اطلاعات بیشتر

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید

آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد.
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید
توجه: بسته سوالات سال 97 به همراه پاسخنامه تشریحی اضافه شد


ویژه ترین بسته های سوالات استخدامی ایران استخدام 
جدید دانلود اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 97 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی دانلود نمایید
ویژه دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش (سالهای 84 – 86 – 89 – 94- 95- 96- 97) دانلود نمایید
 دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

مجموعه دفترچه سوالات عمومی استخدام دستگاه های اجرایی همراه با پاسخ تشریحی شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی


آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (با پاسخنامه تشریحی)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (با پاسخنامه تشریحی)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (با پاسخنامه تشریحی)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (با پاسخنامه تشریحی)

5- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 5 در سال 97 (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه:

115 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 1 (سال 94) + پاسخنامه

105 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 2 (سال 94) + پاسخنامه

100 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 3 (سال 95) + پاسخنامه

168 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 4 (سال 96) + پاسخنامه

282 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 5 (سال 97) + پاسخنامه


 دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری اول)

اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه) شامل موارد زیر است:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی


آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (115 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (105 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (100 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (173 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 5 در سال 97 (199 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (28 سوال + پاسخنامه)
(توجه مهم: فایل مربوطه به سوالات علوم پزشکی ناقص به دست ما رسیده است و فقط شامل دروس ریاضیات و آمار مقدماتی – زبان و ادبیات فارسی – معارف اسلامی می شود)

7- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 97 – مشترک با آزمون استخدامی فراگیر پنجم (83 سوال + پاسخنامه)

8- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 (سوالات مشترک در فراگیر چهارم)

9- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95 (99 سوال + پاسخنامه)

10- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 94 (147 سوال + پاسخنامه)

11- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 89 (100 سوال + پاسخنامه)

12- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 86 (60 سوال + پاسخنامه)

13- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 84 (30 سوال + پاسخنامه)

14- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 94 (44 سوال + پاسخنامه)

15- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 93 (86 سوال + پاسخنامه)

16- آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 96 (100 سوال + پاسخنامه)

17- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96 (95 سوال + پاسخنامه)

18- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94 (30 سوال + پاسخنامه)


 دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش 

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری دوم)

اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه) شامل موارد زیر است:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی


آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94 (30 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی دستیاران ستادی در سال 94 (35 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 94 (57 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 93 (51 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال 93 (42 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی بانک سپه در سال 93 (64 سوال + پاسخنامه)


  دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش 

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

مجموعه سوالات عمومی استخدام دستگاه های اجرایی شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی


بسته نمونه سوالات جدید: 2800 نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

500 عدد نمونه سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
600 عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
300 عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
200 عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات همراه با پاسخنامه

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.


  دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

مجموعه سوالات تخصصی استخدام دستگاه های اجرایی شامل موارد زیر می باشد:

– مجموعه سوالات موجود در داخل این بسته:
سوالات تخصصی کامپیوتر، سوالات تخصصی مدیریت، سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری، سوالات تخصصی حقوق، سوالات تخصصی آمار


– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

794 عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر همراه با پاسخنامه

100 عدد نمونه سوال پایگاه داده همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

90 نمونه سوال مبانی مدیریت همراه با پاسخنامه

70 نمونه سوال مدیریت منابع انسانی همراه با پاسخنامه

80 نمونه سوال رفتار سازمانی همراه با پاسخنامه

110 نمونه سوال روش تحقیق همراه با پاسخنامه

40 نمونه سوال تئوری های مدیریت همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

120 نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد کلان همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان همراه با پاسخنامه

160 نمونه سوال مالیه عمومی همراه با پاسخنامه

45 نمونه سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه

105 نمونه سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

160 عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری همراه با پاسخنامه

25 عدد نمونه سوال حقوق اساسی همراه با پاسخنامه

120 عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی همراه با پاسخنامه

85 عدد نمونه سوال حقوق مدنی همراه با پاسخنامه

60 عدد نمونه سوال حقوق تجارت همراه با پاسخنامه

90 عدد نمونه سوال حقوق اداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

190 عدد نمونه سوال آمار همراه با پاسخنامه


  دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 96 به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده صفحه جامع آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:52

  کد دیدگاه : 2186524

 • نویسنده : Jsr

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:35

  کد دیدگاه : 2186482

  سلام
  ادمين نمونه سوال نقشه برداري براي ازمون ثبت دارين؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:47

   کد دیدگاه : 2186513

   سلام لیست سوالات تخصصی موجود، در بالای همین صفحه درج شده است
   لطفا بررسی نمایید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Ramin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:27

  کد دیدگاه : 2186464

  سلام ادمين جان نمونه سوال نقشه برداري براي آزمون ثبت دارين؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ورزش

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:21

  کد دیدگاه : 2173624

  لطفا ادمین جان راهنمایی کنید واسه استخدامی وزارت ورزش واسه کارشناس حرفه ای ورزش.سوالات تخصصی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بهنام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:07

  کد دیدگاه : 2172244

  سلام سوالات تخصصی واسه کارشناس امورفرهنگی رو میخوام لطفا جواب بدین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:57

  کد دیدگاه : 2169057

  سلام نمونه سولات تخصصی وزارت راه و شهرسازی کارشناس روابط بین الملل رو دارین؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:03

   کد دیدگاه : 2169064

   سلام متاسفانه خیر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : میرزاپور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:14

  کد دیدگاه : 2164887

  سلام من یک خرید از سایت شما داشتم
  سوالات عمومی دستگاههای اجرایی گذشته رو خریدم
  حالا ک دانلود کردم روش نوشته خوشه شغلی 2
  منظور چیه؟
  بانکدار بانک ملی رو شامل میشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:15

   کد دیدگاه : 2164985

   با سلام
   دوست گرامی لطفا جهت ارتباط با پشتیبانی در ساعات اداری با شماره تلفن 04142273673 تماس حاصل نمایید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:18

  کد دیدگاه : 2164020

  سلام خسته نباشید از کجا میتونم نمونه سوالات تخصصی شغل بازرس کار رو دانلود کنم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی شایسته

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:13

  کد دیدگاه : 2164009

  سلام خسته نباشید
  ببخشید سوالات تخصصی شغل کارشناس امور زمین در سازمان امور اراضی رو چطور میتونم دانلود کنم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:53

   کد دیدگاه : 2164223

   متاسفانه برای این رشته موجود نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:55

  کد دیدگاه : 2162630

  سلام ممکنه راهنماییم کنین نمونه سوالات اداره آب و فاضلاب برای بخش مالی که شامل دروس حسابداری،مبانی سازمان مدیریت،آمار وکاربرد آن در مدیریت،مبانی رفتار انسانی و روانشناسی عمومی هست از کجا دانلود کنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:36

  کد دیدگاه : 2158965

  با عرض سلام
  ممکنه منابع ازمون و نمونه سوالات ازمون های قبلی شغل بازرس کار رو معرفی کنید؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : شیدا جاوید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:36

  کد دیدگاه : 2154650

  سلام،لطفا منبعی به من معرفی میکنید که بتونم نمونه سوالات تخصصی سازمان بهزیستی رو از اونجا دانلود کنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مرضیه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:21

  کد دیدگاه : 2154386

  باسلام وخسته نباشین
  جناب لطفامنبعی به من معرفی کنین که من بتونم سوالات تخصصی مربوط به شغل بازرس کار
  رودانلودواستفاده کنم
  باسپاس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:40

  کد دیدگاه : 2154225

  سلام ببخشید نمونه سوالات تخصصی شرکت اب و فاضلاب رو کجا میتونم پیدا کنم؟ جز سوالات وزارت نیرو هم نبود

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:30

   کد دیدگاه : 2154299

   پاسخ دهید
   • نویسنده : فرید فدایی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 13:51

    کد دیدگاه : 2154565

    سلام من این نمونه سوالات که معرفی کردید رو خریداری کردم ولی سوالات تخصصی مربوط به شرکت آب و فاضلاب رو که باز کردم اصلا اون منابع نیست که امسال قراره برگزار بشه لطفا پاسخ دهید

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 17:04

     کد دیدگاه : 2154884

     این بسته عین سوالات آزمون استخدامی سالهای قبل است فرید عزیز، تغییری از بابت محتوا توسط ما صورت نگرفته است

     پاسخ دهید
  • نویسنده : فرید فدایی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:23

   کد دیدگاه : 2155009

   سلام دوست عزیز شما میدونی منظور از سیستم های دیجیتال که برای شرکت آب و فاضلاب میاد منظورش کدوم درسه دقیقا هر چی فکر کردم متوجه نشدم منظورش کدوم درسه…

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سارا63

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:34

  کد دیدگاه : 2149758

  بسته سوالات تخصصي كه فايلشو گذاشتيد آيا پاسخنامه تشريحي داره يا تستيه جواباش؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:52

   کد دیدگاه : 2149772

   سلام تستی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : بهروز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:12

  کد دیدگاه : 2148011

  سلام روز بخیر
  سوالات داخل بسته های سوالات با سوالات کتاب نمونه سوالات استخدامی مطابقت دارد یا اینکه فرق میکنه؟بهترین گزینه برای انتخاب و خرید کدام مورد است؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:09

   کد دیدگاه : 2148111

   برخی از موارد بله مطابق هستند و برخی خیر. برای بررسی دقیقتر باید توضیحات پیش از خرید هر دو بسته رو مطابقت بدید.
   کتاب از بابت تعداد نمونه سوالات و تعداد سازمانها جامع تر هست ولی هر دو محصول نهایت کیفیت ممکن رو دارا هستند

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ملیحه

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 18:12

    کد دیدگاه : 2166222

    با سلام وقت بخیر میخواستم در مورد کتاب پستیتون بپرسم من نمونه سوال دستگاه اجرایی از شماره یک تا 5 ربوط به شاخه امور مالیاتی میخواستم هزینه کتاب و پست چه قدر میشه؟ و اینکه آیا قسمت عمومی و تخصصی با پاسخنامه هست؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 19:26

     کد دیدگاه : 2166331

     کتابهای ما فقط مربوط به بخش عمومی است، همراه با پاسخنامه تشریحی.
     هزینه کتاب سوالات 10 سال اخیر 49 هزار تومان هست با هزینه پستی رایگان

     پاسخ دهید
 • نویسنده : neda mohammadia

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:35

  کد دیدگاه : 2147074

  با سلام
  در منابعی که برای آزمون امور اراضی کشور قید شده است منظور از آئین دادرسی کدام است ؟ آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی کیفری؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:02

  کد دیدگاه : 2145721

  سلام دوستان فقط یک واحد شغلی میشه انتخاب کرد برای آزمون ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:42

   کد دیدگاه : 2146527

   بله

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...