دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

رشته های مجاز آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

جهت مشورت و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید


جهت دانلود فایل pdf شرایط اختصاصی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شغل محل های وزارت آموزش و پرورش (پذیرش آزاد) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شغل محل های وزارت آموزی و پرورش (سهمیه ایثارگران) اینجا کلیک نمایید


رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۶:
جهت رفاه حال شما کاربران گرامی تیم وبسایت ایران استخدام برای اولین بار اقدام به ارائه لیست رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش به صورت جداگانه و طی یک فایل واحد نموده است، شما با دانلود این فایل قادر خواهید بود تمام رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش را به صورت یکجا و تفکیک شده مشاهده نمایید:

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

کد و رشته های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش (سهمیه آزاد)


کد و رشته های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش (سهمیه ایثارگران)
۳۰۰۲۶ آموزش ابتدایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۸ برنامه ریزي درسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۷۶۰ علوم تربیتی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۲۱ فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۴ مشاوره (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۷ مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۲ تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۴۶ روانشناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۵ روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۶ روانشناسی بالینی گرایش استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۷ علوم تربیتی گرایش استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۰ کودکان استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۷۷ دبیري ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۴ زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۸۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی-کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۲۹ معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۰ دبیري ریاضی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۵ ریاضی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۶ آمار کلیه گرایشها(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۲۲۷۹ دبیري زبان انگلیسی (لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۷۹۷ زبان انگلیسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۳۶ آموزش علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۹۷ زیست شناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۴۰۷ میکروبیولوژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۶ دبیري زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۷۱ شیمی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۳ دبیري شیمی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۴۱ زبان و ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۲۲۷۴ دبیري زبان و ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۷۵ دبیري دینی و عربی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۲۷۸ ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۹۷ زیست شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۷۱ شیمی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۶۳ فیزیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۶ دبیر علوم تجربی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۶ دبیري زیست شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۱ دبیري فیزیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۳ دبیري شیمی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۰ بیولوژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۶۳ فیزیک کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۱ دبیري فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۹۴ الهیات و معارف اسلامی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۲۲۷۵ دبیري دینی و عربی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۹ دبیري الهیات و معارف اسلامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۷ درجه تخصصی ۲ حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۲۸۱۸ درجه تخصصی ۳- حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۰۲۳۸ تاریخ – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۴۰ تاریخ انقلاب اسلامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۳ دبیري تاریخ(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۰۶۱۳ ژئوفیزیک – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۸ دبیري جغرافیا(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۲ جغرافیا کلیه گرایشها(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۱۲۴۳ مهندسی صنایع کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۷۸ مهندسی عمران کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۵۱ مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۷۳۷ مهندسی مکانیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۵۲ ارتباط تصویري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۹۳ تصویرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)-
۳۱۱۳۱ معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۳۶ معماري منظر(لیسانس، فوق لیسانس)-
۳۱۴۱۹ نقاشی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۱ هنر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۵ برنامه ریزي اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۵۸ جامعه شناسی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۸ مطالعات اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۵۱۹ علوم اجتماعی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۱۵۳ علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۸ مردم شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۴ دبیري علوم اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۷۷ بهداشت عمومی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۸۱ بهداشت مدارس(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۱۸ پرستاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۰۰ تغذیه(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۸۷ مامایی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۰۰۹۴ الهیات و معارف اسلامی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۰۹ روان شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۰۷۶۰ علوم تربیتی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۸۰۲ علوم قرآنی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۷ درجه تخصصی ۲- حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۲۸۱۸ درجه تخصصی ۳- حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۰۵۰۹ روان شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۳ مشاوره کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۴۸ مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۱ مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۳ مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت و کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۴ مهندسی تکنولوژي کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۵ مهندسی تکنولوژي برق قدرت(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۰۴ حسابداري کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۸ مهندسی تکنولوژي گرایش ساختمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۰۲ مهندسی تکنولوژي ساختمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۶۲ مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۵ مهندسی اجرایی عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۶ مهندسی معماري و شهرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۷ مهندسی تکنولوژي عمران گرایش عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۸ مهندسی فناوري عمران گرایش ساختمان سازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۲۸ تکنولوزي شیلات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۰۹ مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۴۲ شیلات کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۰۴ چوب شناسی و صنایع چوب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۵ سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۸۸ صنایع چوب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۷ مهندسی صنایع چوب (گرایش صنایع چوب)(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۸ کارشناسی سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۹ مهندسی صنایع مبلمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۰ مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۱ مهندسی سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۵۱ مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۵۲ ارتباط تصویري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۷۸ گرافیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۲ ارتباط تصویري و گرافیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۹ ارتباط تصویري -گرافیک(آموزش گرافیک)(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۹۳ مکانیک خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۹۴ مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۹۵ مهندسی تکنولوژي خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۴۱ کاردانی فنی برق قدرت گرایش(توزیع، پست ، انتقال)(فوق دیپلم)
۳۲۳۸۱ کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی(فوق دیپلم)
۳۲۳۸۲ کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(فوق دیپلم)-
۳۲۳۸۳ کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۸ کاردان فنی الکتروتکنیک(فوقدیپلم)
۳۲۳۵۰ کاردانی فنی طراحی و دوخت(فوق دیپلم)
۳۲۳۵۱ کاردانی فنی طراحی پوشاك(فوق دیپلم)
۳۲۳۵۲ کاردانی فنی لباس و خیاطی(فوق دیپلم)
۳۲۷۴۹ پوشاك(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۷ کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۸ کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)
۳۲۷۴۸ کامپیوتر گرایش فناوري اطلاعا و ارتباطات(فوق دیپلم)
۳۰۰۹۶ الکترونیک(فوق دیپلم)
۳۰۰۹۷ الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون(فوق دیپلم)
۳۲۵۳۳ برق – الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم)
۳۲۷۵۹ الکترونیک عمومی(فوقدیپلم)
۳۰۱۰۹ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي گیاه پزشکی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۵ تکنولوژي تولیدات باغی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۶ علمی کاربردي پرورش گل و گیاه زینتی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۷ علمی کاربردي مدیریت تلفیقی آفات(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۰ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي تولیدات گیاهی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۱ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي تولیدات زراعی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۲ ساختمان گرایش ساختمان(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۳ ساختمان گرایش کارهاي عمومی ساختمان(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۴ ساختمان گرایش اجراي ساختمانهاي بتنی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۵ ساختمان گرایش نگهداري و مرمت ساختمان(فوق دیپلم)
۳۰۲۲۲ پرورش طیور(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۲ تکنولوژي پرورش دام(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۳ تکنولوژي پرورش طیور(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۴ گاوداري صنعتی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۵ مرغ داري صنعتی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۶ بهداشتیار دامپزشکی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۷ امور دامی(فوقدیپلم)
۳۲۳۴۳ کاردانی تاسیسات گرایش( حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۵ کاردانی فنی ماشینهاي کشاورزي گرایش(مکانیک ماشینهاي کشاورزي مکانیزاسیون کشاورزي)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۹ کاردانی فنی ساخت وتولید (گرایشهاي ماشین ابزار ، قالب سازي)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۴ کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)
۳۱۱۶۸ مهندسی برق گرایش مخابرات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۶ مهندسی علمی کاربردي برق الکترونیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۸۶ مهندسی تکنولوژي الکترونیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۲ مهندسی تکنولوژي برق گرایش الکترونیک، مخابرات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۲۷ مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۹۰۶ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۹ تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۹۰ مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۹ مهندسی فناوري تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۷۶ مهندسی قالب سازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۷ مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۲۹ مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۱۸ مهندسی ماشین ابزار(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۸۷ مهندسی ساخت و تولید(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۴۱۳ علمی کاربردي صنایع دستی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۷ صنایع دستی گرایشهاي فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۴ مهندسی شیمی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۵ مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۰۰ جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۹۴ صنایع فلزي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۶ مهندسی تکنولوژي جوشکاري(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۲۳۹۱ مهندسی مواد گرایش جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۹۲ مهندسی فناوري جوش(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۹۰ مکانیک جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۵۷ دامپروري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۵۸ دامپزشکی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۱۱۹۰ مهندسی تولیدات دامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۳ مهندسی علوم دامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۷۱۵ علمی کاربردي معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۳۳ معماري داخلی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۰۰ مهندسی معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۰ مهندسی معماري گرایش شهرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۱ مهندسی تکنولوژي معماري(لیسانس، فوق لیسانس)

رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵:

دانلود جدول رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵

جهت مشورت و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید


جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : Yasaman

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۱۹

  کد دیدگاه : 1341706

  سلام عزیزم نوشته کلیه گرایش ها منم دانشجو ی مترجمی م

  پاسخ دهید
 • نویسنده : گرافیک

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۱۵

  کد دیدگاه : 1314811

  سلام مدیر جان.. من به دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز گرافیک آزمون95 شدیدا احتیاج دارم! ولی هیچ جا نمیبینمش! اگه ممکنه حتما توی سایت. بزاریدش .. ممنون از شما

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۹:۵۱

   کد دیدگاه : 1314858

   منتشر نشده از اساس متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سمیه مهدوی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۳۲

  کد دیدگاه : 1310603

  با سلام
  ی سوال داشتم .من لیسانس کامپیوتر دارم و قصد دارم ارشد یکی از گرایش های علوم تربیتی شرکت کنم .ایا بعد از اتمام میتونم با مدرک فوق لیسانس استخدامی های بعدی آموزش و پرورش ( اموزگار ابتدایی) شرکت کنم .یا واسه ی شرکت حتما باید مدرک لیسانس و فوق یه رشته باشه؟
  ممنون میشم اگه جواب بدید .تشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Sepide

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۲:۰۰

   کد دیدگاه : 1335317

   نه ربطی نداره من ارشد علوم تربیتی ام لیسانس یه رشته ی دیگه.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سدنا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۲۱

  کد دیدگاه : 1310428

  سلام خداقوت ازمون استخدامی مشاور تحصیلی شرکت کردم دوستانی که اطلاع دارن از منابع میتونن کمکم کنند مشاوره شغلی ومشاوره خانواده کدام منبع بخونیم .

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کماسی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۴

  کد دیدگاه : 1298556

  با سلام و عرض ادب
  عذر میخوام من قصد شرکت در ازمون استخدامی رو دارم و رشته ی تحصیلیم اموزش زبان انگلیسی هستش ومیخوام واسه استخدامی دبیری زبان انگلیسی شرکت کنم اما این سوال چند مدته ذهنمو درگیر کرده که با رشته اموزش زبان میشه دبیری زبان شرکت کرد,همش میترسم که بگن رشته ام به شغلی که میخوام انتخاب کنم مرتبط نیست
  لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۱۳

   کد دیدگاه : 1298583

   دوست گرامی مهلت ثبت نام در این آزمون به پایان رسیده است.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : کماسی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۲:۳۸

    کد دیدگاه : 1298626

    بله اطلاع دارم من دارم واسه ازمون سال بعد خودمو اماده میکنم اما یجورایی میشه گفت میون اسمون و زمین معلقم چون نمیدونم اگر بخوام دبیری شرکت کنم سیستم ارور نمیزنه

    پاسخ دهید
  • نویسنده : Yasaman

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۱۸

   کد دیدگاه : 1341705

   سلام نوشته کلیه ی گرایش ها منم مترجمی خودم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۸:۰۳

  کد دیدگاه : 1290895

  باسلام ببخشید آیا امکان داره که استخدامی از ۱۱ به بعد تمدید بشه توروخدا جواب بدید مچکرم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۵۶

   کد دیدگاه : 1298562

   خیر مجدد تمدید نمیشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : عربی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۲۲

  کد دیدگاه : 1285402

  سلام.خسته.نباشید.میخواستم.بدونم.من.که.رشتم.تجربیه.میتونم.برایه.دبیری.عربی.بخونم؟
  اگه.میتونم.باید.چه.درس.هایی.رو.در.کنکور.با.درصد.بالا.بزنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ارمان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۴۷

  کد دیدگاه : 1285326

  سلام خسته نباشید از کدوم قسمت ما باید ثبت نام کنیم همه جا هستش ک استخدامی داره ولی معلوم نیس باید کجا اطلاعاتو وارد کنیم لطفا رسیدگی کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد-کامپیوتر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۱۲

  کد دیدگاه : 1285075

  سلام رشته تکنولوژی نرم افزار کجا میخاد هرچی میگردم جایی نمیخاد نمیتونم ثبت نام کنیم ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۱۲

   کد دیدگاه : 1285255

   اگر نباشه خیر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۱۶

  کد دیدگاه : 1282175

  با سلام از کجا باید ثبت نام استخدام آموزش و پرورش کنم لطفا راهنمایی نمایید . کدام گزینه را برای ثبت نام باید انتخاب کنم تا مراحل ثبت نام انجام شود؟ با تشکر لطفا راهنمایی کنید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۷:۰۸

  کد دیدگاه : 1281875

  رشته کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری رو میخوان و مربوط به کدوم گروه آموزشیه؟
  لطفا سریع جواب بدید که امروز آخرین مهلته ثبت نامه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۲:۳۰

  کد دیدگاه : 1281812

  با سلام من رشته تکنولوژی نرم افزارم دارم کارشناسی میخاستم دبیری حرفه و فن میخام ثبت نام کنم میگه تحصيلات شما (مقطع یا رشته تحصیلی) با تحصيلات قابل پذيرش در شغل محل 12296 سازگاری ندارد (براي تطابق شغل محل هاي انتخابي و تحصيلات، حتما دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نماييد) لطفا راهنمایی کنید سریع

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۴:۴۷

   کد دیدگاه : 1281858

   رشته تحصیلی ذکر شده در مدرک شما باید عینا با رشته تحصیلی مورد نیاز در آگهی از بابت عنوان و نوشتار یکسان باشد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۲۶

  کد دیدگاه : 1281218

  اینهمه رشته فقط جای رشته کودکیاری نبودواقعا”که…کسی برای بچه های پیش دبستانی ارزش قائل نیست وظاهرا”ازهررشته ای میشه استفاده کرد……..

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرشته کریمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۵۵

  کد دیدگاه : 1281101

  با عرض سلام وخسته نباشید میخواستم ببینم رشته شیمی صنعتی خانم برا استان فارس چند نفر نیرو میخوان آیا میتونم ثبت نام کنم اگه میشه زودتری راهنماییم کنید ممنونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سعیدروشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۲۵

  کد دیدگاه : 1280556

  باسلام وخسته نباشیدخواستم بدونم باتوجه به قسمت رشته های موردنیازاستخدامی آموزش وپرورش رشته مهندسی شیمی پالایش هم شرایط ثبت نام روداره ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مسعود محمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۴۹

  کد دیدگاه : 1279429

  سلام خسته نباشید واسه استخدام تو آموزش و پرورش همه جا آگهی میبینیم که تبلیغ کردن استخدام در آموزش و پرورش با مدرک دیپلم تو دفترچه راهنما هم گفته که با دیپلم میشه ولی واسه ثبت نام که اقدام کردم اول باید 33000 تومن بدم که یه رمز بخرم بتونم ثبت نام کنم ولی وقتی میخوام ثبت نام خودمو تو آخرین مرحله تایید کنم با یه پیغام روبرو میشیم که میگه مقطع تحصیلی یا رشته تحصیلی با شغل انتخابی سازگاری نداره (برای اطلاعات بیشتر دفترچه راهنما را مطالعه کنید) توی دفترچه هم هیچ توضیحی نداده که با مدرک دیپلم چه رشته ای باید ثبت نام کرد و چه شغلی انتخاب کرد حداقل اول بذارن مراحل ثبت نامو انجام بدیم اگه شرایطشو داشتیم 33000 تومنو واریز کنیم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فضه کمکلایی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۴:۴۸

  کد دیدگاه : 1278849

  سلام من ثبت نام نکردم خبر نداشتم میخوام ثبت نام کنم الان میشه ثبت نام کرد تو رو خدا یه کاری کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۴۸

   کد دیدگاه : 1279428

   تا 11 تیر فرصت هست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ازاده صفدریان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۱۷

  کد دیدگاه : 1278040

  چرا رشته مدیریت خانواده نداره تا پارسال بود

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مینا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۵:۰۱

   کد دیدگاه : 1283123

   پارسال هم نبود .باهزار مشقت درس خوندیم کاردانی اش سه ساله بود کارشناسی دوسال .ما اولین گروه فارغ التحصیل کارشناسی هستیم ولی نمی دونم چرا اموزش وپرورش واسه تدریس از کاردانی وکسانی که این رشته رو نخوندن استفاده میکنن .پس کی کارشناسی مدیریت خانواده رو استخذام میکنید ؟؟؟

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...