اطلاعات بیشتر

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام

ویژه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی


در این مبحث نمونه کارنامه های آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی جهت مطالعه شما کاربران گرامی سایت ایران استخدام قرار گرفته است.


نمونه تصویری کارنامه مربوط به آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سال 95

نویسنده:  تحلیلگران تهران تاریخ ارسال: شنبه 26 اسفند 96 ساعت ارسال: 20:17 کد دیدگاه: 1653389

کارشناس تحلیلگر سیستم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نمره کل اولیه: 46.68
حد نصاب: 23.26
نتیجه: مردود.مجاز نمی باشد
به اونایی که زحمت کشیدن و قبول شدن تبریک عرض می کنم

نویسنده: بهنام تاریخ ارسال: شنبه 26 اسفند 96 ساعت ارسال: 12:40 کد دیدگاه: 1652705

61.54 فناوري اطلاعات(مهارتهاي هفتگانه ICDL)
25.64 زبان و ادبيات فارسي
38.46 معارف اسلامي
41.67 زبان انگليسي-عمومي
0 اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي
25.33 هوش و توانمندي هاي عمومي
30.95 مجموعه دروس تخصصي
31326 – مهندسي مكانيك گرايش تأسيسات
نمره کل عمومی میانگین——- نمره کل اختصاصی —– نمره ی کل اولیه————- حد نصاب
36.65 30.95 32.85 22.27

شما حد نصاب نمره را کسب کرده اید

کاربری : امور اداری.. ارسال : 95/10/20 ساعت ارسال : 14:34 کد دیدگاه : 1060665

۴۳.۵۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۸.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۲۵.۶۴ زبان وادبیات فارسی
۳۸.۴۶ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
۳۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۴ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۴۴.۴۴ تئوری های مدیریت وتجزیه وتحلیل سیستم ها
۲۸.۳۳ مدیریت منابع انسانی ورفتارسازمانی
۱۱.۱۱ تئوری های مدیریت دولتی
۶۶.۶۶ حقوق اداری وقانون مدیریت خدمات کشوری
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۳۲ – امور اداری
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین
۲۱.۹ ۳۷.۶۳ ۲۹.۷۶
وضعیت داوطلب:
«شما دارای حدنصاب لازم درآزمون نمی باشید»
لازم به ذکر است به منظور مساعدت، آخرین اصلاحات درخواستی داوطلبان اعمال گردیده است.

نویسنده : ناشناس تاریخ ارسال : یکشنبه 12 دی 95 ساعت ارسال : 19:16 کد دیدگاه : 1048729

دروس عمومی
53.84 فناوري اطلاعات /مهارتهاي هفتگانه اي سي دي ال /
41.66 رياضي وامارمقدماتي
33.33 زبان وادبيات فارسي
48.71 معارف اسلامي
41.66 زبان انگليسي -عمومي
36.36 اطلاعات عمومي -دانش اجتماعي وحقوق اساسي
12 هوش وتوانمندي هاي عمومي

دروس تخصصی
30 مدارالكتريكي
6.66 ماشين هاي الكتريكي
26.66 الكترونيك

میانگین درصد عمومی 38.22
میانگین درصد تخصصی 15.83
نمره ی کل میانگین 27.02
حد نصاب 13.07

بومی شغل محل مورد تقاضا

کاربری : س ارسال : 95/10/06 ساعت ارسال : 19:08 کد دیدگاه : 1036423

درصدای من
فناوری اطلاعات ۳۸.۸
ریاضی ۸.۳
زبان وادبیات فارسی ۲۳.۷
معارف۷۴.۳
زبان۱۶.۶
اطلاعات عمومی ۳
هوش۲۳
تخصصی
ببوشیمی۴۸.۸
هماتولوژی۵۵.۵
میکروب۲۶.۶
ایمونولوژی۳۵.۵
نمونه برداری ومدیریت ازمایشگاه ۶.۶
ایمنی ازمایشگاه۸۰
میانگین عمومی ۲۶.۶۵
میانگین تخصصی ۴۲.۲۱
نمره ی کل میانگین ۳۴.۴۳
حدنصاب ۲۰.۰۶
بومی محل مورد تقاضا اوضام چطوره؟۶ نفر میخان

نقل قول : ناشناس در : 95/09/22 00:17:17

سلام . از ادمین گرامی و مسی و ماها ی عزیز بابت تبریکشون ممنونم. انشاا…. آقای قدرت ا… عزیز هم موفق بشوند تو آزمون. کارنامه رو برای تون میذارم. البته من ارشد از دانشگاه روزانه دارم و معدل ارشدم ۱۷.۵ هست . نمی دونم اینا تو قبولی تاثیر داشته یا نه
۳۸.۴۶ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۲۸.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۴۶.۱۵ زبان وادبیات فارسی
۴۱.۰۲ معارف اسلامی
۶۹.۴۴ زبان انگلیسی -عمومی
۳۱.۲۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۹.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۸۲.۰۵ فارماکولوژی وداروهای موجوددراورژانس -امبولانس وداروهای تجویزی ازراه ورید
۵۴.۹ اورژانس های ترومایی وبرخوردباعوارض ناشی ازان
۳۳.۳۳ اورژانس های داخلی وبرخوردباعوارض ناشی ازان
۶۹.۲۳ مواردویژه /اطفال /سالمندان /زنان واورژانس محیطی /
۲۳.۵۲ احیای مقدماتی وپیشرفته /تجویزداروهاواستفاده ازدستگاه شوک وسایردستگاه های مو

کاربری : حسین ارسال : 95/09/21 ساعت ارسال : 22:01 کد دیدگاه : 1011649

شغل پرستاری قبول شدم درصد هام برای اطلاع:
فناوری اطلاعات ۳۵
ریاضی ۳۳
زبان و ادبیات فارسی ۱۲
معارف ۵۱
زبان انگلیسی ۲۵
اطلاعات عمومی ۵۲
هوش ۱۲
مادر و نوزاد ۴۰
روانپرستاری ۴۶
بهداشت جامعه ۸۰
بخش های ویژه ۷۶
مدیریت ۵۳
داخلی جراحی ۲۲
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حدمیانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۱.۶۹ ۵۳.۱۴ ۴۲.۴۱ ۱۶.۹۶
در ضمن بومی محل شغل مورد تفاضا بودم که خیلی مهمه تو این آزمون

کاربری : حسین ارسال : 95/09/21 ساعت ارسال : 22:00 کد دیدگاه : 1011645

شغل پرستاری قبول شدم درصد هام برای اطلاع:
فناوری اطلاعات ۳۵
ریاضی ۳۳
زبان و ادبیات فارسی ۱۲
معارف ۵۱
زبان انگلیسی ۲۵
اطلاعات عمومی ۵۲
هوش ۱۲
مادر و نوزاد ۴۰
روانپرستاری ۴۶
بهداشت جامعه ۸۰
بخش های ویژه ۷۶
مدیریت ۵۳
داخلی جراحی ۲۲
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حدمیانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۱.۶۹ ۵۳.۱۴ ۴۲.۴۱ ۱۶.۹۶
در ضمن بومی محل شغل مورد تفاضا بودم

کاربری : ن ارسال : 95/09/21 ساعت ارسال : 14:10 کد دیدگاه : 1010974

میانگین درصد عمومی ۲۰.۷
میانگین درصد تخصصی۵۹.۴۴
نمره ی کل میانگین ۴۰.۱
حد نصاب۱۷.۷۴
*نمره ی کل نهایی آزاد
۴۳.۹۷
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.

دوستان مگه میشه؟بومی استان و میانگین ۴۰ باشه و قبول نشی؟حدنصاب هم ۱۷درصده.


لینک های مفید و مرتبط
نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
تجربیات کارجویان از گزینش و مصاحبه آزمون های استخدامی مشورت و اخبار آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی
دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سنجش دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : گرجی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:03

  کد دیدگاه : 2031674

  اصلا این چجور ازمونیه خواهشا توضیح بدید من متوجه نمیشم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:27

  کد دیدگاه : 1657250

  با سلام حتما نمرات بالاتر از شما هم وجود داشته

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مسعود

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:47

  کد دیدگاه : 1161472

  سلام . آزمون ۲۰ اسفند تهران اعلام نتایجش چی شد؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...