۱۰ ساعت پیش

استخدام شرکت مهندسین عمران در پروژه سیرجان
No Image

استخدام شرکت مهندسین عمران در پروژه سیرجان

مهندسین عمران مارون
سیرجان
اطلاعات تماس

حضوری
لیسانس, فوق لیسانس
سوابق مختلف
حقوق توافقی
مرد و زن
تمام‌وقت

مشاهده اطلاعات تماس
اطلاعات بیشتر آگهی ویژه

شرکت مهندسین عمران مارون در راستای تکمیل کادر خود در سیرجان از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

ردیف عنوان شغلی شرایط احراز
1 کارشناس نت ماشین آلات  3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مهندسی مکانیک یا مهندسی برق
ترجیحا ساکنین شهر سیرجان
شرح وظایف :
ثبت و اجرای کلیه فعالیتها و گزارشات مربوط به سرویس و نگهداری ماشین آلات
نظارت و کنترل ماشین آلات موجود در پروژه از طریق همکاری با انبار به منظور جابجایی ها، ورود ماشین آلات جدید و دستگاه های خارج شده از پروژه
تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعاتی موجود ماشین آلات
تهیه گزارشات روزانه واحد ماشین الات
ساعت و روز کاری تمام وقت اداری
2 کارشناس معماری (فنی) شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
5 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی معماری 
ترجیحا ساکن سیرجان
شرح وظایف :
تطابق نقشه های تهیه شده در دفتر فنی (شاپ) با عملیات اجرا
تشریح و اعلام روش اجرای کار به پیمانکار جزء- کنترل انطباق عملیات اجرای پیمانکار جزء با نقشه های شاپ ابلاغی
کنترل و حضور مستمر در مقاطع تحت نظارت
تهیه گزارشات روزانه مربوطه
پیگیری صدور مجوز اجرایی و تحویل کار با هماهنگی مسئول واحد
اعلام جرایم پیمانکار جزء در صورت دوباره کاری و پرت مصالح 
بررسی نقشه های اجرایی و فراهم ساختن اقلام مورد نیاز مقاطع (پیگیری قطعات مدفون، ارت و...)
کنترل نمودن تمهیدات لازم جهت اجرای مقاطع
تسلط به نرم افزارهای: Microsoft OFFICE - Auto Cad| 
سن: 28-40
3 کارشناس معماری (اجرایی) شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
5 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی معماری و شهرسازی
ترجیحا ساکن سیرجان
شرح شغل و وظایف
مسئول عملکرد فرآیند انجام برنامه زمانبندی کارگاه در حوزه فعالیJ
مسئول عملکرد فرآیند تهیه به موقع گزارش روزانه واحد
تهیه لیست اقلام مورد نیاز واحد قبل از اجرا و سفارش و پیگیری دریافت
نظارت بر استفاده بهینه از اقلام تحویلی به پیمانکاران جزء و نیروهای تحت امر و جلوگیری از پرت مصالح
هماهنگی با مسئول واحد جهت بررسی نقشه ها و اعلام مغایرت ها (سازه، تاسیسات برقی مکانیکی و ...)
هماهنگی با واحد فنی جهت سفارش مصالح درخواستی
هماهنگی با واحد تجهیزات تولیدی جهت تامین مصالح مورد نیاز
مسئول گرفتن تاییدیه لازم از واحد QC ، نقشه برداری و HSE در تحویل مقاطع
مسئول عملکرد فرآیند تهیه و پیگیری مجوزهای اجرای و گردش کار تا مرحله تایید نظارت
تایید احجام کارکرد پیمانکاران جزء
مسئول عملکرد فرآیند کلیه مراحل نازک کاری و اجرای نما در پروژه
هماهنگی با واحد QC جهت ترمیم مقاطع
تهیه گزارشات ادواری واحد
شرایط احراز شغل
تسلط به نرم افزارهای: Microsoft OFFICE - Auto Cad| 
سن: 28-40 سال
4 مسئول تاسیسات مکانیکی و برقی شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
8 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مهندسی برق یا مهندسی مکانیک
ترجیحا ساکن سیرجان
شرح شغل و وظایف
آشنایی با کارهای تاسیسات برقی و صنعتی در پروژه های ساختمانی
مسئول تدوین شناسنامه تاسیساتی پروژه و جانمایی ها، طرح و نقشه های مربوط  به وضعیت تاسیساتی پروژه
نیازسنجی و برآورد تیم، تجهیزات و لوازم مورد نیاز پروژه
ارائه مشاوره، طرح و دستورالعمل های تاسیساتی
بازدید و کنترل کار پیمانکاران نصب تاسیسات و کنترل دقیق صورت وضعیت مطابق با قرارداد مربوطه
تهیه گزارشات واحد تاسیسات و ارتباط با مدیریت مربوطه در دفتر مرکزی
تهیه برنامه نت تجهیزات تاسیساتی
مسئول عملکرد فرآیند اجرای برنامه تاسیسات برقی و مکانیکی تجهیز کارگاه طبق برنامه زمانیندی
شرایط احراز شغل
سن 32 - 49 سال
جنسیت‌ ترجیحاً آقا
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
کارشناسی مهندسی برق کارشناسی مهندسی مکانیک
نرم افزارها   Microsoft OFFICE  
5 کارشناس پیمان رسیدگی شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
7 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
ترجیحا ساکن سیرجان
دارای سابقه کار در پروژه های ساختمانی
متره و برآورد احجام و تهیه صورت جلسات احجام کار انجام شده و گرفتن تاییدیه های لازم
تهیه انواع صورت وضعیت ها و گرفتن تاییدیه های لازم
تهیه دستور کارها و گرفتن تاییدیه های لازم
آنالیز درآمد به هزینه آیتم های کاری
تهیه قیمت جدیدها و آنالیز قیمت انجام کارهای جدید و گرفتن تاییدیه های لازم
تهیه گزارش مقادیر اختلافی با مشاور پروژه و ارائه به مدیریت واحد
مشارکت در تهیه متره کل پروژه
تهیه صورت مغایرت های قرارداد با اجرا و تهیه آیتم های جدید
مشارکت در تهیه کلیم های پروژه با هماهنگی مسئول واحد
تهیه آنالیز درآمد به هزینه تمامی قراداد پیمانکاران جزء
اعلام کارکرد پیمانکاران جزء براساس مقادیر تایید شده از سوی مشاور و سایر مقادیر به کارشناس امور قرادادها
شرایط احراز شغل
سن30 - 49 سال
جنسیت   ترجیحاً آقا
خدمت سربازی: اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
کارشناسی|مهندسی عمران
نرم افزارها
Auto Cad متوسط/ Microsoft Excel پیشرفته تدکار|پیشرفته / Microsoft Word متوسط
6 کارشناس امورقراردادها شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
7 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
سابقه کار در صنعت شرکت های خدماتی / پیمانکاران
کارشناسی مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
ترجیحا ساکن سیرجان
شرح شغل و وظایف
تهیه بانک اطلاعاتی پیمانکاران جزء و قراردادهای منعقده کارگاه - ثبت، نگهداری و  بایگانی اسناد مربوط به قراردادهای پیمانکاران جزء
تعیین قیمت، آنالیزهای مربوطه، تنظیم قرارداد و گرفتن تاییدیه های لازم از مدیریت مربوطه در دفتر مرکزی
تنظیم به موقع الحاقیه ، متمم و صورتجلسات مربوط به قرارداد پیمانکاران جزء
تنظیم یا رسیدگی انواع صورت وضعیت و پیگیری انجام تعهدات پیمانکاران جزء (مفاصا حساب تامین اجتماعی، آزاد سازی حسن انجام کار و انجام دوره تضمین)
شرایط احراز شغل
سن 28-40 سال
جنسیت ترجیحاً آقا
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
کارشناسی|مهندسی عمران
نرم افزارها : OFFICE
7 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
7 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مهندسی صنایع یا مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
ترجیحا ساکن سیرجان
شرح شغل و وظایف
تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه و اخذ تائیدیه کارفرما
بروزرسانی برنامه زمانبندی تفصیلی و اخذ تائیدیه کارفرما
تهیه لایحه تاخیرات تهیه گزارشات دوره ای مورد نیاز ذینفعان
تهیه مستندات تصویری از پیشرفت پروژه و ارائه به مدیریت
برگزاری جلسات ادواری مربوط به برنامه زمانبندی با واحدهای کارگاهی(جلسه عارضه یابی و بازخورد)
تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه مربوطه
شرایط احراز شغل
سن 30 - 50 سال
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
کارشناسی|مهندسی صنایع کارشناسی|مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
نرم افزار ها: Microsoft Word| Microsoft Project|Microsoft Excel|
8 کارشناس IT

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما:
2 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
ترجیحا ساکن سیرجان
شرح شغل و وظایف:
طراحی شبکه، سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز بر اساس اهداف سازمانی
تایید نیازمندی های خرید تجهیزات و ادوات کامپیوتری
تعیین راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری واحدهای مختلف و ارائه سرویس متناسب
تهیه گزارشات مورد نیاز واحد 
شرایط احراز شغل:
سن 30- 49 سال
جنسیت: ترجیحاً آقا
خدمت سربازی: اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات: کارشناسی، کامپیوتر/ فناوری اطلاعات

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعلام شده در بخش اطلاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

اطلاعات تماس
گزارش مشکل آگهی
دسته‌بندی آگهی‌های استخدام
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی