• ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
 • 0k نظر «نمایش»

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۰ (نمایش)
 • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

 

به گزارش ایران استخدام، مرحله مصاحبه و گزینش آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید همانند سایر آزمون‌ها، با فرایند ارزیابی تکمیلی جایگزین شده است. این فرایند به گونه‌ای طراحی شده است که داوطلبان پس از پشت سر گذاشتن آزمون کتبی و پذیرفته شدن، به مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید دعوت می‌شوند. در این صفحه با استناد بر دفترچه و اطلاعیه‌های منتشر شده، به راهنمایی داوطلبان معرفی شده به ارزیابی تکمیلی پرداخته شده است.

ورود به صفحه آگهی های استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

مرحله ارزیابی تکمیلی + ذکر جزئیات

پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیذد، پس از کسب حدنصاب لازم که در دفترچه راهنمای آزمون اعلام می‌شود، به ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) دعوت می‌شوند. مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی  عمران شهرهای جدید شامل سنجش داوطلبان در حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی می‌باشد.

حدنصاب لازم جهت معرفی به سایر مراحل استخدامی چقدر است؟
کسب حداقل 50% میانگین نمره کسب شده سه نفر اول با ارزش وزنی 40% برای حیطه عمومی، 60% برای حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در هر شغل محل شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
توجه: داوطلبان فاقد حدنصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف خواهند شد و صرفا کارنامه آزمون کتبی برایشان قابل مشاهده خواهد بود.

پذیرفته شدگان در آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، با توجه به محورهای تعیین شده در کانون‌های ارزیابی تکمیلی برای هر حوزه شغلی به شیوه‌های مختلف مورد سنجش و ازیابی قرار می‌گیرند.

در ادامه به چند مورد از محورهای ارزیابی تکمیلی (اعلام شده در دفترچه راهنما) اشاره کرده ایم:

 1. صداقت و مسئولیت پذیری
 2. سخت کوشی و پشتکار
 3. توانایی تحلیل اطلاعات جغرافیایی
 4. آشنایی با حقوق اراضی و املاک
 5. و ....

شیوه‌های سنجش محورهای ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام شرکت مارد تخصصی عمران شهرهای جدیدی شامل مصاحبه گروهی، مطالعه موردی، مصاحبه تخصصی، تمرین شبیه سازی، بحث گروهی، تمرین نوشتاری، بازی گروهی، موردکاوی، ابزار فردی، گروهی و تعاملی می باشد.

توجه داشته باشید: شیوه‌های سنجش برای حیطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی متفاوت است.

اعلام نتایج و معرفی به ارزیابی تکمیلی

انتخاب داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (چند برابر ظرفیت) جهت معرفی همزمان به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش، از بین داوطلبانی که حد نصاب کتبی لازم را بدست آورده‌اند، بر اساس نمره مکتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد 3 برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت می پذیرد.

شرط لازم جهت دعوت به ارزیابی تکمیلی

با توجه به دفترچه راهنمای آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، شرط لازم جهت معرفی داوطلبان به مرحله ارزیابی تکمیلی، کسب حد نصاب می‌باشد و انتخاب افراد بر اساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن 40% برای حیطه عمومی و 60% برای حیطه تخصصی و اختصاصی) به تعداد 3 برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت می‌پذیرد.

نکات مهم برای دارندگان حدنصاب

دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی از پذیرفته شدگان آزمون اقدام نماید.

1. در صورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در شغل محل‌های مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد دارای حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوطه معرفی خواهند شد.

2. دستگاه اجرایی موظف است اسامی داوطلبین را به تعداد 3 برابر ظرفیت پذیرش (تا پنج برابر ظرفیت در صورت تایید و اعلام در شرایط اختصاصی دستگاه) به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش به صورت همزمان براساس مجموع نمره فضلی افراد با وزن 60 درصد برای حیطه‌های تخصصی و اختصاصی آزمون و 40 درصد برای حیطه عمومی آزمون معرفی نماید.

تذکر: نحوه محاسبه نمره نهایی (آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی) داوطلبان، در شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ذکر شده است.

3. پس از اعلام نظر گزینش، در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در سامانه موسسه مجری اقدام نماید.

4. دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش و انتخاب پذیرفته شدگان به ترتیب مجموع نمره فضلی، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید.

5. پذیرفته شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه نمایند.

توجه: عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشد.

نمره نهایی داوطلبان، بر اساس 40% نمره امتحان کتبی و 60% ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد. 
معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.

جداول ارزیابی تکمیلی

دفترچه راهنمای آزمون استخدام شرکت مارد تخصصی عمران شهرهای جدید، شامل جداولی تفکیک شده برای حوزه‌های شغلی حسابدار، کارشناس املاک شهرهای جدید، کارشناس امور فنی و اجرایی شهرهای جدید، کارشناس برنامه و بودجه، کارشناس برنامه ریزی شهرهای جدید، کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار، کارشناس حقوقی و کارشناس می‌باشد که محورها، شیوه سنجش و سهم ارزیابی تکمیلی در سه حیطه عمومی، تخصصی و اختصاصی ارائه شده است.

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل حسابدار

حسابدار

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه گروهی 10%
صبر و حوصله و ریزبینی مصاحبه گروهی 10%
تعهد و تعلق سازمانی مصاحبه گروهی 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی توانایی تنظیم و تحلیل اسناد مالی مطالعه موردی 20%
تسلط بر مهارت‌های هفت گانه (ICDL)  مصاحبه تخصصی 20%
توانایی تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی تمرین شبیه سازی 20%
اظهار نظر و تحلیل در مورد مسائل و پرونده های مالی بحث گروهی 10%
مجموع حیطه 100%

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس املاک شهرهای جدید

کارشناس املاک شهرهای جدید

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه گروهی 10%
تعهد و تعلق سازمانی و امانتداری مصاحبه گروهی 10%
سخت کوشی و پشتکار مصاحبه گروهی 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی توانایی تحلیل اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی 10%
توانایی تنظیم اسناد و گزارش‌های ثبتی تمرین نوشتاری 10%
توانایی نگارش حقوقی و تنظیم لایحه تمرین نوشتاری 10%
آشنایی با آئین نامه ها و دستورالعمل های تنظیم قراردادهای حقوقی مصاحبه تخصصی 10%
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی ثبتی، کاداستر، نقشه برداری ،ArcGIS  مصاحبه تخصصی 20%
آشنایی با حقوق اراضی و املاک مصاحبه تخصصی 10%
مجموع حیطه 100%

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس امور فنی و اجرایی شهرهای جدید

کارشناس امور فنی و اجرایی شهرهای جدید

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم مصاحبه گروهی 10%
دقت نظر مصاحبه گروهی 10%
خلاقیت و نوآوری بازی گروهی 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی توانایی به کارگیری نرم افزارهای SAP ,Etabs ,project Ms مصاحبه گروهی 15%
تفکر تحلیلی و حل مسئله مورد کاوی 10%
تفکر سیستمی ابزار فردی، گروهی و تعاملی 15%
توانایی گزارش نویسی مصاحبه گروهی 10%
آشنایی با ضوابط، دستورالعمل ها و قراردادهای فنی و اجرایی مصاحبه تخصصی 10%
آشنایی با مقررات مربوط به قراردادهای فنی و اجرایی مصاحبه تخصصی 10%
مجموع حیطه  

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس برنامه و بودجه

کارشناس برنامه و بودجه

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه گروهی 10%
صبر و حوصله و ریزبینی مصاحبه گروهی 10%
تعهد و تعلق سازمانی مصاحبه گروهی 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی تسلط بر مهارتهای هفت گانه (ICDL)  آزمون عملی 10%
توانایی تنظیم موافقت نامه و گزارش های بودجه ای تمرین نوشتاری 20%
توانایی تنظیم و تحلیل اسناد مالی مصاحبه تخصصی 20%
توانایی طبقه بندی هزینه های جاری سازمان بر مبنای برنامه و فعالیت مصاحبه تخصصی 20%
مجموع حیطه 100%

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس برنامه ریزی شهرهای جدید

کارشناس برنامه ریزی شهرهای جدید

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی روحیه خدمت به مردم مصاحبه تخصصی 10%
صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه تخصصی 10%
نظم پذیری و دقت نظر  مصاحبه تخصصی 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی توانایی استفاده از نرم افزارهای تخصصی مرتبط (از قبیل گوگل ارث، گوگل
اسکتچ آپ، تری دی مکس، اتوکد) 
مصاحبه تخصصی 10%
تفکر تحلیلی و حل مسئله ابزار فردی، گروهی و تعاملی 10%
تفکر سیستمی ابزار فردی، گروهی و تعاملی 10%
توانایی گزارش نویسی  تمرین نوشتاری 10%
توانایی تصمیم گیری و حل مسئله  بحث گروهی 10%
آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با شهرسازی و طراحی شهری مصاحبه فنی و تخصصی 10%
آشنایی با اصول و فنون طراحی شهری  مصاحبه گروهی 10%
مجموع حیطه 100%

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار

کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه گروهی 10%
نظم پذیری مصاحبه گروهی 10%
تعهد و تعلق سازمانی مصاحبه گروهی 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی تفکر تحلیلی و حل مسئله مورد کاوی 15%
توانایی تحلیل و پیاده سازی مدل ها و الگوریتم های پیچیده مصاحبه تخصصی 15%
توانایی مدیریت پروژه مصاحبه تخصصی 15%
توانایی انجام تست های امنیتی سامانه های نرم افزاری مصاحبه تخصصی 15%
طراحی و پشتیبانی بانک های اطلاعاتی مصاحبه تخصصی 15%
مجموع حیطه 100%

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس حقوقی

کارشناس حقوقی

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه گروهی 7/5%
نظم پذیری مصاحبه گروهی 7/5%
تعهد کاری و امانتداری مصاحبه گروهی 7/5%
تعهد و تعلق سازمانی  مصاحبه گروهی 7/5%
حیطه تخصصی و اختصاصی ارائه پاسخهای راهگشا و اصولی برای شرایط عدول از قوانین مطالعه موردی 15%
توان دفاع منطقی و حقوقی از تصمیمات و فعالیت های سازمان مطالعه موردی 20%
توانایی تشخیص، تحلیل و تفسیر حقوقی مطالعه موردی 20%
توانایی تهیه و تنظیم لوایح قانونی تمرین نوشتاری 15%
مجموع حیطه 100%

محتوای ارزیابی تکمیلی شغل کارشناس شبکه

کارشناس شبکه

حیطه‌ها محورها شیوه سنجش سهم
حیطه عمومی صداقت و مسئولیت پذیری مصاحبه گروهی 10%
نظم پذیری مصاحبه گروهی 10%
تعهد و تعلق سازمانی مصاحبه گروهی 10%
حیطه تخصصی و اختصاصی توانایی امکان سنجی و طراحی نقشه های شبکه های رایانه ای کار عملی 15%
آشنایی با نرم افزارهای (+network +,security ,msce) مصاحبه تخصصی 15%
تفکر تحلیلی و حل مسئله مورد کاوی 15%
توانایی انجام عملیات پیاده سازی و پیکربندی شبکه های داخلی کار عملی 10%
تسلط به نصب و راه اندازی رایانه سرویس دهنده و ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط به آنها  کار عملی 15%
مجموع حیطه 100%

در مصاحبه های استخدامی چه می‌پرسند؟

ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) مهم ترین بخش از فرایند استخدام می باشد. در ادامه صفحه ای توسط کارشناسان ایران استخدام ارائه شده است که می توانید با مراجعه به آن از نحوه برگزاری مصاحبه‌ برای استخدام در سازمان‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی آشنا شوید.

مشاهده صفحه

جزوه ویژه ایران استخدام (مصاحبه گزینش)

صفحه جزوات مصاحبه گزینش (عقیدتی، سیاسی) آزمون‌های استخدامی به تفکیک هر سازمان (ارسال شده توسط کاربران ایران استخدام) تهیه و ارائه شده است. شما می توانید با مراجعه به لینک زیر جهت مشاهده صفحه جزوات مصاحبه گزینش (عقیدتی، سیاسی) اقدام نمایید.

مشاهده صفحه

منبع: ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2855978
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد