اطلاعات بیشتر

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی

جهت مشاهده صفحه جامع آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید

آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد.
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید
توجه: بسته سوالات سال 97 به همراه پاسخنامه تشریحی اضافه شد


ویژه ترین بسته های سوالات استخدامی ایران استخدام 
جدید دانلود اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 97 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی دانلود نمایید
ویژه دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش (سالهای 84 – 86 – 89 – 94- 95- 96- 97) دانلود نمایید
 دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

مجموعه دفترچه سوالات عمومی استخدام دستگاه های اجرایی همراه با پاسخ تشریحی شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی


آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (با پاسخنامه تشریحی)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (با پاسخنامه تشریحی)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (با پاسخنامه تشریحی)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (با پاسخنامه تشریحی)

5- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 5 در سال 97 (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه:

115 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 1 (سال 94) + پاسخنامه

105 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 2 (سال 94) + پاسخنامه

100 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 3 (سال 95) + پاسخنامه

168 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 4 (سال 96) + پاسخنامه

282 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 5 (سال 97) + پاسخنامه


 دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری اول)

اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه) شامل موارد زیر است:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی


آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (115 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (105 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (100 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (173 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 5 در سال 97 (199 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (28 سوال + پاسخنامه)
(توجه مهم: فایل مربوطه به سوالات علوم پزشکی ناقص به دست ما رسیده است و فقط شامل دروس ریاضیات و آمار مقدماتی – زبان و ادبیات فارسی – معارف اسلامی می شود)

7- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 97 – مشترک با آزمون استخدامی فراگیر پنجم (83 سوال + پاسخنامه)

8- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 (سوالات مشترک در فراگیر چهارم)

9- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95 (99 سوال + پاسخنامه)

10- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 94 (147 سوال + پاسخنامه)

11- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 89 (100 سوال + پاسخنامه)

12- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 86 (60 سوال + پاسخنامه)

13- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 84 (30 سوال + پاسخنامه)

14- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 94 (44 سوال + پاسخنامه)

15- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 93 (86 سوال + پاسخنامه)

16- آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 96 (100 سوال + پاسخنامه)

17- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96 (95 سوال + پاسخنامه)

18- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94 (30 سوال + پاسخنامه)


 دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش 

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری دوم)

اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه) شامل موارد زیر است:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی


آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94 (30 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی دستیاران ستادی در سال 94 (35 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 94 (57 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 93 (51 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال 93 (42 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی بانک سپه در سال 93 (64 سوال + پاسخنامه)


  دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش 

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

مجموعه سوالات عمومی استخدام دستگاه های اجرایی شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی


بسته نمونه سوالات جدید: 2800 نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

500 عدد نمونه سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
600 عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
300 عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
200 عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات همراه با پاسخنامه

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.


  دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

مجموعه سوالات تخصصی استخدام دستگاه های اجرایی شامل موارد زیر می باشد:

– مجموعه سوالات موجود در داخل این بسته:
سوالات تخصصی کامپیوتر، سوالات تخصصی مدیریت، سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری، سوالات تخصصی حقوق، سوالات تخصصی آمار


– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

794 عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر همراه با پاسخنامه

100 عدد نمونه سوال پایگاه داده همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

90 نمونه سوال مبانی مدیریت همراه با پاسخنامه

70 نمونه سوال مدیریت منابع انسانی همراه با پاسخنامه

80 نمونه سوال رفتار سازمانی همراه با پاسخنامه

110 نمونه سوال روش تحقیق همراه با پاسخنامه

40 نمونه سوال تئوری های مدیریت همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

120 نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد کلان همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان همراه با پاسخنامه

160 نمونه سوال مالیه عمومی همراه با پاسخنامه

45 نمونه سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه

105 نمونه سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

160 عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری همراه با پاسخنامه

25 عدد نمونه سوال حقوق اساسی همراه با پاسخنامه

120 عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی همراه با پاسخنامه

85 عدد نمونه سوال حقوق مدنی همراه با پاسخنامه

60 عدد نمونه سوال حقوق تجارت همراه با پاسخنامه

90 عدد نمونه سوال حقوق اداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

190 عدد نمونه سوال آمار همراه با پاسخنامه


  دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 96 به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:32

  کد دیدگاه : 1792770

  سلام وقت بخیر لطفا پاسخ سوالات آموزن استخدامی اجرایی و داخل سایت قرار دهید متشکرم (پکیج رایگان)

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:10

   کد دیدگاه : 1792962

   مدام سوالات رو میفرمایید؟ لطفا لینک رو ارسال بفرمایید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : الهام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:39

  کد دیدگاه : 1782898

  ببخشید من بسته ویژه اصلی رو هزینه دانلودشو پرداخت کردم ولی چیزی برام ارسال نشد.الان باید چکار کنم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:49

   کد دیدگاه : 1782971

   با سلام
   دوست گرامی لطفا جهت ارتباط با پشتیبانی با شماره تلفن 04142273673 تماس حاصل نمایید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهتاب.م

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:59

  کد دیدگاه : 1771084

  سلام
  ببخشید من برای همین پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی یکی از دو بسته “بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری اول)” و “نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی” رو میخوام خریداری کنم و نمیتونم منبع دیگه ای رو متاسفانه بخونم و باید به همین سوالات اکتفا کنم، میخواستم راهنماییم کنید که کدوم رو بهتره بخرم که بیشتر به نفعم باشه…ممنونم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:29

   کد دیدگاه : 1771822

   بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش بهتر هست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهسا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 03:37

  کد دیدگاه : 1742537

  عذر میخوام نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگرفته از اصل دفترچه سوالات تخصصی مطرح شده در آزمون هست یا خیر؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ماه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:01

  کد دیدگاه : 1740679

  سلام. نمونه سوالات تخصصی اقتصاد ایران، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد سنجی میخوا. دارید؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مجتبی رضازاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:56

  کد دیدگاه : 1733804

  با سلام
  در بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش ، سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور بعلاوه سایر دستگاه موجود است. در بسته دیگری بنام
  جدید >>> دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور <<< جدید فقط 4 دوره سوالات دستگاه اجرایی موجود است.
  ایا سوالات و پاسخنامه مربوط به دستگاه اجرایی که در هر دو بسته موجود هست فرقی می کند؟
  تشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:20

   کد دیدگاه : 1733850

   نه یکسان هستند

   پاسخ دهید
 • نویسنده : لیلا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:37

  کد دیدگاه : 1733164

  سلام
  دوستان یه سوال بنظرتون فقط نمونه سوال خونده بشه برای قبولی کافیه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهتاب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:43

  کد دیدگاه : 1727368

  سلام.
  ببخشید سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی رو با پاسخنامه میخوام توسایت هست اما زده فاقد پاسخنامه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:03

   کد دیدگاه : 1727405

   سلام سوالات تخصصی فاقد پاسخنامه است.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : nora

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:14

  کد دیدگاه : 1715027

  سلام
  سوالات تخصصی استخدام اموزش پرورش دبیری ریاضی رو ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟خیییییییییییییلی گشتم پیدا نکردم متاسفانه
  چندین بار ایمیل زدم جواب ندادین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدرضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:30

  کد دیدگاه : 1709020

  سلام
  ببخشید کتاب تخصصی حسابداری رو ندارین؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:02

   کد دیدگاه : 1709060

   سلام خیر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر ممبینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:51

  کد دیدگاه : 1486404

  ببخشید نمونه سوالات رشته علوم اجتمای ندارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:16

  کد دیدگاه : 1399966

  سلام. ببخشید سوالات تخصصی رشته مدیریت رو نداره. من رشته م مدیریت بارزگانیه. میشه اوناروهم بذارین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی خسرج عبداله

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 06:55

  کد دیدگاه : 1371890

  سلام سوم تجربی بیکاااارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی خسرج عبداله

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 06:53

  کد دیدگاه : 1371889

  بیکارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:54

  کد دیدگاه : 1356956

  سلام ادمین جان نمونه سوالات عمومی و تخصصی مشاغل ریلی رو از کجا باید خریداری کنم؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...