اطلاعات بیشتر

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام
ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش
جهت مشاهده صفحه جامع نمونه کارنانه های آزمونهای استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به مبحث مشورت و اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

در این مبحث نمونه کارنامه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش جهت مطالعه شما کاربران گرامی سایت ایران استخدام قرار گرفته است.


نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام

(ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش – سال ۹۵)

نمونه های تصویری:

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

__________________________

رشته آموزگار ابتدایی

فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال : ۳۵.۸۹
ریاضی وامارمقدماتی: سفید
زبان وادبیات فارسی: ۵۸.۹۷
معارف اسلامی: ۲۵.۶۴
زبان انگلیسی -عمومی: ۸۳.۳۳
اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی: ۳۰.۵۵
هوش وتوانمندی های عمومی: ۱۶

اصول وفلسفه تعلیم وتربیت: ۳۸.۸۸
روان شناسی پرورشی: ۷۵.۵۵
روان شناسی رشد: ۶۹.۲۳
روش هاوفنون تدریس: ۳۵.۵۵
اندازه گیری -سنجش وارزشیابی اموزشی: ۴۸.۸۸

میانگین درصد عمومی: ۳۵.۷۶
میانگین درصد تخصصی: ۵۳.۶۱
نمره کل میانگین: ۴۴.۶۸
حدنصاب: ۲۴.۶۷
نمره کل نهایی آزاد: ۶۵.۰۵
نمره کل ایثارگری: ۱۱۰.۵۸

«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی در سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ درصد ایثارگران برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»

__________________________

کاربری : ممد ارسال : ۹۵/۱۰/۰۹ ساعت ارسال : ۱۰:۴۳ کد دیدگاه : ۱۰۴۳۰۸۳
هنر اموز الکتروتکنیک .خوزستان
کامپیوتر۲۰.۵
ریاضی۵.۵
ادبیات۴۱.۲
معارف۳۵.۸
زبان۲.۷
اطلاعات سیاسی۵۸.۳۳
هوش۲.۶
مدار۵.۵
ماشین ۴۰
سیم پیچی۲۸.۲
کارگاه۳۳.۳
پی ال سی ۴۷.۶
وضعیت.دعوت نشده اید
نمره آزاد ۲۹
کسی از خوزستان قبول شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

__________________________

نقل قول : ممد خطر در : ۹۵/۱۰/۰۹ ۱۳:۳۶:۴۴
هنر اموز الکتروتکنیک خوزستان
کامپیوتر ۷.۷-
ریاضی ۷۲
ادبیات ۳۳.۳
معارف ۴۱
زبان ۵۰
اطلاعات سیاسی ۱۹
هوش ۲۴
ریاضی مهندسی ۱۰
مدار ۳۱
ماشین ۴۲.۲۲
سیم پیچی ۲۳
حدنصاب ۲۱.۷۸
نمره کل ۲۵.۴۱
نمره کل آزاد ۳۳.۳۹
بومی شهرستان
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.»

__________________________

نقل قول : سعید در : ۹۵/۱۰/۰۷ ۰۴:۰۹:۴۱
من قبول شدم
فناوری اطلاعات ۵۱.۲۸
ریاضی وامارمقدماتی -۵.۵۵
زبان وادبیات فارسی ۴۳.۵۸
معارف اسلامی ۴۱.۰۲
زبان انگلیسی -عمومی ۸۸.۸۸
اطلاعات عمومی ۴۱.۶۶
هوش وتوانمندی های عمومی ۳۷.۳۳
ریاضی مهندسی ۶.۶۶
تحلیل مدارهای الکتریکی ۰
ماشین های الکتریکی ۲۸.۸۸
تکنولوژی وکارگاه مدارفرمان وسیم پیچی ۱۷.۹۴
تاسیسات الکتریکی وکارگاه ۱۶.۶۶
پی ال سی ۵۲.۳۸
میانگین درصد عمومی ۴۲.۶
میانگین درصد تخصصی ۲۰.۴۲
نمره ی کل میانگین ۳۱.۵۱
حد نصاب ۲۱.۷۸
نمره کل ۴۱

__________________________

نقل قول : هوشنگ در : ۹۵/۱۰/۰۷ ۲۰:۳۶:۴۷
منم هستم
دروس عمومی
ادبیات ۵۳.۴۵
ریاضی و آمار ۶۳
کامپیوتر ۲۸.۲
زبان انگلیسی ۲۲
اطلاعات عمومی دانش سیاسی ۵۸.۷
هوش ۲۰
معارف اسلامی ۳۰.۵۵
میانگین عمومی ۳۹.۴
ریاضی مهندسی ۴۶.۶۶
مدارهای الکتریکی ۱۵.۶۶
ماشین های الکتریکی ۳۴.۵
تاسیسات الکتریکی و کارگاه ۲۵
سیم پیچی و مدار فرمان ۳۳.۲
پی ال سی ۴۲.۸
میانگین تخصصی ۳۲.۹۷
میانگین کل ۳۶.۱۸۵
نمره کل ۴۹.۶۷

__________________________

نقل قول : ناشناس در : ۹۵/۱۰/۰۶ ۲۳:۵۳:۴۰
نمره به درصد عنوان درس
۱۲.۸۲ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۳۳.۳۳ زبان وادبیات فارسی
۶۹.۲۳ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
-۱۱.۱۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۳۰.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۳۸.۸۸ اصول وفلسفه تعلیم وتربیت
۷۳.۳۳ روان شناسی پرورشی
۵۸.۹۷ روان شناسی رشد
۱۷.۷۷ روش هاوفنون تدریس
۴۶.۶۶ اندازه گیری -سنجش وارزشیابی اموزشی
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۲۵۱۷ – اموزگار ابتدایی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۱۹.۲۷ ۴۷.۱۲ ۳۳.۱۹ ۲۴.۶۷
*نمره ی کل نهایی آزاد نمره ی کل ایثارگری
۴۳.۱۷ —-
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.»

__________________________

کاربری : بومی کنارک ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۲۱:۱۶ کد دیدگاه : ۱۰۳۶۸۵۱
یستان و بلوچستان-کنارک||خوشه ی شغلی: اموزگار ابتدایی —-
نمره به درصد عنوان درس
۱۲.۸۲ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۲۳.۰۷ زبان وادبیات فارسی
۵۱.۲۸ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
۱۱.۱۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۹.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۶۹.۴۴ اصول وفلسفه تعلیم وتربیت
۵۳.۳۳ روان شناسی پرورشی
۸۲.۰۵ روان شناسی رشد
۲۸.۸۸ روش هاوفنون تدریس
۶۶.۶۶ اندازه گیری -سنجش وارزشیابی اموزشی
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۲۵۱۷ – اموزگار ابتدایی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۱۵.۳۷ ۶۰.۰۷ ۳۷.۷۲ ۲۴.۶۷
*نمره ی کل نهایی آزاد
۵۹.۰۶
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخاب
آیا با این درصدا قبول میشم

__________________________

کاربری : یلدا ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۱۹:۰۶ کد دیدگاه : ۱۰۳۶۴۱۷
سلام این کارنامه منه
مهارتها۷.۶۹
ریاضی سفید
ادبیات۷۱.۷۹
معارف۷۱.۷۹
زبان۷۷.۷۷
اطلاعات ۲۷.۷۷
هوش۱۴.۶۶
زبان شناسی۷۷.۷۷
تدریس۶۳.۳۳
آزمون ۵۶.۶۶
تحقیق۱۷.۷۷
میانگین عمومی ۳۸.۷۸میانگین تخصصی۵۳.۸۸نمره کل میانگین۴۶.۳۳حد نصاب ۲۳.۱۶نمره کل آزاد نهایی ۶۶.۹۷
ادمین عزیز با توحه به حد نصاب و میانگین کل به نظر شما من نفر اول هستم جون نصف میانگینم میشه حد نصاب ….ممنون

__________________________

نقل قول : ناشناس در : ۹۵/۱۰/۰۶ ۱۵:۴۳:۲۰
نمره به درصد عنوان درس
۱۵.۱۲ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۲۵.۳۸ زبان وادبیات فارسی
۳۸.۴۶ معارف اسلامی
۰ زبان انگلیسی -عمومی
۳۳.۸۸ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۲.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
سفید اصول وفلسفه تعلیم وتربیت
۶۰ روان شناسی پرورشی
۵۸.۹۷ روان شناسی رشد
۵۶.۶۶ روش هاوفنون تدریس
۵۶.۶۶ اندازه گیری -سنجش وارزشیابی اموزشی
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۲۵۱۷ – اموزگار ابتدایی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۱۹.۳۵ ۴۶.۴۵ ۳۵.۶۱ ۲۴.۶۷
*نمره ی کل نهایی آزاد
۴۲.۷۳
قرار نگرفته اید. بومی استان

__________________________

کاربری : ریاضی ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۱۶:۰۴ کد دیدگاه : ۱۰۳۵۸۱۹
اینم از کارنامه من. خودم که دیدم حسابی به خودم خندیدم!!!!!!!!
فناوری اطلاعات ۲۸.۲
ریاضی ۹۱.۶۶
ادبیات ۳۸.۴۶
معارف ۳۳.۳۳
زبان سفید
اطلاعات عمومی ۸.۳۳-
هوش ۹۴.۶۶
مجموعه ریاضیات ۳۶.۶۶
انالیز ۱۷.۷۷
اصول اموزش ریاضی ۲.۲۲-
خلاقیت ۲۳.۳۳
نمره کل نهایی ازادم ۳۸
ظاهرا قبول شدم!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________________
کاربری : ناشناس ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۱۲:۳۳ کد دیدگاه : ۱۰۳۴۹۶۰
– علوم اجتماعی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۲۴.۳۳ ۲۷.۲۲ ۲۵.۷۷ ۲۴.۶۱
*نمره ی کل نهایی آزاد نمره ی کل ایثارگری
۳۱.۲۷ ۵۳.۱۵
وضعیت داوطلب:«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی و نمره کل نهایی به لحاظ عدم موفقیت در رقابت با سایر ایثارگران در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.»

__________________________

کاربری : فرهاد ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۱۰:۳۹ کد دیدگاه : ۱۰۳۴۵۲۵

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ۲۴.۹۵
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ۲۲.۲۲
ﻧﻤﺮه ی ﮐﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ۲۳.۵۸
ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ۱۷.۵۵
*ﻧﻤﺮه ی ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺁﺯﺍﺩ۲۳.۳۱
هنراموز زراعی و باغی- غیربومی
جدا موندم نمره زبانم ۶۶ بود شده ۴۷ معارف ۵۵ بود شده ۳۵ تخصصی ها هم که دیگه بحث نمیکنم. رتبه هم اعلام نکردن که بدونیم نفر چندم هستیم. نمیدونم اخه چرا نباید سازمان سنجش کلید و دفترچه سوالات رو بذاره تو سایت؟ الان من مطمئن نیستم که این نمرات درسته یا نه. چون واقعا بعضی درس ها که دیگه جوابها مشخصه میدونم چند تاشو صحیح زدم

__________________________

کاربری : علی ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۰۹:۱۰ کد دیدگاه : ۱۰۳۴۱۵۳
رشته ادبیات فارسی…زنجان..بومی شهرستان
کامپیوتر ۵۶
ریاضی ۱۷
ادبیات ۱۰۰
معارف ۷۰
زبان سفید
اطلاعات عمومی ۵۰
هوش ۲۵
نظم و نثر ۷۰
کلیات ۶۰
نگارش و دستور ۴۰
میانگین عمومی ۴۵
میانگین تخصصی ۵۶
میانگین کل ۵۰
حدنصاب ۲۵
نمره کل نهایی ۷۳
جواب – شما برای مصاحبه دعوت نشده اید…یعنی چی حتی حدنصابو از میانگین درصدای من تعیین کردن ولی ردم کردن دوستم که میانگین درصداش زیر ۳۰ بود رو قبول کردن چون سهمیه داشت و خودش فقط مصاحبه دعوت شده مگه نگفته بودن تو تک ظرفیتا از سهمیه استفاده نمیشه

__________________________

کاربری : فاطمه ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۰۸:۳۶ کد دیدگاه : ۱۰۳۴۰۵۶

سلام
من خدا رو شکر دبیری جغرافیا قبول شدم
حدنصاب ۱۸.۵۶ بود و من ۳۱.۰۵ شدم.
میانگین تخصصی ۳۱.۰۵
میانگین عمومی ۳۰.۴۵
نمره کل نهایی آزاد ۴۳.۰۵
بومی شهرستان بودم
من خیلی تلاش کردم بچه شیرده هم داشتم ولی تو اون یه ماه خیلی زحمت کشیدم مث کنکور ارشد. برام دعا کنید تو مصاحبه هم پذیرش بشم. ان شالله مشکل بیکاری همه حل بشه
ادمین جان بخوام کارناممو برات بفرستم، روشش چیه؟

__________________________

نقل قول : ناشناس در : ۹۵/۱۰/۰۶ ۰۶:۵۵:۴۲
سلام. منم ادبیات متاسفانه قبول نشدم با سهمیه بومی استانی که حد نصاب ما ۲۱ بوده. وصد در صد بومی بودیم.
کامپیوتر: ۲۸
ادبیات :۷۹
معارف:۷۱
اطلاعات عمومی: ۳۳
زبان و هوش و ریاضی: سفید
نظم و نثر:۵۱/۱۱
کلیات: ۲۸
زبان فارسی هم ۲/۲ درصد
حد نصابو اوردم اما قبول نشدم

__________________________

نقل قول : امین در : ۹۵/۱۰/۰۶ ۰۲:۳۵:۴۲
۴۳.۵۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۵۱.۲۸ زبان وادبیات فارسی
۴۳.۵۸ معارف اسلامی
۱۰۰ زبان انگلیسی -عمومی
۸.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۴.۶۶

__________________________
نقل قول : برق در : ۹۵/۱۰/۰۶ ۰۲:۱۰:۳۲
من استان فارس الکتروتکنیک
کامپیوتر ۷۴.۳۵
ریاضی ۶۳.۸۸
ادبیات ۵۱.۲۶
معارف ۳۸.۴۶
زبان ۳۶.۱۱
اطلاعات عمومی ۳۱
هوش ۱۲
میانگین عمومی ۴۳.۸
ریاضی مهندسی ۲۶.۶۶
مدار ۴۱.۶۶
ماشین ۴۲.۲۲
کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی ۲۸.۲
تاسیسات ۴۵.۸۳
پی ال سی ۳۸.۰۹
میانگین تخصصی ۳۷.۱۱
نمره کل میانگین ۴۰.۴۵
نمره کل نهایی آزاد ۵۵.۷
قبول شدم.
حد نصاب ۲۱.۷۸
من کارنامه جندتارو پرسیدم اکثرا از من پاینتر بودن ، با توجه به اینکه حد نصاب کشوری محاسبه شده و نمره کل من هم خیلی نزدیک به حد نصاب کشوریه امکانش هست نفر اول منطقه خودم شده باشم به نظرتون؟؟؟
__________________________

کاربری : narges ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۰۱:۰۵ کد دیدگاه : ۱۰۳۳۵۲۴
۱۵۷۴۶||دبیر زبان و ادبیات انگلیسی||وزارت آموزش و پرورش ۲||کهگیلویه و بویراحمد-یاسوج-||خوشه ی شغلی: زبان انگلیسی —-
عکس ارسالی شما در این مکان نمایش داده می شود؛ در صورتی که عکس خود را پس از ارسال مشاهده ننموده اید عکس شما خراب است یا بدست ما نرسیده است
نمره به درصد عنوان درس
۲۳.۰۷ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۵۱.۲۸ زبان وادبیات فارسی
۴۱.۰۲ معارف اسلامی
۶۶.۶۶ زبان انگلیسی -عمومی
۱۱.۱۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۱.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۷۳.۳۳ زبان شناسی
۳۶.۶۶ اصول وتئوری های تدریس
۳۳.۳۳ ازمون سازی
-۴.۴۴ روش تحقیق
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۲۵۱۴ – زبان انگلیسی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۰.۶۳ ۳۴.۷۲ ۳۲.۶۷ ۲۳.۱
*نمره ی کل نهایی آزاد
۴۶.۳۱ قبول نشدم دوستان متاسفانه

__________________________

کاربری : سعید ایلامی ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۰۰:۱۰ کد دیدگاه : ۱۰۳۳۲۴۲
شغل محل انتخابی اصلی ضابطه ی بومی شغل محل
(طبق دفترچه)
۱۵۶۷۲||دبیر زبان و ادبیات انگلیسی||وزارت آموزش و من و درصد هام همینجوری
پرورش ۲||تهران-تهران-مناطق ۱۵ تا ۱۹||خوشه ی شغلی: زبان انگلیسی —-
نمره به درصد عنوان درس
۲۵.۶۴ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
-۲.۷۷ ریاضی وامارمقدماتی
۵۱.۲۸ زبان وادبیات فارسی
۷۴.۳۵ معارف اسلامی
۶۳.۸۸ زبان انگلیسی -عمومی
۵۸.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۱.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۲۲.۲۲ زبان شناسی
-۱۱.۶۶ اصول وتئوری های تدریس
۲۱.۶۶ ازمون سازی
۰ روش تحقیق
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۲۵۱۴ – زبان انگلیسی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۴۱.۷۲ ۸.۰۵ ۲۴.۸۸ ۲۵.۸۳
وضعیت داوطلب:
«شما دارای حدنصاب لازم درآزمون نمی باشید»
مال ما که غیر بومی زدیم در هر صورت رد میشدیم
در ضمن این آزمون ها هم فقط مال سهمیه داراست
و من الله التوفیق

__________________________

کاربری : الکتروتکنیک ارسال : ۹۵/۱۰/۰۵ ساعت ارسال : ۲۳:۵۰ کد دیدگاه : ۱۰۳۳۰۸۶
کارنامه ما برای آرشیو سایت :
هنرآموز الکترونیک, حد نصاب کشوری
فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال ۲۸.۲
ریاضی وامارمقدماتی ۴۷.۲۲
زبان وادبیات فارسی ۵۱.۲۸
معارف اسلامی ۲۳.۰۷
زبان انگلیسی -عمومی ۲۲.۲۲
هوش وتوانمندی های عمومی ۶.۶۶
اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی ۱۳.۸۸
میانگین عمومی ۲۷.۵
ریاضی مهندسی ۴۶.۶۶
تحلیل مدارهای الکتریکی ۸.۳۳
ماشین های الکتریکی /ای سی -دی سی / ۲۰
تکنولوژی وکارگاه مدارفرمان وسیم پیچی ۵.۱۲
تاسیسات الکتریکی وکارگاه ۱۲.۵
پی ال سی ۸۰.۹۵
میانگین تخصصی ۲۸.۹۲
نمره کل میانگین ۲۸.۲۱
حدنصاب ۲۱.۷۸ کشوری
بومی شهرستان هستم, «با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»
ضمنا اینکه حدنصاب کشوری بوده به نفع کسانی هست که قبول شده اند چون ممکنه تو یه شهرستان کوچک کمتر کسی حدنصاب کشوری رو بیاره .

__________________________

کاربری : …. ارسال : ۹۵/۱۰/۰۵ ساعت ارسال : ۲۳:۴۲ کد دیدگاه : ۱۰۳۳۰۳۱
منم با این درصدا با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی نمره کل نهایی وسهمیه های قانونی (ایثارگران ،معلولین)در شعل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته و متاسفانه رد شدم
فناوری اطلاعات ۲۸.۲
ریاضی ۱۳.۸۸
ادبیات ۷۴.۳۵
معارف ۶۱.۵۳
زبان سفید
اطلاعات عمومی ۳۸.۸۸
هوش ۲۰
فلسفه ۴۴.۴۴
روان شناسی پرورشی ۴۰
روانشناسی رشد ۴۸.۷۱
فنون تدریس ۴۶.۶۶
سنجش ۵۵.۵۵
میانگین درصد عمومی ۳۳.۸۳
میانگین تخصصی ۴۷.۷
نمره کل میانگین ۴۰.۴۵
حدنصاب ۲۴.۶۷
نمره کل نهایی آزاد ۵۸.۴۸
__________________________

کاربری : ابوسعید ارسال : ۹۵/۱۰/۰۵ ساعت ارسال : ۲۲:۵۵ کد دیدگاه : ۱۰۳۲۶۰۰
رشته آموزگار ابتدایی
میانگین درصد عمومی: ۳۵.۷۶
میانگین درصد تخصصی: ۵۳.۶۱
نمره کل میانگین: ۴۴.۶۸
حد نصاب: ۲۴.۶۷
نمره کل نهایی آزاد: ۶۵.۰۵
نمره کل ایثارگری: ۱۱۰.۸۵
معرفی شده اید.
__________________________

کاربری : ناشناس ارسال : ۹۵/۱۰/۰۵ ساعت ارسال : ۲۲:۵۷ کد دیدگاه : ۱۰۳۲۶۱۷
اینم کارنامه بنده که شاید به درد آرشیو ایران استخدام بخوره.
دبیری علوم اجتماعی
دروس عمومی
۴۸.۷۱ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۸.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۸۹.۷۴ زبان وادبیات فارسی
۶۴.۱ معارف اسلامی
۷۷.۷۷ زبان انگلیسی -عمومی
۴۷.۲۲ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۶.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس اختصاصی
۷۳.۳۳ مبانی جامعه شناسی
۳۰ روش تحقیق
۴۸.۳۳ نظریه های جامعه شناسی
۶۰ مفاهیم وحوزه های جامعه شناسی
میانگین درصد عمومی۵۱.۷۹
میانگین درصد تخصصی۵۲.۹۱
نمره ی کل میانگین۵۲.۳۵
حد نصاب۲۷
*نمره ی کل نهایی آزاد ۷۱.۷۸
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.»
ظرفیت برای ما ۲ نفر بود
__________________________

کاربری : ناشناس ارسال : ۹۵/۱۰/۰۵ ساعت ارسال : ۲۱:۵۴ کد دیدگاه : ۱۰۳۲۰۱۲
دوستان من رشته ریاضی با این درصدها در گیلان قبول نشدم
مهارت کامپیوتر ۴۸.۷۱
ریاضی مقدماتی ۵۲.۷۷
ادبیات ۶۶.۶۶
معارف ۶۶.۶۶
زبان انگلیسی ۸۳.۳۳
اطلاعات عمومی ۳۰.۵۵
هوش ۵.۳۳
مجموعه ریاضی تخصصی (معادلات و ریاضی عمومی و آمار )۶۳.۳۳
مجموعه اختصاصی دوم ۲-
اصول ۱۳.۳۳
خلاقیت سفید
حدنصاب ۱۸.۴۶
میانگین من ۳۴.۵۹
نمره کل ۳۷.۶۷
واقعاً چرا من قبول نشدم.

__________________________

نقل قول : arezo در : ۹۵/۱۰/۰۵ ۲۱:۲۹:۵۷
فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال ۲۰.۵۱
ریاضی سفید
زبان وادبیات فارسی ۳۵.۸۹
معارف اسلامی ۳۰.۷۶
زبان انگلیسی -عمومی ۸۰.۵۵
اطلاعات عمومی ۱۶.۶۶
هوش ۱۷.۳۳
فلسفه تعلیم تربیت ۲۵
پرورشی ۵۵
رشد ۷۴
فنون تدریس ۴۴
سنجش و ارزیابی ۵۷

__________________________

۴۸.۷۱ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۳۳.۳۳ زبان وادبیات فارسی
۳۵.۸۹ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
۳۶.۱۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
سفید هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۷۵ اصول وفلسفه تعلیم وتربیت
۷۷.۷۷ روان شناسی پرورشی
۸۲.۰۵ روان شناسی رشد
۶۲.۲۲ روش هاوفنون تدریس
۵۳.۳۳ اندازه گیری -سنجش وارزشیابی اموزشی
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۲۵۱۷ – اموزگار ابتدایی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۲۲ ۷۰.۰۷ ۴۶.۰۳ ۲۴.۶۷
*نمره ی کل نهایی آزاد نمره ی کل ایثارگری
۷۱.۱۷ —-
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»


(ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش – سال ۹۴)

>کاربری : مهران۱ ارسال : ۹۵/۰۹/۰۲ ساعت ارسال : ۱۹:۲۸ کد دیدگاه : ۹۹۳۱۸۳
اینم کارنامه پارسال من:

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

__________________________

>کاربری : حسین ارسال : ۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ارسال : ۲۲:۵۰ کد دیدگاه : ۹۸۴۱۰۶
کارنامه پارسال من، نفر دوم نمره اش نصف من بود و من رد شدم

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • نویسنده : لیلا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۰۰

  کد دیدگاه : 1195400

  س دوستان پارسال وسالای قبول شدن برای دروس عمومی مخصدصاادبیات ومعارف چ کتابایی خوندن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عایشه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۸

  کد دیدگاه : 1195395

  س دوستا ن ازپارسالیاکسی هست دبیرمعارف قبول شده باشه وبه من بگه برای دروس تخصصی چ کتابایی خونده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ميترا محمدى

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۵۲

  کد دیدگاه : 1140994

  سلام من بركه ازمونم را كم كردم ميخواستم ببينم قبول شدم يا نه از كجا بايد بفهمم لطفا مرا راهنماي كنيد من از استان مركزى هستم رشتمم روانشنايى است

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۲۷

  کد دیدگاه : 1068552

  سلام ادمین خسته نباشید.ممنون از زحماتتون .من از قبول شدگان شهرستانهای تهران هستم.با توجه به تماسهایی که با اداره کل آموزشمون داشتم.این جور برداشت کردم که یک برابر ظرفیت در این مرحله به مصاحبه دعوت شده اند نه سه برابر.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۴۵

   کد دیدگاه : 1068591

   ممنونم . خبرهایی که به ما از استانها رسیده غیر از این بوده دوست عزیز.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : مهدی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۱:۱۸

    کد دیدگاه : 1071055

    سه برابر

    پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۱۹

  کد دیدگاه : 1061734

  با سلام بچه های دبیری معارف اسلامی کسی هست میانگین درصدا بفرست شغل محل تهران و خوزستان باشه با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزانه تهران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۲۲

  کد دیدگاه : 1058064

  سلام دوستان که رشته اموزگار ابتدای با درصد بالا تخصص روقبول شدن میشه بگی ازچه منابع مولف استفاد کردن ما از تجر بیات شما استفاد کنم اصول وفلسفه تعلیم وتربیت
  روان شناسی پرورشی
  روان شناسی رشد
  روش هاوفنون تدریس
  اندازه گیری -سنجش وارزشیابی اموزشی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مینا تهران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۳۴

   کد دیدگاه : 1064150

   سلام دوستان راهنمای کنید جای دوری نمیره این بند خدا میخواد از تجربیات شما استفاد کنی دوستان منم همین سوال داشتم واقعا دوستانی که این رشته اموزگار ابتدای رو امتحان دادن درصد رو خیلی بالا زدن اگه کمک کند جای دوری نمیره میشه بگید از چه منبع بود یا مولف تست خوندی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ماه بی بی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۳۱

  کد دیدگاه : 1056081

  نتیجه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : شمیم به. کاربری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۱۵

  کد دیدگاه : 1053365

  سلام به شما یلدا خانم، شما منبع روش تدریس. و آزمون سازی چی بوده؟؟ ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : شمیم

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۱۷

   کد دیدگاه : 1053370

   شمیم به کاربری : یلدا ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۱۹:۰۶ کد دیدگاه : ۱۰۳۶۴۱۷

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۳۲

  کد دیدگاه : 1050515

  دوستان همه بدونید که سهمیه ایثارگران از هر ۴ نفر یک نفر را شامل شده و ربطی به ۳ نفر بقیه داوطلبان عمومی ندارد هر کدوم جدا از هم رقابت میکنند

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی زاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۵۸

  کد دیدگاه : 1049225

 • نویسنده : ز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۳:۴۸

  کد دیدگاه : 1046098

  ازحدنصاب24.67من اوردم20.19خدااگه ماسهمیه نداریم باید به کی پناه ببریم چکارکنیم گناه ماچیه .دلخوش به قبولی بودم اینم ازماگرفتی حتی غیربومی زدم بازبرام نگرفته یکی بداد مابرسه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۰۴

   کد دیدگاه : 1046187

   سهمیه ربطی به حدنصاب ندارد دوست عزیز. داوطلبان بدون امتیاز بومی و سهمیه اول باید حدنصاب رو بیاوردند و بعد.

   پاسخ دهید
  • نویسنده : بیدار و هوشیار

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۲۰

   کد دیدگاه : 1046710

   دوستان عزیز باید اعلام کنم که وضعیت بسیار واضح است که 90 درصد داوطلبان با سهمیه حتی با درصد های خیلی پایین در این آزمون پذیرفته شدن.لطفا بیشتر از این به مغز و اعصاب مبارکتون فشار نیارین قابل توجه بچه هایی که با درصد های بالایی رد شدن و در واقع حیف شدن.برادر من خواهر من مشکل از شما و یا شانستون نیست مسئله از جایی دیگه آب میخوره فقط فراموش کنید و چاره ای دیگه بجز استخدامی برا آیندتون بیاندیشید.دیگه مخصوصا آ.پ بیشترین حق کشی رو میکنه در حق داوطلبهاش….برو فکر نان باش خربزه آبه عزیزای من

   پاسخ دهید
   • نویسنده : حسن

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۰:۲۷

    کد دیدگاه : 1050507

    اینجوری نیست داش سهمیه ایثارگران از هر ۴ نفر ا نفر را شامل میشود ۳ بقیه مختص داوطلبان آزاد هستش

    پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۳:۰۴

    کد دیدگاه : 1059064

    موافقم

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۵۸

   کد دیدگاه : 1049753

   قابل توجه آقا یا خانم ز، شما حدنصاب رو بدست نیاوردید از چی مینالید؟ما دیگه چی باید بگیم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : دبیر علم اجتمابب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۳۵

  کد دیدگاه : 1045814

  اگه بچه های علوم اجتمایی (دبیر علوم اجتمایی تهران) کسی هست اعلام موجدیت کنه ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد رضا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۱:۱۵

   کد دیدگاه : 1047649

   من علوم اجتماعی اما تبریزم با نمره 69 به مصاحبه دعوت شدم

   پاسخ دهید
  • نویسنده : میلاد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۳۱

   کد دیدگاه : 1060490

   علوم اجتماعی تهرانم…
   از کجایید؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : مهدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۱:۲۲

   کد دیدگاه : 1071059

   من تهران برای مصاحبه دعوت شدم عمومی 30 درصد وتخصصي 54 درصد

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سیروان

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۷:۳۹

    کد دیدگاه : 1085833

    سهمیه داشتی؟

    پاسخ دهید
  • نویسنده : سیروان

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۳۸

   کد دیدگاه : 1085832

   عمومی 21
   اختصاصی 50.55
   دعوت نشدم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : شبان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۴۶

  کد دیدگاه : 1045292

  من هر چی داخل سایت میرم تا کارنامه و ببینم ولی سایت باز نمیشه و فقط می نویسه نمونه ای از کارنامه ها

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۰۵

  کد دیدگاه : 1044073

  سلام.من حدنصابو کسب کردم وقبول شدم چطور باید بفهمم برامصاحبه دراولویت هستم یا نه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۰:۲۹

   کد دیدگاه : 1050510

   تو مصاحبه هم رقابت میکنید هیچ اولویتی در کار نیست

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...