آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
استخدام رستوران
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام چند ردیف شغلی برای یک رستوران بین المللی واقع در ولنجک تهران

آگهی استخدام یک رستوران بین المللی در تهران یک رستوران بین المللی واقع در تهران (ولنجک) برای تکمیل ک...

مشاهده بیشتر ۴ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام راننده جهت تهیه غذای قریشی در تهران

تهیه غذای قریشی در تهران جهت تکمیل کادر خود به یک نفر راننده نیازمند است.

مشاهده بیشتر ۹ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام کارگر جهت آشپزخانه یک رستوران در تهران

آگهی استخدام یک رستوران در تهرانیک رستوران واقع در تهران (محل کار: خیابان بهار شمالی) جهت تکمیل کادر...

مشاهده بیشتر ۱۱ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام سالن کار جهت یک رستوران در تهران

آگهی استخدام یک رستوران در تهرانیک رستوران واقع در تهران (محل کار: خیابان بهار شمالی) جهت تکمیل کادر...

مشاهده بیشتر ۱۱ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام گارسون دارای سابقه کار جهت یک رستوران معتبر در تهران

یک رستوران معتبر در تهران (خیابان سعدی) به گارسون دارای سابقه کار نیازمند است.(ساعت کاری از ساعت 9 ا...

مشاهده بیشتر ۱۴ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام سالن کار با بیمه برای یک رستوران در تهران

استخدام رستوران مرشد در تهرانرستوران مرشد در تهران جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زی...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام تخته کار دارای سابقه کار در رستوران مرشد

استخدام رستوران مرشد در تهرانرستوران مرشد در تهران جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زی...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام آشپز و کمک آشپز برای یک رستوران واقع در تهران

استخدام رستوران مرشد در تهرانرستوران مرشد در تهران جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زی...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام ظرفشور برای رستوران مرشد در تهران

استخدام رستوران مرشد در تهرانرستوران مرشد در تهران جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زی...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام آشپز فرنگی در کافه رستوران اس کافه

آگهی استخدام کافه رستوران اس کافه در تهرانکافه رستوران اس کافه در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد...

مشاهده بیشتر ۵۰ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی باریستای باتجربه و مسلط در رستوران میکلانژ

آگهی استخدام رستوران میکلانژرستوران میکلانژ واقع در استان البرز برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط...

مشاهده بیشتر ۵۲ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی سالندار دارای سابقه کار در رستوران میکلانژ

آگهی استخدام رستوران میکلانژرستوران میکلانژ واقع در استان البرز برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط...

مشاهده بیشتر ۵۲ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی کانتر کار برای رستوران میکلانژ واقع در البرز

آگهی استخدام رستوران میکلانژرستوران میکلانژ واقع در استان البرز برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط...

مشاهده بیشتر ۵۲ دقیقه پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام ویتر یا ویترس و سالن کار در مجموعه رستوران زنجیره ای ایتالیایی

آگهی استخدام نیروی کار در رستوران زنجیره ای با برند معتبر در تهرانمجموعه رستوران زنجیره ای ایتالیایی...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام هاستس(مهماندار) خانم با حقوق ثابت در تهران

آگهی استخدام نیروی کار در رستوران زنجیره ای با برند معتبر در تهرانمجموعه رستوران زنجیره ای ایتالیایی...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام چند ردیف شغلی جهت رستوران راستگو در مشهد

رستوران راستگو در مشهد (خراسان رضوی) به سالاد زن حرفه ای، سالن دار خانم و آقا و ظرفشور کار با دستگاه...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام پیک موتوری دارای گواهینامه با حقوق ثابت و مزایا در تهران

آگهی استخدام نیروی رستوران در تهرانیک رستوران در تهران (محل کار: محدوده (آرژانتین، سعادت آباد و اقدس...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام سرمیزبان و خوشامدگوی خانم جهت رستورانی در تهران

آگهی استخدام نیروی رستوران در تهرانیک رستوران در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود افراد واجد شرایط ذی...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام آشپز خانم دارای تجربه جهت پخت غذاهای ایرانی در تهران

آگهی استخدام نیروی رستوران در تهرانیک رستوران در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود افراد واجد شرایط ذی...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام آشپز، کمک آشپز، سالاد زن و کارگر ساده جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران در خراسان رضوی به آشپز، یکنفر کمک آشپز، دو نفر سالاد زن و یکنفر کارگر ساده نیازمند است.

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام سرمیزبان نیمه وقت خانم جهت رستورانی در تهران

آگهی استخدام یک رستوران در تهرانیک رستوران واقع در استان تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرای...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی ساده آقا با جای خواب جهت رستورانی در محدوده شهریار

آگهی استخدام یک رستوران در محدوده شهریاریک رستوران واقع در استان تهران (محل کار: شهریار) جهت تکمیل ک...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام کمک آشپز ایرانی و فرنگی آقا جهت رستورانی در محدوده شهریار

آگهی استخدام یک رستوران در محدوده شهریاریک رستوران واقع در استان تهران (محل کار: شهریار) جهت تکمیل ک...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام مسئول رزرو و صندوقدار خانم جهت رستورانی در تهران

آگهی استخدام یک رستوران در تهرانیک رستوران واقع در استان تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرای...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام گارسون، کمک آشپز، تخته کار و کارگر ساده در رستوران آشپز باشی

رستوران آشپز باشی در مشهد (خراسان رضوی) به تعدادی گارسون کاملا ماهر،کمک آشپز، تخته کار و کارگر ساده...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام ظرفشوی با بیمه جهت یک رستوران در تهران

یک رستوران در تهران به یک نفر ظرفشوی با جای خواب، بیمه و غذا نیازمند است.

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام کافی من آقا مسلط به بار سرد و گرم در سلمان شهر

آگهی استخدام یک رستوران واقع در سلمان شهریک رستوران واقع در مازندران (سلمان شهر- محدوده متل قو) جهت...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام کمک آشپز آقا با حقوق ثابت و بیمه جهت همکاری در سلمان شهر

آگهی استخدام یک رستوران واقع در سلمان شهریک رستوران واقع در مازندران (سلمان شهر- محدوده متل قو) جهت...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام گارسون آقا جهت یک رستوران واقع در سلمان شهر

آگهی استخدام یک رستوران واقع در سلمان شهریک رستوران واقع در مازندران (سلمان شهر- محدوده متل قو) جهت...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام چند ردیف شغلی جهت یک کافی شاپ رستوران در مشهد

یک کافی شاپ رستوران در مشهد (خراسان رضوی) به آشپز، کمک آشپز و ظرفشوی جهت شیفت عصر از ساعت 16 الی 1 ن...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد