استخدام شرکت ها
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

فرصتهای کاریابی استان تهران | چهارشنبه 12 بهمن 1401

آگهی های استخدام استان تهران (فرصت های کاریابی) ♦ در صورتی که به دنبال جدید ترین فرصت های کاریابی ته...

مشاهده بیشتر ۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه در نظر دارند از افراد واج...

مشاهده بیشتر ۵ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام بازاریاب و ویزیتور در شرکت فانوس سپهر تبرستان

شرکت فانوس سپهر تبرستان جهت تکمیل کادر خود در یزد (محدوده بلوار دانشجو) از متقاضیان واجد شرایط دعوت...

مشاهده بیشتر ۸ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام رئیس مجتمع آموزشی بصورت تمام وقت در شرکت معتبر تولیدی

یک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی بزرگ جهت تکمیل کادر مدیریتی خود از استان های مرکزی و تهران به افراد با...

مشاهده بیشتر ۱۱ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام کارمند اداری و پشتیبانی خانم در مرکز آموزش زبان پارس

ما در مرکز آموزش زبان پارس واقع در کیانپارس اهواز علاقه مند به همکاری با دو نفر کارمند پشتیبانی و اد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام راننده لیفتراک برای شرکت ایران اسپیرال در شهرک صنعتی سجزی اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام مهندس متالورژی برای شرکت ایران اسپیرال در شهرک صنعتی سجزی اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام افسر ایمنی و بهداشت آقا در شرکت ایران اسپیرال

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام بازرس جوش با بیمه برای شرکت ایران اسپیرال در اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام نیروی خدمات عمومی آقا در شرکت ایران اسپیرال

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام کارگر فنی آقا برای شرکت ایران اسپیرال در اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام تکنسین مکانیک آقا برای شرکت ایران اسپیرال در اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام کارگر ساده آقا برای شرکت ایران اسپیرال در اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام سنگ زن با بیمه برای شرکت ایران اسپیرال در اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام اپراتور تولید با بیمه برای شرکت ایران اسپیرال در اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام انباردار آقا برای شرکت ایران اسپیرال در اصفهان

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام تکنسین برق آقا با بیمه در شرکت ایران اسپیرال

شرکت ایران اسپیرال جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر اصفهان (شهرک صنعتی سجزی) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام مهندس IT برای یک شرکت مهندسی معتبر در شیراز

یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر خود در شیراز از واجدین شرایط زیر به صورت پاره وقت یا پروژه ای دعوت به...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام طراح وب سایت برای یک شرکت مهندسی معتبر در شیراز

یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر خود در شیراز از واجدین شرایط زیر به صورت پاره وقت یا پروژه ای دعوت به...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام مهندس IT و طراح وب سایت در یک شرکت مهندسی معتبر

یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر خود در شیراز و تهران از واجدین شرایط زیر به صورت پاره وقت یا پروژه ای...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام مهندس IT برای یک شرکت مهندسی معتبر در تهران

یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر به صورت پاره وقت یا پروژه ای دعوت به...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام طراح وب سایت برای یک شرکت مهندسی معتبر در تهران

یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر به صورت پاره وقت یا پروژه ای دعوت به...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام کارگر ساده با بیمه در شرکت ماهان پرتو نورما سپاهان

شرکت ماهان پرتو نورما سپاهان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان (شهرک صنعتی دولت آباد) از متقاضیان و...

مشاهده بیشتر ۱۳ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام مدیر نگهداری و تعمیرات با سابقه در شرکت معتبر تولیدی

یک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی بزرگ جهت تکمیل کادر مدیریتی خود از استان های مرکزی و تهران به افراد با...

مشاهده بیشتر ۱۶ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام کارشناس فروش برای شرکت گستر اطلس در تهران

شرکت گستر اطلس جهت تکمیل کادر خود در تهران (منطقه 4، پاسداران - ضرابخانه) از متقاضیان واجد شرایط دعو...

مشاهده بیشتر ۱۸ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام کارمند خانم جهت انجام امور اداری در شرکت پایتخت

شرکت معتبر پایتخت در تهران (محدوده خیابان شهید بهشتی) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر از همه...

مشاهده بیشتر ۱۸ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام مدیر خرید (داخلی و خارجی) در شرکت معتبر تولیدی

یک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی بزرگ جهت تکمیل کادر مدیریتی خود از استان های مرکزی و تهران به افراد با...

مشاهده بیشتر ۱۹ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام کارشناس فروش محصولات صنعتی برای شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: عنوان شغلی شر...

مشاهده بیشتر ۲۱ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام مدیر بازاریابی صنعتی با سابقه در شرکت معتبر تولیدی

یک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی بزرگ جهت تکمیل کادر مدیریتی خود از استان های مرکزی و تهران به افراد با...

مشاهده بیشتر ۲۲ دقیقه پیش
امروز
۱۲
بهمن
۱۴۰۱
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

استخدام مترجم عربی برای شرکت بازرگانی ایستاسازان برج در اصفهان

شرکت بازرگانی ایستاسازان برج فعال در زمینه صادرات انواع سنگ ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در استان اصف...

مشاهده بیشتر ۲۳ دقیقه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi