دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

اطلاعات بیشتر

استخدام دانشگاه های علوم پزشکیخبر 27 آذر 97: استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکي دزفول در نظر دارد جهت تکمیل کادر مرکز فوریت های پزشکی شهرستان گتوند یک نفر از بین دارندگان مدرک تحصيلي کاردان/کارشناس فوریت های پزشکی که مدت موظفی لایجه نیروی خود سپری نموده اند بصورت قراردادی تبصره ای از طریق آزمون کتبی و مصاحبه که 70درصد امتیاز لازم را کسب کرده بکار گیری نمایند.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 25 آذر 97: استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود به تعداد 18 نفر، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان­ کتبی و مصاحبه در حیطه­های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت قراردادی استخدام نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 25 آذر 97: استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نظر دارد به منظور شناسائی نیروی انسانی جهت پذیرش فراگیر بهورزی براساس مصوبه های قانونی 15 نفر از افراد بومی واجدالشرایط از طریق امتحان عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش؛ شناسایی و به عنوان فراگیر بهورزی پذیرش نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 22 آذر 97: استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ايرانشهر جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت روستايي در نظر دارد تعداد 9 نفر از افراد واجد شرايط را بصورت پيماني از طريق آزمون كتبي و شفاهي (مصاحبه) و گزينش براي شغل بهورزي بكارگيري نمايد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 21 آذر 97: استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرکت بهبود امداد در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون کتبی(عمومی و اختصاصی) یا برحسب شرایط و تعداد متقاضیان صرفا از طریق مصاحبه در رشته های شغلی پرستار وفوریتهای پزشکی به صورت شرکتی جهت خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک و واحدهای تابعه به کارگیری نماید

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 21 آذر 97: استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني همدان جهت تکمیل ظرفیت نیروهای تحت پوشش شرکت آسیا کاران عظیم در نظر دارد برای تأمین نیروی پرستار مورد نیاز  خودتعداد 32 نفر، افراد واجدالشرایط را با اخذ امتحان کتبي و مصاحبه تخصصي پس از طي کردن مراحل گزینش بکارگیری نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 21 آذر 97: استخدام بهداشت حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی لارستان

 آزمون جذب نیروی شرکتی برای بکارگیری یک نفر دارای مدرک کارشناسی و یا کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای از بین افراد بومی شهرستان در سالن آموزش مرکز بهداشت برگزار می‌شود.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 17 آذر 97: استخدام دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خراسان شمالی در نظر دارد بمنظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش خود، تعداد 106 نفر از افراد واجد شرایط را ازطریق آزمون عمومی ،تخصصی و مصاحبه پس از طی مراحل گزینش در قالب قرارداد کار معین بکارگیری نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 17 آذر 97: استخدام دانشکده علوم پزشکی مراغه 

موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی مراغه در 9 رشته شغلی به صورت شرکتی طبق جدول ذیل نسبت به اجرای فراخوان استخدامی از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه اقدام می نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 17 آذر 97: استخدام دانشکده علوم پزشکی کردستان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت ازافراد واجد شرایط (صرفاً بومی ) ازطریق امتحان عمومی،تخصصی ،مصاحبه و سیر مراحل گزینشی دعوت به همکاری می نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

خبر 15 آذر 97: فراخوان جذب هیات علمی مرکز تحقیقات نانوفناوری دارورسانی علوم پزشکی فارس

مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی علوم پزشکی فارس به منظور تکمیل کادر هیات علمی ضریب کا از بین داوطلبان با مشخصات ذکر شده در آگهی؛ جذب می نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

آگهی های استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در طی سال 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/10/01)  مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/10/02) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/10/03) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/28) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/29) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

 ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/25) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/30)  مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/29) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان 

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/25) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/23) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/22) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/14) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/16) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/14)  مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/14)  مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/12)  مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/09)  مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/12)  مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/05) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویر احمد

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/12) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس

  ⌛️(مهلت ثبت نام مشخص نشده) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/15) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/09/05) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت جام 

  ⌛️(مهلت ثبت نام مشخص نشده) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/08/24) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی 

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/08/26) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/08/26) مشاهده آگهی

استخدام مرکز بهداشت و درمان بوشهر

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/08/19) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گراش

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/08/07) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/07/23) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/07/27) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  ⌛️(مهلت ثبت نام تعیین نشده است) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/07/24) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  ⌛️(مهلت ثبت نام تا تاریخ 97/07/05) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  ⌛️(مهلت ثبت نام تعیین نشده است) مشاهده آگهی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  ⌛️(مهلت ثبت نام تعیین نشده است) مشاهده آگهی

.

شرایط استخدام دانشگاه های علوم پزشکی سال 96

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره 1368399 مورخ 96/06/07 سازمان اداری استخدامی كشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان كتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

شرايط پذيرش داوطلبان:

2-1 -شرايط عمومي استخدام

1 .داشتن تابعیت ایران

2 .تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4 .امنجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)

5 .عدم اعتیاد و دخاموات و مواد مخدر و روانگردان

6 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

7 .داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام كاری كه برای آن استخدام میشوند (طبق نظر كمیسیون پزشکی یا گروه طب كار دانشگاه و شركت های طب كار دارای مجوز قانونی)

تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي:

افرادي كه مجاز به شركت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

1 -مستخدمین رسمی، ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته و باز خریدخدمت آن ها

2- انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه/ دانشکده و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی

3- افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمت دولتی منع شده باشند.

4- افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است دارند.

5-  دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده

6- دانشجویان (چه در مقاطع تحصیلی اعلام شده و چه در مقاطع بالاتر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی

تبصره: دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده اند و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف می شوند.

7- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در آگهی (مدرک مرتبط با شغل آگهی شده)

تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیرمرتبط با مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد حسب نظر دانشگاه مربوطه ملزم به ارائه تعهدنامه محصری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور جکم استخدامی خواهد بود .

لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور در هر یک از مراحل آزمون استخدامی که یکی از موراد  فوق محرز گردد از انجام مراحل بعدي محروم و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر میگردد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی ايرانشهر
www.irshums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گراش
www.gerums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی مراغه
www.mrgums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آبادان
www.abadanums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اسفراين
www.esfrums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
www.hn-bhn.ajums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
www.trjums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ساوه
www.savehums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
www.shoushtar.ajums.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی لارستان
www.larums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان شرقی
www.hrmnet.tbzmed.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربی
www.azmoon.umsu.ac.ir و www.umsu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اراک
www.arakmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
www.arums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.mui.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی البرز
www.abzums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی ايران
www.hcod.iums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ایلام
www.azmoon.medilam.ac.ir​
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی بابل
www.mubabol.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بم
www.mubam.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
www.bpums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
www.bums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
www.employment.thums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی تهران
www.vcmdrp.tums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
www.ajums.ac.ir و www.jazb.ajums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 www.jums.ac.ir
 مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
www.jmu.ac.ir
 مشاهده دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياری
www.skums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی
www.emp.mums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
www.nkums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
www.dums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
www.rums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی زابل
www.zbmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zaums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.zums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
www.medsab.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
www.semums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
www.shmu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
www.azmoon.ssu.ac.ir و www.ssu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی فارس
www.samaa.sums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی فسا
www.Fums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی قم
www.logistic.muq.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
www.kaums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کردستان
www.muk.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کرمان
www.kmu.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
www.yums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گلستان
www.azmoon.goums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
www.est.gmu.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
www.lums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی مازندران
www.mazums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
www.nums.ac.ir
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
www.hums.ac.ir
مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی همدان
www.umsha.ac.ir
مشاهده مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
www.rhc.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشکی سراب www.sarabfac.tbzmed.ac.ir مشاهده  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
www.ajums.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشکی
خلخال www.khalums.ac.ir
مشاهده دانشکده علوم پزشكی اسدآباد
www.aums.umsha.ac.ir
مشاهده
دانشکده علوم پزشكی سیرجان
www.sirums.ac.ir
مشاهده دانشکده علوم پزشكی خمین
www.portal.arakmu.ac.ir
مشاهده
اطلاعیه های استانی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اطلاعيه‌ سازمان سنجش درخصوص آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید

اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

جهت مشاهده اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

.

آرشیو اخبار استخدام دانشگاه های علوم پزشکی – سال 1396

جهت مشاهده آرشیو اخبار استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 96) اینجا کلیک نمایید

.

آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی – سال 1396

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 96) اینجا کلیک نمایید

.

آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی – سال 1395

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال 95) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:36

  کد دیدگاه : 2086075

  سلام
  اینجا چرا اینقدر ساکته،یعنی همتون مشغول بکار شدید؟
  حداقل درباره مراحل کارتون حرف بزنید؟من که دانشگاه میرم میگن نیا تا باهات تماس بگیریم،چقدر آدم باید صبر کنه😔

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:02

   کد دیدگاه : 2087769

   بالاخره مشغول بکار میشوید اونجا مشکلات جدیدتری هست ما که 5روزه مشغول به کاریم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:27

  کد دیدگاه : 2083620

  بچه ها فراموش کردم لطفا دلیل برتری هر کدوم رو هم نسبت به دیگری بگین…..

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:26

  کد دیدگاه : 2083618

  سلام دوستان من هم قوه قضاییه قبول شدم هم علوم پزشکی به نظرتون کدوم بهتره لطفا راهنمایی کنید خیلی ممنونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : الی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:23

  کد دیدگاه : 2079345

  سلام دوستان مگ یه ابلاغ چقد طول میکشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : الی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:59

   کد دیدگاه : 2087102

   هیچکس جواب نمیده چرا انگار همه مشغول به کارن ؟ از گزینش تا ابلاغ چقدر طول میکشه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : زهرا

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 16:16

    کد دیدگاه : 2087438

    سلام.واسه من چهار ماه طول کشید الان یک ماهه مشغول به کار شدم

    پاسخ دهید
    • نویسنده : الی

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 09:46

     کد دیدگاه : 2088357

     سلام خیلی ممنون / 4ماه ؟ خب من الان مدارک معایناتمو تحویل دادم یعنی یک ماه بعد این مرحله میگن ؟

     پاسخ دهید
     • نویسنده : زهرا

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 23:13

      کد دیدگاه : 2089695

      من بعد اینکه برگه معایناتمو دادم چهار ماه طول کشید که ابلاغمو دادن

      پاسخ دهید
      • نویسنده : الی

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 09:49

       کد دیدگاه : 2089984

       واقعا ؟ یا خداااا (:wacko:) (:dash2:) (:aggressive:)

 • نویسنده : m

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:20

  کد دیدگاه : 2078283

  خوشبحال کسانی که استخدام شدن 😔

  پاسخ دهید
 • نویسنده : s

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:09

  کد دیدگاه : 2076213

  سلام. بچه هایی که فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور بودن لطفا بگن گرفتن تاییدیه مدرک تحصیلیتون چقدطول کشید؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : الی رییسی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:51

   کد دیدگاه : 2078699

   من چهارشنبه نامه رو واسم زدنروز شنبه دانشگاه جوابشو فرستاد

   پاسخ دهید
   • نویسنده : s

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 15:46

    کد دیدگاه : 2079113

    سلام. من شنبه رفتم دانشگاه گفتن بیست روز تا یه ماه دیگه میفرستیمش برات هرچی گفتم دوستام دوسه روزه گرفتن گفت نه روالش همینقدطول میکشه محل کارم هم میگن تا تاییدیه نیاد شروع بکارت زده نمیشه موندم چکارکنم (:cry:)

    پاسخ دهید
    • نویسنده : اشنا

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 20:33

     کد دیدگاه : 2079597

     از من یک هفته کمتر شد… مگر اینکه دانشگاهتون از یه استان دیگه باشه که زمانش یخورده طولانی تره

     پاسخ دهید
     • نویسنده : س

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 22:50

      کد دیدگاه : 2079894

      سلام. اتفاقا دانشگاهم هم استان خودمون هست میگن اتوماسیون اداری پیام نور اینجوره منکه نفهمیدم راست گفتن یانه

      پاسخ دهید
      • نویسنده : ناشناس ن

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 21:27

       کد دیدگاه : 2081571

       من خودم پیام نور بودم. فکر نمیکنم اینقد طول بکشه پیگیر باشین.

 • نویسنده : یزدانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:08

  کد دیدگاه : 2074890

  سلام دوستان، برای ازمون داشنگاه علوم پزشکی زده مبلغ رو نزد بانک ملت مرکزی پرداخت کنید
  یعنی شعبه های شهرستان نمیشه واریز کنیم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : واحدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 07:34

   کد دیدگاه : 2080153

   سلام چرا میشه مبلغ 36000 بانک ملت شعبه مرکزی شهرستان خودتون….

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:44

  کد دیدگاه : 2069130

  سلام دوستان…ی سوال؟کی میتونیم از مراحل استخدام انصراف بدیم؟کسی بوده که انصراف داده باشه..لطفا جواب بدین؟ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : فاطمه

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:31

   کد دیدگاه : 2069172

   سلام.برا چی میخوایین انصراف بدین؟هر وقت بخوایین میتونید برید و انصراف بدین.البته بهترش اینه که زنگ بزنید به مسئول استخدام وازشون سوال کنید.کدوم دانشگاه هستین؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:28

   کد دیدگاه : 2074072

   کدوم دانشگاه هستید؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : تیتی گل

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:35

  کد دیدگاه : 2067750

  سلام و عرض ادب خدمت ادمین های عزیز
  من میخام قسمت نظرات آزمون استخدامی 1دی پارسال یعنی سال 96 دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت رو مطالعه کنم.. پیدا نمیکنم..
  پارسال خودم عضو ثابت بودم اونجا در نظرات.. لطفا لینک بدید بتونم پیدا کنم.. سپاس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:09

  کد دیدگاه : 2067374

  سلام.
  دوستان ایذه ای کسی هست که هنوز مشغول نشده؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:17

  کد دیدگاه : 2067007

  سلام بچه ها به نظرتون برای شغل کارگزین دانشگاه بهتره یا بیمارستان ؟؟؟؟لطفا راهنمایی کنید ممنون….

