• ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
 • 74k نظر «نمایش»

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۷۳,۴۶۲ (نمایش)

نحوه ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش ایران استخدام: آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 21 اردیبهشت ماه 1403 برگزار خواهد شد. افراد پذیرفته شده در آزمون کتبی، به مرحله ارزیابی تکمیلی دعوت می‌شوند و سهم ارزیابی تکمیلی 60 درصد تعیین شده است. بدین صورت ایران استخدام در این صفحه با استناد بر دفترچه آزمون و اطلاعیه های منتشر شده، به راهنمایی داوطلبان معرفی شده به مرحله ارزیابی تکمیلی پرداخته است.

ورود به صفحه آگهی های استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

از ارزیابی تکمیلی چه می‌دانید؟

داوطلبانی که در آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت نموده و در آزمون کتبی پذیرفته شده اند، پس از تایید مدارک مورد نیاز، به مرحله ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) دعوت می‌شوند. پس از انجام ارزیابی تکمیلی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر اساس سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله ارزیابی تکمیلی انجام خواهد پذیرفت.

دعوت شدگان به ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محورهایی سنجش و ارزیابی خواهند شد. در ادامه به چند مورد از محورهای ارزیابی اشاده شده است:

 • نظم پذیری
 • روحیه خدمت به مردم
 • مهارت های ارتباطی
 • آشنایی با قوانین و مقررات ثبتی
 • مهارتهای نوشتاری (تهیه گزارشات حقوقی)
 • و ...

 شیوه‌های سنجش در ارزیابی تکمیلی
شیوه سنجش داوطلبان دعوت شده به مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در چند مورد انجام می‌شود:
 مصاحبه، آزمون عملی، مصاحبه گروهی، مورد کاوی، تست روانشناسی و مصاحبه


ارائه و بررسی اسناد و مدارک

جهت معرفی افراد به ارزیابی تکمیلی، نیاز هست تا مدارک و مستندات ارائه شده توسط مراکز مربوطه تایید شود. در ادامه به تشریح جزئیات و ارائه نکات مهم در خصوص بررسی و تحویل مدارک و مستندات خوداظهاری اشاره شده است:

 مسئولیت بررسی مدارک بر عهده کیست؟

مسئولیت بررسی مدارک، مستندات و اطلاعات خوداظهاری داوطلبان برعهده دستگاه اجرایی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود.

 در چه صورتی حکم استخدامی داوطلب لغو می‌شود؟

چنانچه داوطلب در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه آزمون باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می شود.

توجه داشته باشید: پس از اعلام نتایج آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هرگونه اطلاع رسانی در خصوص زمان و بررسی مدارک و مستندات از طریق دستگاه اجرایی مربوطه انجام می‌پذیرد.

شرط لازم برای انتخاب به ارزیابی تکمیلی

دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی از پذیرفته شدگان آزمون اقدام نماید و داوطلبی که در آزمون استخدام پذیرفته می‌شود، جهت انتخاب به مرحله ارزیابی تکمیلی باید حد نصاب لازم را کسب نماید.

 انتخاب افراد به ارزیابی تکمیلی بر اساس چه خواهد بود؟
انتخاب افراد براساس مجموع نمره بدست آمده آنان (با وزن 40 درصد برای حیطه عمومی و 60 درصد برای حیطه تخصصی و اختصاصی) به تعداد پنج برابر ظرفیت پذیرش در شغل کارشناس ثبت اسناد و املاک و به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش در شغل کارشناس نقشه برداری صورت می پذیرد.

 نکات مهم کسب حد نصاب لازم

نکته اول: در صورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در شغل محل های مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد دارای حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

نکته دوم: دستگاه اجرایی موظف است، اسامی داوطلبین را به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش (تا پنج برابر ظرفیت در صورت تایید و اعلام در شرایط اختصاصی دستگاه) به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش به صورت همزمان براساس مجموع نمره فضلی افراد معرفی نماید.

توجه داشته باشید: نحوه محاسبه نمره نهایی (آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی) داوطلبان، در شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذکر شده است.

نکته سوم: پس از اعلام نظر گزینش، در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

نکته چهارم: دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش و انتخاب پذیرفته شدگان به ترتیب مجموع نمره فضلی، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید. پذیرفته شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه نمایند.

عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی می باشد.

 دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در سامانه امتحانات موسسه مجری اقدام نماید.

 آمادگی برای حضور در جلسه مصاحبه و ارزیابی

دانلود کتاب جامع مصاحبه استخدامی

کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش ایران استخدام

شرایط ارزیابی تکمیلی

در دفترچه راهنمای آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرایط اختصاصی ارزیابی تکمیلی برای شغل های کارشناس ثبت اسناد املاک و نقشه بردار متفاوت می‌باشد. در ادامه به میزان ظرفیت معرفی این دو شغل به ارزیابی تکمیلی می‌پردازیم:

شغل کارشناس ثبت اسناد و املاک: معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی جهت شغل کارشناس ثبت اسناد و املاک به میزان پنج برابر ظرفیت خواهد بود.

شغل نقشه بردار: معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارز یابی تکمیلی جهت شغل نقشه بردار به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.

نمره نهایی داوطلبان، بر اساس 40 درصد نمره آزمون کتبی و 60 درصد ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

محتوای ارزیابی تکمیلی + جدول

در این بخش جداول محتوای ارزیابی تکمیلی برای هر شغل اعلام شده در دفترچه راهنمای آزمون استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آورده شده است. شما می‌توانید جدول محتوای ارزیابی تکمیلی شغل مورد نظر خود را بررسی نمایید.

 کارشناس ثبت اسناد و املاک (پیمانی)

كارشناس ثبت اسناد و املاک (پيمانی)

حیطه ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم تست روانشناسی و مصاحبه 8%
صداقت و مسئولیت پذیری تست روانشناسی و مصاحبه 8%
نظم پذیری تست روانشناسی و مصاحبه 6%
مهارت های ارتباطی تست روانشناسی و مصاحبه 8%
آشنایی با مهارتهای هفتگانه (ICDL) آزمون عملی 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی فهم و تفسیر قانون ثبت اسناد و املاک مصاحبه گروهی 20%
توانایی تهیه و تنظیم لوایح قانونی مورد کاوی 14%
تفکر تحلیلی و حل مسئله در امورات تخصصی مرتبط با شغل مورد کاوی 12%
مهارت های نوشتاری (تهیه گزارشات حقوقی) مورد کاوی 14%
مجموع حیطه 100%

 کارشناس نقشه برداری (قراردادی)

كارشناس نقشه برداری (قراردادی)

حیطه ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی هوش و توانمندی ذهنی و روانشناختی تست روانشناسی و مصاحبه 10%
صداقت و امانت داری مصاحبه 8%
روحیه خدمت به مردم مصاحبه 6%
نظم پذیری تست روانشناسی و مصاحبه 6%
حیطه اختصاصی مهارت بکارگیری نرم افزارهای تخصصی مرتبط آزمون عملی 12%
مهارت بکارگیری تجهیزات تخصصی مرتبط آزمون عملی 10%
مهارت انجام محاسبات فنی نقشه برداری مورد کاوی 8%
دانش فنی (استاندارها و دستورالعمل های فنی حوزه ذی ربط) مصاحبه گروهی 8%
آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر حرفه / شغل مصاحبه گروهی 8%
مهارت مدل سازی آزمون عملی 6%
حیطه تخصصی ماموریت شناسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصاحبه گروهی 6%
آشنایی با قوانین و مقررات ثبتی مصاحبه گروهی 6%
آشنایی با جغرافیا و توپوگرافی محل خدمت مصاحبه گروهی 6%
مجموع حیطه 100%

منابع مصاحبه

واحد آموزش ایران استخدام جهت کسب آمادگی شما کاربران عزیز در جلسات ارزیابی تکمیلی (مصاحبه) کتاب‌هایی جامع شامل تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی آماده نموده‌ است.

دانلود کتاب الکترونیکی راهنمای جامع تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی

سفارش پستی کتاب چاپی راهنمای مصاحبه گزینش عقیدتی و سیاسی

منبع: ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2840991
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 74k