تجربیات آزمون های استخدامی

۲
خرداد
۱۴۰۲
۲ خرداد ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت کار و تامین در سال 1402

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی کار و تامین 142 گروهی از کاربران سایت ایران استخدام پس از شرکت در آز...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱
خرداد
۱۴۰۲
۱ خرداد ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1402 - 1401

تجربیات پذیرفته شدگان آزمون استخدام گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1402 - 1401 گروهی از کاربران سایت ایر...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۲۵
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

منابع مطالعه رشته عمران در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته عمران با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با نحو...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۵
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

منابع مطالعه رشته پرستاری در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته پرستاری با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با ن...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۲
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

منابع مطالعاتی رشته علوم تجربی در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته علوم تجربی با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه ب...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۲
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

منابع مطالعه رشته علوم آزمایشگاهی در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته علوم آزمایشگاهی با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در ر...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۲
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

منابع مطالعه رشته مامایی در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته مامایی با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با نح...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۲
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

منابع مطالعه رشته اتاق عمل در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته اتاق عمل با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۲
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

منابع مطالعه رشته هنرآموز گرافیک در آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدامی رشته هنرآموز گرافیک با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در را...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1402 - 1401

تجربیات پذیرفته شدگان آزمون استخدام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1402 - 1401 گروهی از کاربران سایت...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۵
اردیبهشت
۱۴۰۲
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مهندسی الکا آریا سال 1402 - 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی شرکت الکا آریا سال 1402 - 1401 آگهی آزمون استخدامی شرکت مهندسی الکا آ...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۵
اردیبهشت
۱۴۰۲
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی بانک ملت سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی بانک ملت سال 1401 مرحله ارزیابی نویسنده: بدون نام تاریخ ارسال: یکش...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
فروردین
۱۴۰۲
۲۵ فروردین ۱۴۰۲

آرشیو تجربیات کارجویان برای آزمون های استخدامی

آرشیو تجربیات کارجویان برای آزمون های استخدامی تجربیات پذیرفته‌شدگان آزمون‌های کتبی استخدامی با تو...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۳
فروردین
۱۴۰۲
۲۳ فروردین ۱۴۰۲

منابع و راهنمای آزمون استخدام پست بانک ایران

راهنمای قبولی در آزمون استخدامی پست بانک ایران نمونه سوالات آزمون استخدام پست بانک ایران منابع در...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۰
فروردین
۱۴۰۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۲

منابع و راهنمای استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

راهنمای قبولی در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی دانلود رایگان سوالات استخدامی فراگیر اصل...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۴
فروردین
۱۴۰۲
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی فولاد مبارکه اصفهان سال 1401 مرحله مصاحبه روانشناسی، تخصصی و علمی...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۱۴
فروردین
۱۴۰۲
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 1401 مرحله مصاحبه روانشناسی، تخصصی و...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۹
فروردین
۱۴۰۲
۹ فروردین ۱۴۰۲

منابع و راهنمای استخدام سازمان امور مالیاتی کشور

راهنمای قبولی در آزمون استخدام سازمان امور مالیاتی کشور نمونه سوالات آزمون استخدام سازمان امور مال...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۷
فروردین
۱۴۰۲
۷ فروردین ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه افسری ارتش سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی دانشگاه افسری ارتش سال 1401 مراحل گزینش نویسنده: مهدی لُر تاریخ ارس...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۷
فروردین
۱۴۰۲
۷ فروردین ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت تبریز سال 1401

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت تبریز سال 1401 مرحله مصاحبه عقیدتی نویسنده: سعید...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۷
فروردین
۱۴۰۲
۷ فروردین ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت آبادان سال 1401

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت آبادان سال 1401 مراحل گزینش نویسنده: بدون نام تار...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۷
فروردین
۱۴۰۲
۷ فروردین ۱۴۰۲

سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت آبادان

سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت آبادان صفحات مصاحبه ازمون استخدامی شرکت پالایش نفت آبادان مشا...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۷
فروردین
۱۴۰۲
۷ فروردین ۱۴۰۲

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پتروشیمی مارون سال 1401

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پتروشیمی مارون سال 1401 مراحل گزینش نویسنده: مهندس نفت(بهره...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۱۵
اسفند
۱۴۰۱
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

منابع و راهنمای استخدام شرکت های پتروشیمی، پالایش نفت و گاز

صفحه جامع راهنمای قبولی در آزمون استخدامی شرکت های پتروشیمی، پالایش نفت و گاز دانلود رایگان سوالات...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۲۰
دی
۱۴۰۱
۲۰ دی ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مهندسین باختر مشاور سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی شرکت مهندسین باختر مشاور سال 1401 مرحله مصاحبه روانشناسی، علمی و تخ...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۹
آذر
۱۴۰۱
۹ آذر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان سال 1401 صفحات مرتبط این مبحث آرشیوی از ت...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۷
آذر
۱۴۰۱
۷ آذر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی تامین اجتماعی در سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی تامین اجتماعی سال 1401 مرحله تحویل مدارک نویسنده: نارسلین تاریخ ا...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲۸
آبان
۱۴۰۱
۲۸ آبان ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی فولاد خراسان سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی فولاد خراسان سال 1401 تجربیات استخدامی فولاد خراسان سال 1400 این مب...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۱۸
آبان
۱۴۰۱
۱۸ آبان ۱۴۰۱

سوالات مصاحبه استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی آرشیو تجربیات کارجویان سایت ایران استخدام...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۱۸
آبان
۱۴۰۱
۱۸ آبان ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی تجربیات استخدامی موسسه حسابرسی تامین ا...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi