تجربیات آزمون های استخدامی
۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

منابع مطالعاتی رشته علوم تجربی در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته علوم تجربی با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه ب...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

منابع مطالعه رشته عمران در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته عمران با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با نحو...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

منابع مطالعه رشته پرستاری در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته پرستاری با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با ن...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

منابع مطالعه رشته مامایی در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته مامایی با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با نح...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

منابع مطالعه رشته اتاق عمل در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته اتاق عمل با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

منابع مطالعه رشته هنرآموز گرافیک در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته هنرآموز گرافیک با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در را...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

منابع مطالعه رشته علوم آزمایشگاهی در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته علوم آزمایشگاهی با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در ر...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۹
آذر
۱۴۰۱
۹ آذر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان سال 1401 صفحات مرتبط این مبحث آرشیوی از ت...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۷
آذر
۱۴۰۱
۷ آذر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی تامین اجتماعی در سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی تامین اجتماعی سال 1401 تجربیات استخدامی تامین اجتماعی سال 99 این مب...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۲۸
آبان
۱۴۰۱
۲۸ آبان ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی فولاد خراسان سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی فولاد خراسان سال 1401 تجربیات استخدامی فولاد خراسان سال 1400 این مب...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۱۸
آبان
۱۴۰۱
۱۸ آبان ۱۴۰۱

سوالات مصاحبه استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی آرشیو تجربیات کارجویان سایت ایران استخدام...

مشاهده بیشتر ۴ هفته پیش
۱۸
آبان
۱۴۰۱
۱۸ آبان ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی تجربیات استخدامی موسسه حسابرسی تامین ا...

مشاهده بیشتر ۴ هفته پیش
۱۶
آبان
۱۴۰۱
۱۶ آبان ۱۴۰۱

منابع و راهنمای استخدام دانشگاه فرهنگیان

راهنمای قبولی در آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون استخدام دانشگاه فرهنگیان م...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۲
آبان
۱۴۰۱
۱۲ آبان ۱۴۰۱

منابع و راهنمای آزمون سردفتری

راهنمای قبولی در آزمون سردفتری نمونه سوالات آزمون سردفتری منابع دروس عمومی آزمون این بخش شامل...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۳۰
مهر
۱۴۰۱
۳۰ مهر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی نیروی زمینی ارتش سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی نیروی زمینی ارتش سال 1401 تجربیات استخدامی نیروی زمینی ارتش سال 1401...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۳۰
مهر
۱۴۰۱
۳۰ مهر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت کار و تامین در سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی کار و تامین سال 1401 صفحات مرتبط این مبحث آرشیوی از تجربیات کار...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۸
مهر
۱۴۰۱
۲۸ مهر ۱۴۰۱

منابع و راهنمای استخدام استانداری ها

راهنمای قبولی در آزمون استخدامی استانداری ها نمونه سوالات آزمون استخدام استانداری ها منابع در...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۸
مهر
۱۴۰۱
۲۸ مهر ۱۴۰۱

منابع و راهنمای استخدام شهرداری ها

راهنمای قبولی در آزمون استخدامی شهرداری ها نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری ها منابع دروس عمو...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۷
مهر
۱۴۰۱
۲۷ مهر ۱۴۰۱

برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ (منابع مطالعه)

برنامه ریزی برای آزمون استخدام ایران استخدام: با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۶
مهر
۱۴۰۱
۲۶ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی بانک مسکن

مراحل معاینات پزشکی استخدامی بانک مسکن (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کاربران سایت ا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۶
مهر
۱۴۰۱
۲۶ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی مجتمع فولاد خراسان

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی مجتمع فولاد خراسان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پز...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست

مراحل معاینات پزشکی و تست ورزش استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات مت...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد مبارکه هرمزگان

مراحل معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد مبارکه هرمزگان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشک...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت نفت

مراحل معاینات پزشکی استخدامی شرکت نفت (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کاربران سایت ای...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

مراحل معاینات پزشکی استخدامی دستگاه های اجرایی (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کاربرا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی بانک ملی

مراحل معاینات پزشکی و تست ورزش استخدامی بانک ملی (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کارب...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متع...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعد...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت پارس فنل

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت پارس فنل (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی ک...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (ارسالی کاربران) با توجه به سو...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi