اطلاعات بیشتر

تجربیات کاربران ایران استخدام (جامع)

این مبحث مربوط به آرشیو جامع تجربیات و نقل قول های کارجویان سایت ایران استخدام از مراحل مختلف گزینش و مصاحبه های روانشناسی و هوش و عقیدتی و سیاسی و معاینات پرشکی و خاطرات خوش شروع به کار در استخدامی های مختلف سازمانها و بانکها می باشد.


عنوان استخدامی مشاهده

استخدامی دستگاه های اجرایی

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش چهارمین استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش دومین استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

3- جهت مشاهده تجربیات گزینش اولین استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید

استخدامی آموزش و پرورش

9767

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 اینجا کلیک نمایید

_____________

3- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

 استخدامی قوه قضاییهآزمون استخدامی قوه قضاییه

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی قوه قضاییه در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی قوه قضاییه در سال 1393 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک نمایید

 استخدامی وزارت نیرو

آزمون استخدامی وزارت نیرو

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت نیرو در سال 1395 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت نیرو در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

3- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت نیرو در سال 1393 اینجا کلیک نمایید

_____________

4- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۱ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید

استخدامی شهرداری ها

آزمون استخدامی شهرداری ها

1- جهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

3- جهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در سال ۱۳۹۲ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

استخدامی تامین اجتماعی

آزمون استخدامی تامین اجتماعی

 1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی تامین اجتماعی در سال 1395 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی تامین اجتماعی در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

3- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی تامین اجتماعی در سال 1393 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت راه آهن

آزمون استخدامی شرکت راه آهن

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت راه آهن در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت راه آهن در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی سازمان آتش نشانی

آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان آتش نشانی در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی دانشگاه فرهنگیان

آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه فرهنگیان در سال 1393 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی دانشگاه فرهنگیان اینجا کلیک نمایید

 استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی اینجا کلیک نمایید

  استخدامی سازمان امور مالیاتی

آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال 1395 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

3- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال 1392 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان امور مالیاتی اینجا کلیک نمایید

 استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک

آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک در سال 1393 اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی جذب مترجم رسمی قوه قضائیه

bnfm7uy9hf0iuggx1wea

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی جذب مترجم رسمی قوه قضائیه در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی جذب مترجم رسمی قوه قضائیه اینجا کلیک نمایید

آزمون کارشناس رسمی دادگستری

جهت مشاهده تجربیات گزینش آزمون کارشناس رسمی دادگستری اینجا کلیک نمایید

_____________

 استخدامی مشاغل عملیات ریلی

19

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی مشاغل عملیات ریلی در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی مشاغل عملیات ریلی در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

 استخدامی نیروی انتظامی

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی انتظامی در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی انتظامی در سال 1395 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی انتظامی اینجا کلیک نمایید

استخدامی دانشگاه افسری ارتش

آزمون استخدامی دانشگاه افسری

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال 1395 اینجا کلیک نمایید

_____________

3- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

4- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال 1393 اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی دانشگاه انتظامی امین

1- جهت مشاهده تجربیات و سوالات مصاحبه جذب نیرو در دانشگاه انتظامی امین در سال 98-97 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات و سوالات مصاحبه جذب نیرو در دانشگاه انتظامی امین در سال 95-94 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی دانشگاه انتظامی امین اینجا کلیک نمایید

استخدامی نیروی هوایی ارتش

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی هوایی ارتش در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی هوایی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی هوایی ارتش اینجا کلیک نمایید

استخدامی نیروی زمینی ارتش

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی زمینی ارتش در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی زمینی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی زمینی ارتش اینجا کلیک نمایید

  استخدامی نیروی دریایی ارتش

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی دریایی ارتش در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی دریایی ارتش اینجا کلیک نمایید

 استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک نمایید

  استخدامی گسترش انفورماتیک ایرانc7ak3aaqc5xr6l8pspzf جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت گسترش انفورماتیک ایران در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی گسترش انفورماتیک ایران اینجا کلیک نمایید

  استخدامی سازمان بازرسی کل کشور جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان بازرسی کل کشور اینجا کلیک نمایید

 استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی اینجا کلیک نمایید

 استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح اینجا کلیک نمایید

 استخدامی فرودگاه های کشورآزمون استخدامی فرودگاه های کشور جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی فرودگاه های کشور در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی فرودگاه های کشور اینجا کلیک نمایید

 استخدامی گروه بین المللی انتخاب جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی گروه بین المللی انتخاب در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی گروه بین المللی انتخاب اینجا کلیک نمایید

استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر

آزمون استخدامی پتروشیمی بوشهر

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر اینجا کلیک نمایید

استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی اینجا کلیک نمایید

 استخدامی سازمان آب و برق خوزستان

آزمون استخدامی سازمان آب و برق خوزستان

 آزمون تصدی امر قضا
استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید
 استخدامی بیمارستان میلاد لاهیجان

 آزمون ستاد سرشماری

استخدامی شركت خدمات فرودگاهی هما

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شركت خدمات فرودگاهی هما در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شركت خدمات فرودگاهی هما اینجا کلیک نمایید

 استخدامی شرکت سیمان تهران

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت سیمان تهران در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت سیمان تهران اینجا کلیک نمایید

استخدامی دیوان محاسبات کشور

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دیوان محاسبات کشور در سال 1395 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی دیوان محاسبات کشور اینجا کلیک نمایید

استخدامی سازمان حسابرسی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان حسابرسی در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان حسابرسی اینجا کلیک نمایید

استخدامی سازمان زندان ها

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان زندان ها در سال 1395 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان زندان ها اینجا کلیک نمایید

استخدامی شورای حل اختلاف جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شورای حل اختلاف در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شورای حل اختلاف اینجا کلیک نمایید

استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی اینجا کلیک نمایید

 استخدامی مترو شیراز
 استخدامی شرکت مترو اصفهان

استخدامی شرکت آلومینیوم جنوب

 استخدامی شركت های آب و فاضلاب شهری

استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

استخدامی دانشگاه امام حسین (ع)

استخدامی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق اینجا کلیک نمایید

استخدامی بیمارستان خیریه پیوند اعضاء ابوعلی سینا

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بیمارستان خیریه پیوند اعضاء ابوعلی سینا در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی بیمارستان خیریه پیوند اعضاء ابوعلی سینا اینجا کلیک نمایید

 استخدامی شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
 استخدامی شرکت سفیر ریل آسیا
 استخدامی شرکت سهند راه ریل
 استخدامی شرکتهای تعاونی سفیران نور کوثر

استخدامی شرکت بهره برداری و نگه داری فراب

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت بهره برداری و نگه داری فراب در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت بهره برداری و نگه داری فراب اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت های دانش بنیان

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت های دانش بنیان در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت های دانش بنیان اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان اینجا کلیک نمایید

استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت پتروشیمی میاندوآب

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پتروشیمی میاندوآب در سال 1397 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پتروشیمی میاندوآب اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت پتروشیمی بوشهر

567

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پتروشیمی بوشهر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پتروشیمی بوشهر اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر اینجا کلیک نمایید

 استخدامی پتروشیمی ایلام

آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام

 استخدامی شرکت پتروشیمی مارون

 استخدامی شرکت پتروشیمی مرجان

 استخدامی شرکت پتروشیمی آبادان

 استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان

تجربیات گزینش استخدامی بانک ها

  استخدامی بانک ایران زمین

  استخدامی بانک رسالت

آزمون استخدامی بانک رسالت

استخدامی بانک تجارت

آزمون استخدامی بانک تجارت

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک تجارت در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک تجارت در سال ۱۳۹4 اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی بانک کشاورزی

آزمون استخدامی بانک کشاورزی
جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک کشاورزی در سال 1392 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک کشاورزی اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک سپه

آزمون استخدامی بانک سپه

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک سپه در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک سپه در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک سپه اینجا کلیک نمایید

 استخدامی پست بانک

آزمون استخدامی پست بانک

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی پست بانک در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی پست بانک در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

3- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی پست بانک در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی پست بانک اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک ملت

آزمون استخدامی بانک ملت

1- جهت مشاهده تجربیات  گزینش استخدامی بانک ملت در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________
2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک ملت در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک ملت اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک گردشگری

آزمون استخدامی بانک گردشگری

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک گردشگری در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک گردشگری در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک گردشگری اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک مسکن

آزمون استخدامی بانک مسکن

1- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک مسکن در سال 1396 اینجا کلیک نمایید

_____________

2- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک مسکن در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک مسکن اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک پاسارگاد

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک پاسارگاد اینجا کلیک نمایید

 استخدامی بانک مهر اقتصاد جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک مهر اقتصاد در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک مهر اقتصاد اینجا کلیک نمایید

 استخدامی بانک صادرات

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک صادرات در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک صادرات اینجا کلیک کنید

 استخدامی بانک مرکزی ایران

 جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک مرکزی ایران در سال 1394 اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک مرکزی ایران اینجا کلیک کنید


دیگر مطالب مرتبط سایت ایران استخدام در خصوص مصاحبه های استخدامی
گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری  لیست رویداد های مهم شمسی و قمری ویژه مصاحبه استخدام  سوالات مصاحبه روانشناسی آزمون های استخدامی  تاثیر مهارت‌های فردی در مصاحبه شغلی
 جزوه آموزشی چگونه استخدام شویم؟  در مصاحبه های استخدامی چه لباسی مناسب تر است؟  تکنیک های مصاحبه استخدامی از زبان محمدرضا شعبانعلی

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : علی رصا دهقان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:51

  کد دیدگاه : 1612151

  با سلام اینجانب علیرضا دهقان برادر شهید و برادر جانباز و خودم 16ماه زمان جنگ کردستان در ژاندارمری بودم دوست دارم دخترم در نیروی انتظامی به مملکت خود خدمت کنه من را یاری کنيد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : معین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:28

  کد دیدگاه : 1547431

  سلام. دوستان لطفا هر کس هنراموز کامپیوتر در سال 96 قبول شده منابعی که برا تخصصی خونده رو اعلام کنه.ممنونم

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...