آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (اطلاعیه کارت و زمان آزمون)

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: 25,031 (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

استخدام دانشگاه های علوم پزشکیخبر 22 آبان 98: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري هفتمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398

ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون
كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 98/08/27 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و …) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و …) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي‌شود، لازم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبي و يا كد پيگيري ثبت‌نام اقدام نمايد. لازم به ذكر است اين امكان براي داوطلباني فراهم مي باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12 و 15 (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه 5 درصد ايثارگران، شاغل قراردادي (نام دستگاه)، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 98/08/30 منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 8، 9، 13، 14 و 18 (جنس، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند.
تذكر مهم: درخصوص سهميه 25 درصد ايثارگران (بند 10 كارت شركت در آزمون) به اطلاع مي رساند؛ هيچ گونه ويرايشي براي اين بند انجام نمي گيرد و با توجه به هماهنگي انجام شده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، متقاضيان مي بايستي در تاريخ هاي 98/07/16 لغايت 98/07/18 اقدام به ويرايش سهميه و شغل محل مربوطه مي نمودند.
2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله؛ فاقد مُهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد، بديهي است در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي مي‌گردد. ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب براساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.
3- داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.
ج – آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
نماينده اين سازمان در روزهاي سه شنبه 98/08/28 و چهارشنبه 98/08/29 صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند، شهرستانهاي محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1 (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) مي باشد كه آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون هر شهرستان در جدول شماره 2 (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) مشخص گرديده است.

د‍ – تذكرهاي‌ مهم‌
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
2- فرآيند برگزاري آزمون نوبت صبح از ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه‌) و نوبت عصر از ساعت‌ 14:30 (چهارده و سي دقيقه) روز پنجشنبه 98/08/30 مي‌باشد.
3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني براي آزمون نوبت صبح رأس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) و براي آزمون نوبت عصر رأس‌ ساعت‌ 14:00 (چهارده) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.
4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.
6- داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها لازم است، حداكثر تا تاريخ 98/09/07 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي با اين سازمان مكاتبه نمايند . بديهي است درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.
ه‍ – قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سئوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سئوالات.
ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سئوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سئوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سئوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراي هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8– ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ضمناً نظر به حساسیت آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی سال 1398، مقتضی است کلیه اخبار و اطلاعات مرتبط با تخلف و تقلب در آزمون صدرالاشاره را با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور ( قسمت گزارش تخلف در آزمون ها) و یا صندوق پست الکترونیکی(ایمیل) به نشانی Hefazatazmon@sanjesh.org و یا با شماره تلفن های2-02636182151 به اداره کل حراست و حفاظت آزمون های این سازمان منعکس نمایید.

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه 98/08/30 همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و يا شماره ‌تلفن‌ 42163-021 در ميان بگذارند.

جهت مشاهده شهرستان‌ محل‌ برگزاري هفتمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده نشانی باجه‌هاي رفع نقص احتمالی كارتهای شركت در هفتمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرايی كشور اینجا کلیک نمایید


استخدام هفتمین آزمون فراگیر ویژه دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت – 1 مهر 98

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای استخدامی شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ و ۱۵۵۷۰۰مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پیمانی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نمایند.

> شرایط عمومی داوطلبان

۱-۱. داشتن تابعیت ایران
۱-۲. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-۳. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-۴. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
۱-۵. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند(به تشخیص شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی موسسه).
۱-۶. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
۱-۷. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۱-۸. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.
۱-۹. داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.

جهت مشاهده ادامه شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت مورخ 1 مهر سال 98 اینجا کلیک نمایید

توجه مهم:
جهت مشاهده ادامه شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت مورخ 1 مهر سال 98 اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط هفتمین آزمون فراگیر ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 98 بخش های زیر را مطالعه نمایید:
+ جهت دانلود دفترچه راهنمای هفتمین آزمون فراگیر ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود مواد آزمون هفتمین فراگیر وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود کد و نام استان و شهرستان اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی در سایت سازمان سنجش کشور اینجا کلیک نمایید


آگهی های استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در طی سال 98

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/08/16)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشکده علوم پزشکی مراغه

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/08/30)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشکده علوم پزشکی تربت جام

⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/08/14)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/07/28)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/07/22)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/07/10)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان

⌛️(مهلت ثبت نام مشخص نشده)  مشاهده آگهی

  استخدام سامانه 190 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/07/03)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 ⌛️(مهلت ثبت نام مشخص نشده)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/06/25)  مشاهده آگهی

 دعوت به همکاری هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/06/30)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشکده علوم پزشکی بم

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/06/11)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشكی اردبیل

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/06/05) مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشكی سیرجان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/06/04) مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشكی آبادان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/06/31) مشاهده آگهی

 استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم 

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/30) مشاهده آگهی

دعوت به همکاری هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

   ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/23) مشاهده آگهی

 استخدام شبکه بهداشت و درمان عسلویه

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/30)  مشاهده آگهی

 دعوت به همکاری هیات علمی در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/31)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/26)  مشاهده آگهی

 استخدام شرکت خدماتی منظومه آبی ساری

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/18)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشکده علوم پزشکی خمین

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/20)  مشاهده آگهی

 استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان هشترود

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/15)  مشاهده آگهی

استخدام دانشکده علوم پزشکی تبریز

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/09)  مشاهده آگهی

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/04/28)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/04/23)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشکده علوم پزشکی کردستان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/04/7)  مشاهده آگهی

استخدام شرکت روژان سلامت افق در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/04/10)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/03/29)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/03/27)  مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/03/18)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/03/2)   مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/02/31)   مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/02/22)   مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/02/26)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/02/04)   مشاهده آگهی

 استخدام علوم پزشکی کردستان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/02/05)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی فسا

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/01/25)  مشاهده آگهی

 استخدام علوم پزشکی کرمانشاه

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/01/25)  مشاهده آگهی

اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی را از این قسمت دنبال کنید:

اعلام جزییات سهمیه‌های استخدامی 10 هزار نیرو در وزارت بهداشت (26 شهریور 98)
+ خبر استخدام 446 نفر در دانشگاه علوم پزشکی اهواز از طریق آزمون (23 شهریور 98)
خبر استخدام 208 نفر در دانشگاه علوم پزشکی ایلام (18 شهریور 98)
اعلام نتایج نهایی رشته تغذیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (16 شهریور 98)
اصلاحیه اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان (16 شهریور 98)
اعلام اسامی واجد شرایط شرکت در آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان (12 شهریور 98)
جزئیاتی از هفتمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش (6 شهریور 98)
+ اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (30 مرداد 98)
+ اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان (30 مرداد 98)
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (26 مرداد 98)
+ اطلاعیه زمان و مکان مصاحبه استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان (22 مرداد 98)
دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان (22 مرداد 98)
+ دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز (22 مرداد 98)
اعلام نتايج نهايی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس (20 مرداد 98)
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش (17 مرداد 98)
اعلام نتایج 1/5برابر ظرفیت آزمون استخدام علوم پزشکی سمنان (13 مرداد 98)
اعلام مواد آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز (12 مرداد 98)
اعلام نتایج اولیه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان (12 مرداد 98)
+ اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (9 مرداد 98)
+ اصلاحیه آگهی استخدام نیروی قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (9 مرداد 98)
+ اطلاعیه کارت و زمان برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان (8 مرداد 98)
اعلام نتایج  آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی مراغه (8 مرداد 98)
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد (7 مرداد 98)
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه (6 مرداد 98)
اعلام زمان مصاحبه و آزمون عملی پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (2 مرداد 98)
دریافت کارت آزمون استخدام شرکت روژان سلامت افق در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (2 مرداد 98)
دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل (1 مرداد 98)
+ اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (1 مرداد 98)
اعلام زمان مصاحبه و آزمون عملی پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (27 تیر 98)
اعلام زمان برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (26 تیر 98)
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (24 تیر 98)
اطلاعیه دریافت کارت مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد (22 تیر 98)
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی رفسنجان  (19 تیر 98)
اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (17 تیر 98)
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (17 تیر 98)
اعلام اسامی دعوت شدگان جهت بررسی مدارک آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان (17 تیر 98)
اطلاعیه زمان دریافت کارت و آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (15 تیر 98)
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش (11 تیر 98)
خبر استخدام 3 هزار نیروی جدید در اورژانس کشور (10 تیر 98)
اطلاعیه کارت و زمان برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (10 تیر 98)
اطلاعیه زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (3 تیر 98)
کمبود بیش از 100 هزار پرستار در کشور (2 تیر 98)
دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی گلستان (2 تیر 98)
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی کرمان (30 خرداد 98)
اطلاعیه تکمیل مدارک آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (29 خرداد 98)
تمدید مهلت تحویل مدارک آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (29 خرداد 98)
دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه (28 خرداد 98)
خبر استخدام 20 هزار نیرو در وزارت بهداشت (25 خرداد 98)
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان (25 خرداد 98)
خبر جذب 35 هزار نفر در دستگاه‌ های اجرایی طی سال جاری (23 خرداد 98)
اصلاحیه آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (22 خرداد 98)
دریافت کارت آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش (22 خرداد 98)
دریافت کارت آزمون استخدام علوم پزشکی گناباد (22 خرداد 98)
دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان (22 خرداد 98)
+ اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (22 خرداد 98)
اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون استخدامی علوم پزشکی مراغه (22 خرداد 98)
اعلام نتایج سه برابر ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (21 خرداد 98)
دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان (19 خرداد 98)
+ اعلام نتایج مرحله اول آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (18 خرداد 98)
تمدید ثبت‌نام آزمون پذیرش نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (13 خرداد 98)
+ اصلاحیه آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد (7 خرداد 98)
اعلام مواد آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش (7 خرداد 98)
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان (5 خرداد 98)
+ اصلاحیه آگهی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (5 خرداد 98)
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه (5 خرداد 98)
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (2 خرداد 98)
+ فهرست جدید واجدین شرایط  مصاحبه تخصصی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (2 خرداد 98)
اطلاعیه زمان مصاحبه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (30 اردیبهشت 98)
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان (30 اردیبهشت 98)
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت مرحله اول آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس (29 اردیبهشت 98)
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان (28 اردیبهشت 98)
+ اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه (26 اردیبهشت 98)
+ اصلاحیه شرایط سنی استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان (25 اردیبهشت 98)
تمدید مهلت ثبت نام استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک (22 اردیبهشت 98)
+ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت مرحله اول آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس (21 اردیبهشت 98)
جذب حدود 2500 نیرو در بخش آزمایشگاهی دانشگاه ها (1 اسفند 97)
صدور مجوز استخدامی برای 9500 نیرو در بخش بهداشت و درمان (6 دی 97)
+
 فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (16 مهر 97)
+  جذب دستیار پژوهشی در مراکز دانشگاه های علوم پزشکی (15 مهر 97)
استخدام هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی (3 اسفند 96)
صدور مجوز استخدام 17 هزار نفر در وزارت بهداشت طی سال 97 (30 دی 96)


لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی ايرانشهر
www.irshums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گراش
www.gerums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی مراغه
www.mrgums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آبادان
www.abadanums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اسفراين
www.esfrums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
www.hn-bhn.ajums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
www.trjums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ساوه
www.savehums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
www.shoushtar.ajums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی لارستان
www.larums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان شرقی
www.hrmnet.tbzmed.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربی
www.azmoon.umsu.ac.ir و www.umsu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اراک
www.arakmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
www.arums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.mui.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی البرز
www.abzums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی ايران
www.hcod.iums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ایلام
www.azmoon.medilam.ac.ir​
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی بابل
www.mubabol.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بم
www.mubam.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
www.bpums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
www.bums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
www.employment.thums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی تهران
www.vcmdrp.tums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
www.ajums.ac.ir و www.jazb.ajums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 www.jums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
www.jmu.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياری
www.skums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی
www.emp.mums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
www.nkums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
www.dums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
www.rums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی زابل
www.zbmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zaums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.zums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
www.medsab.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
www.semums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
www.shmu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
www.azmoon.ssu.ac.ir و www.ssu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی فارس
www.samaa.sums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی فسا
www.Fums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی قم
www.logistic.muq.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
www.kaums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کردستان
www.muk.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کرمان
www.kmu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
www.yums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گلستان
www.azmoon.goums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
www.est.gmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
www.lums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی مازندران
www.mazums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
www.nums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
www.hums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی همدان
www.umsha.ac.ir
مشاهده مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
www.rhc.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشکی سراب
www.sarabfac.tbzmed.ac.ir
مشاهده  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
www.ajums.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشکی خلخال
خلخال www.khalums.ac.ir
مشاهده دانشکده علوم پزشكی اسدآباد
www.aums.umsha.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشكی سیرجان
www.sirums.ac.ir
مشاهده دانشکده علوم پزشكی خمین
www.portal.arakmu.ac.ir
مشاهده
انستیتو پاستور ایران
www.fa.pasteur.ac.ir
مشاهده دانشکده علوم پزشکی خوی
www.khoyums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی www.uswr.ac.ir مشاهده اطلاعیه های استانی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی مشاهده
لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اطلاعيه‌ سازمان سنجش درخصوص آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید

آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (وزارت بهداشت) – سال 1398

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (وزارت بهداشت) سال 98 اینجا کلیک نمایید

.

اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

جهت مشاهده اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

.

آرشیو اخبار استخدام دانشگاه های علوم پزشکی – سال 1396

جهت مشاهده آرشیو اخبار استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 96) اینجا کلیک نمایید

.

آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی – سال 1396

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 96) اینجا کلیک نمایید

.

آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی – سال 1395

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 95) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظرانی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: سعید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۰۸
 • کد دیدگاه: ۲۶۱۸۹۸۱

سلام دوستان من ازمون علوم پزشکی۹۶ شرکت کردم برا پست کارگزین با وجودی که نفر اول بودم رد شدم تازه پس از پیگیری های فراوان پذیرفته شدم منتهاش میگن اول یک ماه کاراموزی بعدش حکمتو میزنیم برا ستاد دانشگاه علوم پزشکی

پاسخ دهید
 • نویسنده: سلام
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۴۶
 • کد دیدگاه: ۲۵۹۵۲۶۰

رشته ام کمک پرستاریه؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: سلام
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۴۶
 • کد دیدگاه: ۲۵۹۵۲۵۹

سلام جواب استخدامی 98 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کی میاد؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: نگار
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۰۳
 • کد دیدگاه: ۲۵۹۵۲۱۹

سلام کسی هست ک برای حسابدار علوم پزشکی شرکت کرده باشه ؟
چی می خونی از تخصصی ها

پاسخ دهید
 • نویسنده: رضا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۸:۳۲
 • کد دیدگاه: ۲۶۰۰۸۱۵

سلام . برای تیر ماه که علوم پزشکی گلستان امتحان دادم
دولتی
بودجه
اصول
حسابرسی
اینا بود و برای علوم پزشکی مازندران هم
دولتی
حسابرسی
صنعتی
پیشرفته
بودجه
اصول
اینا بود .موفق باشین دوست عزیز

پاسخ دهید
 • نویسنده: نگار
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۳۶
 • کد دیدگاه: ۲۶۰۷۷۲۵

سلام ممنونم
مسئله نخونم فقط تئوری بخونم ب نظرتون میشه امیدی هست

پاسخ دهید
 • نویسنده: رضا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۲۳
 • کد دیدگاه: ۲۶۰۷۹۷۳

خیر . مهمترین بخش خوندن تست زدن و اشنایی با سوالات هست . مخصوصا مسائل وقتی تست بزنین راه حل سوال رو تمربن کنین و یاد بگیرین هر عددی بزارن میتونین حلش کنین

پاسخ دهید
 • نویسنده: مینا1365
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۳۸
 • کد دیدگاه: ۲۵۸۵۹۲۳

سلام
آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی قم (قراردادی و همچنین شرکتی)که 12 مرداد 98 ثبت نامش بود و قرار بود 30مرداد آزمونش برگزار شود هنوز تکلیفش مشخص نشده است! این آزمون کی برگزار میشود لطفا اطلاع رسانی شود! و اینکه آیا ممکنه این آزمون با آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی همزمان برگزار شود یعنی ادغام شود ؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۲۳
 • کد دیدگاه: ۲۵۸۳۵۰۳

جواب آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ۱۲ مهر دادیم کی میاد؟

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی