دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

رشته های مجاز آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

جهت مشورت و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید


جهت دانلود فایل pdf شرایط اختصاصی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شغل محل های وزارت آموزش و پرورش (پذیرش آزاد) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شغل محل های وزارت آموزی و پرورش (سهمیه ایثارگران) اینجا کلیک نمایید


رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۶:
جهت رفاه حال شما کاربران گرامی تیم وبسایت ایران استخدام برای اولین بار اقدام به ارائه لیست رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش به صورت جداگانه و طی یک فایل واحد نموده است، شما با دانلود این فایل قادر خواهید بود تمام رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش را به صورت یکجا و تفکیک شده مشاهده نمایید:

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

کد و رشته های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش (سهمیه آزاد)


کد و رشته های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش (سهمیه ایثارگران)
۳۰۰۲۶ آموزش ابتدایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۸ برنامه ریزي درسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۷۶۰ علوم تربیتی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۲۱ فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۴ مشاوره (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۷ مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۲ تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۴۶ روانشناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۵ روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۶ روانشناسی بالینی گرایش استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۷ علوم تربیتی گرایش استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۰ کودکان استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۷۷ دبیري ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۴ زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۸۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی-کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۲۹ معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۰ دبیري ریاضی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۵ ریاضی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۶ آمار کلیه گرایشها(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۲۲۷۹ دبیري زبان انگلیسی (لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۷۹۷ زبان انگلیسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۳۶ آموزش علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۹۷ زیست شناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۴۰۷ میکروبیولوژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۶ دبیري زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۷۱ شیمی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۳ دبیري شیمی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۴۱ زبان و ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۲۲۷۴ دبیري زبان و ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۷۵ دبیري دینی و عربی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۲۷۸ ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۹۷ زیست شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۷۱ شیمی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۶۳ فیزیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۶ دبیر علوم تجربی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۶ دبیري زیست شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۱ دبیري فیزیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۳ دبیري شیمی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۰ بیولوژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۶۳ فیزیک کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۱ دبیري فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۹۴ الهیات و معارف اسلامی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۲۲۷۵ دبیري دینی و عربی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۶۹ دبیري الهیات و معارف اسلامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۷ درجه تخصصی ۲ حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۲۸۱۸ درجه تخصصی ۳- حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۰۲۳۸ تاریخ – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۴۰ تاریخ انقلاب اسلامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۳ دبیري تاریخ(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۰۶۱۳ ژئوفیزیک – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۸ دبیري جغرافیا(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۲ جغرافیا کلیه گرایشها(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۱۲۴۳ مهندسی صنایع کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۷۸ مهندسی عمران کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۵۱ مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۷۳۷ مهندسی مکانیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۵۲ ارتباط تصویري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۹۳ تصویرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)-
۳۱۱۳۱ معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۳۶ معماري منظر(لیسانس، فوق لیسانس)-
۳۱۴۱۹ نقاشی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۱ هنر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۵ برنامه ریزي اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۵۸ جامعه شناسی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۰۸ مطالعات اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۵۱۹ علوم اجتماعی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۱۵۳ علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۸۸ مردم شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۷۴ دبیري علوم اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۷۷ بهداشت عمومی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۸۱ بهداشت مدارس(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۲۱۸ پرستاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۰۰ تغذیه(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۸۷ مامایی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۰۰۹۴ الهیات و معارف اسلامی – کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۵۰۹ روان شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۹ سطح ۲ حوزوي(لیسانس)
۳۰۶۳۰ سطح ۳ حوزوي(فوق لیسانس)
۳۰۷۶۰ علوم تربیتی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۸۰۲ علوم قرآنی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۷ درجه تخصصی ۲- حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۲۸۱۸ درجه تخصصی ۳- حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس)
۳۰۵۰۹ روان شناسی کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۳ مشاوره کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۴۸ مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۱۵۱ مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۳ مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت و کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۴ مهندسی تکنولوژي کنترل(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۵ مهندسی تکنولوژي برق قدرت(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۰۴ حسابداري کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۸ مهندسی تکنولوژي گرایش ساختمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۰۲ مهندسی تکنولوژي ساختمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۲۶۲ مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۵ مهندسی اجرایی عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۶ مهندسی معماري و شهرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۷ مهندسی تکنولوژي عمران گرایش عمران(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۸ مهندسی فناوري عمران گرایش ساختمان سازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۳۲۸ تکنولوزي شیلات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۰۹ مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۴۲ شیلات کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۰۴ چوب شناسی و صنایع چوب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۲۵ سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۸۸ صنایع چوب(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۷ مهندسی صنایع چوب (گرایش صنایع چوب)(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۸ کارشناسی سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۹ مهندسی صنایع مبلمان(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۰ مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۱ مهندسی سازههاي چوبی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۵۱ مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۰۵۲ ارتباط تصویري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۷۸ گرافیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۰۲ ارتباط تصویري و گرافیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۹ ارتباط تصویري -گرافیک(آموزش گرافیک)(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۹۳ مکانیک خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۹۴ مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۲۹۵ مهندسی تکنولوژي خودرو(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۴۱ کاردانی فنی برق قدرت گرایش(توزیع، پست ، انتقال)(فوق دیپلم)
۳۲۳۸۱ کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی(فوق دیپلم)
۳۲۳۸۲ کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(فوق دیپلم)-
۳۲۳۸۳ کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۸ کاردان فنی الکتروتکنیک(فوقدیپلم)
۳۲۳۵۰ کاردانی فنی طراحی و دوخت(فوق دیپلم)
۳۲۳۵۱ کاردانی فنی طراحی پوشاك(فوق دیپلم)
۳۲۳۵۲ کاردانی فنی لباس و خیاطی(فوق دیپلم)
۳۲۷۴۹ پوشاك(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۷ کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۸ کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)
۳۲۷۴۸ کامپیوتر گرایش فناوري اطلاعا و ارتباطات(فوق دیپلم)
۳۰۰۹۶ الکترونیک(فوق دیپلم)
۳۰۰۹۷ الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون(فوق دیپلم)
۳۲۵۳۳ برق – الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم)
۳۲۷۵۹ الکترونیک عمومی(فوقدیپلم)
۳۰۱۰۹ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي گیاه پزشکی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۵ تکنولوژي تولیدات باغی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۶ علمی کاربردي پرورش گل و گیاه زینتی(فوق دیپلم)
۳۲۳۹۷ علمی کاربردي مدیریت تلفیقی آفات(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۰ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي تولیدات گیاهی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۱ امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژي تولیدات زراعی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۲ ساختمان گرایش ساختمان(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۳ ساختمان گرایش کارهاي عمومی ساختمان(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۴ ساختمان گرایش اجراي ساختمانهاي بتنی(فوق دیپلم)
۳۲۷۶۵ ساختمان گرایش نگهداري و مرمت ساختمان(فوق دیپلم)
۳۰۲۲۲ پرورش طیور(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۲ تکنولوژي پرورش دام(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۳ تکنولوژي پرورش طیور(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۴ گاوداري صنعتی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۵ مرغ داري صنعتی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۶ بهداشتیار دامپزشکی(فوق دیپلم)
۳۲۷۵۷ امور دامی(فوقدیپلم)
۳۲۳۴۳ کاردانی تاسیسات گرایش( حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۵ کاردانی فنی ماشینهاي کشاورزي گرایش(مکانیک ماشینهاي کشاورزي مکانیزاسیون کشاورزي)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۹ کاردانی فنی ساخت وتولید (گرایشهاي ماشین ابزار ، قالب سازي)(فوق دیپلم)
۳۲۳۴۴ کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)
۳۱۱۶۸ مهندسی برق گرایش مخابرات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۶ مهندسی علمی کاربردي برق الکترونیک(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۸۶ مهندسی تکنولوژي الکترونیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۲ مهندسی تکنولوژي برق گرایش الکترونیک، مخابرات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۲۷ مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۹۰۶ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۸۹ تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۹۰ مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۹۹ مهندسی فناوري تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۹۷۶ مهندسی قالب سازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۷ مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۲۹ مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۴۱۸ مهندسی ماشین ابزار(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۷۸۷ مهندسی ساخت و تولید(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۲۴۱۳ علمی کاربردي صنایع دستی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۷ صنایع دستی گرایشهاي فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۴ مهندسی شیمی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۵۵ مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۰۰ جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۶۹۴ صنایع فلزي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۹۶ مهندسی تکنولوژي جوشکاري(لیسانس،فوق لیسانس)
۳۲۳۹۱ مهندسی مواد گرایش جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۳۹۲ مهندسی فناوري جوش(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۹۰ مکانیک جوشکاري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۵۷ دامپروري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۴۵۸ دامپزشکی(لیسانس، فوقلیسانس)
۳۱۱۹۰ مهندسی تولیدات دامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۱۳ مهندسی علوم دامی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۰۷۱۵ علمی کاربردي معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۱۳۳ معماري داخلی(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۱۳۰۰ مهندسی معماري(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۰ مهندسی معماري گرایش شهرسازي(لیسانس، فوق لیسانس)
۳۲۸۰۱ مهندسی تکنولوژي معماري(لیسانس، فوق لیسانس)

رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵:

دانلود جدول رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵

جهت مشورت و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید


جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید
 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : مرضیه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۲۸

  کد دیدگاه : 1427975

  ببخشید ایاامسال رشته زمین شناسی تو رشته های موردپذیرش قرارداره ممنون میشم جواب بدین..
  دوسال چک میکنم امااین رشته رونمیگیرین😕

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۰:۰۸

   کد دیدگاه : 1428048

   از رشته های مورد نیاز امسال خبری در دست نیست دوست عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۱۴

  کد دیدگاه : 1427282

  سلام رشته مدیریت بازرگانی برا آزمون استخدام اموزش پرورش میتونه شرکت کنه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۳۹

   کد دیدگاه : 1427347

   بستگی به رشته های مورد نیاز در شرایط اعلامی دارد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : هم وطن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۱۳

  کد دیدگاه : 1424310

  اونايي كه ميكن فرزندان همكار رو جذب كنن !!دليل نداره چون پدرمادرهاتون توى اموزش پرورش زحمت كشيدن فرزندان رو باسهميه فرهنگى استخدام كنن!!يعني هيچ علمى نباشه ولي همين كه فرزند همكار باشه استخدام بشه!!!پدرمادرهاتون درسته كه بسيار زحمت كشيدن و ما سواد خودمون رو مديون اونها هستيم ولي رايگان هم خدمت نكردن !!!لطفا اينقدر به استخدام سهميه كاركنان بها نديدتا كي بايد شاهد حق خوريها باشيم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۱:۰۰

   کد دیدگاه : 1424358

   استخدامی در این خصوص و با این امتیاز در طی این سالها صورت نگرفته دوست عزیز. بحث سر مسئله ای هست که رخ نداده و نمیده، پس به نظر بنده بحث مفیدی نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محیا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۵۹

  کد دیدگاه : 1414347

  سلام
  چرا همه رشته های مهندسی پذیرش داره ولی ر شته مهندسی صنایع رو نمیگیره ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۳۵

  کد دیدگاه : 1410861

  سلام چرا هیچ وقت رشته اقتصاد رو اموزش و پرورش نمیخواد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مبین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۵۲

  کد دیدگاه : 1409845

  چرا هیچ موقع از رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد استخدامی پذیرش نداره موندم چرا این رشته رو تو دانشگاه ها گذاشتن ؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۵۱

  کد دیدگاه : 1409844

  چرا هیچ موقع از رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد استخدامی پذیرش نداره موندم چرا این رشته رو تو دانشگاه ها گذاشتن ؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بهار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۴۴

  کد دیدگاه : 1408523

  ببخشید میگم دی ماه کی میدونه چه رشتهایی رو میخوان کسی خبر نداره

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مسعود

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۰۱

  کد دیدگاه : 1408282

  چرا اموزش پرورش برا فرزند همکار ارزشی قاعل نمیشه در صورتی ک تمام سازمان ها برا فرزندان کارمند همون سازمان ی ضریب میدن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد زارعی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۴۸

  کد دیدگاه : 1407339

  این چ عدالتی هستش چند بار استخدامی اموزش و پرورش میاد ولی از رشته بهداشت محیط جذب ندارند در صورتی ک اساس سلامت ی جامعه بهداشت محیط هست ن رشته پرستاری و مامای اینا چی سرشون میشه اینا رشته های علمی نیستن و بیستر مهارتی هستن و فوقش بتونن ی سرم بزنن واقعا متاسفم .

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حامد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۷:۱۶

   کد دیدگاه : 1421549

   پرستارا چند واحد بهداشت وکلی کاراموزی بهداشت گذروندن.لطفا درموردچیزی ک نمیدونید نظرندید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سالار متين

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۴۲

  کد دیدگاه : 1406331

  سلام ببخشيد كسي ميتونه راهنمايم كنه من ده واحد مونده كه ليسانسمو بگيرم ايا ميتونم مدرك اموزنو ليسانس بزنم بعداز ازمون ده واحد پاس كنم خانواده جانبازم هستم خيلي گنگم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : بهار

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۴۰

   کد دیدگاه : 1408516

   سلام نه باید تو ثبت نام تاریخ فارغ تحصیلی با معدلتو بنویسی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۰۴

  کد دیدگاه : 1405863

  باسلام درپاسخ به دوست عزیز خانم شیردل باید بگم درست هست که اینطور رشته ها را زدن و اعلام کردن ولی وقتی دفترچه ازمون میاد هیچ ارزشی برای گروه علوم پایه واقع نمیشوند و طرفیت پذیرش تو استانها پر هست حتی برای دوره ابتدایی که بسیار تقاضا بالاست رشته های علوم پایه اجازه نمیدهند ثبت نام کنیم بنظرم باید یک مسئولی رسیدگی کنه این درد بسیاری از فارغ التحصیلان تحصیلکرده هست که علاقه مند به اموزگاری هستند ولی درکدرشته های مجاز قرار نمیگیریم تورابخدا به داد علوم پایه برسید اگر رشته هایی مثل ادبیات دعوت بکار میشوند پس چرا الان رشته مشخص کردید تورا خدا توازمون بعدی ماراهم لحاظ کنید بعنوان آموزگاری فارغ التحصیل ارشد شیمی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهره شیردل

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۵۰

  کد دیدگاه : 1402110

  با عرض سلام ،ما فارغ التحصلان رشته مهندسی محیط زیست واقعا مظلوم واقع شدیم،تمام رشته ها میتوانند در ازمون استخدام اموزش و پرورش شرکت کنند اونوقت رشته ای مثل محیط زیست که پایه و اساس یادگیری ان برای دانش اموزان باید صورت بگیرد و دارای کتاب مجزا میباشد جزو این رشته ها نیست و این ظلم به فارِغ التحیلان این رشته که علاقه اموزش دادن را دارند میباشد.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۳۲

   کد دیدگاه : 1407027

   با سلام لطفا امسال تو استخدام اموزش وپرورش فقط رشته های مرتبط با اموزش وپرورش بگیریت. وسهمیه فرزندان فرهنگی حتما لحاظ شود فرهنگیان خیلی زحمت کشید

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...