۳ ماه پیش

استخدام چند ردیف شغلی در بنیاد حقوقی و فرهنگی جاد
بنیاد حقوقی و فرهنگی جاد

استخدام چند ردیف شغلی در بنیاد حقوقی و فرهنگی جاد

بنیاد حقوقی و فرهنگی جاد
تهران (محدوده جردن)
منقضی شده

مختلف
سابقه دارد (۱ سال)
حقوق توافقی
ساعات کاری مختلف
(9 تا 17)

منقضی شده
اطلاعات بیشتر آگهی ویژه

استخدام بنیاد حقوقی و فرهنگی جاد

بنیاد حقوقی و فرهنگی جاد (شماره مجوز: 14752) واقع در تهران (محدوده جردن) تصمیم دارد با تکمیل و ارتقاء سرمایه‌های سازمانی خود توسط جوانان متخصص ایرانی در اجرای پروژه‌های ملی مبتنی بر دانش، مهارت و هوشمندی در کل کشور اقدامات ارزشمندی را به انجام برساند. در این راستا از واجدین شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.

ردیف عنوان شغلی شرایط احراز
1 کارشناس روابط عمومی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست    
نوع همکاری: حضوری/دورکار
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
2 وب مستر استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست    
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
3 مشاور حقوقی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: حقوق
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
4 کارشناس آموزش استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست    
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
5 کارشناس شبکه های اجتماعی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست    
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
6 منشی حقوقی استان مورد نیاز: تهران  
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: حقوق 
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کاردانی
7 کارشناس بازرگانی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست    
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
8 تدوینگر استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست    
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
9 کارشناس دیجیتال مارکتینگ استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست    
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
10 مترجم انگلیسی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: انگلیسی
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
11 مترجم آلمانی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: آلمانی   
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
12 مترجم فرانسوی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: فرانسوی   
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
13 مترجم روسی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: روسی
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
14 مترجم چینی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: چینی
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
15 مترجم زبان عربی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: عربی
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
16 وکیل استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: حقوق
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
17 منشی آشنا به امور اداری و دفتری استان مورد نیاز: تهران   
خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
18 مسئول دفتر استان مورد نیاز: تهران   
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
19 کارشناس CRM استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
20 سئوکار استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
21 ویراستار استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: فارسی
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کاردانی
22 کارشناس بازاریابی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
23 کارشناس فروش استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
24 بازاریابی اینترنتی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
25 فروشنده استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
26 عکاس و فیلمبردار استان مورد نیاز: تهران   
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
27 پزشک عمومی / سازمانی استان مورد نیاز: تهران   
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: پزشکی
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: دکتری
28 بازاریاب و ویزیتور استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: دیپلم
29 منشی مدیر عامل استان مورد نیاز: تهران    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
30 منشی آموزشگاه استان مورد نیاز: تهران    
خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کاردانی
31 تایپیست استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
32 معاون اجرایی و آموزشی استان مورد نیاز: تهران  
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
33 کارشناس تولید محتوا استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
34 کارشناس امور اداری استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کاردانی
35 کارشناس هوش تجاری استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
36 کارشناس مهاجرت و اقامت استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
37 کارشناس روابط بین الملل استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
38 کارشناس تحقیقات بازار استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
39 کارشناس تبلیغات استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کاردانی
40 کارشناس بازرگانی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کاردانی
41 کارشناس امور فرهنگی استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: کارشناسی
42 خدمتکار و نظافتچی استان مورد نیاز: تهران  
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار: مهم نیست   
مقطع تحصیلی: مهم نیست
43 راننده پایه دو استان مورد نیاز: تهران  
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری
سابقه کار:  مهم نیست
مقطع تحصیلی: مهم نیست
44 گرافیست استان مورد نیاز: همه استان‌ها    
آقا/ خانم    
رشته تحصیلی: مهم نیست
نوع همکاری: حضوری/دورکار 
سابقه کار:  1 سال    
مقطع تحصیلی: مهم نیست
تسهیلات و مزایا:
بن خرید/ بیمه/ بیمه تکمیلی/ پاداش/ پزشک سازمانی/ تسهیلات گردشگری/ ساعت کاری منعطف/ کمک هزینه آموزشی/ هدایای مناسبتی/ وام
سایر مزایا: بهره مندی از آموزش های ضمن همکاری و فعالیت در مجموعه ای برند در محیطی آرام با پرداخت ماهانۀ حقوق ثابت و آکورد و پورسانت.
حقوق: با توجه به سطح و نوع همکاری به صورت توافقی تعیین می شود.
ساعت و روز کاری:
تمام وقت و نیمه وقت با توافق و هماهنگی طرفین تعیین می شود.
شرایط احراز:
امکان تنظیم قرارداد همکاری به صورت طولانی مدت (حداقل یک سال)
فعال، منظم، خلاق و مسئولیت پذیر.

متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال و یا با شماره‌های زیر تماس حاصل و بعد از تعیین وقت مصاحبه، به آدرس اعلام شده به صورت حضوری مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس
گزارش مشکل آگهی
این آگهی منقضی شده است و بنابراین اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی‌شود. جستجوی سایر آگهی‌های مشابه
  • ثبت‌نام
  • ایمیل
  • تلفن
درباره مجموعه
بنیاد حقوقی و فرهنگی جاد

بنیاد حقوقی و فرهنگی جاد (موسسه حقوقی و داوری دکتر بهنیایی) با سابقه بیش از 10 سال آموزش دوره های مهارتی و تخصصی حقوقی و داوری و سایر فعالیت های حرفه ای حقوقی، یکی از موسسه های معتبر کشور می باشد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2746191
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi