استخدام دولتی

فرمول محاسبه نمره آزمون استخدامی

زمان مطالعه: 4 دقیقه

نحوه تخمین امتیاز، محاسبه و درصد گیری آزمون استخدامی

آزمون‌های استخدامی دروازه ورود به بسیاری از مشاغل دولتی در ایران هستند. در این آزمون‌ها، نمره نهایی داوطلبان با استفاده از فرمول‌های مختلفی محاسبه می شود. فرمول محاسبه نمره آزمون، به نوع آزمون، سازمان برگزار کننده و سهمیه متقاضیان بستگی دارد. در ادامه به طور مفصل به نحوه محاسبه نمره، درصد و امتیاز در آزمون‌های استخدامی می پردازیم و با ارائه مثال‌های مختلف، درک این مفاهیم را برای شما آسان تر خواهیم کرد.

جستجوی آگهی‌های استخدامی

نحوه محاسبه نمره آزمون استخدامی آموزش و پرورش و سایر سازمان‌ها

نمره کلی آزمون معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شود: نمره آزمون کتبی و نمره آزمون مکتسبه (همراه با امتیازات). برای به دست آوردن‌ نمره کتبی آزمون، ابتدا باید امتیاز یا درصد هر حیطه محاسبه شود. نمرات آزمون‌ها ممکن است بصورت امتیازی و یا درصدی محاسبه شوند.

جهت محاسبه آنلاین درصد کارنامه آزمون استخدامی در سایت ایران استخدام کلیک نمایید.

نحوه محاسبه نمره کتبی آزمون استخدامی

امتیاز آزمون کتبی در برخی آزمون‌های استخدامی مجموعه‌ای از نمرات کتبی آزمون (نمره خام) و ارزیابی تکمیلی (مجموعه‌ای شایستگی‌های حرفه ای و…) می‌باشد. برای مثال در تصویر زیر جدول نحوه محاسبه نمره کتبی آزمون استخدامی آموزش و پرورش را مشاهده می‌نمایید.

محاسبه امتیاز آزمون

امتحان کتبی آزمون استخدامی ممکن است شامل 2 یا 3 حیطه سوالات عمومی (شامل دروس عمومی مانند ادبیات، معارف و…)، سوالات تخصصی (شامل دروس تخصصی هر رشته‌) و در برخی موارد سوالات اختصاصی باشد.

بسته‌ به شرایط ذکر شده‌ در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون، هر حیطه ممکن است دارای یک امتیاز مجزا باشد. جهت اطلاع از نمره نهایی هر آزمون باید مجموعه‌ای از این امتیازات در نظر گرفته‌ شود. برای مثال برای اطلاع از نحوه محاسبه نمره نهایی آزمون اسخدامی آموزش و پرورش، باید با نحوه محاسبه نمره منفی آزمون اسخدامی آموزش و پرورش و نحوه محاسبه نمره کتبی آزمون اسخدامی آموزش و پرورش آشنا شویم.

فرمول محاسبه درصد آزمون (نحوه درصدگیری آزمون استخدامی)

در کنار امتیاز هر درس، سهم هر درس از کل آزمون بصورت درصدی نیز محاسبه شده است. برای مثال در تصویر زیر مجموع سهم حیطه عمومی در آزمون کتبی 160 امتیاز از 1000 امتیاز کلی می‌باشد. برای محاسبه درصد هر حیطه از کل آزمون کافیست که مجموع امتیازات مکتسبه هر حیطه را در عدد 100 ضرب کرده و بر مجموع امتیازات کل آزمون که در جدول بالا 1000 می‌باشد تقسیم نماییم. با این حساب سهم حیطه عمومی از کل امتیازات آزمون 16 درصد می‌باشد.

امتیاز هر درس چگونه محاسبه می‌شود؟ (نحوه محاسبه امتیاز آزمون)

امتیاز هر حیطه به تعداد دروس آن حیطه تقسیم می‌شود. برای مثال امتیاز حیطه عمومی در تصویر زیر 160 یا 16% می‌باشد. مجموع دروس عمومی این حیطه 5 درس می‌باشد.
در این صورت سهم و امتیاز هر درس حیطه عمومی در آزمون استخدامی 32 امتیاز ( 160 ÷ 5 = 32 ) و یا 3.2 درصد (32 × 100 ÷ 1000=3.2) می‌باشد.

حیطه عمومی

فرمول محاسبه درصد آزمون با نمره منفی

نکته:
برخی آزمون‌های استخدامی ممکن است دارای امتیاز منفی باشند (تعداد نمرات منفی در نمره آزمون تاثیر گذار باشد.) اطلاعیه دارا بودن نمره منفی آزمون، معمولا در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون و یا در ابتدای صفحه جلد سوالات آزمون جهت اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون ذکر می‌شود.

لحاظ شدن‌ نمره منفی در آزمون معمولا به این صورت است که به ازای هر 3 پاسخ اشتباه، 1 امتیاز منفی برای داوطلبان در نظر گرفته‌ می‌شود.

نحوه محاسبه نمره منفی آزمون اسخدامی

محاسبه درصد در آزمون‌های دارای نمره منفی به این صورت است که ابتدا باید تعداد کل سوالات صحیح را در عدد 3 ضرب کرده، تعداد سوالات اشتباه را از مجموع به دست آمده کم کنیم. سپس عدد به دست آمده در تعداد کل سوالات × 3 تقسیم نماییم. عدد به دست آمده را اگر در عدد 100 ضرب کنیم، نمره بصورت درصدی و در غیر این صورت نمره بصورت امتیاز به دست می‌آید.

مطلب مرتبط: نمونه کارنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی

فرمول محاسبه نمره منفی

برای مثال اگر تعداد کل سوالات حیطه تخصصی آزمونی 80 عدد بوده و 50 عدد از پاسخ‌هایمان صحیح و 30 عدد از پاسخ‌هایمان اشتباه باشند، درصد به دست آمده از دروس اختصاصی بصورت زیر محاسبه می‌شود:

120 = 30 – (50 × 3)

240 = 3 × 80

0.5 = 240 ÷ 120

50% = 100 × 0.5

نحوه محاسبه نمره نهایی آزمون اسخدامی (امتیازات و سهمیه‌ها)

پس از تعیین نمره آزمون کتبی در صورتیکه آزمون دارای امتیازاتی مانند تاهل، فرزند، بومی و… باشد، در نمره آزمون کتبی داوطلبان اعمال خواهد شد. نحوه اعمال امتیازات بومی، تاهل و فرزند به شرح زیر است:

نحوه اعمال امتیاز بومی

معمولا در صورتیکه آزمون استخدامی دارای امتیاز بومی باشد، میزان امتیاز ذکر شده‌ از بابت بومی بودن در نمره مکتسبه آزمون کتبی اعمال خواهد شد. به عنوان مثال:
در آزمون استخدامی آموزش و پرورش به عنوان سازمان دولتی، داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهر تهران و مراكز استان‌ها) نسبت به ساير داوطلبان غير بومی دارای اولويت می‌باشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد: «نمره مكتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون كتبی با ضریب «یک و چهاردهم (1/4) یا 40%» محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گيرد.»

نکته:

امتیاز بومی بر اساس نمره کتبی آزمون هر فرد محاسبه می‌گردد. اگر نمره کتبی داوطلبی از 100 امتیاز 60 امتیاز باشد، نمره وی با احتساب امتیاز بومی او به شرح زیر خواهد بود:

84=1.4*60

نحوه اعمال امتیاز تاهل و فرزند

طبق بند (الف) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در آزمون‌های استخدامی سازمان‌های دولتی، به ازای تاهل و نيز هر فرزند به ميزان 2% مجموعاً حداكثر تا 10% به امتياز مكتسبه آزمون كتبی داوطلبان اضافه می‌شود.

نکته:

برخلاف نحوه محاسبه امتیار بومی، امتیاز تاهل و فرزند بصورت ثابت بوده و بدون توجه به میزان نمره مکتسبه داوطلب به نمره آزمون کتبی وی اضافه می‌شود. با فرض اینکه اگر سقف نمره قابل کسب مرحله آزمون کتبی 100 در نظر گرفته شده باشد، به میزان 2 امتیاز به ازای تاهل و هر فرزند بدون توجه به نمره کسب شده داوطلب به نمره آزمون کتبی وی اضافه می‌شود.

به عنوان مثال امتیاز فردی متاهل با 2 فرزند به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

کل نمره قابل کسب آزمون: 100 امتیاز

احتساب 2 درصد: 2=100÷100×2

2 امتیاز بابت تاهل فرد + 2 امتیاز بابت فرزند اول + 2 امتیاز بابت فرزند دوم = 6 امتیاز

در این حالت 6 امتیاز به نمره آزمون کتبی داوطلب اضافه خواهد شد.

معرفی سامانه محاسبه آنلاین نمره آزمون استخدامی ایران استخدام

برای محاسبه آنلاین نمره آزمون استخدامی می‌توانید از سامانه ارائه شده‌ توسط ایران استخدام استفاده کنید. این سامانه امکان محاسبه دقیق نمرات بر اساس پاسخ‌های صحیح و غلط، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و امتیازات بومی بودن را فراهم می‌آورد.

برای استفاده از امکانات سامانه محاسبه آنلاین نمره آزمون استخدامی ایران استخدام کلیک نمایید.

منبع: ایران استخدام

نوشته های مشابه

4 دیدگاه

 1. سلام و عرض ادب اگه امکان هست در مورد محاسبه آنلاین تعداد سولات کل رو تغییر بدید سوالات عمومی رو به 100 اختصصای رو به 70 و تخصصی رو به 70 تغییر بدید

 2. سلام و عرض ادب و خسته نباشید اگه امکانش هست سوالات عمومی رو به 100 و سوالات اختصاصی رو 80 و سوالات تخصصی رو به 70 تغییر بدید
  و یا انیکه جایی باشه که بتونیم خودمون تعداد رو انتخاب کنیم باتشکر

  1. درود دوست عزیز
   با توجه به اینکه تعداد سوالات حیطه تخصصی آزمون دبیری به نسبت رشته ها دارای سوالات با تعداد متفاوتی بوده است متاسفانه نوع طراحی سیستم فعلی با این موضوع همخوانی ندارد.
   بنابراین پیشنهاد شما جهت بررسی به واحد فنی اعلام شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا