• ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
 • 1k نظر «نمایش»

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام قراردادکار معین آموزشی

راهنمای جامع ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام قراردادکار معین آموزشی

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۳۷ (نمایش)

نحوه ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) آزمون استخدام قراردادکار معین آموزشی

 

به گزارش ایران استخدام، مرحله مصاحبه و گزینش آزمون استخدام قراردادکار معین آموزشی همانند سایر آزمون‌ها، با فرایند ارزیابی تکمیلی جایگزین شده است. این فرایند به گونه‌ای طراحی شده است که داوطلبان پس از پشت سر گذاشتن آزمون کتبی و پذیرفته شدن، به مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام قرارداکار معین آموزشی دعوت می‌شوند. در این صفحه با استناد بر دفترچه و اطلاعیه‌های منتشر شده، به راهنمایی داوطلبان معرفی شده به ارزیابی تکمیلی پرداخته شده است.

ورود به صفحه آگهی های استخدام قراردادکار معین آموزشی


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

ارزیابی تکمیلی قراردادکار معین آموزشی

پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون استخدام قراردادکار معین آموزشی بشاگرد و جزایر استان هرمزگان، پس از کسب حدنصاب لازم که در دفترچه راهنمای آزمون اعلام می‌شود، به ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) دعوت می‌شوند. مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام قرارداکار معین آموزشی شامل سنجش داوطلبان در حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی می‌باشد.

حدنصاب لازم جهت معرفی به سایر مراحل استخدامی چقدر است؟
کسب حداقل 50% میانگین نمره کسب شده سه نفر اول با ارزش وزنی 40% برای حیطه عمومی، 60% برای حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در هر شغل محل شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
توجه: داوطلبان فاقد حدنصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف خواهند شد و صرفا کارنامه آزمون کتبی برایشان قابل مشاهده خواهد بود.

پذیرفته شدگان در آزمون استخدام قراردادکار معین آموزشی، با توجه به محورهای تعیین شده در کانون‌های ارزیابی تکمیلی برای هر حوزه شغلی به شیوه‌های مختلف مورد سنجش و ازیابی قرار می‌گیرند.

در ادامه به چند مورد از شایستگی ها و محتوای ارزیابی (اعلام شده در دفترچه راهنما) اشاره کرده ایم:

 1. ابزارهای سنجش و ارزیابی تکمیلی
 2. مهارت های تدریس اثربخش
 3. انگیزه حرفه معلمی
 4. توانایی تلاوت قرآن و درک معانی آن
 5. و ....

توجه داشته باشید: شیوه‌های سنجش برای حیطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی متفاوت است.

اعلام نتایج و معرفی به ارزیابی تکمیلی

انتخاب داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدام قراردادکار معین آموزشی (چند برابر ظرفیت) جهت معرفی همزمان به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش، از بین داوطلبانی که حد نصاب کتبی لازم را بدست آورده‌اند، بر اساس نمره مکتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی (آزاد، معلولان، ایثارگران 25 درصد و 5 درصد) به تعداد 5 برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل جنسیت و به ترتیب نمرات فضلی صورت می‌پذیرد.

چارچوب آزمون استخدامی

سنجش و ارزیابی صلاحیت ها و شایستگی‌های (عمومی، تخصصی، حرفه‌ای) مورد نیاز برای مشاغل دبیری، هنرآموز و آموزگار با هدف تعمیق سنجش شایستگی‌های معلمی علاوه بر امتحان کتبی صورت می‌گیرد.

رشته شغلی آموزگاری

رشته شغلی آموزگاری

حیطه امتحان کتبی ارزیابی تکمیلی امتیاز نهایی
عمومی 160 240 400
اختصاصی 120 180 300
تخصصی 120 180 300
جمع 400 600 1000

رشته شغلی دبیری و هنرآموز

رشته شغلی دبیری و هنرآموز

حیطه امتحان کتبی ارزیابی تکمیلی امتیاز نهایی
عمومی 160 240 400
اختصاصی 120 180 300
تخصصی 120 180 300
جمع 400 600 1000

مراحل ارزیابی تکمیلی

ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام قراردکار معین آموزشی دارای "مراحل ارزیابی تکمیلی شایستگی های معلمی و گزینش" می‌باشد، در ادامه تمامی مراحل اعلام شده در دفترچه راهنمای آزمون با ذکر جزئیات لازم شرح داده شده است:

 مرحله اول

بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری داوطلب در زمان ثبت نام و بررسی ویژگی‌های جسمانی و روانی؛ مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلبان معرفی شده و ویژگی های جسمانی و روانی، برابر ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد این دفترچه، بررسی و در صورت تایید به مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهد شد.

 مرحله دوم

صلاحیت ها و شایستگی های معلمی داوطلبانی که اسناد و مدارک خوداظهاری و ویژگی های جسمانی و روانی آنان، بررسی و مورد تایید قرار گرفته در مرحله ارزیابی تکمیلی طبق جداول بخش هشتم از طریق مراکز ارزیابی آموزش و پرورش، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت و همزمان فرایند بررسی صلاحیت های عمومی توسط گزینش انجام خواهد شد.
توجه: در ادامه این صفحه، جداول بخش هشتم توسط کارشناسان ایران استخدام ارائه شده است.

 تذکرات لازم در خصوص مراحل ارزیابی تکمیلی

1. در صورتی که تعداد داوطلب دارای حد نصاب و واجد شرایط در هر شغل محل جنسیت کمتر از تعداد اعلام شده باشد، تمامی افراد واجد شرایط دارای حد نصاب آن شغل محل جنسیت برای مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهند شد.

2. نحوه اجرای ارزیابی تکمیلی و جزئیات موارد مربوط پس از اجرای آزمون کتبی اعلام می‌گردد. بر این اساس ارزیابی تکمیلی مطابق ضوابط مربوط توسط حوزه های ارزیابی تکمیلی آموزش و پرورش صرفا برای افراد معرفی شده واجد شرایط صورت خواهد گرفت. آموزش و پرورش نمره مرحله ارزیابی را جهت گزینش نهایی و اعلام نتایج آزمون، به مجری آزمون ارسال خواهد کرد.

 یادآوری‌های مهم

در مرحله سنجش و ارزیابی تکمیلی، دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم هنرستاندر مشاغل مرتبط هنرآموزی از امتیاز مربوط برخورداری خواهند شد.

امتیاز و سهم هریک از حیطه ها در جداول بخش آزمون استخدامی آموزش و پرورش (کتبی) و ارزیابی تکمیلی شرایط احراز، مواد آزمون، عمومی، تخصصی و اختصاصی، شغل محل ها و شرایط ارزیابی تکمیلی درج شده است.

 چگونه برای مصاحبه آموزش و پرورش آماده شویم؟

کتاب ارزیابی تکمیلی و مصاحبه آموزش و پرورش
سفارش پستی کتاب چاپی راهنمای مصاحبه گزینش عقیدتی و سیاسی
تجربیات "واقعی" مصاحبه آزمون های استخدامی، کارجویان (رایگان)

شرط پذیرش نهایی داوطلبان

پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به آموزش و پرورش به تعداد حداکثر 5 برابر ظرفیت در سقف پذیرش، مطابق جدول بخش هشتم می‌باشد و براساس نتیجه امتحان کتبی با وزن 40% و ارزیابی تکمیلی با وزن 60% که در جدول مزبور لحاظ شده و مفاد این دفترچه در اولویت انتخابی شغل محل در مقایسه با سایر داوطلبین و با رعایت سهمیه قانونی داوطلب، به تعداد یک برابر ظرفیت صورت خواهد گرفت.

تذکر 1: گزینش موظف است نتایج اولیه افراد را جهت طی سایر مراحل استخدام قبل از نتیجه نهایی اعلام کرده، اما نظر نهایی گزینش پس از بررسی لازم قبل از اتمام دوره مهارت آموزی و صدور حکم استخدامی اعلام خواهد شد.

تذکر 2: پس از اعلام نظر گزینش در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در امتحان کتبی و ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه داوطلبان در امتحان کتبی بالاتر باشد.

تذکر 3: پذیرفته شدگان نهایی مکلفند جهت پیگیری ادامه فرایند استخدام و گذراندن دوره مهارت آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت و همچنین دانشگاه فرهنگیان مراجعه نمایند.

توجه: عدم مراجعه در مهلت تعیین شده (تحت هر شرایطی) به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.

پس از انجام ارزیابی تکمیلی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، در مرحله ارزیابی تکمیلی انجام خواهد پذیرفت.

محتوای ارزیابی تکمیلی +جداول شایستگی

این بخش شامل محتوای ارزیابی برای حوزه‌های شغلی آموزگاری و دبیری به همراه جداول شایستگی‌های تفکیک شده می‌باشد، شما می‌توانید قبل از شرکت در فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام قرارداکار معین آموزشی، جدول‌های شایستگی را بررسی نمایید.

جدول شایستگی شغل آموزگاری (مشاهده)

حیطه

شایستگی

محتوای ارزیابی

سهم ارزیابی تکمیلی

سهم از کل (درصد)

عمومی باور و التزام عملی به ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی و روحیه جهادی معارف و اندیشه اسلامی و انقلابی و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 70 7
رعایت آداب و اخلاق اسلامی و آراستگی پوشش و ظاهر شاخص رعایت اخلاق و آداب اسلامی، شئونات اجتماعی، حضور فعال در مراسم و مناسک مذهبی و آراستگی پوشش و ظاهر، متعهد بودن به جلوه های مطلوب اخلاقی همچون صداقت، صبوری، گذشت، محبت و عطوفت 70 7
مهارتهای ارتباطی، سازگاری و انعطاف پذیری ابزارهای سنجش و ارزیابی تکمیلی 32 3.2
تعهد و تعلق سازمانی، مسئولیت پذیری ابزارهای سنجش و ارزیابی تکمیلی 36 3.6
تفکر تحلیلی و حل مساله،خلاقیت، نوآوری و تحول خواهی ابزارهای سنجش و ارزیابی تکمیلی 32 3.2
اختصاصی مهارت های تدریس اثربخش شناخت تفاوت های فردی، شیوههای تدریس و خلق موقعیت های بدیع و خلاقانه و مدیریت کلاس 60 6
تربیت چند ساحتی مهارت های تربیتی در ساحتهای اعتقادی، عبادی و اخلاقی؛ اقتصادی و حرفه ای؛ علمی و فناوری؛ اجتماعی و سیاسی؛ زیستی و بدنی؛ زیبایی شناختی و هنری 30 3
انگیزه حرفه معلمی اشتیاق، علاقه و انگیزه به حرفه معلمی و برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و کارکردن با دانش آموزان 20 2
کاربست فناوری های نوین آموزشی آشنایی با تکنولوژی و نرم افزارهای آموزشی 20 2
کسب مقام در مسابقات و رویدادها و جشنواره های معتبر استانی و ملی و جهانی کسب مقام در مسابقات و رویدادهای معتبر علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری 10 1
سوابق فعالیتهای تحصیلی، آموزشی، فرهنگی،جهادی، تربیتی و فناوری های نوین مستند سازی تجربیات و سوابق تدریس و فعالیت در مراکز آموزش عالی، گروه های جهادی ، مدارس، مراکز فرهنگی، تربیتی و تحقیقاتی با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیربط و بیمه) 20 2
گواهی معتبر مهارت ها و مرتبه های علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری 10 1
تقدیرنامه های مرتبط در سطح (امتیاز بر اساس سطوح کسب تقدیرنامه) 10 1
تخصصی تسلط بر برنامه درسی و تربیتی مورد نیاز دوره ابتدایی توانایی نوآوری و ابتکار آموزشی و بازی وارسازی مفاهیم ریاضی، علوم، اجتماعی و... 38 3.8
توانایی قصه گویی، شعرخوانی، داستان خوانی و. 30 3
زیبانویسی، طراحی، کاردستی و نقاشی 32 3.2
توانایی تلاوت قرآن و درک معانی آن 45 4.5
توانایی اجرا و طراحی بازی و ورزش و سواد سلامت 35 3.5
جمع 600 60
جدول شایستگی مشاغل دبیری و هنرآموز (مشاهده)

حیطه

شایستگی

محتوای ارزیابی

سهم ارزیابی تکمیلی

سهم از کل (درصد)

