اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاههای اجرایی

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید

جدید >>>  دانلود نمونه سوالات ویژه استخدامی چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی  <<< جدید
 

آزمونهای موجود در داخل این بسته ویژه :

۱- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱ در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۲- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۲ در اسفند ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۳- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۳ در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)

۴- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۵- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)

۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۴ (با پاسخنامه تستی)

۷- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)

۸- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۹ (با پاسخنامه تستی)

۹- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۷ (با پاسخنامه تستی)

۱۰- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع کارشناسی) در سال ۹۳ (با پاسخنامه تستی)

۱۱- آزمون استخدامی بانک مسکن (مقاطع دیپلم و فوق دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)

۱۲- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳ (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه :

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۳ (سال ۹۵) + پاسخنامه

۱۰۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۲ (سال ۹۴) + پاسخنامه

۱۱۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۱ (سال ۹۴) + پاسخنامه

۹۹ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ + پاسخنامه

۱۴۷ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴ + پاسخنامه

۱۲۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه

۳۲۵ سوال مربوط به استخدامی کارشناسی و ارشد مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه

۶۴ سوال مربوط به استخدامی سپه سال ۹۳ + پاسخنامه

۲۳۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم و کارشناسی و بالاتر سپه سال ۸۷ + پاسخنامه

۴۲ سوال مربوط به استخدامی اسناد سال ۹۳ + پاسخنامه

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۹ + پاسخنامه

۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۶ + پاسخنامه

۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۴ + پاسخنامه

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دروس تخصصی مربوط به آزمون استخدامی بانکها: روانشناسی شخصیت، اقتصاد، ریاضی و آمار، اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری)،حسابداری، آمار و ریاضی، مهندسی عمران، مترجمی زبان

دانلود نمونه سوالات چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی

بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش
 نمونه سوالات “پکیج بهاری” ایران استخدام (فرصت طلایی مطالعه)

نمونه سوالات موجود در داخل این بسته ویژه :

۱- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال ۹۴

۲- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۳

۳- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴

۴- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال ۹۳

۵- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال ۹۴

۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴

۷- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در خرداد ۹۴

۸- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در اسفند ۹۴

۹- آزمون استخدامی بانک سپه در سال ۹۳

۱۰- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی و زبان انگلیسی و ریاضی و آمار و هوش و استعداد تحصیلی و کامپیوتر (مهارت های هفتگانه) و اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود نمونه سوالات “پکیج بهاری” ایران استخدام

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

1- نمونه سوالات استخدامی:

۴۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)

٢– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ به شرح زیر: (همراه با پاسخنامه پیشنهادی)

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۵ سوال معارف اسلامی
۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خرداد و اسفند 94

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

١– اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه) به شرح زیر:

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۵ سوال معارف اسلامی
۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

٢– اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در اسفند ۹۴ (بدون پاسخنامه) به شرح زیر:

۱۵ سوال فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L)
۱٠ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱٠ سوال معارف اسلامی
٢٠ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱٠ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

794 عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر (به همراه پاسخنامه)

100 عدد نمونه سوال پایگاه داده (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

90 نمونه سوال مبانی مدیریت (به همراه پاسخنامه)

70 نمونه سوال مدیریت منابع انسانی (به همراه پاسخنامه)

80 نمونه سوال رفتار سازمانی (به همراه پاسخنامه)

110 نمونه سوال روش تحقیق (به همراه پاسخنامه)

40 نمونه سوال تئوری های مدیریت (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

120 نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه (به همراه پاسخنامه)

120 نمونه سوال اقتصاد کلان (به همراه پاسخنامه)

120 نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان (به همراه پاسخنامه)

160 نمونه سوال مالیه عمومی (به همراه پاسخنامه)

45 نمونه سوال حسابداری مالی (به همراه پاسخنامه)

105 نمونه سوال اصول حسابداری (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

160 عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری (به همراه پاسخنامه)

25 عدد نمونه سوال حقوق اساسی (به همراه پاسخنامه)

120 عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی (به همراه پاسخنامه)

85 عدد نمونه سوال حقوق مدنی (به همراه پاسخنامه)

60 عدد نمونه سوال حقوق تجارت (به همراه پاسخنامه)

90 عدد نمونه سوال حقوق اداری (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

190 عدد نمونه سوال آمار (به همراه پاسخنامه)

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات مربوط به چهارمین آزمون استخدام مشترک فراگیر در خرداد 96 به تفکیک سازمان های شرکت کننده در این آزمون:
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان دامپزشکی دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک سپه دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت امور خارجه دانلود کنید

کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

ایران استخدام پس از مدتها تلاش و فعالیت در زمینه نمونه سوالات استخدامی موفق به چاپ و ارائه ویژه ترین کتاب نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی شده است.

این کتاب برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

با استفاده از منابع خوب به آسانی از رقیبان خود پیشی بگیرید

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به ذکر نام سازمان برگزار کننده آزمون استخدامی به همراه سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش پستی کتاب ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : tadi

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:07

  کد دیدگاه : 937789

  سلام دوستان کسی هست امور مالیاتی از اهواز شرکت کرده باشه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:22

   کد دیدگاه : 937856

   سلام ..من ثبت نام کردم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:45

  کد دیدگاه : 936956

  سلام میخواستم بدونم سوالاته عمومی رشته های علوم پزشکی با دستگاه های اجرایی فرق داره یعنی این کتابی که معرفی کردینو بچه های علوم پزشکی بدردشون نمیخوره؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:09

   کد دیدگاه : 936995

   بخش عمومی برای همه دوستان قابل استفاده بوده و هم مجری و هم منابعشون یکسان است.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : amin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:08

  کد دیدگاه : 934042

  سلام جهت دریافت دفترچه چیکار باید کرد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:28

  کد دیدگاه : 925169

  سلام نمونه سوالات رو خریداری کردم ولی لینکش نیومده چرا؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:36

   کد دیدگاه : 925292

   04142274401
   با پشتیبانی تماس بگیرید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناهید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:10

  کد دیدگاه : 922709

  چرا هیچ نمونه سوال تخصصی ای برای “امورمالیاتی” نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  من چیکار باید کنم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:20

   کد دیدگاه : 937009

   خخخخخخخخخ

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حمزه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:05

  کد دیدگاه : 920722

  سلام لطفا pdfسوالات رو بزارین الان zipاست

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:29

   کد دیدگاه : 920760

   خب zip رو باید با کامپیوتر باز کنید و از داخلش پی دی اف هارو بیرون بکشید.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نهال

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:24

  کد دیدگاه : 920116

  نمونه سوالات تخصصی خوشهای امور مالیاتی میخواستم
  دارید ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:48

   کد دیدگاه : 920140

   خیر متاسفانه نهال گرامی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد بابازاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:53

  کد دیدگاه : 919236

  با تشکر از معرفی بسته کامل و اصل سوالات دوره های گذشته
  انشاالله با مطالعه این بسته بتونم تو ازمون قبول بشم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:19

   کد دیدگاه : 919250

   آرزوی موفقیت برای شما دوست گرامی داریم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : reyhane

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:15

  کد دیدگاه : 918798

  سلام سوالات تخصصی خوشه دبیرعربی میخواستم میتونید لینکش بزارید لطفا؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : یحیی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:09

  کد دیدگاه : 918406

  با سلام
  رفتم دانلود سوالات عمومی از حسابم هزینه کم شد ولی هیچ
  سوالی دریافت نکردم.میشه بگین چیکار کنم?
  ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:12

   کد دیدگاه : 918409

   سلام با پشتیبان فروشگاه تماس بگیرید:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : هرچی مازنی دور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:36

  کد دیدگاه : 914857

  سلام. اصل سوالات عمومی دستگا اجرایی اسفند 94 و میخوام. برا خرداد و دارم . اگه میشه فقط لینک مربوط ب اسفند ماه رو بزارین تا خریداری کنم………با سپاس

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:37

   کد دیدگاه : 914912

   پاسخ دهید
   • نویسنده : هرچی مازنی دور

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:37

    کد دیدگاه : 915186

    خریداری کردم سوالات و ولی لینکش برام نیومده؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 22:44

     کد دیدگاه : 915215

     09148750021
     در ساعات اداری با پشتیبانی ما تماس بگیرید.

     پاسخ دهید
 • نویسنده : Admin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:46

  کد دیدگاه : 908695

  سلام نمونه سوالات تخصصی مامایی دارید بذارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:27

   کد دیدگاه : 908727

   خیر متأسفانه..

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:28

  کد دیدگاه : 906846

  با سلام بنده اصل دفترچه سوالات تخصصی خوشه امور مالیاتی را میخاستم که در فراگیر اول در خرداد ماه برگزار شده است

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:06

   کد دیدگاه : 906870

   منتشر نشده است متأسفانه محمد عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : صبا پرچمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:50

  کد دیدگاه : 894481

  خرید انجام نمی شه.راه دیگه ای برا خرید نیست؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:38

   کد دیدگاه : 894530

   مشکلتون برای خرید جه هست؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : shadmehr

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:16

  کد دیدگاه : 891229

  ادمین جان اصل سوالات خوشه امور اداری فراگیر ازمون اول یا دوم رو داری ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:01

   کد دیدگاه : 891268

   اصل سوالات عمومی فقط موجود است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:34

  کد دیدگاه : 890458

  با سلام و خسته نباشید متاسفانه بنده پس از خرید بسته نمونه سوالات هیچ صفحه دانلودی مشاهده نشد و موفق به دریافت نمونه سوالات استخدامی نشدم. لطفا پیگیری فرمایید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:26

   کد دیدگاه : 890503

   سلام با پشتیبان فروشگاه تماس بگیرید:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : 6ima

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:04

  کد دیدگاه : 884403

  سلام .
  من خواستم دانلود کنم نمونه سوالارو از حسابم هزینه کم شد اما نتونستم نمونه سوالارو دانلود کنم میشه بگید چی کنم الان

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:29

   کد دیدگاه : 884410

   پشتیبان فروشگاه تا ساعت ۱۲ شب در خدمت شماست:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:42

  کد دیدگاه : 883539

  سلام توی همه سایتا عمومی گیر میاد ادمین جان
  لطف کن اصل دفترچه تخصصیو بزار

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:14

   کد دیدگاه : 883596

   یوالات عمومی فراگیر 2 برای اولین بار و فقز در اینجا منتشر شده است دوست عزیز.
   توجه کنید که سوالات ما عین سوالات آزمونهای گذشته هستند و نه گردآوری.
   سوالات تخصصی متأسفانه به دست ما نرسیده است.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:09

  کد دیدگاه : 878081

  سلام.اگر ایمیل نداشته باشیم چیکار کنیم؟! لینک دانلود مستقیم ندارید؟!

  پاسخ دهید
 • نویسنده : صبا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:07

  کد دیدگاه : 877859

  سوالات تخصصى دبىرى شىمى .مجموعه سوالات استخدامى دبىرى شىمى .شىمى معدنى -تجزىه-آلى-شىمى فىزىک.ممنون .
  لطفا زحمتش رو زود تر بذارىن که وقت بسىار تنگ است .

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...