• ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
 • 1k نظر «نمایش»

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۱۳۷ (نمایش)

نحوه ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) سازمان اداری و استخدامی

 

به گزارش ایران استخدام، مرحله مصاحبه و گزینش آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی همانند سایر آزمون‌ها، با فرایند ارزیابی تکمیلی جایگزین شده است. این فرایند به گونه‌ای طراحی شده است که داوطلبان پس از پشت سر گذاشتن آزمون کتبی و پذیرفته شدن، به مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور دعوت می‌شوند. در این صفحه با استناد بر دفترچه و اطلاعیه‌های منتشر شده، به راهنمایی داوطلبان معرفی شده به ارزیابی تکمیلی پرداخته شده است.

ورود به صفحه آگهی های استخدام سازمان اداری و استخدامی


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

ارزیابی تکمیلی سازمان استخدامی

پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور پس از کسب بدست آوردن حد نصاب لازم که در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی اعلام می‌شود، به ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) دعوت می‌شوند.

یادآور می‌شویم: مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور شامل سنجش داوطلبان در حیطه‌های عمومی و اختصاصی می‌باشد.

تعیین حدنصاب
کسب حداقل 50% میانگین نمره کسب شده سه نفر اول با ارزش وزنی 40 درصد برای حیطه عمومی آزمون و 60 درصد برای حیطه‌های تخصصی و اختصاصی آزمون در هر سهمیه استخدامی شغل - شهرستان می‌باشد.
نکته: داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب نکرده‌اند، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف می‌شوند و صرفا کارنامه‌ آزمون کتبی برای ایشان قابل مشاهده می‌باشد.

داوطلبانی که در مرحله کتبی آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور پذیرفته می‌شوند، با توجه به شایستگی‌ها و محورهای ارزیابی تعیین شده در کانون‌های ارزیابی تکمیلی که در دفترچه راهنمای آزمون نیز اعلام شده است، برای هر حوزه شغلی به شیوه‌های مختلف مورد سنجش و ازیابی قرار می‌گیرند.

در ادامه به چند مورد از شایستگی‌ها و محورهای ارزیابی تکمیلی اعلام شده در دفترچه راهنما اشاره می‌کنیم:

 شایستگی‌ها

 • نظم پذیری
 • زبان انگلیسی
 • دانش مدیریت
 • روحیه خدمت به مردم
 • و ...

 محورهای ارزیابی تکمیلی

 • دانش مبانی اسلامی
 • مدیریت دولتی
 • خبر نویسی
 • آیین نگارش
 • و ...

لازم به ذکر است: در بخش محتوای ارزیابی دفترچه راهنمای آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی اشاره‌ای به شیوه‌های سنجش ارزیابی تکمیلی نشده است. (معمولا شیوه‌های سنجش ارزیابی تکمیلی برای حیطه‌های عمومی و اختصاصی متفاوت می‌باشد.)

شرط انتخاب به ارزیابی تکمیلی

دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی از پذیرفته شدگان آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

شرط لازم جهت معرفی به ارزیابی تکمیلی چیست؟
شرط لازم جهت معرفی به ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام سازمان اداری و اسخدامی کسب حدنصاب است.

انتخاب افراد به ارزیابی تکمیلی بر اساس چه می‌باشد؟
انتخاب افراد به مرحله ارزیابی تکمیلی بر اساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن 40% برای حیطه عمومی و 60% برای حیطه‌های تخصصی و اختصاصی) به تعداد پنج برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل می‌باشد.

اگر تعداد افراد دارای حدنصاب کمتر اط ظرفیت پذیرش باشد، تکلیف چیست؟
اگر تعداد افراد دارای حدنصاب در شغل محل‌های مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، تمامی افراد دارای حدنصاب برای انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

وظیفه دستگاه اجرایی در مراحل ارزیابی چیست؟
دستگاه اجرایی موظف است، اسامی داوطلبین را به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش (تا پنج برابر ظرفیت در صورت تایید و اعلام در شرایط اختصاصی دستگاه) به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش به صورت همزمان براساس مجموع نمره فضلی افراد با وزن 60% برای حیطه های تخصصی و اختصاصی آزمون و 40% برای حیطه عمومی آزمون معرفی نماید.
توجه داشته باشید: نحوه محاسبه نمره نهایی (آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی) داوطلبان، در شرایط اختصاصی مندرج در درفترچه راهنمای آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور ذکر شده است.

در صورت مساوی بودن نمرات آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی، اولویت با چه افرادیست؟
در صورتی که پس از اعلام نظر گزینش، نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی یکسان بود، اولویت با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

دستگاه اجرایی وظیفه دارد نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در سامانه موسسه مجری اقدام نماید.

 نکات مهم

دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش و انتخاب پذیرفته شدگان به ترتیب مجموعه نمرات فضلی، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید.

پذیرفته شدگان نهایی باید حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل  جذب و استخدام و دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه نمایند.

توجه: عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشد.

 چگونه برای مصاحبه آماده شویم؟

دانلود کتاب الکترونیکی راهنمای جامع تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی
سفارش پستی کتاب چاپی راهنمای مصاحبه گزینش عقیدتی و سیاسی
تجربیات "واقعی" مصاحبه آزمون های استخدامی، کارجویان (رایگان)

شرایط اختصاصی ارزیابی تکمیلی

در دفترچه راهنمای آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور، شرایط اختصاصی ارزیابی تکمیلی به شرح زیر اعلام شده است:

داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان پنج برابر ظرفیت معرفی خواهند شد.

نمره نهایی داوطلبان بر اساس 40% نمره آزمون کتبی و 60% ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

نکته مهم: کسب حداقل 50 درصد میانگین نمره مکتسبه ارزیابی تکمیلی در سهمیه استخدامی شغل، الزامی می‌باشد.

محتوای ارزیابی تکمیلی

دفترچه راهنمای آزمون استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور، شامل جداولی تفکیک شده برای حوزه حوزه‌های شغلی (کارشناس راهبری، کارشناس روابط عمومی، کارشناس حقوقی، کارشناس امور اداری، کارشناس امور ساختمان و تاسیسات، کارشناس امور مالی، کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار) در دو حیطه عمومی و اختصاصی ارائه شده است.

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس راهبری

شغل کارشناس راهبری

حیطه شایستگی محور ارزیابی کتبی ارزیابی تکمیلی جمع
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم * 0 40 40
روحیه جهادی و مسولیت پذیری * 0 40 40
مبانی اندیشه نظام فکری انقلاب اسلامی 60 0 60
دانش مبانی اسلامی 60 0 60
زبان انگلیسی زبان انگلیسی 40 0 40
نظم پذیری * 0 30 30
مذاکره و ارتباط موثر و روحیه کار تیمی * 0 40 40
حیطه اختصاصی تسلط بر قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 0 30
متن هندسه سیاست های کلی نظام 30 0 30
برنامه ششم توسعه و پیش نویس لایحه
برنامه هفتم توسعه
40 0 40
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 50 40 90
تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله * 0 90 90
مهارت نوشتاری (گزارش نویسی، گزارش
تحلیلی، ضابطه نویسی و آیین نامه نویسی)
* 0 100 100
دانش مدیریت میزان تسلط مفهوم حکمرانی و رویکردهای آن 20 10 30
مدیریت منابع انسانی 30 30 60
ساختار و تشکیلات 20 0 20
مدیریت دولتی 20 0 20
حکمرانی هوشمند و دولت الکترونیک * 0 20 20
سوابق آموزشی و پژوهشی * 0 40 40
تفکر سیستمی، استراتژیک و خلاقیت * 0 60 60
تحلیل سیستم ها و روش ها * 0 60 60
جمع کل 400 600 1000

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس روابط عمومی

شغل کارشناس روابط عمومی

حیطه شایستگی محور ارزیابی کتبی ارزیابی تکمیلی جمع
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم * 0 40 40
روحیه جهادی و مسولیت پذیری * 0 40 40
مبانی اندیشه نظام فکری انقلاب اسلامی 60 0 60
دانش مبانی اسلامی 60 0 60
زبان انگلیسی زبان انگلیسی 40 0 40
نظم پذیری * 0 30 30
مذاکره و ارتباط موثر و روحیه کارتیمی * 0 40 40
حیطه اختصاصی تسلط بر قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 0 30
متن هندسه سیاست های کلی نظام 30 0 30
برنامه ششم توسعه و پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه 40 0 40
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 50 40 90
تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله * 0 90 90
مهارت نوشتاری (گزارش نویسی، گزارش
تحلیلی، ضابطه نویسی و آیین نامه نویسی)
* 0 100 100
دانش روابط عمومی خبر نویسی 40 30 70
آیین نگارش 40 30 70
اصول روزنامه نگاری 40 20 60
مبانی کلی ارتباط جمعی 40 0 40
حکمرانی هوشمند و دولت الکترونیک * 0 20 20
سوابق آموزشی و پژوهشی * 0 40 40
تفکر سیستمی، استراتژیک و خلاقیت * 0 60 60
تحلیل سیستم ها و روش ها * 0 60 60
جمع کل 400 600 1000

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس حقوقی

شغل کارشناس حقوقی

حیطه شایستگی محور ارزیابی کتبی ارزیابی تکمیلی جمع
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم * 0 40 40
روحیه جهادی و مسولیت پذیری * 0 40 40
مبانی اندیشه نظام فکری انقلاب اسلامی 60 0 60
دانش مبانی اسلامی 60 0 60
زبان انگلیسی زبان انگلیسی 40 0 40
نظم پذیری * 0 30 30
مذاکره و ارتباط موثر و روحیه کار تیمی * 0 40 40
حیطه اختصاصی تسلط بر قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 40 20 60
آشنایی با حقوق اداری - قانون ثبت - قانون تجارت  50 30 80
قانون دیوان عدالت اداری - قانون مدنی - قانون آئین دادرسی مدنی 50 30 80
متن هندسه سیاست های کلی نظام 30 0 30
برنامه ششم توسعه و پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه 30 0 30
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 40 40 80
تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله * 0 90 90
مهارت نوشتاری (گزارش نویسی، گزارش تحلیلی، ضابطه نویسی و آیین نامه نویسی) * 0 100 100
حکمرانی هوشمند و دولت الکترونیک * 0 20 20
سوابق آموزشی و پژوهشی * 0 40 40
تفکر سیستمی، استراتژیک و خلاقیت * 0 60 60
تحلیل سیستم ها و روش ها * 0 60 60
  جمع کل   400 600 1000

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس امور اداری

شغل کارشناس امور اداری

حیطه شایستگی محور ارزیابی کتبی ارزیابی تکمیلی جمع
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم * 0 40 40
روحیه جهادی و مسولیت پذیری * 0 40 40
مبانی اندیشه نظام فکری انقلاب اسلامی 60 0 60
دانش مبانی اسلامی 60 0 60
زبان انگلیسی زبان انگلیسی 40 0 40
نظم پذیری * 0 30 30
مذاکره و ارتباط موثر و روحیه کار تیمی * 0 40 40
حیطه اختصاصی تسلط بر قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 0 30
متن هندسه سیاست های کلی نظام 30 0 30
برنامه ششم توسعه و پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه 40 0 40
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 50 40 90
تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله * 0 90 90
مهارت نوشتاری (گزارش نویسی، گزارش
تحلیلی، ضابطه نویسی و آیین نامه نویسی)  
* 0 100 100
دانش مدیریت میزان تسلط مفهوم حکمرانی و رویکردهای آن 20 10 30
مدیریت منابع انسانی 30 30 60
ساختار و تشکیلات 20 0 20
مدیریت دولتی 20 0 20
حکمرانی هوشمند و دولت الکترونیک * 0 20 20
سوابق آموزشی و پژوهشی * 0 40 40
تفکر سیستمی، استراتژیک و خلاقیت * 0 60 60
تحلیل سیستم ها و روش ها * 0 60 06
جمع کل 400 600 1000

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس امور ساختمان و تاسیسات

شغل کارشناس امور ساختمان و تاسیسات

حیطه شایستگی محور ارزیابی کتبی ارزیابی تکمیلی جمع
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم * 0 40 40
روحیه جهادی و مسولیت پذیری * 0 40 40
مبانی اندیشه نظام فکری انقلاب اسلامی 60 0 60
دانش مبانی اسلامی 60 0 60
زبان انگلیسی زبان انگلیسی 40 0 40
نظم پذیری * 0 30 30
مذاکره و ارتباط موثر و روحیه کارتیمی * 0 40 40
حیطه اختصاصی تسلط بر قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 20 0 20
شرایط عمومی و خصوصی پیمان ها و مقررات آن ها 40 30 70
مقررات ملی ساختمان (مباحث
 (۲،۳،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۹،۲۱،۲۲)
40 30 70
نشریه 172 سازمان برنامه و بودجه کشور 40 30 70
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 30 20 50
تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 20 0 20
مهارت نوشتاری (گزارش نویسی، گزارش
تحلیلی، ضابطه نویسی و آیین نامه نویسی)  
* 0 100 100
دانش امور ساختمان و تاسیسات مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت  70 30 100
حکمرانی هوشمند و دولت الکترونیک * 0 20 20
سوابق آموزشی و پژوهشی * 0 40 40
تفکر سیستمی، استراتژیک و خلاقیت * 0 60 60
تحلیل سیستم ها و روش ها * 0 60 60
جمع کل 400 600 1000

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس امور مالی

شغل کارشناس امور مالی

حیطه شایستگی محور ارزیابی کتبی ارزیابی تکمیلی جمع
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم * 0 40 40
روحیه جهادی و مسولیت پذیری * 0 40 40
مبانی اندیشه نظام فکری انقلاب اسلامی 60 0 60
دانش مبانی اسلامی 60 0 60
زبان انگلیسی زبان انگلیسی 40 0 40
نظم پذیری * 0 30 03
مذاکره و ارتباط موثر و روحیه کارتیمی * 0 40 40
حیطه اختصاصی تسلط بر قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 50 0 50
آشنایی با قوانین و مقررات (قانون محاسبات
عمومی - قانون برگزاری مناقصات ، بودجه)
80 50 130
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 50 0 50
تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله * 0 90 90
مهارت نوشتاری (گزارش نویسی، گزارش
تحلیلی، ضابطه نویسی و آیین نامه نویسی)
* 0 100 100
کاربرد نرم افزارها و کامپیوتر در حسابداری * 0 100 100
سوابق آموزشی و پژوهشی * 0 40 40
آشنایی با اصول حسابداری و حسابداری بخش عمومی * 60 70 130
  جمع کل   400 600 1000

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار

شغل کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار

حیطه شایستگی محور ارزیابی کتبی ارزیابی تکمیلی جمع
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم * 0 40 40
روحیه جهادی و مسولیت پذیری * 0 40 40
مبانی اندیشه نظام فکری انقلاب اسلامی 60 0 60
دانش مبانی اسلامی 60 0 60
زبان انگلیسی زبان انگلیسی 40 0 40
نظم پذیری * 0 30 30
مذاکره و ارتباط موثر و روحیه کارتیمی * 0 40 40
حیطه اختصاصی تسلط بر قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 0 30
متن هندسه سیاست های کلی نظام 30 0 30
برنامه ششم توسعه و پیش نویس لایحه
برنامه هفتم توسعه
40 0 40
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 50 40 90
تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله * 0 90 90
مهارت نوشتاری (گزارش نویسی، گزارش
تحلیلی، ضابطه نویسی و آیین نامه نویسی)
* 0 100 100
دانش تحلیل و تولید نرم افزار شبکه های کامپیوتری و امنیت 30 20 50
پایگاه داده 30 20 50
سیستم اطلاعاتی و مدیریت 30 20 50
برنامه نویسی 30 20 50
طراحی الگوریتم 30 20 50
حکمرانی هوشمند و دولت الکترونیک * 0 20 20
سوابق آموزشی و پژوهشی * 0 40 40
تفکر سیستمی، استراتژیک و خلاقیت * 0 60 60
تحلیل سیستم ها و روش ها * 0 60 60
جمع کل 400 600 1000

در مصاحبه های استخدامی چه می‌پرسند؟

ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) مهم ترین بخش از فرایند استخدام می باشد. در ادامه صفحه ای توسط کارشناسان ایران استخدام ارائه شده است که می توانید با مراجعه به آن از نحوه برگزاری مصاحبه‌ برای استخدام در سازمان‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی آشنا شوید.

مشاهده صفحه

جزوه ویژه ایران استخدام (مصاحبه گزینش)

صفحه جزوات مصاحبه گزینش (عقیدتی، سیاسی) آزمون‌های استخدامی به تفکیک هر سازمان (ارسال شده توسط کاربران ایران استخدام) تهیه و ارائه شده است. شما می توانید با مراجعه به لینک زیر جهت مشاهده صفحه جزوات مصاحبه گزینش (عقیدتی، سیاسی) اقدام نمایید.

مشاهده صفحه

منبع: ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2859651
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k