جزئیات بیشتر در مورد خبر

 آغاز کلاس‌های دوره مهارت آموزی از روز شنبه 19 آبان 97

جهت ورود به صفحه اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اصلی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید


خبر 2 آبان 97: اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش در سال 97

مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات نتایج بررسی صلاحیت‌های عمومی (گزینش) و فرایند جذب پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی تیرماه سال 1397 وزارت آموزش‌وپرورش را اعلام کرد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات نتایج بررسی صلاحیت‌های عمومی (گزینش) و فرایند جذب پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی تیرماه سال 1397 وزارت آموزش‌وپرورش را اعلام کرد.

قبول شدگان آزمون می توانند از طریق اطلاعیه مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات  مراحل کارها  را انجام دهند. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به نام خدا

نتایج گزینش پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال 1397

اطلاعیه اعلام نتایج بررسی صلاحیت های عمومی(گزینش) و فرایند جذب پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی تیرماه سال 1397 آموزش و پرورش

بـا آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان گرامی آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در پنجمین آزمون متمرکز دستگاهای اجرایی کشور تیرماه 1397 (موضوع مجوز شماره1667207 مورخ 10 بهمن 96سازمان اداری واستخدامی کشور)، بدین‌وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مزبور بعداز طی مراحل قانونی،اعلام می گردد مقتضی است اقدامات ذیل از سوی داوطلبان محترم انجام گردد.

*تأییدشدگان نهایی مکلفند به منظور انجام آزمایشات پاراکلینیکی بدو استخدام، سپردن تعهد خدمت محضری، گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی ونحوه جذب و بکارگیری به شرح ذیل در سه مرحله اقدام نمایند.

تذکر: عدم مراجعه  فرد پذیرفته شده در مهلت مقرر برای پیگیری امور مربوط به انجام آزمایشات پزشکی ، تشکیل پرونده استخدامی، ثبت نام و شرکت در دوره ‌یکساله مهارت آموزی در دانشگاه‌ فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپرورش تلقی شده و مسئولیت آن، صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

مرحله اول : انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تکمیل پرونده استخدامی

معرفی افراد جهت انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تکمیل پرونده استخدامی حداکثر تا پنج(5) روز پس از انتشار اسامی واجدین شرایط دراین اطلاعیه، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت صورت می¬پذیرد، براین اساس پذیرفته شدگان نهایی پس از انتشار اسامی، با در دست داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی و کارنامه نهایی صادره از سامانه همگام، ضمن حضور در واحد امور اداری اداراه کل آموزش وپرورش استان‌ها، نسبت به اخذ معرفی نامه برای انجام آزمایشات پاراکلینیکی ، گواهی عدم سوءپیشینه ، سپردن تعهد خدمت محضری و… با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام نمایند.

تذکر مهم: ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری ( موضوع مجوز شماره1667207 مورخ 10 بهمن 96سازمان اداری واستخدامی کشور) به دانشگاه/پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی جهت ضبط در پرونده آموزشی الزامی می باشد.

مرحله دوم : دوره یکساله مهارت آموزی

به استناد مجوز شماره1667207 مورخ 10 بهمن 96 سازمان اداری واستخدامی کشور و مفاد مندرج در آگهی استخدام پیمانی تیرماه سال1397آموزش وپرورش، پذیرفته شدگان استخدام مزبور در مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاههای وابسته به آموزش وپرورش (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی) می‌باشند.پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به منظور ثبت نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی اقدام نمایند.

 پذیرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه محل  برگزاری دوره به منظور کسب اطلاع ازنحوه ثبت نام در دوره (زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه مراجعه حضوری)، به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های مزبور به شرح زیر مراجعه نمایند.

• پذیرفته شدگان رشته‌های شغلی هنر آموز و استادکار  جهت اطلاع و ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزی یک هفته بعد از انتشار اسامی به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی به نشانی مراجعه نمایند.

•پذیرفته شدگان سایررشته‌های‌شغلی (دبیر،آموزگار، مراقب سلامت ومربی امورتربیتی‌مدارس) براساس‌کارنامه نهایی صادره ازسامانه همگام جهت اطلاع از ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزی یک هفته بعد از انتشار اسامی  به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان ‌به نشانی مراجعه نمایند.

• ارائه کارنامه نتایج نهایی گزینش آزمون مزبور که از لینک اعلام نتایج آموزش وپرورش(سامانه همگام) قابل دریافت می‌باشد به دانشگاه/پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی الزامی است.

•طبق مفاد بند (ج) قسمت شرایط وضوابط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش مندرج درصفحه  13دفترچه راهنمای ثبت نام  پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور تیرماه سال  1397،پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع(اصلح)، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدام پیمانی، منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور می¬باشد.

توجه:آزمون جامع(اصلح) طبق شرایط وضوابط مربوط که از طریق دانشگاه مجری برگزاری دوره اعلام می‌گردد، انجام خواهد گرفت.

• رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه‌های مجری دوره یکساله مهارت آموزی،برای مهارت آموزان الزامی است.

•ثبت نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه‌های وابسته صرفاً براساس فهرست موردتأیید مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات امکان پذیر خواهدبود.مجدداً تأکید می‌گردد که پذیرفته شدگان می بایست با در دست داشتن کارنامه نهایی که از سامانه همگام (لینک اعلام نتایج) قابل دریافت است به سایت دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی و حضوری اقدام نمایند.

تذکر:صدور هرگونه معرفی نامه برای پذیرفته شدگان توسط سایر واحدهای اداری (اعم از حوزه ستادی وزارت و اداره کل آموزش وپرورش استانها و ادارات ومناطق آموزشی) جهت ثبت نام در دانشگاه مجری دوره یکساله مهارت آموزی مجاز نمی باشد.

•شرکت در کلاس‌های دوره یکساله مهارت آموزی  به صورت رایگان می باشد. چنانچه پذیرفته شدگان نهایی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند دو برابر هزینه‌های فرایند استخدام و برگزاری دوره  مهارت آموزی به تشخیص آموزش وپرورش محاسبه و از داوطلب اخذ خواهدشد.

• طبق مفاد بند (ج) قسمت شرایط وضوابط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش دفترچه راهنمای ثبت نام  پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور تیرماه سال  1397، دانشگاه‌های  مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد. در صورت تقاضای افراد و وجود امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.

• مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرک مهارتهای هفتگانه (ICDL ) میباشند در غیر این صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.

•  به منظوراحرازمهارتهای پایه وعمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجدشرایط جهت استخدام درمشاغل تخصصی،کارشناسی وبالاتر(موضوع تبصره دوماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته‌شدگان نهایی، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفتگانه (ICDL) صادره ازمراکزومؤسسات تاییدصلاحیت‌شده توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور را ارائه نمایندکسانیکه فاقدگواهی‌نامه‌های مذکورمی‌باشند و یاگواهینامه آنان ازمراکزتعیین صلاحیت شده نمی‌باشند،موظفند دریکی ازمراکزتعیین شده که دربخش«اعتبارسنجی موسسات آموزشی» باعنوان «موسسات تعیین صلاحیت شده» سایت مرکزآموزش مدیریت دولتی قابل مشاهده می‌باشد، پس ازشرکت درآزمون تعیین سطح،گواهی‌نامه مذکوررا در زمان مقرر ارائه نمایند.

* پذیرفته شدگان نهایی دقت نمایند که امورمرتبط با ثبت نام و شرکت دردوره یکساله مهارت آموزی را صرفاً ازطریق دانشگاه های مجری دوره پیگیری نمایند و در صورت بروز مشکل  درثبت نام، فقط از دانشگاه مجری دوره موضوع را پیگیری  نمایند.

مرحله سوم : نحوه جذب و بکارگیری

صدور ابلاغ تدریس و حکم  استخدام پیمانی از ابتدای مهرماه سال 1398 به بعد، درصورت احراز شرایط ذیل خواهدبود:

• شرکت در دوره مهارت آموزی ، موفقیت در آزمون جامع اصلح و ارائه اصل گواهی دوره یکساله مهارت آموزی،

• ارائه اصل گواهی مهارتهای هفتگانه(ICDL) صادره از مراکز وموسسات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور،

• ارائه اصل گواهی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برای داوطلبان دارای دین اسلام.

*داوطلبانی کـه اسامی آنـان بعنوان معرفی شده یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامــی مذکـور قرار داشته، لیکن صلاحیت های عمومی آنان، مورد تأیید هسته‌های گزینش آموزش وپرورش قرار نگرفته است؛ ضروری است جهت تکمیل فرم درخواست تجدید نظر، به هسته گزینش آموزش وپرورش استان محل پذیرش خود مراجعه نمایند(مطابق ضوابط مربوط حداکثــر فرصت اعتراض قانونی به مـدت دو ماه از تـاریخ انتشار اسامی در این اطلاعیه می باشد) شایـان ذکـر است  بــراسـاس ضوابط و مقررات مربوط، دریـافت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان پس از انقضای مهلت اعلام شده، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهدبود.

*پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سنوات قبل که تأییدیه گزینش آنان از 15 بهمن 96به بعد، ازسوی دبیرخانه هیات مرکزی گزینش، صادره شده است. لیکن تاکنون دردوره مهارت آموزی ثبت نام نکرده اند براساس رشته شغلی به سایت دانشگاه مجری دوره‌های مزبور مراجعه نموده ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند.اسامی اینگونه افراد ازطریق مرکزبرنامه‌ریزی منابع‌انسانی‌وفناوری‌اطلاعات به دانشگاه‌های فرهنگیان ودانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، حداکثر تامورخ 22 آبان 97 ارسال خواهدشد.

زمانبندی ثبت نام وفرایند شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی:

•  پذیرفته شدگان نهایی به منظور ثبت نام دردوره مهارت آموزی، بعد از یک هفته از انتشار اسامی  به  سایت دانشگاه فرهنگیان‌ و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مراجعه نمایند.

•کلاس‌های دوره مهارت آموزی در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از روز شنبه  مورخ 19 آبان 97به بعد شروع خواهد شد. فلذا پذیرفته شدگان نهایی باید زمان دقیق شروع کلاس‌های دوره مهارت آموزی را  از طریق دانشگاه‌های مزبور  پیگیری نمایند.

• زمان برگزاری آزمون جامع(اصلح) بعد از کسب موفقیت در پودمان‌های آموزشی، در تابستان سال1398 خواهد بود  براین اساس پذیرفته شدگان باید زمان دقیق  برگزاری آزمون مزبور  را از طریق سایت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی  پیگیری نمایند.

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید

منبع: سایت وزارت آموزش و پرورش


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : عاطفه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:11

  کد دیدگاه : 2008813

  سلام
  بچه ها اونایی که در مراسم اربعین شرکت کردند و الان کربلا هستند برای آزمایشات و سوپیشینه باید چیکار کنند؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عاطفه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:09

  کد دیدگاه : 2008807

  سلام بچها اونایی که در مراسم اربعین شرکت کردند و الان کربلا هستند برای آزمایشات و سوپیشینه باید چیکار کنن؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بروجن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:20

  کد دیدگاه : 2005143

  ببخشید ادمین و بچه ها کسی میدونه این جریان که اخر اطلاعیه نوشته لیست افراد آزمون استخدامی سال 96که تایید گزینش شدن اسامیشون تا 22آبان ارسال خواهد شد کیا را میگه اگر کسی چیزی میدونه بگه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:46

  کد دیدگاه : 2003199

  سلام چرا هر چقدر اطلا عات را می زنیم می نویسه اشتباه این چه سر کار گذاشتنی ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:57

  کد دیدگاه : 2001394

  سلام
  فکر کنم برای کسانی که زده در حال بررسی گزینش نشده اند. اخه یا دمه پارسال تو کامنت های دوستان خوندم
  امیدوارم منو ببخشید و از حرفم ناراحت نشید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:27

  کد دیدگاه : 2000739

  سلام دوستان دوره را مشخص نکرده تو نتیجه باید از کجا بفهمیم دوره باید کجا بریم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مهناز

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:34

   کد دیدگاه : 2001347

   لینک دانشگاه تربیت دبیر رجایی و فرهنگیان هست تو اطلاعیه.. بر اساس رشته ای ک قبول شدین وارد سایت بشین و… البته الان که نه.. تو این هفته.. سایت دانشگاه اطلاعیه ثبتنام میزنه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:32

  کد دیدگاه : 2000334

  کسی از دوستان اطلاعی داره که حین دوره آموزشی حقوق میدن یا نه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : اسدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:02

   کد دیدگاه : 2000920

   حقوق نمیدن

   پاسخ دهید
  • نویسنده : س

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 19:43

   کد دیدگاه : 2001163

   نه ازین خبرا نیست 🙂 پول نمیدن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حکیم....

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:39

  کد دیدگاه : 1999854

  سلام این کارنامه چطوری از سامانه همگام دریافت کنیم… لینک اعلام نتایج نداره اصلا…. ممنون میشم راهنمایی کنی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اکبریان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:56

  کد دیدگاه : 1999200

  خدایا شکرت که دستمو گرفتی و کمکم کردی ممنونم خدا جون
  به امید اینکه باز کمکم کنی تا به بنده هات کمکم کنم که انسانهای واراسته ای باشند

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سامیار

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:23

   کد دیدگاه : 1999375

   باسلام وعرض تبریک خدمت دوستانی که قبول شدندبنظرتون برای کسانی که توی سایت میزنه درحال بررسی یعنی چی میتونه باشه لطفاراهنمایی کنیدممنون ومتشکر

   پاسخ دهید
   • نویسنده : کیمیا عسکری

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 16:10

    کد دیدگاه : 1999574

    برا منم زده در حال بررسی برام سواله یعنی چی

    پاسخ دهید
    • نویسنده : اسدی

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 16:05

     کد دیدگاه : 2000923

     شاید ازمایشات و عدم سوپیشینه رو انجام ندادید و استان شما بعد از نتایج نهایی این مدارک رو ازتون میخواد
     چون ما قبل از نتایج ازمایشات رو دادیدم

     پاسخ دهید
   • نویسنده : Mahi

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 16:55

    کد دیدگاه : 1999651

    سلام دوستان برای منم زده در دست بررسی یعنی چی؟

    پاسخ دهید
   • نویسنده : هیرا

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 00:09

    کد دیدگاه : 2001561

    سلام دوستان.درحال بررسی یعنی رد شدید.وباید برید دنبالش .منم همنو برام زده.با ی خانمی صحبت کردم که پارسال همینجوری بودن گفتن یعنی رد شدی وباید از چندتا ارگان نامه ببری برای تایید صلاحیت.هرکی اینطوری زود به فکر باشه.

    پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم ق

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:53

  کد دیدگاه : 1999060

  سلام لطفا بگین چطور میشه از سامانه همگام کارنامه را دریافت کرد من هر کاری کردم دیروز نشد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : هادی اسماعیلی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:59

   کد دیدگاه : 1999451

   سلام مستقیم باید پرینت بگیرید کارنامه قابل دریافت به صورت فایل نیست. یا میتوانید اسکرین شات بگیرید.

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...