• ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
 • 142k نظر «نمایش»

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام تامین اجتماعی

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام تامین اجتماعی

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۱۴۱,۲۶۲ (نمایش)

نحوه ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) آزمون استخدام تامین اجتماعی

به گزارش ایران استخدام: همانند سایر آزمون های استخدامی، بخش مصاحبه و گزینش آزمون استخدام استخدام سازمان تامین اجتماعی با فرایندی به عنوان "ارزیابی تکمیلی" جایگزین شده است. بدین صورت که سهم ارزیابی تکمیلی در آزمون استخدام تامین اجتماعی به میزان 40 درصد تعیین شده است. در این صفحه با استناد بر دفترچه آزمون و اطلاعیه‌های منتشر شده، به راهنمایی داوطلبان معرفی شده به مرحله ارزیابی تکمیلی پرداخته ایم.

ورود به صفحه آگهی های استخدام سازمان تامین اجتماعی


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

ارزیابی تکمیلی

داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کتبی استخدام سازمان تامین اجتماعی، پس از ارائه مدارک مورد نیاز و دریافت تاییدیه لازم، به سایر مراحل از جمله مصاحبه و گزینش دعوت می‌شوند. همانند سایر آزمون‌های استخدامی، فرایند مصاحبه و گزینش آزمون استخدام تامین اجتماعی با فرایندی به عنوان ارزیابی تکمیلی جایگزین شده است.

پذیرفته شدگان مرحله کتبی، پس از تایید مدارک در محورهای تعیین شده برای ارزیابی تکمیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند.

در ادامه به چند مورد از محورهای تعیین شده اشاره می‌کنیم:

 • کار تیمی
 • مدیریت افراد
 • توان تاب آوری
 • تفکر سیستمی
 • تفکر تحلیلی و سیستمی
 • تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات
 • خدمت گرایی و مشتری مداری
 • اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیری
 • مهارت های ارتباطی، مشاوره و توان همدلی
 • دانش تخصصی (این بخش برای هر شغل متفاوت خواهد بود)

نکته مهم: داوطلبانی که به ارزیابی تکمیلی معرفی شده اند، از طریق ابزارهای فردی، گروهی و تعاملی سنجیده می‌شوند.

مدارک مورد نیاز قبل از مصاحبه

داوطلبانی که در فهرست چند برابر ظرفیت مجوزهای استخدامی قرار گرفته اند یا به مرحله تحویل مدارک دعوت شده‌اند، لازم است تا مستندات و مدارک مورد نیاز را قبل از مصاحبه استخدامی ارائه نمایند.

توجه: مدارک و مستندات از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.

 شرط انتخاب داوطلبان به بررسی مدارک

انتخاب داوطلبان جهت بررسی مدارک به میزان سه برابر ظرفیت (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) از میان داوطلبان دارای حدنصاب علمی در هر شغل محل، جنسیت و سهمیه با رعایت اولویت امتیاز کسب شده صورت می‌پذیرد.

حد نصاب علمی چیست؟
حد نصاب کتبی عبارت است از کسب حداقل 50 درصد میانگین امتیاز سه نفر برتر در هر شغل پس از اعمال ضرایب تبصره زیر: امتیاز داوطلبان با ارزش وزنی 40 درصد برای دروس عمومی و 60 درصد برای دروس تخصصی محاسبه می گردد.

نکته مهم: با توجه با اینکه مدارک متقاضیان بر حسب نیاز سازمان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی تا چند برابر ظرفیت استخدامی تعیین شده، اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در دفترچه و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی می‌باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

شرایط معرفی به مصاحبه

داوطلبان سه برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه، صرفا از بین داوطلبانی که مدارک آنان بررسی و مورد تایید قرار گرفته است، در هر شغل محل صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است: آن دسته از متقاضیانی که نتوانند حداقل 60 درصد نمره مصاحبه را کسب نمایند، از ادامه فرایند استخدام خارج (مردود) خواهند شد.

 آمادگی برای حضور در جلسه مصاحبه و ارزیابی

دانلود کتاب جامع مصاحبه استخدامی

کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش ایران استخدام

شرایط معرفی به گزینش

معرفی به گزینش به میزان دو برابر ظرفیت

پس از برگزاری مصاحبه، کلیه داوطلبان (سهمیه های آزاد، ایثارگران و معلولین) به گزینش بر اساس مجموعه نمره کل نهایی مکتسبه و به تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش خواهد بود.

توجه: نمره کل نهایی با وزن 60 درصد برای آزمون کتبی و 40 درصد برای مصاحبه خواهد بود.

اگر نمرات داوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه مساوی شد، اولویت با کیست؟
در صورتی که مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی به گزینش با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

شرایط ارزیابی تکمیلی + جدول

در این بخش جداول شرایط ارزیابی تکمیلی برای هر شغل اعلام شده در دفترچه، آورده شده است، شما می‌توانید با یافتن شغل مورد نظر خود شرایط ارزیابی تکمیلی را مشاهده نمایید.

 دارودار

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارتهای ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
دانش تخصصی ( آشنایی با اسامی داروها، نحوه خرید،
نگهداری و انبارش و آشنایی با کامپیوتر) و توسعه حرفه‌ای
ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
مجموع %100

 دارویار

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
مهارتهای ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
توان تاب آوری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
دانش تخصصی (آشنایی با اطلاعات دارویی، نسخه خوانی، آشنایی با کامپیوتر) و توسعه حرفه‌ای  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مجموع %100

 داروساز

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
مهارتهای ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
مدیریت افراد ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
حیطه تخصصی و اختصاصی تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
دانش تخصصی (تسلط به اطلاعات دارویی، تداخل دارویی، نظارت بر خرید و نحوه نگهداشت داروها، آشنایی با کامپیوتر) و توسعه حرفه‌ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مجموع %100

 پزشک عمومی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارتهای ارتباطی، مشاوره و توان همدلی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تشخیص و درمان بیماریها، اطلاعات تشخیصی و دارویی، آشنایی با کامپیوتر) و توسعه حرفه‌ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
مجموع %100

 پزشک متخصص

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارتهای ارتباطی، مشاوره و توان همدلی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تشخیص و درمان بیماریها، اطلاعات تشخیصی و دارویی، آشنایی با کامپیوتر) و توسعه حرفه‌ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 22/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 22/5
تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مجموع %100

 دندانپزشک

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مهارتهای ارتباطی و مشاوره ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان) و توسعه حرفه‌ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 22/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 27/5
مجموع %100

 کارشناس بینائی سنجی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری  ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
مهارتهای ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (معاینه چشم، تجویز لنز و عینک و تشخیص ناهنجاری های چشمی و درمان برخی بیماری های چشمی) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 22/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
مجموع %100

 کارشناس تجهیزات پزشکی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی مهارتهای ارتباطی و مشاوره ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مدیریت مصارف و هزینه ها ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مهارت حل مسئله و تصمیم گیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مجموع %100

 کارشناس تغذیه

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی و کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (رژیم درمانی و نظارت بر کیفیت برنامه غذایی) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مجموع %100

 کارشناس توانبخشی فیزیکی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی، مشاوره و همدلی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (مدیریت درد و توانایی بازگرداندن تعادل، تحرک و عملکرد حرکتی، آشنایی با ایمنی و کاربرد صحیح تجهیزات توانبخشی) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
مجموع %100

 کارشناس اتاق عمل

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (آماده کردن وسایل جراحی، استریل و اداره اتاق عمل، آشنایی با ست های جراحی) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مجموع %100

 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (نمونه برداری، انجام آزمایش های تشخیصی در آزمایشگاه های تشخیص طبی، بررسی نتایج آزمایش ها، اصول فنی و ایمنی) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مجموع %100

 کارشناس بهداشت حرفه ای

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (شناسایی، اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار، ارزیابی ریسک، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، آشنایی با قوانین دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مجموع %100

 کارشناس بهداشت محیط

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی و مشاوره ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تسلط بر کنترل مسائل زیست محیطی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، آشنایی با قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به بهداشت محیط، نظارت و کنترل بهداشت محیطی، گزارش دهی، آموزش و برنامه ریزی) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر تحلیلی و انتقادی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 22/5
مجموع %100

 کارشناس پرتوشناسی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی و مشاوره ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تنظیم، نگهداری و کار با دستگاه های رادیوگرافی، رعایت اصول ایمنی بیمار، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، توانایی کار با کامپیوتر) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مجموع %100

 پرستار

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی و کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
توان همدلی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 7/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (شناخت بیماریها و ارائه مراقبت های درمانی، اصول ایمنی بیمار) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
مدیریت استرس ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
  مدیریت زمان و سازماندهی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
مجموع %100

 ماما

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی، مشاوره و کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
توان همدلی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 7/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (شناخت بیماریها و ارائه مراقبت های پیش، حین و پس از زایمان، نظارت بر سلامت مادر و نوزاد، اصول ایمنی بیمار) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
مدیریت استرس ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
  مدیریت زمان و سازماندهی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
مجموع %100

 مسئول آزمایشگاه

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
مهارت های ارتباطی و کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مدیریت مصارف و هزینه ها ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
سازماندهی و مدیریت افراد ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (نظارت فنی بر انجام آزمایش های تشخیصی در آزمایشگاه های تشخیص طبی، بررسی نتایج آزمایش ها و اصول فنی و ایمنی، توانایی کار با کامپیوتر) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مجموع %100

 مسئول کارشناس هوشبری

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی و توان همدلی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (شناخت داروها و امور مربوط به بیهوشی، کنترل علایم حیاتی بیمار قبل، حین و بعد از بیهوشی، رعایت اصول ایمنی بیمار) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مجموع %100

 منشی بخش

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
آگاهی سازمانی و دانش تخصصی (کار با کامپیوتر، آشنایی با ثبت اطلاعات و فرایندهای پذیرش و ترخیص بیمار) ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مدیریت زمان ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مجموع %100

 پرستار پرفیوژنیست

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی و کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (آشنایی کامل با کارکرد دستگاه قلب، گردش خون و ریه مصنوعی، شناخت بیماریها و ارائه مراقبتهای درمانی، اصول ایمنی بیمار) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مدیریت زمان ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مجموع %100

 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت (بستری)

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (سازماندهی، طبقه بندی و بازیابی اطلاعات پزشکی، آشنایی با کامپیوتر، آشنایی با ترمینولوژی پزشکی) و توسعه حرفه ای   ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
مجموع %100

 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت (سرپایی)

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی آگاهی سازمانی و دانش تخصصی (آشنایی با کامپیوتر، آشنایی با ثبت اطلاعات و فرایند های پذیرش و نوبت دهی بیمار) ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
مدیریت استرس ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
مجموع %100

 ناظر بیمارستانی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تسلط بر ترمینولوژی پزشکی، کدهای تشخیصی و پرونده های پزشکی و آشنایی با کامپیوتر) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
نظارت و بازرسی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 22/5
مجموع %100

 کارشناس خدمات درمانی (کارشناس رسیدگی صورتحسابها)

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی تفکر تحلیلی و سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تسلط بر ترمینولوژی پزشکی، کدهای تشخیصی و پرونده های پزشکی و آشنایی با کامپیوتر) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
کنترل و نظارت مالی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 25
مجموع %100

 کارشناس فناوری اطلاعات

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی همکاری و کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تسلط کار با سیستم های عامل، نرم افزارهای مختلف، سرورها و شبکه، تحلیل سیستم ها) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر تحلیلی و حل مساله ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
مجموع %100

 کارشناس حقوقی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تسلط بر قوانین و مقررات موضوعه، توانایی نوشتن لوایح و دفاعیه) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
تفکر تحلیلی و حل مساله ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
توان مذاکره و اقناع ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مجموع %100

 کارشناس امور مالی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (تسلط بر اصول حسابداری، مالی و بودجه، تنظیم صورتحسابهای مالی آشنایی کار با نرم افزارهای مالی) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 22/5
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
مجموع %100

 متصدی خدمات اداری

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (آشنایی با فرایند ثبت و صدور مکاتبات، بایگانی و توانایی کار با کامپیوتر) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
همکاری و کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
مجموع %100

 کارشناس امور اداری

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی خدمت گرایی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی دانش تخصصی (آشنایی با علوم اداری از جمله: جذب، نگهداشت و بازنشستگی، توانایی کار با کامپیوتر) و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 22/5
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 20
خدمت گرایی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مجموع %100

 کارشناس امور بیمه ای

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی همکاری و کار تیمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
تفکر سیستمی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 12/5
حیطه تخصصی و اختصاصی آگاهی سازمانی و توسعه حرفه ای ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
تفکر تحلیلی و توجه به جزئیات ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 17/5
خدمت گرایی و مشتری مداری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 15
مجموع %100

 کارشناس فوریت های پزشکی

حیطه ها محورها ابزار سهم
حیطه عمومی اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
حل مسئله و تصمیم گیری ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
روحیه خدمت گرایی، درک نیاز مشتری و پاسخ مناسب به آن ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
مهارت های ارتباطی ابزارهای فردی، گروهی - تعاملی 10
حیطه تخصصی و اختصاصی آشنایی با شغل آزمون عملی 15
ارزیابی قدرت بدنی آزمون عملی 15
چابکی و توانایی آزمون عملی 15
مدیریت زمان آزمون عملی 15
مجموع %100

منابع مصاحبه آموزش و پرورش

واحد آموزش ایران استخدام جهت کسب آمادگی شما کاربران عزیز در جلسات ارزیابی تکمیلی (مصاحبه) کتاب‌هایی جامع شامل تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی آماده نموده‌ است.

دانلود کتاب الکترونیکی راهنمای جامع تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی

سفارش پستی کتاب چاپی راهنمای مصاحبه گزینش عقیدتی و سیاسی

منبع: ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2839724
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 142k