• ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
 • 1k نظر «نمایش»

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۱۰۶ (نمایش)

نحوه ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) بانک توسعه صادرات

 

به گزارش ایران استخدام، مرحله مصاحبه و گزینش آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران همانند سایر آزمون‌ها، با فرایند ارزیابی تکمیلی جایگزین شده است. این فرایند به گونه‌ای طراحی شده است که داوطلبان پس از پشت سر گذاشتن آزمون کتبی و پذیرفته شدن، به مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران دعوت می‌شوند. در این صفحه با استناد بر دفترچه و اطلاعیه‌های منتشر شده، به راهنمایی داوطلبان معرفی شده به ارزیابی تکمیلی پرداخته شده است.

ورود به صفحه آگهی های استخدام بانک توسعه صادرات ایران


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

ارزیابی تکمیلی بانک توسعه صادرات

پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران، پس از کسب حدنصاب لازم که در دفترچه راهنمای آزمون اعلام می‌شود، به ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) دعوت می‌شوند. مرحله ارزیابی تکمیلی ازمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران شامل سنجش داوطلبان در حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی می‌باشد.

حدنصاب لازم جهت معرفی به سایر مراحل استخدامی چقدر است؟
کسب حداقل 50% میانگین نمره کسب شده سه نفر اول با ارزش وزنی 40% برای حیطه عمومی، 60% برای حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در هر شغل محل شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
توجه: داوطلبان فاقد حدنصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف خواهند شد و صرفا کارنامه آزمون کتبی برایشان قابل مشاهده خواهد بود.

پذیرفته شدگان در آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به محورهای تعیین شده در کانون‌های ارزیابی تکمیلی برای هر حوزه شغلی به شیوه‌های مختلف مورد سنجش و ازیابی قرار می‌گیرند.

در ادامه به چند مورد از محورهای ارزیابی تکمیلی (اعلام شده در دفترچه راهنما) اشاره کرده ایم:

 1. روحیه خدمت به مردم
 2. صداقت و مسئولیت پذیری
 3. تفکر تحلیلی و حل مسئله
 4. میزان توجه به جزئیات
 5. و ....

شیوه‌های سنجش محورهای ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران شامل مصاحبه، ابزار فردی گروهی و تعاملی می باشد.

توجه داشته باشید: شیوه‌های سنجش برای حیطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی متفاوت است.

اعلام نتایج و معرفی به ارزیابی تکمیلی

انتخاب داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران (چند برابر ظرفیت) جهت معرفی همزمان به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش، از بین داوطلبانی که حد نصاب کتبی لازم را بدست آورده‌اند، بر اساس نمره مکتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد 3 برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت می پذیرد.

تذکرات لازم ارزیابی تکمیلی

1. در صورتی که تعداد افراد دارای حدنصاب در شغل محل های مورد نقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد دارای حد نصاب برای انجام سایر مراحل از جمله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهند شد.

2. دستگاه اجرایی موظف است اسامی داوطلبین را به تعداد 3 برابر ظرفیت پذیرش (تا پنج برابر ظرفیت در صورت تایید و اعلام در شرایط اختصاصی دستگاه) به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش و به صورت همزمان بر اساس مجموع نمره فضلی افراد با "وزن 60 درصد برای حیطه‌های تخصصی و اختصاصی" آزمون و "40 درصد برای حیطه عمومی" آزمون معرفی نماید.

تذکر: نحوه محاسبه نمره نهایی (آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی) داوطلبان، در شرایط اختصاصی مندج در دفترچه راهنمای آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران ذکر شده است.

دستگاه اجرایی وظیفه دارد نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در سامانه موسسه مجری اقدام نماید.

3. دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش و انتخاب پذیرفته شدگان به ترتیب مجموعه نمرات فضلی، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید.

4. پذیرفته شدگان نهایی باید حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل  جذب و استخدام و دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه نمایند.

توجه: عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشد.

نمره نهایی داوطلبان، بر اساس 60% نمره آزمون کتبی و 40% ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

 چگونه برای مصاحبه آماده شویم؟

دانلود کتاب الکترونیکی راهنمای جامع تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی
سفارش پستی کتاب چاپی راهنمای مصاحبه گزینش عقیدتی و سیاسی
تجربیات "واقعی" مصاحبه آزمون های استخدامی، کارجویان (رایگان)

جداول ارزیابی تکمیلی

دفترچه راهنمای آزمون استخدام بانک توسعه صادرات ایران، شامل جداولی تفکیک شده برای حوزه‌های شغلی بانکدار1، 2 و 3، می‌باشد که محورها، شیوه سنجش و سهم ارزیابی تکمیلی در سه حیطه عمومی، تخصصی و اختصاصی ارائه شده است.

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل بانکدار 1 (امور مالی)

بانکدار 1 (امور مالی)

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم مصاحبه 10%
صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه 10%
نظم پذیری مصاحبه 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی مهارت های ارتباطی ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
تفکر تحلیلی و حل مسئله ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
انعطاف پذیری ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
تحول گرایی ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
دقت و تمرکز بالا در محاسبات بانکی ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
توانایی کار تحت فشار ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
مدیریت زمان ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
مجموع حیطه 100%

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل بانکدار 2 (امور حقوقی)

بانکدار 2 (امور حقوقی)

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم مصاحبه 10%
صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه 10%
نظم پذیری مصاحبه 10%
آشنایی با قوانین بانک ها و قوانین مالی مصاحبه 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی مهارت های ارتباطی ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
تفکر تحلیلی و حل مسئله ابزار فردی گروهی و تعاملی 15%
انعطاف پذیری ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
تحول گرایی ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
مهارت استدلال مباحث حقوقی ابزار فردی گروهی و تعاملی 15%
مجموع حیطه 100%

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل بانکدار 3 (امور کامپیوتر و فناوری اطلاعات)

بانکدار 3 (امور کامپیوتر و فناوری اطلاعات)

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم مصاحبه 10%
صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه 10%
نظم پذیری مصاحبه 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی مهارت های ارتباطی ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
تفکر تحلیلی و حل مسئله ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
انعطاف پذیری ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
تحول گرایی ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
خلاقیت و توانایی یادگیری بالا ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
مدیریت پروژه ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
میزان توجه به جزئیات ابزار فردی گروهی و تعاملی 10%
مجموع حیطه 100%

در مصاحبه های استخدامی چه می‌پرسند؟

ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) مهم ترین بخش از فرایند استخدام می باشد. در ادامه صفحه ای توسط کارشناسان ایران استخدام ارائه شده است که می توانید با مراجعه به آن از نحوه برگزاری مصاحبه‌ برای استخدام در سازمان‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی آشنا شوید.

مشاهده صفحه

جزوه ویژه ایران استخدام (مصاحبه گزینش)

صفحه جزوات مصاحبه گزینش (عقیدتی، سیاسی) آزمون‌های استخدامی به تفکیک هر سازمان (ارسال شده توسط کاربران ایران استخدام) تهیه و ارائه شده است. شما می توانید با مراجعه به لینک زیر جهت مشاهده صفحه جزوات مصاحبه گزینش (عقیدتی، سیاسی) اقدام نمایید.

مشاهده صفحه

منبع: ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2854794
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k