دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

اطلاعات بیشتر

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال 1396 اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود بسته ویژه اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات 96)
جهت سفارش پستی کتاب 500 صفحه ای نمونه سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی (به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود تمامی اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی‌ دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


خبر 15 اردیبهشت 97: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبان 95
بدینوسیله به اطلاع می رسانداز آنجايي كه در مرحله اول اعلام نتايج، يك برابر ظرفيت از داوطلبان داراي حد نصاب براي بررسي مدارك انتخاب شده و به وزارت بهداشت معرفي گردیده اند پس از بررسي مدارك و بازگشت اطلاعات بررسي شده به اين سازمان مجدداً پس از اعمال اصلاحات درخواستي (اصلاح مدت سابقه اشتغال، اصلاح سهميه 5% ايثارگران، اصلاح سهميه 25% ايثارگران با نامه رسمي بنياد شهيد و امور ايثارگران و اصلاح حالت بومي) نمره كل جديد ساخته شده و گزينش نهايي براي اعلام قطعي نتایج انجام گرفت. لاکن نظر به اينكه تغيير مدت سابقه اشتغال در نمره كل معرفي (نمره كل نهايي)، تغيير حالت بومي وتغییرات سهمیه ایثارگران در اولويت گزينش تاثير مستقيم داشته است، لذا در نتيجه اعمال این قبیل اصلاحات و تغییرات برخی ازداوطلباني كه قبلاً در رديف يك برابر ظرفيت براي بررسي مدارك معرفي شده بودند به عنوان واجد شرايط براي معرفي يك برابر جهت مصاحبه قرار نگرفتند (به عبارتي معرفي آنها براي مصاحبه و پذيرش ملغي مي‌گردد) و برخي داوطلبان ديگر كه قبلا در رديف معرفي شدگان قرار نگرفته بودند واجد شرايط براي معرفي يك برابر قرار گرفتند.

بنابراین كليه داوطلبان مشمول موضوع فوق مي‌بايست با مراجعه به سايت اين سازمان كارنامه اصلاح شده خود را مشاهده نموده و درصورت هرگونه سوال مبنی برتغییر یاعدم تایید سهمیه، مدت سابقه اشتغال یا حالت بومی به دانشگاه علوم پزشکی ذیربط مراجعه نمایند.

جهت مشاهده نتایج  نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر 28 فروردین 97: اطلاعیه دعوت به مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 96) 
بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ 96/10/1 شرکت نموده‌اند، می‌رساند باتوجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور مجري برگزاري آزمون مذكور براي وزارتخانه بهداشت بوده و منحصراً اعلام نتيجه اوليه داوطلبان را برعهده داشته که نتايج اوليه آزمون بصورت كارنامه همراه با اطلاعيه اعلام نتيجه در تاريخ 96/12/26 در سايت اين سازمان درج گرديد، لذا باتوجه به اين موضوع و اينكه مكان تعيين شده براي ارسال مدارك بمنظور بررسي و درصورت لزوم مصاحبه تخصصي از داوطلبان واجد شرايط و همچنين زمان آن، توسط دانشگاههای علوم پزشکی مشخص و به عهده آنها بوده، لازم است داوطلبان ذينفع، هر گونه سوال درخصوص دعوت به مصاحبه و يا نتايج نهايي آزمون را از دانشگاه علوم پزشکی مربوط پيگيري نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلبان كه درخواست هايي شامل اعمال و يا اصلاح نوع بومي، سهميه ايثارگري، سابقه قراردادي، اطلاعات شناسنامه و كدشغل محل خدمت داشته و داوطلب قبلاً (در زمان ثبت نام و يا در زمان پرينت كارت شركت در آزمون) اعلام ننموده است و درحال حاضر متقاضي اعمال و يا اصلاح اين تغييرات هستند.لازم است از انجام مکاتبه یامراجعه به این سازمان خودداری نماید.

البته بنابه اعلام وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی این قبیل درخواستها قابل بررسی نمی باشد مع الهذا کلیه درخواست های واصله به این سازمان به لحاظ ارتباط موضوع به وزارت ذیربط منعکس و داوطلبان عزیز می بایست از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی درخواست خودراپیگیری نمایند.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید


خبر 26 اسفند 96: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی سال 96 (منبع: سایت سازمان سنجش)

بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ 96/10/01 شرکت نموده‌اند می‌رساند که كارنامه نتايج اولیه داوطلبان در سايت سازمان‌سنجش آموزش كشور  قرار گرفته است. لذا داوطلبان هریک از دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌بايست با توجه به نتیجه اولیه (نمرات خام) مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.
لازم به ذكر است كه براي كليه داوطلبان حاضر در جلسه حسب مورد براساس انتخاب شغل محل مربوطه كارنامه آزمون صادر شده است و داوطلبان موظفند براساس موارد ذيل عمل نمايند:
– كليه شرکت کنندگان در آزمون بایستی با مراجعه به سایت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اطلاعات مربوط به فهرست اولیه شرکت کنندگان مشمول بررسی مدارک، زمان و مکان بررسی مدارك و در صورت لزوم مصاحبه تخصصی را کسب نمایند.
توجه :
عدم مراجعه داوطلبان اعلام شده در فهرست اولیه بررسی مدارک در زمان مقرر اعلام شده در سایت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه به منزله انصراف از ادامه روند استخدام می‌باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و اصلاحیه بعدی آن و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر مي‌شود.

تذكر: لازم به توضيح است اعلام نمرات خام در كارنامه و کسب حدنصاب به منزله پذیرفته شده نهایی آزمون نخواهد بود و صرفاً در صورت بررسی صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی ، سهميه‌هاي استخدامي (ايثارگران و معلولين و…) و حسب مورد كسب امتياز لازم در مصاحبه، داوطلبان واجد شرايط به ترتيب نمرات فضلي و با توجه به ظرفيت مورد نياز پذيرفته‌شدگان اوليه مشخص به گزينش معرفي خواهند شد. بديهي است در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراضي نخواهد داشت.

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه واحد پاسخگويي غيرحضوري آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1396 منحصراً در رابطه با كارنامه آزمون براي كليه داوطلبان آماده پاسخگويي به سؤالات مي‌باشد. لذا داوطلبان در صورت نياز مي‌توانند سؤالات خود را در خصوص مندرجات كارنامه حداكثر تا تاريخ 97/01/26 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 42163 با پيش شماره 021 در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند. بديهي است پاسخگويي به مكاتباتي كه بعد از تاريخ 97/01/26 ارسال گردد، مقدور نخواهد بود.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


استخدام هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی- 3 اسفند 96

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع مي رساند، هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكده‌هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي‌نمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري مي‌باشد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


خبر ۳۰ دی ۹۶: صدور مجوز استخدام ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت طی سال ۹۷ (منبع: خبرگزاری مهر)

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از عدم تخصیص اعتبار در لایحه بودجه ۹۷ برای جذب نیروی مورد نیاز حوزه سلامت به عنوان اشکال جدی این لایحه یاد کرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۹ دی ۹۶: دریافت مجوز استخدام ۳۰ هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت (منبع: خبرگزاری مهر)

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از کمبود ۱۴۰ هزار نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان خبر داد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96:

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره 1368399 مورخ 96/06/07 سازمان اداری استخدامی كشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان كتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود بسته ویژه اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات 96)
جهت سفارش پستی کتاب 500 صفحه ای نمونه سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی (به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود تمامی اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی‌ دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

شرايط پذيرش داوطلبان:

2-1 -شرايط عمومي استخدام

1 .داشتن تابعیت ایران

2 .تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4 .امنجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)

5 .عدم اعتیاد و دخاموات و مواد مخدر و روانگردان

6 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

7 .داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام كاری كه برای آن استخدام میشوند (طبق نظر كمیسیون پزشکی یا گروه طب كار دانشگاه و شركت های طب كار دارای مجوز قانونی)

تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي:

افرادي كه مجاز به شركت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

1 -مستخدمین رسمی، ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته و باز خریدخدمت آن ها

2- انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه/ دانشکده و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی

3- افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمت دولتی منع شده باشند.

4- افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است دارند.

5-  دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده

6- دانشجویان (چه در مقاطع تحصیلی اعلام شده و چه در مقاطع بالاتر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی

تبصره: دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده اند و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف می شوند.

7- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در آگهی (مدرک مرتبط با شغل آگهی شده)

تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیرمرتبط با مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد حسب نظر دانشگاه مربوطه ملزم به ارائه تعهدنامه محصری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور جکم استخدامی خواهد بود .

لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور در هر یک از مراحل آزمون استخدامی که یکی از موراد  فوق محرز گردد از انجام مراحل بعدي محروم و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر میگردد.

جهت دانلود بسته ویژه اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات 96)
جهت سفارش پستی کتاب 500 صفحه ای نمونه سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی (به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود تمامی اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی‌ دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی ايرانشهر
www.irshums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گراش
www.gerums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی مراغه
www.mrgums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آبادان
www.abadanums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اسفراين
www.esfrums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
www.hn-bhn.ajums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
www.trjums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ساوه
www.savehums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
www.shoushtar.ajums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی لارستان
www.larums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان شرقی
www.hrmnet.tbzmed.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربی
www.azmoon.umsu.ac.ir و www.umsu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اراک
www.arakmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
www.arums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.mui.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی البرز
www.abzums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی ايران
www.hcod.iums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ایلام
www.azmoon.medilam.ac.ir​
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی بابل
www.mubabol.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بم
www.mubam.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
www.bpums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
www.bums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
www.employment.thums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی تهران
www.vcmdrp.tums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
www.ajums.ac.ir و www.jazb.ajums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 www.jums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
www.jmu.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياری
www.skums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی
www.emp.mums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
www.nkums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
www.dums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
www.rums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی زابل
www.zbmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zaums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.zums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
www.medsab.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
www.semums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
www.shmu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
www.azmoon.ssu.ac.ir و www.ssu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی فارس
www.samaa.sums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی فسا
www.Fums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی قم
www.logistic.muq.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
www.kaums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کردستان
www.muk.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کرمان
www.kmu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
www.yums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گلستان
www.azmoon.goums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
www.est.gmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
www.lums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی مازندران
www.mazums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
www.nums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
www.hums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی همدان
www.umsha.ac.ir
مشاهده مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
www.rhc.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشکی سراب www.sarabfac.tbzmed.ac.ir مشاهده  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
www.ajums.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشکی
خلخال www.khalums.ac.ir
مشاهده دانشکده علوم پزشكی اسدآباد
www.aums.umsha.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشكی سیرجان
www.sirums.ac.ir
مشاهده دانشکده علوم پزشكی خمین
www.portal.arakmu.ac.ir
مشاهده

جهت دانلود بسته ویژه اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات 96)
جهت سفارش پستی کتاب 500 صفحه ای نمونه سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی (به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود تمامی اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی‌ دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اطلاعیه های استانی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
نمونه کارنامه های آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اطلاعيه‌ سازمان سنجش درخصوص آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سنجش دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام دانشگاه علوم پزشکی
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید

اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی:

جهت مشاهده اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

______________________________

آرشیو اخبار استخدام دانشگاه های علوم پزشکی- سال 96:

جهت مشاهده آرشیو اخبار استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 96) اینجا کلیک نمایید

______________________________

آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی- سال 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 96) اینجا کلیک نمایید

______________________________

آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی- سال 95:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 95) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:20

  کد دیدگاه : 1774158

  سلام دوستان
  براي استان البرز، كسي بوده كه اسمش توي ليست اوليه بوده، اما تو ليست نهايي نبوده باشه و براش تحقيقات محلي كرده باشن
  خواهش ميكنم جواب بديد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : خردمند

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:48

  کد دیدگاه : 1774133

  سلام جندی شاپور خبری نشده؟؟؟کسی نرفته بپرسه؟؟؟؟؟لطفا خبر بدین هر کی رفت…ممنون میشم….

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:05

  کد دیدگاه : 1773830

  سلام
  بچه های یاسوج خبر جدیدی از اعلام نتایج ندارین؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : آوا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:21

  کد دیدگاه : 1773655

  سلام کسی از بچه‌های اصفهان اینجا هست؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : م

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:38

  کد دیدگاه : 1773569

  با سلام. من امروز گزینش البرز رفتم. سوالاتی که از من پرسیدن رو میزارم امیدوارم به دردتون بخوره:

  اطلاعات خانوادگی- مقاله و ICDL (کلا هرچی مدرک دارید ببرید)- فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و ورزشی- قبلا کجا کار کردی- سال اخذ مدرک و دانشگاه-چند وقت یکبار به مسجد و نماز جمعه و راهپیمایی میری- آخرین راهپیمایی- عضویت در بسیج -ویژگیهای دوست-قرائت چند آیه از قران –کدوم سوره ها رو بیشتر میخونی و چرا- نماز جمعه چند قنوت داره- اگر ماموم در نماز جماعت عمدا ذکر رکوع رو قبل از امام بگه حکمش چیه- چه کتابهایی میخونی- برداشتت از ولی فقیه چیه- مبطلات وضو- حمد و سوره چه نمازهایی رو باید بلند خوند-توضیح نماز احتیاط و اینکه حمدش باید بلند خونده بشه یا آهسته- روزه در چه روزهایی حرامه.

  چند نکته: 1- هرچی مدرک دارید با خودتون ببرید 2-با من یک نفر مصاحبه کرد و گفت نهایتا تا 2 ماه آینده نتایج نهایی مشخص میشه 3- مصاحبه کننده چند نوع سوال همراهش داشت بنابراین سوالات برای همه یکسان نیست ولی بی شباهت هم نیست

  موفق باشید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:26

   کد دیدگاه : 1773610

   اضافه شود

   پاسخ دهید
  • نویسنده : تی دا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:31

   کد دیدگاه : 1773617

   برا کدوم رشته شغلی

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:52

   کد دیدگاه : 1773634

   سلام دوست عزیز
   برات آرزوی موفقیت دارم وازاطلاعاتی که قراردادی یک دنیاممنون…

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 19:22

   کد دیدگاه : 1773658

   چرا ب ما زنگ نزدن یعنی ب همه اونایی ک نهایی شدن زنگ زدن ؟ یا ن دارن یکی یکی زنگ میزنن

   پاسخ دهید
   • نویسنده : م

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 22:19

    کد دیدگاه : 1773850

    تدریجی تماس میگیرن

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 09:30

     کد دیدگاه : 1774169

     منم تماس گرفتم گفتن شروع شده یکی یکی باهاتون تماس میگیریم

     پاسخ دهید
  • نویسنده : ملک

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:22

   کد دیدگاه : 1773728

   سلام.میشه بگین واس چ رشته ای بودین ک رفتین گزینش؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : سعی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:09

   کد دیدگاه : 1773837

   سلام
   تشکر فراوان از توضیحتون
   میشه بگید قبلا مدارک تحویل گزینش دادین و فرم گزینش تحویل دادی؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : م

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 23:35

    کد دیدگاه : 1773926

    البرز موقع تحویل مدارک، فرم گزینش رو میداد و همون موقع تکمیل کردم و تحویل دادم

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 07:10

   کد دیدگاه : 1774093

   تا دو مااااه تازه نتایج مشخص میشه اخه مگه میشه جواب مصاحبه رو ایقد لفتش بدن جواب مصاحبه باید نهایتا سه روز بعد مصاحبه اعلام بشه حالا شروع ب کارو برا دو ماه دیگه بگن منطقیه ولی جواب مصاحبه منطقی نیس مطمعن هستین گفتن نتایج نهایی دو ماه بعد ؟؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:25

   کد دیدگاه : 1774164

   سلام یعنی گفتن دو ماه دیگه طول میکشه ک جواب مصاحبه رو بدن اخه مگه میشه همچین چیزی همه جا ایطوریه ک جواب نهایی رو نهایتا یه هفته بعد مصاحبه میزنن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نیلو

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:24

  کد دیدگاه : 1772971

  دوستان عزیز میخواستم باهاتون مشورت کنم.
  نتایج دانشگاه ما هنوز اعلام نشده، با این حال یکی از بیمارستان های تابعه دانشگاه با برگزاری آزمون کتبی اقدام به استخدام شرکتی کرده، با توجه به اینکه دانشگاه هنوز اسامی رو اعلام نکرده و معلوم هم نیست کی اعلام کنه و تازه اگه اعلام کرد ممکنه اسم من تو لیست قبولی هاش نباشه بنظر شما من برای ثبتنام استخدام شرکتی این بیمارستان اقدام کنم یا نه؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:48

   کد دیدگاه : 1773180

   سلام، شما هر آزمونی تو این مدت برگزار شد ثبت نام کن.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : sina

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:13

  کد دیدگاه : 1772956

  سلام

  من دعوت شدم فردا به دانشگاه تهران برای مصاحبه

  مدارک رو که سری قبل تحویل دادیم. دیگه نمیخاد نه؟

  کسی شماره جای از دانشگاه تهران را داره ؟ سوال بپرسم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : س

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:16

   کد دیدگاه : 1773125

   سلام. موفق باشید تبریک میگم. میشه رشتتون رو بگید؟ ممنون

   پاسخ دهید
   • نویسنده : sina

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 13:04

    کد دیدگاه : 1773210

    کارشناس شبکه

    پاسخ دهید
   • نویسنده : sina

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 13:07

    کد دیدگاه : 1773218

    ممنون

    پاسخ دهید
  • نویسنده : رها

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:27

   کد دیدگاه : 1773241

   سلام. موفق باشید. سوال منم هست،به نظرم پایان نامه (اگه ارشد هستی)مقاله،مدرک زبان یا کامپیوتر هر چی داری با خودت ببر شاید امتیازی داشته باشه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : sina

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 17:32

    کد دیدگاه : 1773560

    ممنون
    خیلی عجییه تو آگهیشون کارشناس شبکه نیست

    من اتفاقی چک کردم دیدم نوشته دعوت به مصاحبه

    کاش زنگی پیامی چیزی می دادن

    پاسخ دهید
  • نویسنده : آرش

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:57

   کد دیدگاه : 1773272

   سلام. مدرکی برا مصاحبه نمی گیرن. فقط یه فرم می دن پر می کنید همین‌. موفق باشید.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : sina

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 17:36

    کد دیدگاه : 1773564

    ممنون

    شما رفتید؟

    کسی نیست رفته باشه؟

    پاسخ دهید
 • نویسنده : خدمات مالی مشهد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:06

  کد دیدگاه : 1772951

  دوستان مشهدی
  دیروز تماس گرفتم گفتن هفته آینده نتایج اعلام میشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : آنا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:44

   کد دیدگاه : 1773628

   سلام دوست عزیز
   خبرتون موثق هست؟

   راستش الان 3 هفته است از آخرین باری که من تماس گرفتم و گفتن هفته آینده اعلام میشه
   هربار زنگ بزنید همین رو میگن: هفته آینده یا نهایتا 2 هفته آینده اعلام میشه سایت رو چک کنید!

   پاسخ دهید
   • نویسنده : خدمات مالی مشهد

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 19:44

    کد دیدگاه : 1773684

    راستش منم هر موقع تماس میگرفتم دقیقابه منم همینو میگفتن که دو هفته دیگه اعلام میشه منتهی این دفعه با قاطعیت گفت هفته دیگه اعلام میشه
    دیگه باید امیدوار بود
    توکل بر خدا

    پاسخ دهید
    • نویسنده : آنا

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 10:04

     کد دیدگاه : 1774200

     توکل بر خدا
     امیدوارم پایان این انتظار تلخ خوشحالی شیرینی در انتظار همگی باشه
     راستی شما میدونید الان که نتایج اعلام میشه نتایج نهایی هست؟ یا تازه میشه مرحله گزینش و اون هم یکی دوماهی طول میکشه؟

     پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:58

  کد دیدگاه : 1772695

  سلام من رشته ی مهندسی تکنوکوژی تاسیسات حرارتی برودتی هستم اسمم الانم برای تشکیل پرونده هست تشکیل پرونده هم دادم فقط تو دفتر چه زدنه مهندسی تاسیسات میخون به نظرتون مشکلی برام پیش میاد؟خیلی نگرانم خواهش میکنم جواب بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ایراد مدرک

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:50

   کد دیدگاه : 1772886

   دوست عزیز اگه نتایج نهایی اعلام بشه و اسمت نباشه یعنی ایراد گرفتن…برای منم ایراد گرفتن…تو صفحات قبل توضیح دادم باید چیکار کرد،مشکلت تو تهران حل میشه…کدوم استانی؟؟میدونم تو یه استان ایراد گرفتن به قبولی رشته تاسیسات

   پاسخ دهید
 • نویسنده : khakhs

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:44

  کد دیدگاه : 1772530

  جواب نهایی دانشگاه ایران هفته ی اینده میاد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:26

  کد دیدگاه : 1772002

  علوم پزشکی ایرانشهر کی نتایج رو اعلام میکنه کسی نپرسیده؟؟؟!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : الی رییسی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:57

   کد دیدگاه : 1772063

   ما هم منتظریم (:unknw:)

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:33

  کد دیدگاه : 1771745

  بچه‌ها خراسان جنوبی که قبول شدن از گزینش باهاتون تماس گرفتن؟ یا پیامک؟؟؟
  کسایی که ذخیره شدن هم باهاشون تماس مگیرن؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : علی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:10

   کد دیدگاه : 1771887

   ای بابا دو ماه صبر کردیم، تازه گفتن کی اصلی هست کی ذخیره،
   دو سه ماهی صبر کنیم زنگ میزنن!!!!

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:51

   کد دیدگاه : 1773265

   شما ذخیره اید یا اصلی؟؟اصلی؟؟
   اگه کسی زنگ زده دانشگاه به ما هم بگه چی گفتن؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رادیولوژی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:59

  کد دیدگاه : 1771695

  سلام بچه ها….از جندی شاپور خبری نشد….خسته شدیم از انتظار…

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:47

  کد دیدگاه : 1771681

  بچه های علوم پزشکی اهواز صدایی ازشون درنمیاد، اگه باهاتون تماس گرفتن یا خبری شده بگین لطفاااا

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...