آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام وزارت بهداشت (نتایج آزمون + منابع مصاحبه)

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۹,۱۳۴ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۳ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

استخدام وزارت بهداشت

جهت مشاهده نمونه کارنامه های استخدامی وزارت بهداشت در سال 98 اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه های دانشگاه های علوم پزشکی استانی در استخدام وزارت بهداشت در سال 98 (آخرین اطلاعیه ها تا بدین لحظه)

به منظور انجام خدمات رسانی مطلوب، بدین طریق ایران استخدام اطلاعیه های انجام سایر مراحل استخدامی وزارت بهداشت در سال 98 را به تفکیک هر استان اطلاع رسانی می نماید. هر چند که تلاش ما در این مجموعه بر پوشش کامل و دقیق اخبار مرتبط با استخدامی وزارت بهداشت است، اما نیاز است که شما کاربران گرامی نیز با بررسی و پیگیری اخبار مربوطه از طریق پرتال استانی خود پیگیر اخبار احتمالی دیگر نیز باشید.

در صورت انتشار اطلاعیه های جدید اطلاع رسانی خواهد شد

ردیف نام دانشگاه / دانشکده آدرس سايت اطلاعیه ها
1 دانشكده علوم پزشكی آبادان http://abadanums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
2 دانشگاه علوم پزشكی اراک http://www.arakmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
3 دانشگاه علوم پزشكی اردبيل http://www.arums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
4 دانشگاه علوم پزشكی اروميه http://www.umsu.ac.ir 🔗مشاهده اطلاعیه
5 دانشكده علوم پزشكی اسفراين http://esfrums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
6 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان http://www.mui.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
7 دانشگاه علوم پزشكی اهواز http://www.ajums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
8 دانشگاه علوم پزشكی ایران http://www.iums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
9 دانشكده علوم پزشكی ايرانشهر http://www.irshums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
10 دانشگاه علوم پزشكی ایلام http://www.medilam.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
11 دانشگاه علوم پزشكی بابل http://www.mubabol.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
12 دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی – بجنورد* http://www.nkums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
13 دانشگاه علوم پزشكی بم http://www.mubam.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
14 دانشكده علوم پزشكی بهبهان http://www.behums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
15 دانشگاه علوم پزشكی بوشهر http://www.bpums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
16 دانشگاه علوم پزشكی بيرجند http://www.bums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
17 دانشگاه علوم پزشكی تبريز http://www.tbzmed.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
18 دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدريه http://www.thums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
19 دانشكده علوم پزشكی تربت جام http://www.trjums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
20 دانشگاه علوم پزشكی تهران http://www.tums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
21 دانشگاه علوم پزشكی جيرفت http://www.jmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
22 دانشگاه علوم پزشكی جهرم http://www.jums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
23 دانشكده علوم پزشكی خلخال http://khalums.ac.ir/fa 🔗مشاهده اطلاعیه
24 دانشكده علوم پزشكی خمين http://khomeinums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
25 دانشگاه علوم پزشكی خوی https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
26 دانشگاه علوم پزشكی دزفول http://www.dums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
27 دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان http://www.rums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
28 دانشگاه علوم پزشكی زابل http://www.zbmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
29 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان http://www.zaums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
30 دانشگاه علوم پزشكی زنجان http://www.zums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
31 دانشكده علوم پزشكی ساوه http://savehums.ac.ir 🔗مشاهده اطلاعیه
32 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار http://www.medsab.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
33 دانشگاه علوم پزشكی سمنان http://www.semums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
34 دانشكده علوم پزشكی سيرجان http://sirums.ac.ir/index.php/fa/ 🔗مشاهده اطلاعیه
35 دانشگاه علوم پزشكی شاهرود http://www.shmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
36 دانشكده علوم پزشكی شوشتر http://shoushtarums.ac.ir/fa/ 🔗مشاهده اطلاعیه
37 دانشگاه علوم پزشكی شهركرد http://www.skums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
38 دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی http://www.sbmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
39 دانشگاه علوم پزشكی شيراز http://www.sums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
40 دانشگاه علوم پزشكی فسا http://www.Fums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
41 دانشگاه علوم پزشكی قزوین http://www.qums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
42 دانشگاه علوم پزشكی قم http://www.muq.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
43 دانشگاه علوم پزشكی كاشان http://www.kaums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
44 دانشگاه علوم پزشكی كرج (البرز) http://www.abzums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
45 دانشگاه علوم پزشكی كردستان http://www.muk.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
46 دانشگاه علوم پزشكی کرمان http://www.kmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
47 دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه http://www.kums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
48 دانشكده علوم پزشكی گراش http://gerums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
49 دانشگاه علوم پزشكی گلستان http://www.goums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
50 دانشگاه علوم پزشكی گناباد http://www.gmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
51 دانشگاه علوم پزشكی گيلان http://www.gums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
52 دانشكده علوم پزشكی لارستان http://larnurse.sums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
53 دانشگاه علوم پزشكی لرستان http://www.lums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
54 دانشگاه علوم پزشكی مازندران http://www.mazums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
55 دانشكده علوم پزشكی مراغه http://mrgums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
56 دانشگاه علوم پزشكی مشهد http://www.mums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
57 دانشكده علوم پزشكی نيشابور http://www.nums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
58 دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان http://www.hums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
59 دانشگاه علوم پزشكی همدان http://www.umsha.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
60 دانشگاه علوم پزشكی ياسوج http://www.yums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
61 دانشگاه علوم پزشكی يزد http://www.ssu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
62 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی http://www.uswr.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
63 مرکز قلب شهید رجایی http://www.rhc.ac.ir 🔗مشاهده اطلاعیه
64 انستیتو پاستور http://www.pasteur.ac.ir 🔗مشاهده اطلاعیه

خبر 30 دی 98: بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون دانشگاه های علوم پزشکی تا 12 بهمن ماه (منبع: خبرگزاری ایسنا)

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، گفت: مهلت بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون دانشگاه های علوم پزشکی تا 12 بهمن ماه ادامه دارد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 22 دی 98: نتايج اولیه آزمون استخدام وزارت بهداشت سال 98 اعلام شد (منبع: سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتايج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای متقاضیان استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور/ انستیتو پاستور/ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی- قلب شهید رجایی اعلام گردید.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 21 دی 98: انتشار اطلاعیه جزئیات آزمون استخدامی ویژه پزشکان متخصص (منبع: خبرگزاری فارس)

هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور ویژه پزشکان متخصص دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۷ دی ماه سال ۹۸ برگزار می‌شود. اطلاعیه جزئیات آزمون فردا ۲۲ دی ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود و کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 27 آذر 98: اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت در استخدامی فراگیر 98 (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام در هفتمين آزمون فراگير مشترك دستگاههاي اجرايي كشور در تاريخ 98/07/01، و هماهنگي بعمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون پزشكان متخصص آن وزارت مي‌رساند، به منظور رفاه حال داوطلبان و فراهم نمودن امكان برگزاري آزمون در استان محل اقامت آنان، تاريخ برگزاري آزمون مذكور به روز جمعه 98/10/27 تغيير مي‌يابد.
لذا داوطلبان مي بايست به منظور اطلاع از تاريخ پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون به اطلاعيه اي كه در تاريخ 98/10/23 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر خواهد شد، مراجعه نمايند.


استخدام هفتمین آزمون فراگیر ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – 1 مهر 98

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای استخدامی شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ و ۱۵۵۷۰۰مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پیمانی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نمایند.

> شرایط عمومی داوطلبان

۱-۱. داشتن تابعیت ایران
۱-۲. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-۳. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-۴. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
۱-۵. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند(به تشخیص شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی موسسه).
۱-۶. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
۱-۷. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۱-۸. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.
۱-۹. داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.

جهت مشاهده متن کامل شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید


اخبار لحظه به لحظه استخدام وزارت بهداشت را از این قسمت دنبال کنید:

جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس سند جامع نقشه هیات علمی (17 دی 98)
+ اعلام فراخوان تکمیلی جذب در دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق محروم (9 دی 98)
جذب 40 عضو هیات علمی خارج از فراخوان وزارت بهداشت (30 آذر 98)
دو هزار عضو هیات علمی در وزارت بهداشت جذب می شود (18 آذر 98)
امسال 10 هزار نیرو در وزارت بهداشت جذب می‌کنیم (17 آذر 98)
+ اعلام نتایج آزمون استخدامی دستگاه های دولت تا دهم دی ماه (2 آذر 98)
+ آزمون استخدامی وزارت بهداشت با حضور بیش از 108 هزار داوطلب برگزار شد (1 آذر 98)
+ هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شد (30 آبان 98)
خبر استخدام 300 پرستار از طریق آزمون استخدامی در بیمارستان ‌های اطراف تهران (27 شهریور 98)
+ اعلام جزییات سهمیه‌های استخدامی 10 هزار نیرو در وزارت بهداشت (26 شهریور 98)
سهمیه آموزش و پرورش و علوم پزشکی هرمزگان در آزمون دستگاه‌های اجرایی اعلام شد (20 شهریور 98)
+ اطلاعيه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص برگزاری هفتمين امتحان مشترک فراگیر دستگاه هاي اجرايي كشور (12 شهریور 98)
خبر جذب نیروهای کادر درمانی در همدان (11 شهریور 98)
+ خبری از زمان شروع ثبت نام هفتمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی (6 شهریور 98)
جزئیاتی از هفتمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش (6 شهریور 98)
خبر استخدام جدید وزارت بهداشت در مهر 98 (6 شهریور 98)
وزیر بهداشت دستور استخدام 8 هزار پرستار در نیمه اول سال جاری را صادر کرد (26 مرداد 98)
+ مجوز استخدام 9000 نیرو در وزارت بهداشت اخذ شد (3 مرداد 98)
+ اخذ مجوز جذب 10 هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت (27 تیر 98)
+ اخذ مجوزهای جدید استخدامی وزارت بهداشت (24 تیر 98)
+ خبر استخدام 3 هزار نیروی جدید در اورژانس کشور (10 تیر 98)
وزارت بهداشت به 30 هزار نیروی استخدامی نیاز دارد (1 تیر 98)
مجوز استخدام 50 هزار نفر در وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت صادر شد (28 خرداد 98)
اعلام جزییات استخدام جدید وزارت بهداشت تا آخر تیر ماه (28 خرداد 98)
مجوز استخدام 20 هزار نیرو در بیمارستان ها صادر شد (28 خرداد 98)
+ خبر استخدام 20 هزار نیرو در وزارت بهداشت (26 خرداد 98)
صدور مجوز استخدام 10 هزار نفر در وزارت بهداشت (23 خرداد 98)
صدور مجوز به‌کارگیری پذیرفته ‌شدگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت (31 اردیبهشت 98)
اعلام جذب 9 هزار نیروی پرستاری طی دو ماه آینده (26 اردیبهشت 98)
اعلام فراخوان جذب هیئت علمی وزارت بهداشت در انتظار صدور مجوز (28 فروردین 98)
خبر 25 فروردین 98: حذف امتیاز بومی‌گزینی از آزمون استخدامی وزارت بهداشت (25 فروردین 98)

تمامی اخبار مربوط به استخدام وزارت بهداشت در صورت انتشار در این مبحث اطلاع رسانی خواهند شد.


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: امین حسابدار
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۲۸
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۸۰۶

وقتی دیدم که یکی از دانشگاه های کشور گفته دانشکده دامپزشکی میخواد تاسیس کنه خیلیها گارد گرفتن و مخالف بودن بهشون حسودیم شد چون یکصدا بودن و دست در دست هم دادن تا دانشکده تاسیس نشه .
ولی رشته های حسابداری ،مدیریت ، روانشناسی و… کلی دانشکده داره و قرار ۱۰۰ جای دیگه تاسیس بشه هیچگی صداش در نمیاد بعضی ها حتی خوشحال هم میشن . واقعا باید به حال خودمان گریست . به تاسیس دانشکده های بی کیفیت میشه چندین شغل ایجاد کرد میشه کارخونه زد کارگاه و…
فقط میتونم بگم به حال خودمان باید گریست.

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۱۳
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۷۷۴

دوستان کسی رفته کارگزینی یامنابع انسانی دانشگاهشون بپرسه اسفندآزمون هس یانه؟چون سنجش ک اطلاعیه ای نزده

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۰۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۷۶۱

سلام من گواهینامه موقت تحصیلی که گرفتم پایینش ک زده این گواهی مجددبررسی وتاپنج سال تمدیداعتبارگردید…مهروامضامعاون آموزشی دانشگاه زده نشده.بایدببرم کجامهرش کنه؟دانشکدمون؟یاساختمان علوم پزشکی شهرمون؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: محمد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۳۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۶۸۹

یه سوال؟
مگه اصل گواهی موقت رو تو بررسی مدارک میگیرن نگه میدارن پیش خودشون؟
من قول دادم برگردونم به دانشگاه
عجب گرفتاری شدیم
حالا کی میخوان پس بدن؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: mina
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۴۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۹۵

سلام. ادمین های عزیز دوستان یه سوال داشتم. شما ها که باتجربه اید. برگزاری مصاحبه تخصصی توی استخدام های وزارت بهداشت اصلا تاالان سابقه داشته؟ اگه کسی تجربه ای داره لطفا بگه..

پاسخ دهید
 • نویسنده: زهرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۳۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۶۸

بچه ها یه سوال, یکی از دوستان با نمره خودش توی سهمیه ۵درصد قبول نشده ,اما حدنصاب سهمیه ازاد رو براش اوردن پایین و توی سهمیه ازاد قبولش کردن , اما منی که نمره ام از اون فرد بیشتر شده توی سهمیه ازاد رد شدم , ایا سنجش میتونه حداقل نمره رو برای یکی بیاره پایین تا قبول شه ? لطفا جواب بدین

پاسخ دهید
 • نویسنده: محمد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۲۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۳۵۴

من تا جای که یادم میاد ما حد نصاب نداشتیم حداقل نمره مکتسبه داشتیم. یعنی از اون نمره به پایین رد از اون نمره به بالا قبول یعنی اگه ۱ نفر میخواستن و ۲ برابر ظرفیت باشه و حداقل نمره ۵۰ باشه یه نفرشون ۵۰ هس و نفره دیگه ۵۰ به بالا
کسی که تو سهمیه ۵ درصدی شرکت کرده یعنی بین ۵ درصدی ها داره رقابت میکنه حالا اون رقابت شاید بین ده تا ۵ درصدی باشه یا دو تا ۵ درصدی ولی امکان اینکه تو سهمیه آزاد بیان واردش کنن یکم غیر منطقیه
البته تو کشور ما هیچی بعید نیس ولی خب نمره شمام از اون بیشتره و یکم امکانش کمه همچین حالتی باشه

پاسخ دهید
 • نویسنده: زهرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۵۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۳۹۵

توی صفحه نطرات ۱۶۷ نگاه کنید متوجه میشید, چون اومده کارنامه اش هم گذاشته خانومی که سهمیه داشته به اسم ساناز ,

پاسخ دهید
 • نویسنده: ساناز
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۴۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۷۰۱

اون کارنامه برای برادرم هست که سهمیه 5 درصد داشته، سهمیه ازاد چون زن و مرد جدا میخواسته متفاوته در هر کدوم

پاسخ دهید
 • نویسنده: Nurse
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۴۷
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۷۱۹

حداقل نمره سهمیه ۵ درصدبراشون زده ۳۲ حداقل نمره ازاد ۲۵،ایشونم که نمرش ۲۷ معلومه قبول میشه،ولی چیزی که برا من سواله،اینکه همه جا حداقل نمره سهمیه ۵ درصد بیشتر از نمره سهمیه آزاد هست در اینصورت سهمیه پنج درصد به چه درد میخوره؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: شادی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۳۷
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۹۰۳

خانوم ساناز درست میگن این حدنصاب برای اقا بوده نه خانم کم نشده درسته

پاسخ دهید
 • نویسنده: شادی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۳۴
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۳۷۵

والا دقیقا منم همچین کارنامه ای دیدم ک سهمیه پنج درصد تو سهمیه ازاد قبولش کردن حدنصاب دو خورده براش کم کردن فکرکنم اینا مختص سهمیه دارا هست

پاسخ دهید
 • نویسنده: آزمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۱۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۴۲۶

درسته کسی که با ۵ درصد قبول نشه با آزادها هم رقابت میکنه ولی حتما با ۵ درصد قبول شده که نمرش از شما پایین تره.نمیشه حداقل نمره رو آورد پایین

پاسخ دهید
 • نویسنده: زهرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۵۴
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۴۸۹

میتونید به صفحه ۱۶۷ نظر ها مراجعه کنید کارنامه اش رو ببینید,

پاسخ دهید
 • نویسنده: سعید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۱۹
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۵۰۶

من خودم تو سهمیه 5 درصد که حداقل نمره اش 32 بوده قبول نشدم نمره خودم 28.5 بوده و در سهمیه ازاد که حداقل نمره 25 بوده قبول شدم، اصلا نمیشه که که حداقل نمره سهمیه ازاد دو نفر در یه مکان فرق داشته باشه
شما هم باز نمره ات نیگا کن حتما از حداقل نمره ازاد کمتره، در هر صورت کارنامه رو اپلود کنید تا راهنمایی تون کنیم

پاسخ دهید
 • نویسنده: سعید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۲۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۵۰۸

البته اگه در یه مکان مثلا 20 تا مرد بخواد 20 تا زن حداقل نمره این دو جنس فرق میکنه ها ولی اگه توی محل تفکیک نکرده باشه و فقط زده باشه مرد یا زن اونجور یکی هست

پاسخ دهید
 • نویسنده: ماما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۱۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۱۵۷

سلام بچه هایی که مصاحبه تخصصی داره جایی که قبول شدید لطفا بگید برای مصاحبه چیا باید خوند خواهش مینمایم

پاسخ دهید
 • نویسنده: ماما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۲۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۶۷۱

جواب بدید واقعا سوال منم همینه ؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: فاطمه
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۵۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۸۶۰

سلام دوستان HItلطفا راهنماییم کنید من برای ارشد طرح فراگیر پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی ثبت نام کردم ب نظرتون خوبه به رشتمون میخوره راستش از رشته HiTخوشم نمیاد

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۲۹
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۶۲۰

سلام ادمین محترم
من ۲۴/۱۰/۹۸یه کتاب سفارش دادم ولی هنوز به دستم نمیرسه
این حد از تاخیر طبیعیه؟؟؟؟ (:big_boss:)

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۳۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۶۲۹

سلام
تمامی خدمات فروش و ارسال این کتاب به تضمین سایت ایران استخدام صورت میگیرد و شما کاربران گرامی در صورت وجود هرگونه سوال و یا مشکلی میتوانید در ساعات اداری روزهای کاری با همکاران ما تماس حاصل نمایید.
مشاوره و پشتیبانی: 91300013 -021
زمان تحویل سفارشات بین 3 الی 7 روز کاری (غیر تعطیل) می باشد.
موفق باشید

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۱۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۵۸۸

خبر 1 دی 98: تمدید مهلت بارگذاری مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به مراجعه به “سامانه هوشمند بررسی مدارک داوطلبان استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان” جهت بارگذاری مدارک و مستندات خواسته شده نشده‌اند لازم است ضمن مطالعه متن کامل اطلاعیه تا روز چهارشنبه مورخه 98/11/02 اقدام نمایند.
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: محسن
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۴۹
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۵۴۷

سلام دوستان
امروز موقع تحویل مدارک به من گفتم گواهی تحصیلیم که موقت بوده از اعتبارش گذشته بنظرتون ممکنه بخاطر همین مورد ردم کنن؟
اصلا اگه بخوام گواهی اصلی بگیرم باید دانشگاه محل تحصیلم مراجعه کنم یا سایت خاصی هست؟
ممنون میشم اگه کسی از دوستان تجربه ی این چنینی دارین راهنمایی بفرمایند

پاسخ دهید
 • نویسنده: سعید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۲۷
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۶۱۸

باید با اموزش دانشگاه محل تحصیل تماس بگیرید اگه علوم پزشکی باشید اصل رو تا تعهدات رو انجام ندید نمیدن بهتون و گرفتن همون موقت کفایت میکنه، بازم برای محکم کاری با نیرو انسانی که مدارک رو تحویل دادید تماس بگیرید

پاسخ دهید
 • نویسنده: محسن
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۲۴
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۱۷۸

ببخشید متوجه منظورتون نمیشم باید از آموزش دانشگاه محل تحصیل اصل مدرک رو بگیرم؟ از نیروی انسانی محل پذیرفته شده چیو بپرسم؟
چون من ۸ سال پیش فارغ التحصیل شدم با این گواهی موقت طرح رفتم الانم همزمان دارم تو سیستم بصورت قراردادی کار میکنم. متاسفانه دانشگاه محل تحصیلم شهر بسیار دوری هست و دسترسی بهش ندارم

پاسخ دهید
 • نویسنده: آزمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۰۷
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۹۰۱

سلام از منم ایراد گرفتن.بم گفتن تا ۵ ام وقت داری.منم خواستم تمدیدش کنم.۲ سال تمدید میشه.الانم دانشگاه محل تحصیلم که شهر دوریه بخاطر برف تعطیله.گفتم دوستم بره نتونسته

پاسخ دهید
 • نویسنده: امید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۴۹
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۹۷۷

سلام کدو دانشگاه گیر دادن

پاسخ دهید
 • نویسنده: زمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۱۳
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۰۲۶

علوم پزشکی آبادان

پاسخ دهید
 • نویسنده: امید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۴۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۱۰۲

منم ازمایشگاهم تحویل دادم اصلا چیزی نگفتن فقط مدرکو نگا کرد علامت تحویل گرفتن زد بنظرت گیر میدن

پاسخ دهید
 • نویسنده: آزمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۵۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۱۲۸

واس منم تحویل گرفتن.ولی گفت بیار حتما.شما هم تاریخش گذشته بود؟؟نمیدونم امیوارم گیر ندن😶شما نمره ات چند شد؟؟

 • نویسنده: آزمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۲۳
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۵۹۳۵

سلام منم همینطور.بم گفتن تا ۵ ام وقت داری.منم خواستم تمدیدش کنم.۲ سال تمدید میشه.الانم دانشگاه محل تحصیلم که شهر دوریه بخاطر برف تعطیله.گفتم دوستم بره نتونسته

پاسخ دهید
 • نویسنده: حامد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۲۸
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۱۹۰

من گواهی موقت هام تاریخ داشتن گیر ندادن

پاسخ دهید
 • نویسنده: امید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۳۹
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۸۴

منم گذشته بود چیزی نگفتن نگاهم نکردن نمرمم ۳۰ شد

پاسخ دهید
 • نویسنده: آزمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۵۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۳۱۱

خوبه.بازم خیالم راحت تر شد

پاسخ دهید
 • نویسنده: حامد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۰۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۱۴۱

سلام گواهی موقت فقط میدن اصلی به هیچی نمیدن…اون خانمی که پرونده ها رو تحویل گرفت مرحله اخر… گفت اعتبارش گذشته؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: آزمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۱۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۱۵۴

بله گفت تاریخش گذشته.باید بیاری

پاسخ دهید
 • نویسنده: حامد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۴۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۰۹

همون خانم که مرحله اخر باید پرونده پوشه رو بهش میدادی گفت یا اون خانمی که مدارک رو چک کرد؟……..

پاسخ دهید
 • نویسنده: حامد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۴۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۱۳

اخه دو مرحله چک میکردن یک مرحله که مدارک رو داخل پوشه میگذاشتن یک مرحله هم باید پوشه رو به اتاق دیکه میدادی اونم چک میکرد

پاسخ دهید
 • نویسنده: آزمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۰۴
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۳۵

گویا شما آبادان بودی؟خانم آلبوغبیش گفت باید مدرکت و بیاری.خانم بلوکی هم گفت تا ۵ ام وقت داری☹

پاسخ دهید
 • نویسنده: آزمایشگاه.
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۰۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۳۶

دو تاشون گفتن 😑

پاسخ دهید
 • نویسنده: حامد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۳۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۷۰

اها من تاریخ داشتن گیر ندادن…

 • نویسنده: حامد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۳۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۲۷۹

من هفته قبلش رفتم گواهی موقت رو گرفتم مشکلی نداشت دیگه

 • نویسنده: مریم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۱۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۳۴۲

منم همین طوری بود. تاریخ گذشته بود. بهشون زنگ زدم مشکلیه ؟ گفتن نه. گفتنم اگه لازمه برم مدرک اصلیو بگیرم گفتن لازم نیس. بازم خدا میدونه. من هنوز قسط دارم خیلی نمونده برم پرداختشون کنم؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: محمد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۱۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۳۳۸

اعتبار گواهی موقت منم تموم شده بود یکی از دوستام رو فرستادم رفت دانشگاه بهش گفته بودن باید اون گواهی قبلی رو بیاره تا دوباره یه گواهی دیگه واسش صادر کنیم. با هزار بدبختی رفتم دانشگاهی که توش ارشد خونده بودم با هزار خواهش ازشون گواهی موقت رو به قید امانت گرفتم دوباره سوار اتوبوس شدم رفتم دانشگاهی که کارشناسی خونده بودم تو ستاد دانشگاه اونجا گواهی رو گرفتن یه گواهی دیگه صادر کردن.
رفتنی همراهت یه قطعه عکسم ببر
کلا بهونه ندیدم دست سازمان سنجش بهتره

پاسخ دهید
 • نویسنده: مریم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۳۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۶۳۸۰

خوب اگه میگفتن میرفتم میگرفتم. الان که تحویل دادم. فرصتی هم نداشتم. اصلا نمیدونستم تاریخ اعتبارش رد شده. تو همین پیج دیدم که در موردش صحبت میکنن .😞😞

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی