دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

رشته های مجاز آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

جهت مشورت و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید


جهت دانلود فایل pdf شرایط اختصاصی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شغل محل های وزارت آموزش و پرورش (پذیرش آزاد) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شغل محل های وزارت آموزی و پرورش (سهمیه ایثارگران) اینجا کلیک نمایید


رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۶:
جهت رفاه حال شما کاربران گرامی تیم وبسایت ایران استخدام برای اولین بار اقدام به ارائه لیست رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش به صورت جداگانه و طی یک فایل واحد نموده است، شما با دانلود این فایل قادر خواهید بود تمام رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش را به صورت یکجا و تفکیک شده مشاهده نمایید:

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

کد و رشته های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش (سهمیه آزاد)


کد و رشته های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش (سهمیه ایثارگران)
۳۰۰۲۶ آموزش ابتدایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۸ برنامه ریزي درسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۷۶۰ علوم تربیتی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۲۱ فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۴ مشاوره (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۷ مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۲ تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۴۶ روانشناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۵ روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۶ روانشناسی بالینی گرایش استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۷ علوم تربیتی گرایش استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۰ کودکان استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۷۷ دبیري ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۴ زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۸۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی-کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۲۹ معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۰ دبیري ریاضی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۵ ریاضی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۶ آمار کلیه گرایشها(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۲۲۷۹ دبیري زبان انگلیسی (لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۷۹۷ زبان انگلیسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۳۶ آموزش علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۹۷ زیست شناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۴۰۷ میکروبیولوژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۶ دبیري زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۷۱ شیمی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۳ دبیري شیمی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۴۱ زبان و ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۲۲۷۴ دبیري زبان و ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۷۵ دبیري دینی و عربی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۲۷۸ ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۹۷ زیست شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۷۱ شیمی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۶۳ فیزیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۶ دبیر علوم تجربی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۶ دبیري زیست شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۱ دبیري فیزیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۳ دبیري شیمی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۰ بیولوژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۶۳ فیزیک کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۱ دبیري فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۹۴ الهیات و معارف اسلامی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۲۲۷۵ دبیري دینی و عربی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۹ دبیري الهیات و معارف اسلامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۷ درجه تخصصی ۲ حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۲۸۱۸ درجه تخصصی ۳- حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۰۲۳۸ تاریخ – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۴۰ تاریخ انقلاب اسلامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۳ دبیري تاریخ(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۰۶۱۳ ژئوفیزیک – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۸ دبیري جغرافیا(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۲ جغرافیا کلیه گرایشها(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۱۲۴۳ مهندسی صنایع کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۷۸ مهندسی عمران کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۵۱ مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۷۳۷ مهندسی مکانیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۵۲ ارتباط تصویري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۹۳ تصویرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)-
۳۱۱۳۱ معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۳۶ معماري منظر(لیسانس، فوق لیسانس)-
۳۱۴۱۹ نقاشی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۱ هنر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۵ برنامه ریزي اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۵۸ جامعه شناسی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۸ مطالعات اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۵۱۹ علوم اجتماعی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۱۵۳ علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۸ مردم شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۴ دبیري علوم اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۷۷ بهداشت عمومی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۸۱ بهداشت مدارس(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۱۸ پرستاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۰۰ تغذیه(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۸۷ مامایی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۰۰۹۴ الهیات و معارف اسلامی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۰۹ روان شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۰۷۶۰ علوم تربیتی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۸۰۲ علوم قرآنی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۷ درجه تخصصی ۲- حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۲۸۱۸ درجه تخصصی ۳- حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۰۵۰۹ روان شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۳ مشاوره کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۴۸ مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۱ مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۳ مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت و کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۴ مهندسی تکنولوژي کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۵ مهندسی تکنولوژي برق قدرت(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۰۴ حسابداري کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۸ مهندسی تکنولوژي گرایش ساختمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۰۲ مهندسی تکنولوژي ساختمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۶۲ مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۵ مهندسی اجرایی عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۶ مهندسی معماري و شهرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۷ مهندسی تکنولوژي عمران گرایش عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۸ مهندسی فناوري عمران گرایش ساختمان سازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۲۸ تکنولوزي شیلات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۰۹ مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۴۲ شیلات کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۰۴ چوب شناسی و صنایع چوب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۵ سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۸۸ صنایع چوب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۷ مهندسی صنایع چوب (گرایش صنایع چوب)(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۸ کارشناسی سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۹ مهندسی صنایع مبلمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۰ مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۱ مهندسی سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۵۱ مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۵۲ ارتباط تصویري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۷۸ گرافیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۲ ارتباط تصویري و گرافیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۹ ارتباط تصویري -گرافیک(آموزش گرافیک)(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۹۳ مکانیک خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۹۴ مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۹۵ مهندسی تکنولوژي خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۴۱ کاردانی فنی برق قدرت گرایش(توزیع، پست ، انتقال)(فوق دیپلم)
۳۲۳۸۱ کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی(فوق دیپلم)
۳۲۳۸۲ کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(فوق دیپلم)-
۳۲۳۸۳ کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۸ کاردان فنی الکتروتکنیک(فوقدیپلم)
۳۲۳۵۰ کاردانی فنی طراحی و دوخت(فوق دیپلم)
۳۲۳۵۱ کاردانی فنی طراحی پوشاك(فوق دیپلم)
۳۲۳۵۲ کاردانی فنی لباس و خیاطی(فوق دیپلم)
۳۲۷۴۹ پوشاك(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۷ کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۸ کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)
۳۲۷۴۸ کامپیوتر گرایش فناوري اطلاعا و ارتباطات(فوق دیپلم)
۳۰۰۹۶ الکترونیک(فوق دیپلم)
۳۰۰۹۷ الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون(فوق دیپلم)
۳۲۵۳۳ برق – الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم)
۳۲۷۵۹ الکترونیک عمومی(فوقدیپلم)
۳۰۱۰۹ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي گیاه پزشکی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۵ تکنولوژي تولیدات باغی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۶ علمی کاربردي پرورش گل و گیاه زینتی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۷ علمی کاربردي مدیریت تلفیقی آفات(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۰ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي تولیدات گیاهی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۱ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي تولیدات زراعی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۲ ساختمان گرایش ساختمان(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۳ ساختمان گرایش کارهاي عمومی ساختمان(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۴ ساختمان گرایش اجراي ساختمانهاي بتنی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۵ ساختمان گرایش نگهداري و مرمت ساختمان(فوق دیپلم)
۳۰۲۲۲ پرورش طیور(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۲ تکنولوژي پرورش دام(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۳ تکنولوژي پرورش طیور(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۴ گاوداري صنعتی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۵ مرغ داري صنعتی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۶ بهداشتیار دامپزشکی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۷ امور دامی(فوقدیپلم)
۳۲۳۴۳ کاردانی تاسیسات گرایش( حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۵ کاردانی فنی ماشینهاي کشاورزي گرایش(مکانیک ماشینهاي کشاورزي مکانیزاسیون کشاورزي)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۹ کاردانی فنی ساخت وتولید (گرایشهاي ماشین ابزار ، قالب سازي)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۴ کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)
۳۱۱۶۸ مهندسی برق گرایش مخابرات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۶ مهندسی علمی کاربردي برق الکترونیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۸۶ مهندسی تکنولوژي الکترونیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۲ مهندسی تکنولوژي برق گرایش الکترونیک، مخابرات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۲۷ مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۹۰۶ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۹ تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۹۰ مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۹ مهندسی فناوري تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۷۶ مهندسی قالب سازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۷ مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۲۹ مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۱۸ مهندسی ماشین ابزار(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۸۷ مهندسی ساخت و تولید(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۴۱۳ علمی کاربردي صنایع دستی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۷ صنایع دستی گرایشهاي فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۴ مهندسی شیمی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۵ مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۰۰ جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۹۴ صنایع فلزي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۶ مهندسی تکنولوژي جوشکاري(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۲۳۹۱ مهندسی مواد گرایش جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۹۲ مهندسی فناوري جوش(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۹۰ مکانیک جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۵۷ دامپروري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۵۸ دامپزشکی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۱۱۹۰ مهندسی تولیدات دامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۳ مهندسی علوم دامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۷۱۵ علمی کاربردي معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۳۳ معماري داخلی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۰۰ مهندسی معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۰ مهندسی معماري گرایش شهرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۱ مهندسی تکنولوژي معماري(لیسانس، فوق لیسانس)

رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵:

دانلود جدول رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵

جهت مشورت و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید


جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : مهناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۲۴

  کد دیدگاه : 1276502

  سلام وقت بخیر
  میخواستم بدونم اگه کسی مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید خونده باشه کدوم کد را باید انتخاب کنه
  ۱. مهندسی مکانیک کلیه گرایشها با کد. ۳۱۷۳۷
  ۲.مهندسی ساخت و تولید با کد. ۳۲۷۸۷

  و اینکه این دوتا چه فرقی با هم دارند
  لطفا جواب بدید
  خیلی ممنون میشم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Shima

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۸

  کد دیدگاه : 1276340

  من کارشناسی تکنولوژی آموزشی ام
  و علوم تربیتی کلیه گرایش ها ذکر شده که یکی از گرایش هاش تکنولوژی ولی وقتی کد تکنولوژی رو وارد کردم خطا زد الان باید چیکار کنم دوستان راهنمایی کنید لطفاااااا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمود

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۱۳

  کد دیدگاه : 1276086

  سلام. به دوستان و ادمین محنرم. در رشته اموزگار ابتدایی برخی رشت ها مجاز هستند یکی از این رشته ها مشاوره و کد مشاوره و راهنمایی هست و از اونجا که این رشته در ارشد گرایش دار هستش برای شرکت در ازمون با مدرک ارشد و بودن در هریک از گرایش ها مجاز هست و برای تطبیق مشکلی نداره بعدا

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۱۴

   کد دیدگاه : 1276267

   خب اگر گراشتون درج شد به همراه ذکر مقطه ارشد مشکلی نیست. اگر واژه تمام گرایشها هم درج شده باشد باز ایرادی نیست. مورد ابهامتون رو اشاره نکردید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : محمود

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۴:۲۹

    کد دیدگاه : 1276600

    در دفترچه به شکل کلی اشاره شده مشاوره لیسانس و فوق و اسمی از گرایش ها نبرده و رشته کلی نام برده شده ولی رشته مشاوره در مقطع ارشد به گرایش هایی تبدیل می شود و الان من با یکی از گرایش ها با مدرک ارشد شرکت کردم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ترویجی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۵۹

  کد دیدگاه : 1275652

  با سلام و روز بخیر
  بنده فوق لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی هستم… و متاسفانه تمامی گرایشهای کشاورزی در این آگهی ذکر شده بجز گرایش ترویج و آموزش که نزدیکترین گرایش به امر آموزش هست… متاسفم به این بی دقتی.
  ماها باید چکار کنیم؟!!!
  واقعا اگه رشته ای کارایی نداره یابها داده نمیشه لطفا از دانشگاه حذفش کنیدتا عمر جوانها هدر نره… بخدا گناهه.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ترویجی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۴۹

  کد دیدگاه : 1275641

  با سلام و روزبخیر
  واقعا نمیدونم ما ترویجی ها باید چکار کنیم!!!
  در همین آگهی استخدامی هم از همه گرایشهای مهندسی کشاورزی پذیرش میشه ولی ترویج و آموزش کشاورزی که حیطه کاری و تخصصش همین آموزش و فنونش هست ذکر نشده!!!
  به گفته بعضی از دوستان اگه واقعا رشته ای کارایی نداره یا بها داده نمیشه از دانشگاهها حذفش کنیدتاعمرمون هدر نره. منم فوق لیسانس هستم و بیکار!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حسن تقوی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۲:۱۷

   کد دیدگاه : 1277148

   کاردانی برق الکتروتکنیک قدرت۸سال سابقه بیمه تامین اجتماعی اداره برق

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۴۳

  کد دیدگاه : 1275237

  سلام کارشناس حقوق هستم میتونم برا اموزش و پرورش ثبت نام کنم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۳:۴۹

   کد دیدگاه : 1275842

   سلام منم واقعا متاسفم واسه خودم که ۴سال ازعمرم وبه خاطرعلاقه ام به دبیری زمین شناسی توی دانشگاه هدر دادم,جسارت نشه به اونایی که ادبیات خوندن برای تدریس زمین شناسی احتمالا از اونا استفاده میکنن چیزی که متاسفانه 😀 در جامعه ما زیادعرف

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Ailin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۱۸

  کد دیدگاه : 1275129

  منظور از علوم تربیتی کلیه گرایش ها چیست؟؟؟؟
  شاخه های اونم میشه؟؟؟؟؟خواهش میکنم جواب منو بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۴۷

   کد دیدگاه : 1275163

   یعنی رشته علوم تربینی تمامی گرایشها

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مونا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۲:۱۲

  کد دیدگاه : 1274547

  سلام ببخشید میخواستم بپرسم که من دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندس کشاورزی گرایش گیاهپزشکی هستم ۳۶ واحدم مونده تا درسمو تموم کنم برا ثبت نام میتونم شرکت کنم یا نه؟(با مدرک لیسانس )

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۲:۴۲

   کد دیدگاه : 1274571

   خب جدای از سایر شرایط دوست عزیز شما هنوز در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل نشده اید که بتونید شرکت کنید با این مقطع

   پاسخ دهید
 • نویسنده : گلشن واحدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۵۶

  کد دیدگاه : 1274106

  سلام.لیسانس مدیریت صنعتی دارم میخواستم بدونم میتونم برای ازمون اموزش پرورش شرکت کنم رشته مارو برمیدارن ممنون جواب بدین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سکینه شرفپور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۴۹

  کد دیدگاه : 1273599

  ترکیب بندی کدرشته های تحصیلی وزیر مجموعه هایش به درستی مفهوم نیست سالهای قبل راحتر بود .الان چرا برای دبیری الهیات ازرشته های حوزوی سطح دو دعوت نشده است.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۳:۴۶

  کد دیدگاه : 1273153

  علوم تربیتی کلیه گرایش ها منظورش چیه
  آیا تکنولوژی آموزشی جزش میشه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زارع

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۴۷

  کد دیدگاه : 1272075

  واقعا برای آموزش و پرورش متآسفم چرا این همه رشته استخدام میکنن فقط رشته زمین شناسی استخدامی نداره مگه ما آدم نیستیم شغل نمیخوایم اگه این رشته به درد نمیخوره ازدانشگاه حذفش کنین که مردم نرن 4سال الاف بشن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محبوبه آسیابرنژ

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۰۲

  کد دیدگاه : 1271965

  خواستم بگم مگه ما که متولد شصت هستیم و لیسانس چه گناهی کردیم چرا شرایط سنی گذاشتن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۵۸

  کد دیدگاه : 1271953

  خواستم بگم مگه ما که متولد شصت هستیم و لیسانس چه گناهی کردیم چرا شرایط سنی گذاشتن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : المیرا مرادیان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۰۷

  کد دیدگاه : 1271815

  آیا با مدرک زبان انگلیسی میشود برای آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش ثبت نام کرد،

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدیه چراغی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۴۴

  کد دیدگاه : 1271758

  با سلام من با داشتن مدرک فوق دیپلم نا پیوسته فناوری اطلاعات (IT ) می توانم شرکت کنم .در رشته های مورد نیاز رشته ی فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان شده gxth vhiklhdd ;kdn

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۲۳

  کد دیدگاه : 1271714

  اگه دیپلم نمیگیره چراااا زده دیپلم مردم الکی پولشونو بندازن دوررجواااب بدید لطفا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : جمیل

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۳۱

  کد دیدگاه : 1271197

  سلام
  ببخشید رشته مدریریت بازرگانی هم شامل میشه ؟؟؟
  گشتم ندیدم
  لطفا جواب بدین با تشکر:

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۴۸

   کد دیدگاه : 1271255

   سلام دوست گرامی لیست رشته های موردنیاز آموزش و پرورش در بالای همین صفحه درج شده است، لطفا مطالعه بفرمایید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سمانه

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۴:۱۰

    کد دیدگاه : 1276574

    سلام من ليسانس حسابداري هستم درسم تموم شده ولي هنوز مدرك موقت نگرفتم ميتونم با ريز نمرات تبث نام كنم؟؟
    من با رشته حسابداري ميتونم واسه اموزگار ابتدايي شركت كنم؟؟؟لطفا سريع پاسخ بديد ممنونم

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...