• ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
  • 0k نظر «نمایش»

ابطال ممنوعیت شرکت هیأت علمی و کارمندان رسمی در فراخوان جذب هیأت علمی

ابطال ممنوعیت شرکت هیأت علمی و کارمندان رسمی در فراخوان جذب هیأت علمی

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

ممنوعیت شرکت هیأت علمی و کارمندان رسمی در فراخوان جذب هیأت علمی باطل شد
(سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)

به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری اختبار، ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی در فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باطل شد.

بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه‌ های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ابطال شد»

متن دادنامه
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۸۶۳۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۷۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای افشار آزادبخت

طرف شکایت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در شرایط اختصاصی جذب آورده است که «شاغل نبودن به صورت عضو هیأت علمی و کارمند رسمی، رسمی ـ آزمایشی، پیمانی، در سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مراکز دولتی، دانشگاه‌های دولتی، کلیه واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و …» و پس از ثبت‌نام اینجانب افشار آزادبخت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی، درخواست اینجانب را رد نموده است و عبارت «بررسی اولیه انجام و با عنایت به دارا نبودن شرایط اختصاصی (وضعیت اشتغال متقاضی به صورت استخدام و بکارگیری پیمانی و حالت شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان)، در اولویت دعوت به مصاحبه جذب هیأت علمی قرار نگرفتید.»

استدعا دارم با توجه به موارد زیر:

۱ـ اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. (همچنین در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی و شرکت در فراخوان‌های جذب اعضای هیأت علمی وجود ندارد.)

 ۲ـ بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری

۳ـ ماده ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشور

۴ـ ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری

۵ ـ ماده ۷ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت  وزیران

۶ ـ تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است.

۷ـ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی.

رأی به حذف این عبارت غیر قانونی از شرایط عمومی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را صادر فرمایید.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

 شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

“متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سازمان متبوع علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، می‌بایستی حائز شرایط اختصاصی این سازمان نیز به شرح زیر باشند:

……..

۲ـ شاغل نبودن به صورت عضو هیأت علمی و کارمند رسمی، رسمی ـ آزمایشی، پیمانی در سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مراکز دولتی، دانشگاه‌های دولتی، کلیه واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و …”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.»

ثانیاً برمبنای مواد ۴ و ۵ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۲/۲/۱۳۸۷ و ۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، اهداف و وظایف هیأت اجرایی جذب احصاء شده و در هیچ ‌یک از بندهای مواد مذکور به اختیاری دائر بر پیش‌بینی و تعیین محدودیت مندرج در بند مورد اعتراض برای هیأت یادشده تصریح نشده است و در نتیجه هیأت‌های اجرایی جذب، صرفاً حق تصمیم‌گیری موردی و اظهارنظر درخصوص پرونده هر متقاضی عضویت در هیأت علمی را داشته و اساساً فاقد صلاحیت قاعده‌گذاری هستند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ درخصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان جذب هیأت علمی این سازمان توسط هیأت امنا به تصویب نرسیده و هیأت اجرایی جذب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز صلاحیتی مبنی بر وضع قاعده عام‌الشمول ندارد، لذا تصویب بند معترض‌عنه خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مشاهده صفحه جامع جذب هیات علمی

منبع: خبرگزاری اختبار

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2827578
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد