• ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  • 1k نظر «نمایش»

دانلود پکیج طلایی سوالات استخدامی فراگیر (تمامی دوره‌ها)

دانلود پکیج طلایی سوالات استخدامی فراگیر (تمامی دوره‌ها)

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۴ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۱ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

اصل دفترچه سوالات آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی
تمام دوره‌های فراگیر (اول تا یازدهم)

 

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

 مختص آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی
نوع فایل: PDF - یازده دوره - تعداد صفحات: 1082
خرید فوری
برای داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌های استخدام دستگاه‌های اجرایی که قصد پیشی گرفتن از رقیبان خود را دارند، آشنایی با نحوه طرح سوالات فراگیر دستگاه‌های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان واحد آموزشی ایران استخدام آرشیو کاملی از دوره‌های گذشته شامل اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی همراه با پاسخ تشریحی را در این بسته ویژه و منحصر بفرد ارائه نموده‌اند.
 

نکات مهم محصول

این بسته صرفاً توسط گروه پشتیبانی نمونه سوالات ایران استخدام تهیه و گردآوری شده است و هیچ نمونه مشابه دیگری ندارد.
بسته شامل سوالات تمام دوره‌های استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.
بسته شامل سوالات منبع جدید "آشنایی با قوانین و مقررات اداری" می‎‌باشد.
دانلود و مطالعه آن در تمامی گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوتر به راحتی امکان‌پذیر است.
پاسخ سوالات به صورت تشریحی و توضیحی می‌باشد.

بررسی محتوای بسته

بستن همه
بخش اول: سوالات فراگیر یازدهم - 1402مجری: جهاد دانشگاهی
99 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 11 "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فناوری اطلاعات و مهارت هفتگانه ICDL
10 سوال آشنایی با قوانین و مقررات اداری
15 سوال زبان و ادبیات فارسی
15 سوال معارف اسلامی
14 سوال زبان انگلیسی - عمومی
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
15 سوال هوش و توانمندی‌های عمومی
105 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 10 "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فناوری اطلاعات و مهارت هفتگانه ICDL
15 سوال آشنایی با قوانین و مقررات اداری
15 سوال زبان و ادبیات فارسی
15 سوال معارف اسلامی
15 سوال زبان انگلیسی - عمومی
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
15 سوال هوش و توانمندی‌های عمومی 
56 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 9 - گروه دوم "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
13 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
15 سوال معارف اسلامی
13 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
105 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 9 - گروه پنجم "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
15 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
15 سوال معارف اسلامی
15 سوال زبان انگلیسی - عمومی
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
15 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
105 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 9 - گروه ششم "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
15 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
15 سوال معارف اسلامی
15 سوال زبان انگلیسی - عمومی
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
15 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی 
87 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 8 - گروه دوم "با پاسخ تشریحی"
13 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
15 سوال معارف اسلامی
15 سوال ربان انگلیسی - عمومی
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
14 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
105 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 8 - گروه پنجم "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فناوری اطلاعات و مهارت‌های هفتگانه I.C.D.L
15 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
15 سوال معارف اسلامی
15 سوال زبان انگلیسی - عمومی
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
15 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
69 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 8 - گروه ششم "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فناوری اطلاعات و مهارت‌های هفتگانه I.C.D.L
11 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
13 سوال معارف اسلامی
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
97 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 7 - گروه دوم "با پاسخ تشریحی"
14 سوال فناوری اطلاعات و مهارت‌های هفتگانه I.C.D.L
14 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
14 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
13 سوال معارف اسلامی
15 سوال زبان انگلیسی - عمومی
13 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
14 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
64 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 7 - گروه سوم (کاردان فوریت) "با پاسخ تشریحی"
11 سوال فناوری اطلاعات و مهارت‌های هفتگانه I.C.D.L
13 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
10 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
3 سوال معارف اسلامی
8 سوال زبان انگلیسی - عمومی
12 سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی
7 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
54 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 7 – گروه چهارم "با پاسخ تشریحی"
13 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
14 سوال معارف اسلامی
15 سوال زبان انگلیسی - عمومی
12 سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی
98 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 6 "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فناوری اطلاعات و مهارت‌های هفتگانه I.C.D.L
15 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
15 سوال معارف اسلامی
8 سوال زبان انگلیسی - عمومی
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
15 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
100 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 5 – خوشه 2 "با پاسخ تشریحی"
13 سوال فناوری اطلاعات و مهارت‌های هفتگانه I.C.D.L
12 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
13 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
13 سوال معارف اسلامی
12 سوال زبان انگلیسی - عمومی
12 سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی
25 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
99 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 5 – خوشه 3 "با پاسخ تشریحی"
13 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
12 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
13 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
13 سوال معارف اسلامی
12 سوال زبان انگلیسی - عمومی
12 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
24 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
83 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 5 - خوشه 5 (مشترک با آموزش و پرورش) "با پاسخ تشریحی"
13 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
12 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
13 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
13 سوال معارف اسلامی
12 سوال زبان انگلیسی - عمومی
12 سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی
8 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
161 سوال استخدام دستگاه های اجرایی 4 "با پاسخ تشریحی"
11 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
10 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
25 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
37 سوال معارف اسلامی
36 سوال زبان انگلیسی - عمومی
36 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
6 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
100 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 3 - گروه دوم "با پاسخ تشریحی"
13 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
12 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
13 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
13 سوال معارف اسلامی
12 سوال زبان انگلیسی - عمومی
12 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
25 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
99 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 3 - گروه دوم "با پاسخ تشریحی"
13 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
11 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
13 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
13 سوال معارف اسلامی
12 سوال زبان انگلیسی - عمومی
12 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
25 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
99 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 2 "با پاسخ تشریحی"
13 سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت‌های هفتگانه I.C.D.L
11 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
13 سوال معارف اسلامی
12 سوال زبان انگلیسی - عمومی
12 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
25 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
105 سوال استخدام دستگاه‌های اجرایی 1 "با پاسخ تشریحی"
15 سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L 
10 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
10 سوال معارف اسلامی
15 سوال زبان انگلیسی - عمومی
10 سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی
25 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی

مواد امتحانی بسته 

عناوین درسی: آشنایی با قوانین و مقررات اداری، فنّاوری اطلاعات و مهارت‌های هفتگانه I.C.D.L، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی – عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، هوش و توانمندی های عمومی

خرید و دانلود

* قیمت اصل دفترچه سوالات آزمون‌‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی تمام سال‌ها، 185 هزار تومان می‌باشد.

* اخطار: هرگونه فروش و یا استفاده غیر قانونی از این فایل (مانند تغییر آرم و لوگو و..) غیر مجاز و قانوناً قابل پیگرد خواهد بود.

 تلفن پشتیبانی: 91300113 – 021


دانلود رایگان بخشی از سوالات (Demo)

خرید و دانلود

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2873315
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k