605

  اعلام زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 97

  معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 97 را اعلام کرد.
  به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، طالب محمدی در نشست ستاد استانی که روز گذشته در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد؛ با اعلام این خبر گفت: مصاحبه و معاینات پزشکی معرفی شدگان از روز شنبه 21 لغایت چهارشنه 24 مرداد ماه 97 در محل پردیس شهید مدرس سنندج ویژه برادران و پردیس بنت الهدی صدر سنندج ویژه خواهران انجام می شود.

  وی افزود: زمان بررسی مدارک و مستندات معرفی شدگان از تاریخ 13 مرداد ماه آغاز و تا 18 مرداد ماه 97 پایان می یابد.

  محمدی همچنین از ابلاغ سهمیه 184 نفری به استان کردستان خبر داد و گفت: 402 نفر از سوی سازمان سنجش کشور برای انجام بررسی مدارک و معاینات پزشکی و مصاحبه استخدامی معرفی شده اند که 245 نفر از آنان آقایان و 157 نفر نیز خانم ها می باشند.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : آسمان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:42

  کد دیدگاه : 1855490

  سلام آیا کم کاری تروئید را هم باید بگیم؟ اصلا مهمه یا نه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:41

  کد دیدگاه : 1854095

  سلام دوستان، وقتتون بخیر؟
  من بومی شهرستان هستم. منظور از مدرک بومی شهرستان مطابق با سازمان سنجش چیه؟ میشه لطفا راهنمایی کنید. مرسی
  اصل مدارک مربوط به بومی بودن مطابق با اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در زمان ثبت نام آزمون استخدام پیمانی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Aaa

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:57

   کد دیدگاه : 1856602

   همون شناسنامت ک نشون ميده ظهرستان محل تولدت با شهرستان محل تقااضات براي آزمون(شغل محل)يکيه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:45

  کد دیدگاه : 1853168

  خبر 13 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش بوشهر (منبع: سایت آموزش و پرورش بوشهر)
  به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش می رساند جهت تشکیل پرونده ، انجام مراحل مقدماتی استخدام و بررسی شرایط احراز براساس جدول زمان بندی از روز دوشنبه 97/5/15 تا روز یکشنبه 97/5/21 از ساعت 8 صبح تا ساعت 17 به آدرس : بوشهر ـ خیابان جهادسازندگی ـ پشت سینما بهمن ـ پردیس علامه طباطبایی مراجعه نمایند.
  جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : معصومه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:26

  کد دیدگاه : 1852319

  سلام و خسته نباشيد، چطور بدونيم امتياز رقيبمون چنده ، من سهميه هستم ايا امکان داره
  فقط يک نفر قبول باشه و داراي رقيب نباشه. سپاس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:51

  کد دیدگاه : 1851183

  خبر 13 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری (منبع: سایت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری)
  به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری،به اطلاع پذیرفته شدگان ماده 28آزمون استخدامی سال 1397 می رساند، با در دست داشتن مدارک ذیل و براساس جدول زمان بندی اعلام شده از ساعت 30/7صبح الی 13عصر وبرابر تاریخ های اعلام شده مراجعه نمایند.
  جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : یا خدا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:30

  کد دیدگاه : 1851156

  برای مصاحبه دبیری معارف اسلامی چی بخوانیم؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : دبیر معارف

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:23

   کد دیدگاه : 1852198

   ماهم موندیم چی بخونیم والا معلوم نیست چی به چیه الهیات پنج شش تا گراییش داره باید مصاحبه کننده ها اینا رو لحاظ کنن تو آزمونم علوم و تفسیر رو فقه و پعلوم نبود از کجا آورده بودن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:56

  کد دیدگاه : 1850865

  خبر 13 مرداد 97: زمان اعلام برنامه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش خوزستان (منبع: آموزش و پرورش خوزستان)
  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ زمانبندی مصاحبه آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش (سهمیه خوزستان) فردا یکشنبه 14 مردادماه در سایت آموزش و پرورش خوزستان اعلام خواهد شد.
  جهت پیگیری اطلاعیه آموزش و پرورش خوزستان اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فهيمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:25

  کد دیدگاه : 1850526

  با سلام و تشكر از سايت عاليتون
  سؤال بنده در مورد مدارك مستند دال بر بومي بودن هست.چ مداركي مد نظرشون هست؟؟؟!!!!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:40

   کد دیدگاه : 1850692

   مدرک مورد ارائه باید بر اساس اعلام شما موقع ثبت نام باشد.
   مثلا اگر هنگام ثبت نام تیک گزینه بومی بودن بر اساس محل تولد رو زده باشید مدرک مورد نیاز این مورد شناسنامه شماست. یا برای محل تحصیل مدرک مورد نیاز جهت اثبات موضوع مدرک تحصیلی شماست و…

   پاسخ دهید
   • نویسنده : فهيمه

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:43

    کد دیدگاه : 1851465

    ممنون

    پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 19:20

    کد دیدگاه : 1853584

    ادمین لطفا جواب منو بدید..اگر گزینه بومی استان بر اساس حداقل 4سال بیمه همسر رو زده باشیم چه مدرکی برای اثبات باید بیاریم؟؟از محل خدمتشون بیارم یا از بیمه،؟؟؟

    پاسخ دهید
 • نویسنده : مهرداد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:52

  کد دیدگاه : 1850454

  شناسنامه میخوان
  گواهی ک مشخص کنه بومی هستیم هم میخود
  حالا این گواهی دیگه چیه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : معلمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:29

  کد دیدگاه : 1850402

  با سلام
  چطور می توان امتیازمان را بدانیم نفر چندم هستیم؟؟ لطفا پاسخ بفرمایید.
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:53

  کد دیدگاه : 1850182

  خبر 13 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز (منبع: سایت آموزش و پرورش البرز)
  به گزارش اداراه اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ، مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گفت:به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار گرفته اند، می رساند؛ برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات برابر جدول زمانبندی و با در دست داشتن مدارک به آدرس: کرج – رجایی شهر – بلوار شهید موذن-کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده مراجعه نمایند.
  جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:52

  کد دیدگاه : 1850014

  خبر 13 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش شهرستان های تهران (منبع: سایت آموزش و پرورش شهرستان های تهران)
  به اطلاع داوطلبین گرامی می رسانیم پذیرفته شدگانی که اسامی آنها از طریق سایت سازمان سنجش اعلام شده، ابتدا در مصاحبه تخصصی شرکت نموده و سپس افرادی که شرایط لازم در مصاحبه تخصصی را کسب می نمایند، در مصاحبه عمومی که توسط هسته گزینش انجام می شود و در اطلاعیه های بعدی زمان و مکان انجام آن متعاقبا اعلام می گردد شرکت خواهند نمود.
  جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علیرضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:40

  کد دیدگاه : 1848941

  چرا شهرستانهای استان تهران اطلاعیه نمیده😕

  پاسخ دهید
  • نویسنده : لیدا ارغوانی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:23

   کد دیدگاه : 1859093

   اطلاعیه داده

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...