اطلاعات بیشتر

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی

جهت ورود به صفحه استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کلیک نمایید

آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی کشور جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


ویژه ترین بسته های سوالات استخدامی ایران استخدام 
 جدید دانلود اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 96 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی دانلود کنید
 ویژه  دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش (سالهای 84 – 86 – 89 – 94- 95- 96) دانلود کنید

جدید >>>   دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور  <<< جدید
دانلود اصل سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی همراه با پاسخ تشریحی

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (با پاسخنامه تشریحی)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (با پاسخنامه تشریحی)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (با پاسخنامه تشریحی)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه:

115 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 1 (سال 94) + پاسخنامه

105 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 2 (سال 94) + پاسخنامه

100 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 3 (سال 95) + پاسخنامه

173 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 4 (سال 96) + پاسخنامه

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری اول)
دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه)

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (115 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (105 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (100 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (173 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (29 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 (سوالات مشترک در فراگیر چهارم)

7- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95 (99 سوال + پاسخنامه)

8- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 94 (147 سوال + پاسخنامه)

9- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 94 (86 سوال + پاسخنامه)

10- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 93 (43 سوال + پاسخنامه)

11- آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 96 (100 سوال + پاسخنامه)

12- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96 (97 سوال + پاسخنامه)

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری دوم)

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه)

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94 (30 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی دستیاران ستادی در سال 94 (35 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 94 (57 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 93 (51 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال 93 (42 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی بانک سپه در سال 93 (64 سوال + پاسخنامه)

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

 بسته نمونه سوالات جدید: 2800 نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی؛ به شرح زیر:

500 عدد نمونه سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
600 عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
300 عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
200 عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات همراه با پاسخنامه

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

794 عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر همراه با پاسخنامه

100 عدد نمونه سوال پایگاه داده همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

90 نمونه سوال مبانی مدیریت همراه با پاسخنامه

70 نمونه سوال مدیریت منابع انسانی همراه با پاسخنامه

80 نمونه سوال رفتار سازمانی همراه با پاسخنامه

110 نمونه سوال روش تحقیق همراه با پاسخنامه

40 نمونه سوال تئوری های مدیریت همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

120 نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد کلان همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان همراه با پاسخنامه

160 نمونه سوال مالیه عمومی همراه با پاسخنامه

45 نمونه سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه

105 نمونه سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

160 عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری همراه با پاسخنامه

25 عدد نمونه سوال حقوق اساسی همراه با پاسخنامه

120 عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی همراه با پاسخنامه

85 عدد نمونه سوال حقوق مدنی همراه با پاسخنامه

60 عدد نمونه سوال حقوق تجارت همراه با پاسخنامه

90 عدد نمونه سوال حقوق اداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

190 عدد نمونه سوال آمار همراه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 96 به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : tadi

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:07

  کد دیدگاه : 937789

  سلام دوستان کسی هست امور مالیاتی از اهواز شرکت کرده باشه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:22

   کد دیدگاه : 937856

   سلام ..من ثبت نام کردم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:45

  کد دیدگاه : 936956

  سلام میخواستم بدونم سوالاته عمومی رشته های علوم پزشکی با دستگاه های اجرایی فرق داره یعنی این کتابی که معرفی کردینو بچه های علوم پزشکی بدردشون نمیخوره؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:09

   کد دیدگاه : 936995

   بخش عمومی برای همه دوستان قابل استفاده بوده و هم مجری و هم منابعشون یکسان است.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : amin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:08

  کد دیدگاه : 934042

  سلام جهت دریافت دفترچه چیکار باید کرد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:28

  کد دیدگاه : 925169

  سلام نمونه سوالات رو خریداری کردم ولی لینکش نیومده چرا؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:36

   کد دیدگاه : 925292

   04142274401
   با پشتیبانی تماس بگیرید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناهید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:10

  کد دیدگاه : 922709

  چرا هیچ نمونه سوال تخصصی ای برای “امورمالیاتی” نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  من چیکار باید کنم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:20

   کد دیدگاه : 937009

   خخخخخخخخخ

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حمزه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:05

  کد دیدگاه : 920722

  سلام لطفا pdfسوالات رو بزارین الان zipاست

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:29

   کد دیدگاه : 920760

   خب zip رو باید با کامپیوتر باز کنید و از داخلش پی دی اف هارو بیرون بکشید.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نهال

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:24

  کد دیدگاه : 920116

  نمونه سوالات تخصصی خوشهای امور مالیاتی میخواستم
  دارید ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:48

   کد دیدگاه : 920140

   خیر متاسفانه نهال گرامی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد بابازاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:53

  کد دیدگاه : 919236

  با تشکر از معرفی بسته کامل و اصل سوالات دوره های گذشته
  انشاالله با مطالعه این بسته بتونم تو ازمون قبول بشم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:19

   کد دیدگاه : 919250

   آرزوی موفقیت برای شما دوست گرامی داریم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : reyhane

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:15

  کد دیدگاه : 918798

  سلام سوالات تخصصی خوشه دبیرعربی میخواستم میتونید لینکش بزارید لطفا؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : یحیی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:09

  کد دیدگاه : 918406

  با سلام
  رفتم دانلود سوالات عمومی از حسابم هزینه کم شد ولی هیچ
  سوالی دریافت نکردم.میشه بگین چیکار کنم?
  ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:12

   کد دیدگاه : 918409

   سلام با پشتیبان فروشگاه تماس بگیرید:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : هرچی مازنی دور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:36

  کد دیدگاه : 914857

  سلام. اصل سوالات عمومی دستگا اجرایی اسفند 94 و میخوام. برا خرداد و دارم . اگه میشه فقط لینک مربوط ب اسفند ماه رو بزارین تا خریداری کنم………با سپاس

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:37

   کد دیدگاه : 914912

   پاسخ دهید
   • نویسنده : هرچی مازنی دور

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:37

    کد دیدگاه : 915186

    خریداری کردم سوالات و ولی لینکش برام نیومده؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 22:44

     کد دیدگاه : 915215

     09148750021
     در ساعات اداری با پشتیبانی ما تماس بگیرید.

     پاسخ دهید
 • نویسنده : Admin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:46

  کد دیدگاه : 908695

  سلام نمونه سوالات تخصصی مامایی دارید بذارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:27

   کد دیدگاه : 908727

   خیر متأسفانه..

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:28

  کد دیدگاه : 906846

  با سلام بنده اصل دفترچه سوالات تخصصی خوشه امور مالیاتی را میخاستم که در فراگیر اول در خرداد ماه برگزار شده است

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:06

   کد دیدگاه : 906870

   منتشر نشده است متأسفانه محمد عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : صبا پرچمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:50

  کد دیدگاه : 894481

  خرید انجام نمی شه.راه دیگه ای برا خرید نیست؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:38

   کد دیدگاه : 894530

   مشکلتون برای خرید جه هست؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : shadmehr

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:16

  کد دیدگاه : 891229

  ادمین جان اصل سوالات خوشه امور اداری فراگیر ازمون اول یا دوم رو داری ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:01

   کد دیدگاه : 891268

   اصل سوالات عمومی فقط موجود است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:34

  کد دیدگاه : 890458

  با سلام و خسته نباشید متاسفانه بنده پس از خرید بسته نمونه سوالات هیچ صفحه دانلودی مشاهده نشد و موفق به دریافت نمونه سوالات استخدامی نشدم. لطفا پیگیری فرمایید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:26

   کد دیدگاه : 890503

   سلام با پشتیبان فروشگاه تماس بگیرید:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : 6ima

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:04

  کد دیدگاه : 884403

  سلام .
  من خواستم دانلود کنم نمونه سوالارو از حسابم هزینه کم شد اما نتونستم نمونه سوالارو دانلود کنم میشه بگید چی کنم الان

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:29

   کد دیدگاه : 884410

   پشتیبان فروشگاه تا ساعت ۱۲ شب در خدمت شماست:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:42

  کد دیدگاه : 883539

  سلام توی همه سایتا عمومی گیر میاد ادمین جان
  لطف کن اصل دفترچه تخصصیو بزار

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:14

   کد دیدگاه : 883596

   یوالات عمومی فراگیر 2 برای اولین بار و فقز در اینجا منتشر شده است دوست عزیز.
   توجه کنید که سوالات ما عین سوالات آزمونهای گذشته هستند و نه گردآوری.
   سوالات تخصصی متأسفانه به دست ما نرسیده است.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:09

  کد دیدگاه : 878081

  سلام.اگر ایمیل نداشته باشیم چیکار کنیم؟! لینک دانلود مستقیم ندارید؟!

  پاسخ دهید
 • نویسنده : صبا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:07

  کد دیدگاه : 877859

  سوالات تخصصى دبىرى شىمى .مجموعه سوالات استخدامى دبىرى شىمى .شىمى معدنى -تجزىه-آلى-شىمى فىزىک.ممنون .
  لطفا زحمتش رو زود تر بذارىن که وقت بسىار تنگ است .

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...