عمومی باور و التزام عملی به ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی و روحیه جهادی معارف و اندیشه اسلامی و انقلابی و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 60 6
توانایی تلاوت قرآن و درک معانی آن 20 2
رعایت آداب و اخلاق اسلامی و آراستگی پوشش و ظاهر شاخص رعایت اخلاق و آداب اسلامی، شئونات اجتماعی، حضور فعال در مراسم و مناسک مذهبی و آراستگی پوشش و ظاهر، متعهد بودن به جلوه های مطلوب اخلاقی همچون صداقت، صبوری، گذشت، محبت و عطوفت 60 6
مهارت های ارتباطی، سازگاری و انعطاف پذیری ابزارهای سنجش و ارزیابی تکمیلی 32 3.2
تعهد و تعلق سازمانی، مسئولیتپذیری ابزارهای سنجش و ارزیابی تکمیلی 36 3.6
تفکر تحلیلی و حل مساله،خلاقیت، نوآوری و تحول خواهی ابزارهای سنجش و ارزیابی تکمیلی 32 3.2
اختصاصی مهارت های تدریس اثربخش شناخت تفاوتهای فردی، شیوههای تدریس و خلق موقعیت های بدیع و خلاقانه و مدیریت کلاس 35 3.5
تربیت چند ساحتی مهارت های تربیتی در ساحتهای اعتقادی، عبادی و اخلاقی؛ اقتصادی و حرفهای؛ علمی و فناوری؛ اجتماعی و سیاسی؛ زیستی و بدنی؛ زیبایی شناختی و هنری 35 3.5
انگیزه حرفه معلمی اشتیاق، علاقه و انگیزه به حرفه معلمی و برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و کارکردن با دانش آموزان 30 3
کاربست فناوری های نوین آموزشی آشنایی با تکنولوژی و نرم افزارهای آموزشی 30 3
کسب مقام در مسابقات و رویدادها و جشنواره های معتبر استانی و ملی و جهانی کسب مقام در مسابقات و رویدادهای معتبر علمی، ادبی، فرهنگی،هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری 10 1
سوابق فعالیت های تحصیلی، آموزشی، فرهنگی، جهادی، تربیتی و فناوری های نوین مستند سازی تجربیات و سوابق تدریس و فعالیت در مراکز آموزش عالی، گروه های جهادی ،مدارس، مراکز فرهنگی، تربیتی و تحقیقاتی با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیربط و بیمه) 20 2
گواهی معتبر مهارت ها و مرتبه های علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری 10 1
تقدیرنامه های مرتبط در سطح (امتیاز بر اساس سطوح کسب تقدیرنامه) 10 1
تخصصی تسلط بر برنامه درسی و تربیتی مورد نیاز دوره ابتدایی توانایی نوآوری و ابتکار آموزشی و بازیوارسازی مفاهیم آموزشی 45 4.5
توانايی سناريو نويسی و طراحي و توليد محتوای آموزشي مطابق با عنوان شغل 45 4.5
اجراي عملی تدريس مطابق با عنوان شغل/ آزمون عملی كارگاهی
در شايستگی فنی برای مشاغل هنرآموز
90 9
جمع 600 6

تجربیات ارزیابی تکمیلی سال های قبل

همچنین شما می توانید تجربیات و سوالات مصاحبه و گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش را با مراجعه به لینک زیر مشاهده نمایید.

مشاهده صفحه

در مصاحبه های استخدامی چه می‌پرسند؟

ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) مهم ترین بخش از فرایند استخدام می باشد. در ادامه صفحه ای توسط کارشناسان ایران استخدام ارائه شده است که می توانید با مراجعه به آن از نحوه برگزاری مصاحبه‌ برای استخدام در سازمان‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی آشنا شوید.

مشاهده صفحه

جزوه ویژه ایران استخدام (مصاحبه گزینش)

صفحه جزوات مصاحبه گزینش (عقیدتی، سیاسی) آزمون‌های استخدامی به تفکیک هر سازمان (ارسال شده توسط کاربران ایران استخدام) تهیه و ارائه شده است. شما می توانید با مراجعه به لینک زیر جهت مشاهده صفحه جزوات مصاحبه گزینش (عقیدتی، سیاسی) اقدام نمایید.

مشاهده صفحه

منبع: ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2853476
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k