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:18

   کد دیدگاه : 2067819

   من از کارمند علوم پزشکی پرسیدم گفت،بیمارستان بهتره ،بخاطره مزایاش

   پاسخ دهید
  • نویسنده : الی رییسی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:53

   کد دیدگاه : 2078703

   بیمارستان

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:56

  کد دیدگاه : 2066392

  سلام دوستان.امروز بهم زنگ زدن گفتن فردا بیا ابلاغ تو بگیر…کادر اداری دانشگاه جندی شاپور (:good:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : khakhs

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:32

  کد دیدگاه : 2065179

  سلام من بچه های ذخیره بودم ولی امروز از کارگزینی بیمارستان تماس گرفتن که فردا برم بیمارستان کسی میدونه برا چی منو خواستن
  لطفا کسی میدونه راهنمایی کنه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : فاطمه

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:04

   کد دیدگاه : 2065519

   سلام.لطفا بیاین اینجا و بگین برا چی گفتن بیاید.منم ذخیره هستم

   پاسخ دهید
   • نویسنده : khakhs

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 00:12

    کد دیدگاه : 2067002

    گفتن نفر اصلی انصراف داده شما بیایید انشالله همگی برید سرکار

    پاسخ دهید
    • نویسنده : فاطمه

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 10:09

     کد دیدگاه : 2067289

     ا چه خوب.انشالله که موفق باشید.بدا ماهم دعا کنید.من خیلی به این کار نیاز دارم

     پاسخ دهید
    • نویسنده : فاطمه

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 10:42

     کد دیدگاه : 2067337

     کدوم شهر ودانشگاه هستین دوست عزیز؟

     پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:29

   کد دیدگاه : 2074076

   کدوم دانشگاه هستید؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : منتظر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:54

  کد دیدگاه : 2060946

  با سلام خدمت دوستان من شهریور رفتم گزینش ولی تا الان هنوز هیچ خبری نیست،به نظرتون طولانی نشده؟؟؟؟؟؟ دانشگاه جندی شاپور کادر اداری شرکت کردم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : الی رییسی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:25

   کد دیدگاه : 2062332

   سلام چرا خیلی گذشته خودتون پیگیری کنید زنگ بزنید یا حضوری برید اصولاً اول کادر درمان میرن سر کار بعد کادر اداری منم اداری هستم استان سیستان و بلوچستان من ده مهر رفتم گزینش همیشه کارامو پیگیری میکردم گفتن نامه از گزینش نیومده زنگ زدم به گزینش گفتن اول کادر درمان حالا چون زنگ زدی تابیده رو می‌فرستیم دو روز بعد دانشگاه باهات تماس میگیره ولی بازم خبری نشد دوباره از طریق دانشگاه پیگیر شدم گفتن بیا واسه تشکیل پرونده منم دارم کارامو میکنم ان شاالله تا شنبه برم تحویل بدم نامه شروع به کارمو بگیرم

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 17:20

   کد دیدگاه : 2062413

   سلام..منم همینطور..نمیدونم باید چیکار کنم..کادر اداری جندی شاپور

   پاسخ دهید
  • نویسنده : حسابدار

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:17

   کد دیدگاه : 2063012

   دوست عزیز حضوری مراجعه کنید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : الی رییسی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:06

    کد دیدگاه : 2063490

    نه همش زنگ زدم دیگه خودشون گفتن برم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:51

  کد دیدگاه : 2060937

  با سلام خدمت دوستان ،من شهریور رفتم گزینش تا الان هنوز هیچ خبری نشده .به نظرتون طولانی نشده؟؟؟؟ علوم پزشکی اهواز کادر اداری شرکت کرده بودم………

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بیرجندی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:49

  کد دیدگاه : 2060836

  سلام.دوستان بیرجندی که مشغول به کار شدین از زمانی که ابلاغ زده میشه یعنی شماره کارتکس و پست مشخص میکنند تا شروع به کار چند روز طول میکشه ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:50

   کد دیدگاه : 2061998

   سلام. واسه منکه ۲۴ساعت بعد شروع به کار زدن.
   بستگی داره کدوم قسمت باشین.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:00

  کد دیدگاه : 2059766

  با سلام خدمت دوستان عزیز آیا کسی از اهواز به عنوان کارشناس امور داشنجویان هستن که مشغول به کار شدن؟ لطفا ما رو باخبر کنید که امیدوار بشیم

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...