• ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
 • 1k نظر «نمایش»

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام اختصاصی معلولان

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام اختصاصی معلولان

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۲۹۹ (نمایش)

نحوه ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) آزمون استخدام اختصاصی معلولان

به گزارش ایران استخدام: اولین آزمون استخدام اختصاصی معلولان در 21 اردیبهشت ماه 1403 برگزار خواهد شد. در این آزمون نیز همانند سایر آزمون‌های استخدامی، مرحله "ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش)" برگزار می‌شود و سهم ارزیابی تکمیلی در این آزمون 60 درصد تعیین شده است. بدین صورت ایران استخدام در این صفحه با استناد بر دفترچه آزمون و اطلاعیه های منتشر شده، به راهنمایی داوطلبان معرفی شده به مرحله ارزیابی تکمیلی پرداخته است.

ورود به صفحه آگهی های استخدام معلولین


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

ارزیابی تکمیلی

داوطلبانی که در آزمون استخدام اختصاصی معلولان شرکت می‌کنند، بر اساس نمره مکتسبه در آزمون کتبی و در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی، به تعداد سه برابر ظرفیت به سایر مراحل از جمله ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) دعوت می‌شوند.

افراد معرفی شده به ارزیابی تکمیلی، در محورهای تعیین شده برای ارزیابی تکمیلی در دفترچه آزمون، مورد سنجش قرار می‌گیرند.

در ادامه به چند مورد از محورهای سنجش داوطلبان اشاره خواهیم کرد:

 • نظم پذیری
 • تعهد و تعلق سازمانی
 • صداقت و مسئولیت پذیری
 • قابل اعتماد، رازدار و معتمد بودن
 • مهارتهای ارتباطی، گفتاری و نوشتاری
 • توانایی انجام کار از نظر جسمی و روانی برای شغل مربوطه و ...

توجه: شیوه سنجش در ارزیابی تکمیلی بر اساس مصاحبه فردی، گروهی و تخصصی انجام می‌پذیرد.

بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری

داوطلبان پذیرفته شده در آزمون استخدام اختصاصی معلولین، به مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری در زمان ثبت نام دعوت می‌شوند. در ادامه به تشریح جزئیات این مرحله می‌پردازیم:

بررسی مدارک، مستندات و اطلاعات خوداظهاری داوطلبان توسط دستگاه‌های انجایی انجام می‌پذیرد.

توجه داشته باشید: مسئولیت عدم مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود.

داوطلبی که در هر مرحله از جذب و استخدام به اشتباه یا به عمد، اطلاعات خلاف واقع ارائه دهد و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه آزمون باشد، از انجام مراحل بعدی محروم می‌شود.

نکته مهم: داوطلبان می‌بایست حداکثر تا 10 روز پس از اعلام نتایج و طبق تقویم اعلام شده از طریق کارنامه، سامانه مجری برگزار کننده آزمون و سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام نمایند، در غیر این صورت از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

نحوه اطلاع از زمان و مکان ارائه مدارک و ارزیابی تکمیلی
هرگونه اطلاع رسانی هرگونه اطلاع رسانی در خصوص نحوه، زمان و مکان ارائه مدارک و ارزیابی تکمیلی در کارنامه و سامانه مرکز مجری برگزار کننده آزمون و حسب مورد سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت خواهند کرد.
بنابراین داوطلبان می‌بایست به طور مرتب به سایتهای مذکور مراجعه نمایند.
آدرس سایت اداره کل آموزش وپرورش استان ها

شرط انتخاب افراد به ارزیابی تکمیلی

شرط انتخاب افراد جهت ارزیابی تکمیلی، کسب حد نصاب می‌باشد و انتخاب افراد بر اساس مجموعه نمره فضلی آنان به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل مورد نتقاضا صورت می‌پذیرد.

مجموع نمره فضلی: وزن 40 درصد برای حیطه عمومی و 60 درصد برای حیطه اختصاصی و تخصصی

تذکر: داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفًا کارنامه آزمون کتبی از طریق درگاه الکترونیکی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.

حد نصاب لازم برای قبولی چقدر است؟
کسب حداقل 50 درصد میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول با ارزش وزنی 40 درصد برای حیطه عمومی و 60 درصد برای حیطه تخصصی و اختصاصی آزمون در هر شغل - شهرستان در دستگاه‌های اجرایی.

در ادامه به چند مورد از نکات مهم در خصوص حد نصاب و معرفی افراد به ارزیابی تکمیلی می‌پردازیم:

 1. در صورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در شغل محل های مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد دارای حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.
 2. دستگاه اجرایی موظف است، اسامی داوطلبین را به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش به صورت همزمان براساس مجموع نمره فضلی افراد معرفی نماید.
 3. پس از اعلام نظر گزینش، در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

تذکر: نمره نهایی داوطلبان بر اساس 40% نمره امتحان کتبی 60% ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

 آمادگی برای حضور در جلسه مصاحبه و ارزیابی

دانلود کتاب جامع مصاحبه استخدامی

کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش ایران استخدام

مراحل ارزیابی تکمیلی

بر اساس نمره بدست آمده توسط داوطلبان در آزمون استخدام و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی، جهت طی مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

در ادامه به مراحل پس از آزمون کتبی اشاره شده است:

 مرحله اول

بررسی اسناد و مدارک خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت نام و بررسی ویژگی های جسمانی و روانی؛ مدارک و مستندات خود اظهاری داوطلب معرفی شده و ویژگی های جسمانی و روانی، برابر ضوابط و مقررات مربوط و مفاد این دفترچه، بررسی و در صورت تایید به مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهد شد.

 مرحله دوم

صلاحیت و شایستگی های معلمی داوطلبانی که اسناد و مدارک خود اظهاری و ویژگی های جسمانی و روانی آنان، بررسی و مورد تایید قرار گرفته در مرحله ارزیابی تکمیلی طبق جدول شماره (2) از طریق مراکز ارزیابی آموزش و پرورش، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت و همزمان فرایند بررسی صلاحیت های عمومی توسط گزینش انجام خواهد شد.
 مشاهده جدول شماره (2)

در ادامه تذکراتی در خصوص مراحل ارزیابی تکمیلی ذکر شده است:

داوطلبان باید پس از مرحله ارزیابی تکمیلی صلاحیت معلمی توسط مراکز ارزیابی و سایر عوامل مربوط در مجموع حداقل 470 امتیاز از حداکثر امتیاز ممکن (1000 امتیاز ) را کسب نمایند.

از مجموع نمره آزمون استخدامی آموزش وپرورش (کتبی) و ارزیابی تکمیلی، کسب حداقل (100) امتیاز از شایستگی های حیطه عمومی، حداقل (60) امتیاز از شایستگی حیطه اختصاصی و (60) امتیاز از شایستگی حیطه تخصصی مقرر در جدول شماره سه دفترچه راهنمای آزمون الزامی است.

با توجه به تبصره (3) ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایثارگران مشمول سهمیه های 25 و 5 درصد متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش، بایستی حداقل هشتاد درصد حداقل امتیازات مندرج در تذکر (2) و (3) را کسب نمایند. امتیاز و سهمیه قانونی حافظان قرآن: 10 درصد امتیاز ارزیابی تکمیلی برای حافظان قرآن دارای درجات 1 تا 3 برای تمام مشاغل لحاظ خواهد شد.

محتوای ارزیابی تکمیلی + جداول

در این بخش جداول محتوای ارزیابی تکمیلی برای هر شغل اعلام شده در دفترچه راهنمای آزمون استخدام اختصاصی معلولان آورده شده است. شما می‌توانید با یافتن شغل مورد نظر خود محتوای ارزیابی تکمیلی را مشاهده نمایید.

 حسابدار

 کاردان و کارشناس امور مالی

 کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس فناوری اطلاعات

 کارشناس اسناد و مدارک

 کارشناس فرهنگی و هنری و کارشناس امور فرهنگی

 کارشناس آمار، آمار موضوعی و آمار کشوری

 کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی

 کارشناس برنامه ریزی

 کارشناس برنامه و بودجه

 كارشناس تحليل و توليد نرم افزار و كارشناس طراحی و تحليل نرم افزار

 كارشناس توسعه و مديريت منابع

 كارشناس حراست (حراست فناوری اطلاعات - حراست نيروی انسانی - حراست اسناد و مدارک)

 کارشناس حقوقی

 کارشناس روابط عمومی

 کارشناس ساختمان و تاسیسات

 کارشناس شبکه

 متصدی امور دفتری و مسئول دفتر

 نگهبان

 كليه مشاغل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بانکدار

 حسابرس

 کارشناس امور زمین

 کارشناس جنگل و مرتع

 کاردان دامپزشکی

 كارشناس امور برنامه ريزی حمل و نقل جاده ای

 كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتی 1

 كارشناس امور تشكلهای دينی

 كارشناس امور ثبت احوال

 كارشناس آموزش فنی وحرفه ای

 كارشناس سنجش مهارت و صلاحيت حرفه‌ای

 كارشناس امور خبری

 كارشناس زيرساخت ارتباطات هواشناسی

 كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی (1)

 مامور تشخيص ماليات

 كارشناس حقوقی (منشی شعبه)

 هنرآموز و دبير

 آموزگار ابتدايی / ابتدايی - آموزگار ابتدايی / استثنايی

 كارشناس امور بهزيستی 1

 كارشناس امور توانبخشی

 مسئول چاپ و انتشارات (2)

 كارشناس امور پژوهشی

 كارشناس قيمت گذاری و بازرسی كالاها و خدمات گروه (1)

 كارشناس گزينش

 كارشناس برنامه ريزی آموزش مديریت دولتی

 كارشناس برنامه ريزی

 کارشناس امور آموزشی (1)

 کارشناس امور فرهنگی (1)

 کودکیار

 کارشناس امور بهزیستی
(کارشناس امور بهزیستی (1) کدهای 2، 3 و 4 – کارشناس امور بهزیستی (3))

 کارشناس امور توانبخشی
(کارشناس امور توانبخشی (2) - کارشناس توانبخشی (3))

منابع مصاحبه

واحد آموزش ایران استخدام جهت کسب آمادگی شما کاربران عزیز در جلسات ارزیابی تکمیلی (مصاحبه) کتاب‌هایی جامع شامل تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی آماده نموده‌ است.

دانلود کتاب الکترونیکی راهنمای جامع تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی

سفارش پستی کتاب چاپی راهنمای مصاحبه گزینش عقیدتی و سیاسی

منبع: ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2840439
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k